Здравейте,
според вас допустим ли е технологичен брак в земеделието? Имам предвид негодни плодове за консумация от населението, дефекти, в резултат на вредители, които са попречили да не достигнат цялостна зрялост, тоест процесът на производство не е завършен. Или те спадат в графата "брак"? Интересуваме тази тънка граница между двете, защото ако е второто, то по ЗКПО този разход няма да е признат.
Здравейте,

За последно имам издаден отчет за извършените продажби през 2019 г., но сега в август ми се налага отново да съставя, та с какъв номер да го запиша - с нов (започващ от 1..) или такъв, който следва последния, макар и от миналата година?
Просто изчакайте ден-два, тогава всичо би било наред, ако сте намали други задължения, поне при мен беше така, след като подадох декларация, която не променя дължимия данък.
vatreshni_pravilaFID@dans.bg - във връзка с Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

 На този имейл ли се изпраща уведомлението
fid@dans.bg
https://www.dans.bg/bg/contacts-menu-bul
Малко е абсурдно, ако трябва да го прави - кого ще докладва при нарушение - себе си ли? Май все повече се обеждавам, че понякога законотворчеството ни е лишено от логика?

Дружеството попада ли в обхвата на чл.4 от ЗМИП?
Иначе тия, дето са по трудови и приравнени на тях правоотношения не попадат в обхвата на чл.4 от ЗМИП.
Но кой както се уредил и както са го харесали- мене ме проверяваха за доходите ми една учителка- бившата ми свекърва и една социална работничка- леля ми-Колко пари ни дал баща ми?
Дружеството не попада в обхата на чл.4 от ЗМИП, но аз се чудя за самото лице, което работи там, макар и по облигационни правоотношения с предприятието.
Какво питам, какво ми отговарят.  :blink:
Здравейте,
Ако един от съдружниците на дружеството се занимава със счетоводната дейност на предприятието, което не предоставя счетоводни и/или данъчни услуги на външни лица, дали попада в хипотезата на чл.4, т.13 от ЗМИП, която гласи следното:
"лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси;".
При мен проблемът идваше от там, че в една и съща папка бях записал две справки-деклации за един и същ отчетен период, а при самата проверка с програмния продукт на НАП не може да се избира конктретна СД.
Здравейте,на всички решения за приемане на ГФО,адвокатите са сложили текста
 3.   Освобождавам от отговорност управителя на дружество ........................ .......за дейността й за календарната 2019 година.
Това ще усложни ли положението на съставителя на отчетите/главен счетоводител/,при евентуални проблеми в бъдеще,че нещо взех да се притеднявам!Хубав и успешен ден на всички!
Някак си е нагло от тяхна страна да прехвърлят цялата отговорност на счетоводителя. Ами ако бяха го написали и него, то тогава кой ще я носи? Не знам дали подобно писание в решение има юридическа стойност. Може би трябва да се посъветватате с човек, които е на ти с правната материя.
Част от вратите за закупени още 2017 год.  Щетите определено не са поправими .
А материално отговорно лице няма ли за щетите? Ако има, потърсете му я.
Вариантът, посочен от delphine е коректен.  :good:
Първо приключвате с/ка 4531, а след това с/ка 4532.
И аз съм за този подход, така са ме учили, така и го правя.
Здравейте, фирмата се занимава с търговия и една от стоките които се предлагат са интериорни врати. В склада в които се съхраняват е възникнал проблем и няколко врати са повредени и искат да ги бракуват.  Какви са постъпките за бракуване на стока и стойността до която може да се бракува без да се дължи ддс. Благодаря.
Този брак поправим ли е или не?
Здравейте!
От фирмата, обслужваща касовия ни апарат казаха само да уведоми счетоводителката, че няма да й се равнява на личността и нищо да не сторнираме.
Дали е правилно?
Дано не съм прав, но според мен не им се занимава или не знаят как да Ви помогнат. Счетоводителят може да си ги отрази като плащане в брой, а не по сметка, но дали е най-вярно това не мога да кажа.
Трябвало е да информирате университета, ако се самоосигурявате или Ви осигуряват по трудов договор, например, понеже здравноосигурителните вноски се поемат от ВУЗ-а за студенти до 26 годинишна възраст. Щом имате ЕООД, работите в него, то нямате право на държавна стипендия (не съм напълно сигурен, ще трябва да се провери). Нямате право да закупите и стаж за времето, през което сте карали докторантурата си в случая, тъй като сте работили.
Корекция: няма ограничение до 26 г. възраст за докторанти, на които се поемат здравните вноски.
Трябвало е да информирате университета, ако се самоосигурявате или Ви осигуряват по трудов договор, например, понеже здравноосигурителните вноски се поемат от ВУЗ-а за студенти до 26 годинишна възраст. Щом имате ЕООД, работите в него, то нямате право на държавна стипендия (не съм напълно сигурен, ще трябва да се провери). Нямате право да закупите и стаж за времето, през което сте карали докторантурата си в случая, тъй като сте работили.
Здравейте! Текущ ремонт възложен от първостепенния разпоредител на второстепенния. Интересува ме какви са счетоводните записвания от страна на второстепенния разпоредител с бюджета??? Благодаря предварително на отзовалите се.
Без да съм практикуващ в бюджета, но да не питате за трансферите как се осчетоводяват, ако има такива?
Здравейте!
Нова колежка е маркирала с безналично плащане две суми преди 3 дни (по сметка)
А клиентите са платили в брой...
Сега трябва да се сторнират тези два КБ, но как се издава КБ със стара дата или какво всъщност трябва да направим?
Благодаря!
Здравейте, ще трябва да имате фискалните бонове, които сте издали, за да може да ги сторнирате. Но това съм го правил за грешни касови бонове още в същия ден, за Вашия случай не съм напълно сигурен дали ще проработи. Ако не знаете как да направите нужните промени, ще трябва да проверите в инструкциите за работа с касовия апарат/принтер, програма за продажби, или да се свържете с обслужващато Ви предприятие.
Здравейте, искам да ви помоля за мнение по моя казус и ще се радвам ,ако някой пожелае да помогне :wink1:  Аз съм физическо лице което има намерение да закупи къща която да предлага за гости. Няма да живея в нея. Искам да се регистрирам като ЮЛ и да се осигурявам и да си работя за себе си. И тук не ми става ясна разликата , въпреки че четох из нета , но явно....  :wink1: Каква е разликата ако се регистрирам като ЕТ и купя къщата на името на фирмата и ако пък пак се регистрирам като ЕТ, но купя къщата на мое име като физическо лице? Ще трябва да отдавам под наем къщата на мое име под наем на фирмата? Не мога да разбера? Благодаря
Едноличният търговец си е физическо лице, ако искате да бъдете юридическо, можете да регистрирате като ЕООД, например. Ще трябва да полагате труд в дружеството си, за да се осигурявате, ще се наложи да си плащате и осигуровките сама като СОЛ, няма да са за сметка на предприятието. Отделно ще има да плащате и туристически данък. Може би е добре да направите консултация с човек на място, защото така по интернет трудно би могло някого да Ви даде конкретен отговор. Има доста неща, които е необходимо да проучите предварително, да прецените дали ще ви излезе изгодно, и не на последно място след колко години ще си възвърнете инвестицията. Ако мислите, че много ще се изкарва само с летен или зимен сезон, предполагам, че няма да сте очарована от отговора. Няма да изпадам в подробности относно намирането на гости чрез различни наши и чуждестранни платформи за резервации, а ако стигнете до там, предварително ще трябва да информирате счетоводителя си, защото има някои особености в ЗДДС. И нека това, което Ви написах да не Ви плаши.  :smile1: Успех с начинанието, с което ще се захванете.
Срока за регистрация 7 календарни дни ли е?
чл.96, ал.1 от ЗДДС
Всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.