От 500 лв. до 5000 лв. за юридически лица, включително и еднолични търговци, за справка чл.178 от ЗДДС.
ЕТ на патент търговия надвишава оборота м. Юни с 400лв м. Юли с 2000лв. Поради случайни продажби и неползване на отпуск е това завишение. М. Август се очертава под 50000лв. Задължителна ли е регистрацията по ДДС? Колко е глобата за пропусната регистрация? Може ли да не се прави регистрация?
Щом сте чукнали петдесетака за последните 12 месеца назад, то регистрацията Ви е в кърпа вързана. Най-вероятно ще има и честитка от НАП. Няма значение, че не е ползнан отпуска. Отделно няма да сте на патент, а ще се облагате по реда на ЗКПО.
Вариант да намалите осигурителната тежест е като декларирате осигуряване само за няколко дни в месеца. Така месечните осигуровки няма да са на пълната база от 610 лв., а пропорционално за дните, в които сте полагали труд.

Неудобството е, че за всяко прекъсване и подновяване на дейност се подава декларация.
А ако работи само събота и неделя? Тогава какво дължи? :noexpression:
Паралелна дистационна :wink1:
Нещо което мога да върша от вкъщи вечер или когато не съм на работа.
Разполагам с доста свободно време и би ми се искало да го оползотворя. По принцип съм счетоводител, но реших малко да сменя попрището и да понатрупам опит в ТРЗ. Счетоводството обаче си ми е страст и си ми липсва. Та много бих се раздава ако успея да си поработвам допълнително и счетоводство  :wink1: , а и малко допълнителни пари никому не са излишни  :smile1:
Запишете се на курсове по софтуерно инженерство към СофтУни, после ще имате да си продавате програми счетоводни и ТРЗ, а пък и да не, то заплатата ще Ви е няколко бона, ако го правите за някого друг.  :smile1:
 Лила,
Не сте права и аз не се замислих като отговорих на поста Ви. В случая кодът е 12, защото Д1 се подава чрез дружеството. Само осигуровките не се внасят чрез фирмената сметка.
Код 90 е за личен труд в дружество, в което лицето не се осигурява. Случаят не е такъв. Трябва да правим разлика между осигуряване чрез дружеството и плащане чрез фирмена сметка.
Използвах момента да пиша в тази тема. Да, кодът е 12 за Д1, нямам предвид с код 90.
Ако осигуровките се плащаха през дружеството, бих ги попълнил във ведомостта, за да няма данък за плащане, до разрмера да осигурителните вноски, които ще се приспаднат.
Осигуровките следва да се плащат през фирмената сметка, за да се приспадат от възнаграждение, при определяне на данъчната основа за облагането с данък.
Да приемем, че възнаграждението е 100 лв. Данъкът ще е 10 лв., понеже не се плащат през сметката на ЮЛ. Та в този ред на мисли, редно ли е да се впишат във ведомостта едни 190 лв. и стотинки месечно, осигурен върху 610 лв. с ОЗМ, личните осигуровки на СОЛ в случая? Това ми бе питането. :)
А ето и отговори на непоставени въпроси:
Включвате плащането във ведомостта за заплати или в добавък към нея

Ще си позволя за задавам въпрос.
Във ведомостта следва ли да се включат осигуровки за сметка на лицето, ако същите не се плащат през фирмената сметка? На мнение съм, че не би следвало, ако имаме Д1 с код 12, все пак нали осигуровките са лични, но не съм сигурен дали наистина се прави така.
Щом е почвало работа по ТД и после отново е било безработно, не е получаволо обезщетение за безработица, се подава нова декларация образец 7, тъй като действието на предходната е било прекъснато от назначаването на лицето по трудови правоотношения.
Отново благодарности, прекрасни сте! :good:
Относно ведомостите:
За всеки месец поотделно ли трябва да попълня данъка, който се удържа по чл.42 от ЗДДФЛ, независимо от това дали е платено възнаграждението или във ведомостта за месеца, през който се плаща обобщено за всички от януари до юни? По-скоро клоня към първото.
И друго, правилно ли е, ако има колона във ведомостта, в която се изписва датата, на която е изплатено или се се приема, че същото се изплаща в деня на съставянето ѝ? Не издавам разходен касов ордер.
Ако може да се придържаме към по-горния коментар. Би ли потвърдил някой дали е правилно?
Относно ведомостите:
За всеки месец поотделно ли трябва да попълня данъка, който се удържа по чл.42 от ЗДДФЛ, независимо от това дали е платено възнаграждението или във ведомостта за месеца, през който се плаща обобщено за всички от януари до юни? По-скоро клоня към първото.
И друго, правилно ли е, ако има колона във ведомостта, в която се изписва датата, на която е изплатено или се се приема, че същото се изплаща в деня на съставянето ѝ? Не издавам разходен касов ордер.
Искрени благодарности към всички, които се включиха, и специални за delphine и XXXXX! Хубав ден!  :smile1:
Никакви. Датата на изплащане на съответните възнаграждения и плащането на данъка по Д1 с код 90 са си в срок. И да - ведомости трябват.
Извинявам се, но в Наредва Н-13, чл. 4, ал. 1, т. 2 е записано, че срокът за подавене на Д1 е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях. Бихте ли споделили към мога да намеря, че са в срок?
Да, сега ще подадете Д1 с код 90 за месеците , за които ще му платите личен труд.  :smile1:

Сега разбрах.  :smile1:
1. А ще има ли последици от НАП, тъй като сроковете за по-голяма част от Д1 са минали? Реално погледнато фискът не е ощетен, тъй като не са платени все още възнагражденията.
2. Ще трябва да изготвя и ведомости за плати, щом ще има платен личен труд?
Код 90 е за лица с личен труд, които се осигуряват от друго дружество. След като няма личен труд какво Д1 ще подавате / или нещо не съм разбрала питането ? / ?
Другият съдружник също е СОЛ, но подава Д1 с код 12 през ЕТ-то си. В дружеството, в което полага труд от февруари насам няма платен доход и затова не е подавана Д1. Но сега юли се реша, че иска да се плати възнаграждение за полагания труд от м.02 до м.06, включително. Та Д1 с код 90 през ООД сега ли трябва да се подаде за всеки месец - за февруари, март, април, май и юни?
А това според вас на счетоводителя ли е работа? Ние не сме общи работници.
Здравейте,

В Търговския закон е записано, че се водят от управителя, но предположих, че повечето са виждали и знаят. Не е счетоводна дейност, но като се замислим какви по-далечни работи се извършват от счетоводители, барабар с изготвянето на документи за регистрации на предприятия и други към Агенцията по вписванията.
В такъв случай, при коригирането на Д1 с код 12, ако възраграждението е за 6 месеца, по 100 лв. за всеки, то Д1 за месец януари и следващите за облагаем доход (по чл.24 от ЗДДФЛ) трябва да запиша 100 лв. и начислен месечен данък 10 лв., тъй като осигуровките не са плащани през фирмената сметка?
А Д1 с код 90 на другото лице, не е подавана, няма възнаграждения от февруари насам. Тоест за него ще трябва сега да подам Д1, понеже няма какво да коригирам. Така ли е?  :noexpression:
А ако само се запише, че се изплаща личен труд, без да е упомената за какъв период, то тогава корекции няма да се правят?
Ако е взето решение  на ОС на 20-ти юли, че ще се изплати възнаграждение за личен труд, положен през периода до 30-ти юни, то в Д1 през юли не се включва този доход, а се подава в август, а Д6 до 25-то число на месеца, следващ месеца на плащане, или допускам грешка?
Водят ли се книга за дяловете и протоколна книга на съдружниците? В ТЗ е разписано, но на практика изготвят ли се?