Имам други два въпроса:
1. Ако не удържам данък за четвъртото тримесечие, то документът, който трябва да издам е разходен касов ордер?
2. В СИС има възможност данъкът за последното тримесечие на годината да бъде удържан пак от ЮЛ? Тоест ще подам отново декл. по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ? А ФЛ в 2020 г. ще подаде ГД, но без данък?
Наемната цена, изплатена през м.10 за месец септември, не се декларира за третото тримесечие? Може би въпросът ми е елементарен, но искам всичко да е точно. Благодаря за отговорите!  :smile1:
Обаче не ми е ясно дали ГДД на ФЛ и ГДД за ЕТ са две отделни? В портала на НАП, след вход с ПИК са отделени (ЕТ ХХХХ и ФЛ ААА БББ ВВВ). В такъв случай дохода от наем с ГДД на ЕТ ли се декларарира или не? ЕТ непритежава недвижимия имот, не е рег. по ЗДДС.
Да, и аз съм на това мнение и за двамата, въпреки че имаше съдебно решение по въпроса, което е обжалвано, тоест ЗДДФЛ не прави разграничение затова кой е собственика, а кой е получател на дохода, тоест дали има издадена една или две СИС.
Какво бихте ме посъветвали да пусна две СИС  или една, защото имота е семейна собственост?
Сумата трябва ли да бъде отчетена със СИС? Понеже чета, че тя не се попълва, когато лицето (ФЛ) е самоосигуряващо.  :blush:
Не, по чл.55 нито сега , нито когато и да било точно по този повод.
Благодаря, но после за четвъртото тримесечие ЮЛ не подава нищо, то тогава ФЛ какво ще подаде?
А ФЛ има ли задължение да попаде декл. по чл.55, ал.1 сега?
Преди малко подадох деклакрация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ, приета е от НАП, но въпреки това при мен възникава съмнение дали всичко е наред, понеже никъде не попълних информация затова кой е получателят на дохода, нито негови данни. Ние сме ЮЛ лице, което удържа данъка за наетия имот от ФЛ (самоосигуряващо се). Това нормално ли е? НАП откъде ще разбере този данък, който ще изплати ЮЛ за кого е? Моля за помощ, подавам за първи път.
ФЛ / ЕТ в случая не следва да издава фактура. Платецът на дохода ще издаде СИС .

Независимо от това, че имотът не е включен в активите на ЕТ - то при регистрация на ЕТ по ЗДДС издаването на фактура и начисляване на ДДС е задължително.
Писмо на НАП за последния вариант може да видите на този линк :

http://balans.bg/5956-oblagane-na-et/


Много благодаря, но тъй като срокът за подаване на декл. по чл.55 изтича скоро, имам друг въпрос свързан, а именно от кого се подава тя - тоест от ФЛ и от ЮЛ за третето тримесечие или само от единия? Също така не се ориентирам, ако наемът от ЮЛ е начислен, но не платен на ФЛ, то тогава попълва ли се нещо? Моля, за извинение за допълнителното запитване.
ЕТ регистриран ли е по ЗДДС ?
ЕТ не е регистриран по ЗДДС, но ЮЛ е.
Здравейте,
Физическо лице отдава под наем недвижим имот на юридическо лице. Парцелът, обаче не е включен в стопанския оборот на активите на едноличния търговец (ФЛ). В такъв случай има ли задължения ФЛ да издаде фактура?
Няма законова пречка консумативите да бъдат включени в цената на наема. Трудната част е да се изчисли така, че никоя от страните да не е ощетена.
Няма да е от значение дали едната страна ще е ощетена или не, т.к. говорим за свързани лица.
Говорете с клиента да Ви върне фактурата и я подменете с нова.Оставете си кочана и си го ползвайте при нужда.Електронните Ви фактури да започнат примерно от 1000000001 и няма да има дублиране.
Тя е изпратена по мейл, какъв е смисъла да ми я изпраща отново, след като имам при мен същия документ? По-скоро да го уведомя, че фактурата е аналурана, и да му изпратя  новата с вече вярната номерация.
Не е нужно да прескачете фактурите, просто не ги използвате повече. Или започвате нова номерация.
Звъннете на клиента, обяснете му, че е станала техническа грешка, помолете го да върне оригинала и му изпратете нов.
Фактурите, които са напечатани са 300 бр., от тях са ползвани около 12-13 броя. Тоест номерираните от 14 до 300 не могат да се ползват? Дори и да искаме да издадем отново от кочан, трябва да вземем нови с номерация от 301?
Здравейте, законно ли е да се оформи договор за отдаване на недживим имот, за който наемната цената да включва и разходите за електороенергия и вода. Ако да, в такъв случай трябва ли да се префактутрират от ФЛ на предприятето, което го ползва?
Трябва да продължите номарацията от кочана.
Номерацията на кочаните е предварително напечатана, в такъв случай трябва да прескоча неизползваните фактури или да си направя нов раздел с 3 да започва, примерно. Може би ви се струва елементарно питането ми, но за първи път ми насалага да решавам подобен казус, а и нямам голям опит.
Фактурата е в този месец издадена.
Лошото е, че вече е издадена и изпратена на клиента. Вероятно трябва да се анулира?
Привет,
досега сме издавали фактури единствето от кочан, но този месец ни се наложи да издадем електронна фактура за услуги, но през сайто който я генерирахме номерацията започна отново от 1, а вече имаме издадена такава, но на хартия. Това според вас би ли било проблем?