Благодаря много! И аз съм на това мнение. Колебанието ми дойде от това,че собственикът  на фирмата се е консултирал с адвокат,който му казал,че сделката е освободена. :blush:
Фирма,регистрирана по ЗДДС има две маста-УПИ,едното купено през 2001г. ,другото през 2017г.Местата са купени от физ.лица и не е ползван ДК. До сега са използвани за облагаеми сделки-ползват се за платен паркинг,каквато е и дейността на фирмата. Сега фирмата ще продава тези места.Облагаема ли е тази сделка? Може ли да не се начислява ДДС, на основание на чл.50,ал.1?
Трябва да го подадете с ЕГН, а не с булстат.
А,кой попълва Декларацията по чл.13,ал.4-търговецът ли ?
До сега  или самият собственик си подаваше ГФО-то в ТР или аз ходех в ТР да го нося с нотариално заверено изрично пълномощно и Г2,с вписан заявител-търговецът. Тази година реших да не се разхождам до АВ, а да подам с моя ел.подпис. Това ли са стъпките? :
1.ГФО -подписан от двете страни/ вече може и без печати/
2.Плаща се 20 лв./а може ли от моята сметка,но с наредител съответната фирма и нейния ЕИК/?
3.Нотариално заверено пълномощно
4.Г2 попълвам с моето име като заявител и чеквам като Качество на заявителя-съставител
Това май е всичко?
Какво имате в предвид ? Представя Баланс,ОПР,Паричен поток,Собствен капитал и приложение? Т.е при ЮЛНЦ не се гледа дали е малко или микро предприятие?
Много благодаря!
Лице,назначено скоро във фирмата носи болничен. Във фирмата представя за първи път болничен и носи справка за банковата си сметка.Сметката е във пощенска банка и там има промяна на банковите сметки. Лицето и преди е ползвало болничен на друго работно място.В този случай как трябва да се попълни прил.9-да се отбележи-Банковата сметка е декларирана-ДА и после да се попълни раздел II,т.16 или да се попълни: Банковата сметка е декларирана-НЕ и да се попълни т.26 от раздел I ?
ЮЛНЦ е пререгистрирано в ТР. Следователно ще трябва да се подаде ГФО. Какво би трябвало да включва ГФО? Има параметрите на микро предприятие.
Поне в чл.15 ,нищо не се споменава за това.
Да, и аз така.Обаче реших да направя проверка и установих,че имали и валидност.Никъде не пише,че ако е изтекла валидността,трябва да се подава нова.Т.е ако няма промяна ,явно не е задължително да се подава. :wink1:
Преглеждам подадените декларации по чл.15 в ИТ. Оказва се,че има подадени такива,срещу които има изписано-валидност 2017 или 2018г..Няма никакви промени в обстоятелствата,които да се декларират.Трябва ли за 2019г. за се подава нова декларация?
Да,обаче бившето упълномощено лице, не е подало такъв отказ.И се оказа,че се е опитала да подаде данни и слава богу нещо е сбъркала и не са приети.Упълномощинелят ще трябва да подаде уведомление ,че се отказва от услугите на това лице.В този случай май трябва да е първото заявление?
Здравейте, някой подавал ли е скоро Заявление за отказ от услуги с КЕП на упълномощено лице? Намерих два варианта на уведомлението .Едното е много подробно.Другото е с два реда. Кое трябва да се подаде от управителя на фирма,който иска да прекрати упълномощението си ,дадено на бившия си счетоводител?Фирмата няма ел.подпис ,упълномощила е сч. кантора да подава документи-новата кантора.С ел.подписа на новата сч. кантора може ли да се прекрати упълномощаването ,което е дадено на бившия счетоводител?
При ЮЛНД, за фактурите за наем офис,телефон,интернет частичен ДК ли ползвате или си признавате Пълен ДК? От средата на миналата година имам едно ЮЛНЦ.Колегата преди мен е ползвал за всичко пълен ДК, изобщо не съм се и замисляла и така продължих. Сега започнах да осчетоводявам януарските фактури и изведнъж ми светна ,че имам и освободени продажби-членския внос т.е нестопанската дейност .
А ДДС-то 50 лв.-609/4532, признат разход ли е или преобразувате ФР?
А,лицето осигурено ли е на друго място?
Подадох справката по чл.73 ал.1 .Сбъркала съм името на едно лице-правописна грешка.Пише справката е отхвърлена ,тъй като е некоректна стойност в поле фамилно име на ....Предполагам,че цялата е отхвърлена и ще трябва да я подам отново цялата ,а не само за този,със сгрешеното име?
Е,значи оставям касовия апарат за още 6 месеца.Кой знае какво ще измислят после.