Здравейте!
Предприятието няма разходи за лихви, нито приходи от лихви. В част 12 на декларацията съм избрал, че не прилага чл. 43а. В този случай трябва ли да попълня и част Б, която е по чл. 43 от ЗКПО. Дава ми да я потвърдя и без нея, но не знам дали е вярно така. Моля за помощ. :smile1:
Това че Великобритания е напуснала ЕС, не означава, че до 31.12.2020 г. няма да изпълнява задълженията си като на страна-членка на Общността. Все още си карате постарому.
Д1 се подава през ЕИК на предприятието, но задълженията се отразяват по сметката на СОЛ. Попълва се през програмния продукт на НАП. Плащането може да го направите и през виртуалния пос на агенцията, стига да има банкова карта. А ако ще си плаща и възнаграждение за личен труд, то ще трябвда да подава и Д6, но при определени обстоятелства.
Да ги продаде :hmmm:; да ги бракува - а има ли основание за това? Ако е регистриран по ЗДДС, се дължи и ДДС.
За да бъде по-ясен, може би ще е по-добре да ги представя нещата с примери.

По сметка 602 Разходи за външни усуги се нарупват разходите, които са за административната дейности и в случая за освоната дейност (създаването на услугата).

Записванията са:
Д-т с/ка 602 Разходи за външни услеги 10
       К-т с/ка 499 Други кредитори  10

В този ред, как би могла да се формира себестойността на услугата?

Базата, която ползвам, е тази за отчетените кредитни обороти по с/ка 701 Приходи от продажба на продукция 200,00 лв. и по с/ка 702 приходи от услуги 50,00 лв. Общи приходи 250,00 лв. Съответно разпределението е 200/250=0.8 и 50/250=0.2. Статиите са следните:

Д-т с/ка 614 Разходи за административната дейност 8,00 (10*0,8)
Д-т с/ка 611 Разходи за осн. дейност  2,00 (10*0,2)
       К-т с/ка Разходи за външни услуги  10,00

Не знам доколко е вярно по-горното, затова моля, ако някой има по-добра идея как да се отчете себестойността, да сподели.

P.S. Не е засичано времето, за което се извършва услугата.
Здравейте!

Предприятие "Х", за целите на административната си дейност, наема имот (офис). В крайната цена са включени и съпътстващите го разходи - ток, вода. Отчита се ежемесечно по сметка Разходи за външни услуги. В дружеството работят само съдружниците, без възнаграждение. Но през месец Х се извършва услуга от предприятието (попълване на данни, аутсорсинг) към външно ЮЛ. Услугата се изпълнява от същото място, откъде се извършва и административната дейност. В тази връзка, по какъв метод да разпределя разходите от с/ка Разходи за външни услуги по сметки Разходи за административната дейнсот и Разходи за основната дейност? Засега си мисля, на база времето, необходомо за създаване на услугата, но дали не пропускам нещо? Моля за съвят. :smile1:
Да, това имах предвид, изписването. Благодаря за съвета! :good:
предприятие
протокол за произведена продукция
по поръчка (додовор)

код; вид продукт;наименование; мярна единица; количество;
...
Изготвил-началник производство; Утвърдил;
дата

С този документ не се ли взима операцията Продукция/Разходи за основната дейност?
Здравейте!

Какъв документ е удачно да бъде съставен при изписване на готова продукция, ако същата не се заприхождава в склада на предприятието? Изключвам възможвостта да е складова разписка, а дали би била добра идея мемориален ордер/ счетоводна спрвака?
Благодаря Ви и  за идеята, не съм ползвала, дали само с ПИК може или и с моя ел.подпис?
С ПИК може, за КЕП, ако не сте упълномощени - мисля, че не може.
Общата им сума надвишава 70х.
Има предприятия, където прагът им е доста над посочената от Вас сума, затова Ви написах "зависи".
Зависи от счетоводната Ви политика как ще ги отчетете, ако сте ги придобили за 10К, а прага Ви е 20К, то няма да са осчетоводени там.
В декл.1 попълвам 5 %, а в платежното нареждане 30.50лв. по код за ДОО ли да превеждам. Никой в НАП не може да микаже как да проверя заявлениео, коео е приетопо вх. номер и дата какво се случва, прехвърлено ли е осигур. на лицето от ДЗПО в ДОО, но би трябвало да плащаме по сметка и код за вид плащане на ДОО след месец, макар чче няма отговор?
По стария код, по който сте плащали и досега. Те от НАП ще си ги разпределят служебно. А за по-сигурно, ако разполага с карта, можете да ги платите и през виртуалния ПОС на НАП, без такса е, без въвеждането на параграфи и т.н.
ПКО, РКО и СИС - от 1 през новата година.
Благодарности!  :smile1:
Здравейте!

За кои счетоводни документи през новата календарна година мога да започна с номериране от 1 отново? За фактурите си продължава поредния номер (съгл. чл.78, ал.3 от ППЗДДС), но например за ПКО, РКО и СИС? Възможно ли е да няма последователност, спрямо последния номер от 2019 година?
Добре той ще сътрудник с някакъв дял , и управител самоусигуряващо лице,  аз само съдружник без да съм управител и без да извършвам трудова дейност в фирмата . Тогава усигоровките за месец са само 40 лева.
Щом няма да полагате труд, няма да сте управител, а само съдружник - не дължите нищо. Но при ЕООД, ако не сте вие управител, а друг най-вероятно ще е по ДУК, а там осигуровките не са 40 лв., а върху осигурителен доход според отрасъла на дружеството Ви и заеманата длъжност.
Здравейте,
Имам ЕООД, което не усйам са се регистрира по ДДС (няма да достигне оборота за това). При ползване ба услугите на MyPos нужна ли е регистрациия по ДДС при положение, че Iban на сметката е български, но фирмата "майка" е английска?
Нали услугата се предоставя от българското дружество, а не от централата? Мисля, че няма нужда от регистрация по ЗДДС.
Стигнах до извода че трябва фирма. Фирма на пенсионер (нямам пари за осигуровки) , пенсионера ще е управител и сътрудник които ще се  самоусигорява (няма да взима заплата ) колко ще са осигуровките на месец : ако фирмата е ЕТ -? , ако фирмата е  ЕООД - ?
Като пенсионер не се поражда основание за осигуряване във фонд "Пенсии" към ДОО и ДЗПО, освен здравно. Но ако имате договор за управление и контрол, независимо от обстоятелството в първо изречение, сте задължен да бъдете осигурен и за пенсия.
С-ка 609  приемете че е  р. д за фирмата може и да е  601 сметка канцеларски р-ди .По сметка 493 не остава салдо.Собственика я възстановява.
Тогава не виждам какво Ви притеснява.  :wink1: