Необходимо ли е лицата да пускат предварително някакви молби за напускане?
Вие сериозно ли питате?
благодаря за отговора, но никъде не прочетох, че обезщетението е пропорционално на неотработената част от предизвестието.
Не е лошо и да отваряте малко КТ от време на време!
Обезщетение за неспазено предизвестие
Чл. 220. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Страната, която има право да прекрати трудовото
правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието,
при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на
работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.
(2) Страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да
го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна
обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за
неспазения срок на предизвестие
Може да си съставите протокол, че в уречения ден лицето не се е явило на работа и да се подпише примерно от Управителя, ТРЗ-то и счетоводителя или други двама свидетели.
Според мен в казуса няма нищо интересно.
Всеки има право на мнение, нали?
Този казус ми е интересен!
Кое е водещото в случая за уведомлението, че е втори трудов или, че е срочен?
И още нещо се сещам:
Какви ще бъдат условията за прекратяване с предизвестие - 15 дни /при втори трудов/ или 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора /при срочен/?
Таня, взаимно съгласие е: работникът има вписана клауза за едномесечно предизвестие в договора за назначаване

Това е твой текст, svetlakercheva!
Да, към теб!
Това не е мой текст!
Далила, аз нещо се обърках! Коментарът ти към мен ли е насочен?
Естествено, че става дума за взаимно съгласие, когато работникът е подал предизвестие.
С това, аз нещо не съм съгласна!
В случая - Взаимното съгласие, е когато работодателя се съгласи това да стане веднага.
При предизвестие - няма взаимно съгласие. Това е инициатива на работника, с която работодателят е длъжен да се съгласи.
За да спрем да спорим и да се заяждаме, предлагам ПИТАЩАТА, да обясни точно, как е формулирана молбата за напускане от страна на работника.
Това го вмъквам, за да се види ясно, какви основания за прекратяване има по инициатива на работника:
7. Изключения от правилото за определяне размера на паричното обезщетение за безработица:

Безработните лица, чиито правоотношения са прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, както и безработните лица, придобили право на обезщетение преди изтичане на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение, получават минималния дневен размер на обезщетението за безработица съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за срок 4 месеца.

(чл. 54б, ал. 3 и ал. 4 КСО)
Този текст :
Чл. 326. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя
съвсем не го разбирам като третиращ само срока на предизвестието. Според мен това си е ОСНОВАНИЕ за прекратяване на трудовия договор от работника или служителя.
Сроковете за предизвестие са вписани в другите алинеи на 326.  По тази причина и допълнението "във връзка с чл. 362, ал.2" няма смисъл. За това не споря :)
Аз също смятам, че в заповедта и в трудовата книжка като основание за прекратяване е редно да се запише чл. 326, ал. 1 от КТ. Дали е правилно да е във връзка с чл. 326, ал. 2, това както по-горе писах - не знам и не споря. Просто цитирах как е било записано в посочения случай, разгледан от съда.
Съдебна практика: http://www.justice-ruse.org/rcourt/2013/05/ga/07634512/45322113.htm

Във тази фирма са формулирали заповедта да е по чл. 326, ал.1 във връзка с чл. 326, ал. 2 от КТ, като в нея е било записано, че работникът дължи обезщетение по чл 220, ал.1 от КТ и съответния размер.

А, дали това е правилно? Лично аз нямам практика с такъв казус.
Погледнете в договорът му какъв срок сте записали за предизвестието. По принцип при срочните договори е 3 месеца, но не повече от оставащия срок на договора.
От последното изплатено обезщетение.
Трите години не си ли броят от датата на отпускане на самото обезщетение?
В сайта на НАП има справка за "Актуално състояние на данните, декларирани с Декларация Обр.№1/Обр.№5 по осигурител".  При нея излизат лицата, ЕГН-то, вид осигурен, дните общо, отработените дни, раб. време, осиг. доход. Тази справка може да се записва в Exsel.
Не съм чула да е отпаднал срокът.
Раничко е още да се радваме!  Рибата още е в морето, а пък ние вече сме грабнали тигана.  :wink1: Но, както е тръгнало - май ще ликуваме на финала!  :smile1: