Аз съм нямал подобен казус, но това което виждам е грешна последователност на операциите, първо, осчетоводявате фактурата, после закривате разчета с доставчика, а на края при възтановяване на сумата от собственика и салдото по с/ка 493. Друго, което прави впечатление е с/ка 609 Други разходи - какво отчитате там - командировка? Всичко останалото според мен е вярно.
Е, това, че са начислени в този период не ги прави изплатени.  :smile1:
Това се разнася из счетоводните групи, но аз лично процедирам като включвам само тези които са изплатени. Може би се има предвид начислени, а изплатени в следващия месец, което пък си отговаря на изискавенето 01.01-31.12.2019.
В справката се включват доходите, които са изплатени през 2019, или начислени в периода 12.2018-11.2019 г., което едно и също.
Да разбирам така 15% + 19.8 % =34.8% от 10000 на края на годината трябва да  внеса 3480 лв на държавата ( нямам фактури , нямам фирма ) .
След като нямате никаква регистрация, не можете да докажете разходите си, НАП ще Ви обложат целия приход, без приспаденето на каквито и да било разходи. Ето защо Ви попитах дали имате поне ЕТ или по-добрия вариант ЕООД, не че ако и там ги нямахте ситуациата щеше да е по-различна. ХХХХХ е права за осигуровките, не са 19,8%.
И какъв докумемнт искате да Ви подпише СОЛа? Нали се самоосигурява през фирмата и Вие няма как да не знаете това.
За възнаграждението е нужно основание - например решение на Общото събрание или на ЕСК.
За плащането е достатъчен РКО или подпис във ведомостта.
При възнаграждение за личен труд не се подава Д55.

Направете си разграничението между СОЛ, полагащ труд по извънтрудово правоотношение и възнаграждение за труда на собственик, независимо от основанието.
Има основание за възнаграждението - протокол, в който е взето решение за полагане на личен труд на собственик, като за месец Х се плаща сумата ZZ. Състави ли сме и ведомост, има подпис в нея на лицето. Д55 не е подавана за това. Но сме му издали СИС - тях какво да ги правим?
Ако правилно съм Ви разбрал дори не е необходимо и РКО, ако има подпис във ведомостта? :smile1:
Според мен - както си прецените. Но ако ви връща сумата от 200 евро по разплащателната сметка, която е в лева, ще има курсова разлика и най-вероятно ще има загуба от операцията за предприятието.
От страна на ЮЛ се интересувам. Има месеци, през които се начислява възнаграждение, тогава ги внася осигуровките през дружеството, за да може да приспадне осигуровките. А когато няма такова - през личната си банкова сметка.
Ще трябва да Ви вадя думите с ченгел :(
За кое възнаграждение става въпрос, кой го плаща и от чия страна питате?
1. СОЛ получава възнаграждение за личния труд в дружеството в което притежава поне 5% от дяловете и чрез което се самоосигурява?
2.  СОЛ получава възнаграждение за личния труд в дружеството в което притежава поне 5% от дяловете и чрез което  не се самоосигурява?
3. СОЛ получава възнаграждение по ГД или друго основание в дружество, в което не е собственик?

А СИС не се издава на СОЛ, освен в случаите, когато този СОЛ като ФЛ отдава под наем на ЮЛ свое лично имущество.

СОЛ получава възнаграждение за личния труд в дружествотор в което притежава поне 5% от дяловете и чрез което се самоосигурява (подава Д1 през ЕИК на дружеството, но осигуровките се плащат от личната сметка. Извинявам се, че не обясних добре.
Освен това Д1 и Д6 си ги подаваме, декл. по чл.55 от ЗДДФЛ не подаваме, СОЛ ще си подаде ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, изготвяме и ведомост за заплатите. СОЛ с код 12, не с код 90.
Дилемата е какъв да бъде документа за изплащане на възнаграждението - разходен касов ордер или сметка за изплатени суми? Досега сме издавали втория документ на лицето, но има писано в темите, че някои издават РКО. Кое е правилно, бихте ли споделили? Освен това СОЛ-а вече не издава документ за труда си, т.к. не поподава в обхвата на чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ, а и служебните бележки не са задължителни.
СОЛ в дружество, което полага личен труд му се изплаща възнаграждение. Същото обаче не е деклалирало това обстоятелството писмено. В такъв случай какъв документ трябва да му издам? СИС? Ако да - само данък ли трябва да му удържа, в случай че доход-осигуровки е по-голям от 0? Или и осигуровки. Обърках се и не знам как да процедирам... :noexpression:
Здравейте!
Съставяте/разпечатвате ли счетоводни справки, примерно ако трябва да отнесете разхода по предназначение? Колеги споделят, че те не са задължителни и си взимат операцията директо гр.61/ гр.60, без да ги попълват операциите в бланка?
Привет,
В други приходи, според мен.
Дарак Ви е насочил към добра идея , но пък Вие си преценяте до каква степен и какво може да защитите... :smile1:
Видях, но попитах дали го правя правилно в коментар №3, т.к. досега не съм.
А какъв е аргумента Ви за това / закон, член.../ ?
Чл.74, ал.3 от ЗДДС.
"Това време" кое е ?
Времето между регистрацията в ТР и датата, на която е излязла регистрация по ЗДДС.
Здравейте,
Може да включите фактурата в следващ период, когато сте открили грешката, със знак минус.
От НАП предпочитат тази практика пред завеждането на преписка по въпроса.
В крайна сметка ние се самооблагаме, самоконтролираме и самокоригираме :smile1:
Ако може да се включите с отговор дали го правя вярно:
В дневника за покупки избирам отново вид на документа: фактура, в клетка 9 (ДО и данък на ползваните доставки): -62,40 лв., в клетка 10 (ДО на пол. доставки): -52,00 лв., а в клетка 11 (ДДС с право на пълен ДК): -10,40 лв.
В дневник продажби няма нищо, няма продажби. ДДС е за внасяне 10,40.
А дали ще има лихва от НАП?
Здравейте!
Дружество се регистрира на 19.07.2019 г., на 27.07.2019 прави регистрация и по ЗДДС. В това време закупува е-подпис. През периода юли няма дейност. В август са отчетени приходи и през септември е поданена справка-декларация по ЗДДС, в която е включена фактура от Банксервис в дневника за покупки. Според Вас дали е правилно ползван данъчния кредит? Според мен не. Но не знам дали е по-добре да уведомим НАП или не? ДДС-то е 10,40 лв. В ЗАНН за подобни данъчни нарушения давността е 2 години. Някой да е имал подобен казус? Моля, да сподели как го е разрешил :noexpression:.
Чудя се дали има някаква последователност при подаване - първо ГДД, а след това Д6, или това е без значение? :question:
При подаването на Д6-13 посочвате период 01.2019-12.2019. Вътре попълвате дължимите осигуровки само за периодите, през които е бил СОЛ.

Щом няма други доходи, освен ТД, може да не подава ГДД.

ПП Говорим за СОЛ по смисъла на КСО, а не по смисъла на ЗЗО, нали?

Да, по КСО, СОЛ е бил като съдружник в ООД с личен труд, но без възнаграждение. Правилно сте ме разбрали, благодаря за отговора и успешна нова седмица!  :smile1:
Здравейте!

Имам СОЛ, който е бил такъв в периода 19.07. до 05.09.2019 г., по-късно запозва работа на трудов договор. Въпросът ми е следния: Д6 с код 13 само за посочения в предходното изречения ли трябва да е? За мен отговорът е "да", т.к. Д6 за останалите месеци ще се попълват от работодателя му. Също така СОЛ не е получавал доходи, но е плащал сам осигуровките си. В такъв случай няма какво да се декларира в ГДД. Не съм сигурен, а и нямам много опит, и затова запитването ми може да прозвучи лаишки. :smile1: