Простете, че въпросът ми е малко страничен, но този студент на граждански договор после издаде ли фактура, регистрирал ли е свободна професия?
Специално това? А не са ли писали в тази литература, че няма отдавна задължителен сметкоплан? И номерът и наименованието на сметките в индивидуалния са въпрос на избор на предприятието? Ползването на сметките от Нац. сметкоплан /вече отменен / е само една добра счетоводна практика. В него 499 отразява разчети към трети лица .
Няма забрана да ползвате, която сметка сте си определили, но не и да твърдите, че така пише някъде и така са Ви учили, защото това отдавна не е някаква догма.
Резонно е да си правите справката по наименование на сметката, а не по шифъра ѝ. Дори в посочения от мен учебник с/ка Други кредитори е 4992, но имам друга литература, където не е така записана.
А през сметка 401 вземания ли отчитаме?
И всички задължения  казвате оттам?
Задълженията към наемодателя, към наемодателя.
а кокво е наемодателят според Вас, ако не доставчик на външната услуга "предоставяне на помещение под наем" или както е написала ХХХХХ "ползване на наето помещение"
Вижте, навярно имате доста повече практически опит от мен, но моите преподаватели в училище, и в университета също, са ме учили, че задължението се отразява по посочената сметка от мен, а и в счетоводните книги си е така записано. За справка: Счетоводство на предприятието, ГорексПрес, 2009, с. 78. :wink1:
Моят съвет е да не бързате преди изтичането какъвто и да било срок. Има си специфика за отписването им. Трябва да сте сигурна, че задължението няма да се погаси, примерно доставчикът Ви е заличен или във фалит. Но Ви препоръчвам да потърсите малко повече информация преди предприемете действието, за да не се налага да правите после допълнителни "гимнастики". Успех! :smile1:
Съгласно счетоводната политика на предприятието. Прагът от 700 лв. е за данъчни цели.
Не е ли по-добре задълженията да се отчитат през с/ка 499 Други кредитори, вместо по с/ка 401 Доставчици?
Допълвам, че немският сайт е общодостъпен, регистрираш се, приемаш Общите условия, и ако има анкета те уведомяват по мейл, в който е записано какво е възнаграждението и колко време отмема. Това имам като информация.
Извинявайте, но може ли малко повече яснота, например кой граждански договор няма да попадне в този член?
Мисля, че засега няма промяна в срока за подаване на годинашна Д6, както и за ДДС, и осигуровки.
На какво основание точно гражданският договор ще извади от лицето на определението за ДЗЛ ?
Чл. 3, ал. 1 и чл. 3, ал. 3, т. 1 от ЗДДС.
Здравейте,

На база на информацията, която сте предоставили, си мисля следното. Доколкото разбирам физическото лице изпълнява тази дейност регулярно, а не инцидентно. Това ме води към заключение, че става дума за независима икономическа дейност. По тази причина смятам, че отговаря на определението за данъчно задължено лице по ЗДДС. Ключово е какъв е статута на получателя на услугите и къде е установил независимата си икономическа дейност. Приемам (с много условности), че американските сайтове са собственост на компания установена в USA, a немските на такава установена в Германия (ЕС). Това, че се оказват улсуги на клиенти в трети страни (USА) не изисква регистрация по закона. При положение обаче, че се оказват услуги на данъчно задължени лица от ЕС (Немската компания), то ще е налице основание за регистрация по ЗДДС (чл. 97а). Тази регистрация не би трябвало да плаши особено много лицето, понеже услугите, най-вероятно, ще са с място на изпълнение извън страната и няма да се начислява 20% ДДС върху стойността им.
Надявам се да съм помогнал. Ако предоставите още информация, ще се увеличи шанса да Ви бъде даден качествен съвет :)
Благодаря за включването.
ФЛ попълва анкетитите регулярно, получавал е и възнаграждения, около 20 евро на годишна база. Всичко това се осъществява онлайн за ЮЛ (ООД). МСД е в Германия. Тоест би трябвало да се регистрира по чл. 97а от ЗДДС. Та в този ред на мисли, дали би могло дейността, за която е получило приходи, да бъде като граждански договор, т.к. по този начин няма да попада в обхвата на ДЗЛ, съотвно и необходимост от регистрация? Как мислите, вариант ли е?  :noexpression:
Побутвам темата... :blink:
Въпросът е как да се третира като услуга или като работа по граждански договор? Понеже има значение за регистрация по ЗДДС. Някой имал ли е подобен казус? :noexpression:
Записванията, които сте дала са за "Пирин" АД.
1) Вместо с/ка 221 може и с/ка 511, понеже не става много ясно с каква цел за били закупени акциите (дали с инвестиционна или за търговия)
2) Дт с/ка Други финансови разходи 1000
          Кт с/ка Разплащателна сметка 1000
3) Вярно
4) Вярно
5) Дт с/ка Разплащателна сметка 82 000
          Кт с/ка Приходи от операции с ФА и инструменти 2000
          Кт с/ка 221 (с/ка 511 ФА, държани за търгуване) 80 000
Предложете статиите, та някой може да се наеме да Ви каже къде имате пропуски. Наготово не става.
Здравейте,
имам въпрос какви месечни декларации трябва да се подадат за самоосигуряващо се лице собственик на ЕООД с полагане на личен труд на 610лв.
Подава ли се Декларация 6 всеки месец или данъкът се отбелязва в Декларация 1 т.31А?
Как се процедира в този случай, необходимо ли е да се подават и други декларации?
Благодаря.

Д1 задължително всеки месец, ако СОЛ-ът полага наистина труд в ЕООД-то. Данъкът може да бъде върху целия осигурителен доход, ако осигурителните вноски не се правят през дружеството, или върху основа с приспасадането им, но само ако изходящият паричен поток е през банковата сметка на предприятието. Д6 за данъка. Не съм сигурен за осигуровките дали и тях трябва да се добавят.
Пояснявам, че тези доходи не са по трудови правоотношения.
Привет,
ФЛ с ТД, получава доходи от попълване на анкети за американски и немски сайтове, трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Работи си от вкъщи, в България.