Бихте ли пояснили какви приходи очаквате срещу административните разходи ? И какви например административни разходи, които са за бъдещи периоди имате предвид ?
Никакви. Приходите са до октомври месец. След това няма, но има административни разходи до края на годината. Те къде да се приключат - със с/ките от гр. 70, директно със с/ка Печалби и загуби или както колибри посочи да не бъдат в с/ка Админ. дейност, а по Разходи за бъдещи периоди и след това в новата година да минат през гр. 60 и гр.61 и вече оттам да се приключат със с/ките за продажби, т.к. те се отнасят за тях, а не за вече реализирания приход.
В първоначалното питане не уточнявате характера на разходите . При положение, че става дума за селскостопанска дейност разходите по елементи , отнасящи се за бъдещи периоди ще ги натрупвате в 611 / разходи за основна дейност / - номерът на сметката е според индивидуалния сметкоплан. Това ще продължите да правите до прибиране на реколтата на следващата година, когато 611 ще приключите с всички натрупани там разходи и ще дебитирате сметка 303 / продукция /. В ОПР ще имате коректив в увеличение или намаление на разходите за незавършеното производство , което ще е по дебита на 611 / или която там сметка ползвате /  и запасите на произведена продукция.
Ако може бихте ли споделили какво е Вашето мнение за Административните разходи, извършени през 10-12 месеци, за които няма отчетен приход от продажба - следва ли да бъдат отчетени в с/ка Разходи за бъдещи периоди?

P.S. Бих искал да събера повече мения преди да предприема действия. Благодаря!
Предприятието, ако извършва някакви разходи, срещу които няма още приходи, или има незавършено производство, или продукция. Те се отразяват в ОПР чрез съпоставяне на крайни с начални салда и могат да бъдат както приход - при увеличение на запасите от продукция и незавършено производство, така и разход - при намаление на запасите от продукция и незавършено производство.
Незавършеното производство се превръща в продукция, когато се завърши, а продукцията се изписва срещу приходите от продажби, когато се реализира.
Да, но както вече писах - не можем да имаме дебитно салдо по с/ка Разходи за административната дейност към 31.12.

Пояснявам, че имам предвид земеделско предприятие, за което разходите в месеците от 10-12 на текущата година, де факто се отнасят за новата реколта през идната година, но пък на нас финансовата година ни е 31.12, затова се получава това разминаване. Лесно им е на германците, при тях селско стопанските предприятия приключват годината септември или октомври.
Хм, ако имаме вложени препарати и торове през този период, които са за основната дейност - и тях ли е редно да бъдат отчетени в с/ка Разходи за бъдещи периоди или да бъдат в с/ка Разходи за основаната дейност?
Извинявам се за многото въпроси, но нямам много опит в тази сфера.  :noexpression:
Трябва да имате принцип, политика. Не веднъж така , друг път иначе. Има и сметка разходи за бъдещи периоди за тези случаи, а не салда по 614 и 615.
Възприема се съпоставяне на радходни с приходни сметки, но когато разходът не се отнася за прихода не е логично да се приложи това прикючване, най-малкото защото няма да отговаря на истиността.
Да разбирам ли, че текущите разходи в периода м.10-12 да ги отчета по с/ка Разходи за бъдещи периоди, а после в следващата година да имам записване Дт на Разходи по с/ки от гр. 60 на Кредит Разходи за бъдещи периоди?
Защо не правите приключването за цялата година, а не по месеци?
Защото разходите за м. 10, 11 и 12 не се отнасят за реализирания приход през периода юли-септември. А салда по с/ки 614 и 615 не могат да бъдат оставени към 31.12. Затова попитах дали е удачно да се прикючват и по двата начина.  :smile1:
Привет,

Предприятие работи през цялата календарна година, но реализира приходи само през месеците от юли до септември. Съответно с/ките 614 и 615 (Разходи за административната дейност и Разходи за продажби) се приключват със с/ките от гр. 70. Но разходите, които се правят за дейността му, обаче обхващат периода от януари до декември. Та в този случай - разходните сметки от гр. 61 как е удачно да се приключат в месеците ноември и декември, след като няма приходи? Възможно ли е с/ките в м.11-12 да се приключват директно в с/ка Печалби и загуби, а не със с/ките от гр.70?
А относно издаването на ел.подпис за тези които нямат безплатно от Държавата, чухте и знаете ли нещо? Как ще става?
Може би имате предвид ПИК – персонален идентификационен код? Доколкото съм запознат няма безплатни електнронни подписи.
Здравейте, имам приходи от физически лица, които са получени в банковата сметка на фирмата. За физическите лица фактури се издават само при поискване. Тези не искат. Как да осчетоводя прихода, какъв да е първичния документ. плащането е за онлайн тренировки.
Интересното е какъв документ е издала фирмата за получените плащания? Едва ли е фискален бон, т.к. в случая такъв не се съставя.
Декларирате? Ако не сте регистрирани по ЗДДС, то е трябвало да го направите, т.к. попадате в обхвата на чл. 97а от същия нормативен акт.
Да, декл. обр. 7. Може да се подаде и по електроен път с ПИК от НАП.
Всъщност това за използване на сметка доставки си е индивидуален избор - може и с нея и без нея. Важна е основната контировка , отразяваща операцията от гледна точка на нейната същност. Аз не познавам счетоводители, които минават първо през доставки и после по разходни / евентуално / сметки . Както се казва - не е забранено, ако това е избор за осчетоводяване.
Мерси за включването!
Може би се е имало предвид без с/ка Доставки, а директно по разходната сметка, та се получи Вариант 3.
Вариант 2, но разходите за куриер или транспорт се включват в стойността на материалите, т.е само 601/401 и съответно ако има ддс си го отразявате по 4531
Благодаря Ви!  :good:
Добавям, че това са канцеларски материали, за административната дейност. Но не става много ясно за кой от двата варианта сте - предполагам номер 2?
Благодаря!
Темата остава отворена за тези от вас, които имат да добавят по още нещо.  :smile1:
 :question: Няма ли някой който да знае? Моля, за включване.
*Ако бяха заприходени - бих осчетоводител Дт с/ка Разходи за материали на Кт с/ка Доставчици.
Коригирам се: Кт с/ка Материали
Имам фактура на два реда - материали и такса транспорт. Не се заприхождават в склада, а директно се влагат. В този случай ме интересува - кой от долупосочените варианти за осчетоводяване е правилен?

 Варниант 1
1.1) Дт с/ка Доставки (Заедно със стойността на материалите и услугата)
             Кт с/ка Доставчици
1.2) Дт с/ка Разходи за материали
             Кт с/ка Доставки

Вариант 2
Дт с/ка Разходи за материали
Дт с/ка Разходи за външни услуги
      Кт с/ка Доставчици

*Ако бяха заприходени - бих осчетоводител Дт с/ка Разходи за материали на Кт с/ка Доставчици.