Да, има право! В такива случаи, членът, по който се освобождава работникът е без значение.
Мое мнение:
След като според КТ, когато в договора не е посочено в чия полза е срокът на изпитване, се приема, че е уговорен в полза и на двете страни, то би следвало, че когато няма точно определен срок, но е записано, че е във връзка с чл. 70, да се смята - 6 месеца /максималния срок/.
Не! Във Вашият случай имате право да сключите по още 1 договор с двете фирми, но по 2 часа, а не по 4.
Защо не? Може и инструктиращият да работи по график. Или да е СОЛ
;)
:good:
За мен "Да". Няма значение кога е сключен новият договор. От Д1 и на двете фирми ще е видно кога му е посл. раб. ден при единия и първия раб. ден при новия работодател. При Вас датата на започване може даже да е 01.11. - нищо, че е почивен ден. В този случай няма да има прекъсване от 1 ден /не, че този 1 ден е от особено голямо значение/.
Вписан е общия ми стаж ,но във фиша е с четири месеца по малко от този в тр.книжка.Това може ли да ми създаде неприятности занапред?
А, обезщетение за безработица получавали ли сте? Ако отговорът е "Да", то този стаж не се взема под внимание при определяне на допълнителното възнаграждение с постоянен характер или т.нар. клас прослужено време.
В самата декларация има поле, в което може да се упълномощи лице, което да я подаде вместо задълженото лице.

п.п. И без да е попълнено, съм подавала от името на фирмата, но за придобито МПС.
Ако по основният трудов договор служител е на 8 часа, а по допълнителния е на 2, неплатената отпуска по втория ще е само без стаж, нали?
За мен - няма да сте в нарушение.
Не за правото на обезщетение е питането, а за периода за получаване :)
до 3 години - 4 месеца
от 3 до 5 години - 6 месеца
:good:  Схванах!

п.п. Трудно ми е да разбера въпросът, когато всичко е "изстреляно" на един дъх - без всякакви препинателни знаци. :)
Лице има 2 години и 10 месеца съкратено от работа при това положение трябва да получава обезщетение за безработица 4 месеца защото няма три години осигурителен стаж,но има и 2 години казарма те признават ли се за осигурителен стаж за да може да влезе в период от 3 до 5 години и да получава обезщетение 6 месец.
Къде го прочетохте за тези 3 години?
Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването.
И решението на проблемът е ....?
Не се вписва в трудовата книжка. Издавате му УП-2 и УП-3 и всичко е както трябва.
Добре, благодаря. От цялата работа излиза, че реално има право за отпуска, който се отнася за 2009г.и 2014г.
Така излиза, но трябва писмено да Ви е поканил да го ползвате.
В тези случаи няма значение на колко часа го осигурявате работника.
ЗЗО
б) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 02.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл. 165, ал. 1 и чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнася;
в) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) осигурителните вноски за здравно осигуряване се внасят едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване;
А това, че отсъства и не можем да й връчим заповедта за прекратяване не е ли проблем? Можем ли да й я изпратим препоръчано на адрес?
Писмо с обратна разписка би Ви свършило работа. На самата разписка може да напишете, за да е видно, че е заповед за освобождаване.
Да и според мен е добре да изчакате следващия месец до 25-ти и да проверите в НАП здравния си статус. Някъде беше казано, че за неосигуряване от две седмици не се води прекъсване на здравния статус.
При повече от 3 неплатени вноски за период от 36 месеца се прекъсват здравноосигурителните права.
При тази ситуация със сигурност няма да има прекъсване. Но, в тяхната система ще стои една сума като задължение, върху която ще се трупат и лихвички. С две думи: Няма да има прекъсване, но няма да има и "чисто" здравно досие, ако се наложи да си извади.