И аз така мисля, но как да оформя клаузата за прекратяване?
Здравейте! Искаме да наемем работници само за конкретен обект. Смятам да ги назначим по чл. 68, ал. 1, т. 2 - до завършване на определена работа. Въпросът ми е:
В случая ние не познаваме тези работници и не сме запознати с качеството на тяхната работа. Ако не ги харесаме и искаме да ги освободим, но работата няма да е завършена, как ще е най-добре да сключим този договор - по чл. 68, ал. 1, т. 2 , във връзка с  чл. 70, ал. 1 - в полза на работодателя? Как да оформя в този случай клаузата за прекратяване на договора? Благодаря предварително!
Благодаря!
Здравейте! Трябва да си наемем шофьор, който да ни свърши работа за два дни/ да превози товар от един град до друг с наш камион/. Как е най-правилно да го назначим: по чл.68, ал.1, т.2 или по някой друг? Моля за съвет! Граждански договор за шофьор съм чувала, че било невъзможно.
Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" и са работили най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването. Тук е работено само 6 месеца. Самоосигуряването в случая не важи, защото самоосигуряващите се лица не се осигуряват във фонд "Безработица". С две думи, както коментира marpan_64 НЯМА право на борса.
При допълнително споразумение ви трябва подпис на служителя, но във вашия случай няма как да стане, поради неговото напускане. Аз пускам само заповеди по чл.118, т.3.
Сключване на трудов договор за заместване на отсъстващ служител
За всяко работно място, на което заемащият длъжността е в законоустановен отпуск, работодателят може да сключи трудов договор с друго лице за времето на отсъствието на титуляра. Това е трудов договор, сключен с определен срок, до завръщане на работа на титуляра. Правното основание е чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда /КТ/. Тази правна възможност за работодателя, визирана в разпоредбите на КТ, поставя няколко въпроса. Кога може да се сключи такъв трудов договор? При какви условия може да бъде сключен трудовия договор? Какво е неговото времетраене? Как може да бъде прекратен?
Отговорът на първия въпрос зависи от началото на отсъствие на титуляра. След като работодателят е узнал, че титулярът на дадена длъжност ще бъде в законоустановен отпуск с определено начало, то той може да търси заместник и да сключи трудов договор с него от първия ден на отсъствие. По-ранна дата на сключване на трудов договор поради заместване на титуляра е недопустима, тъй като реалното полагане на труд по трудов договор се осъществява след неговата регистрация в НАП по реда на КТ. В случай, че е необходимо обучение и запознаване с новата работа, това може да бъде осъществено в условията на друг вид трудов договор, но не и по този, сключен на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.
Срочният трудов договор, сключен за заместване на отсъстващ титуляр може да предвижда и срок за изпитване, който съобразно разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от КТ не може да бъде по-дълъг от шест месеца. Не съществува законова пречка да бъде сключен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ. Срокът за изпитване следва да се договори изрично, като се посочи неговата продължителност и в чия полза е уговорен.
Времетраенето на този вид трудов договор зависи от продължителността на отсъствие на титуляра, заемащ длъжността. Обикновено, когато се замества жена, която е започнала ползване отпуск за бременност и раждане и той продължи в отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст, времето на заместване е най-продължително. В разпоредбите на Кодекса на труда не се съдържа органичение в срока на заместване. Трудовият договор за заместване ще продължи до завръщане на замествания титулар.
Прекратяването на този вид трудов договор може да бъде осъществено на всички основания, предвидени в разпоредбите на КТ. Освен тях, този трудов договор се прекратява със завръщането на титуляра. В случай, че е уговорен изпитателен срок, по време на неговото действие трудовият договор може да бъде прекратен на основание чл. 71 от КТ.
Здравейте! Лице с непрекъснати здравни осигуровки НЕ трябва да подава Декларация 7, нали така? Подава я само в случай, че желае да се осигурява над минималния осигурителен доход. Задължително подава Заявление по чл. 2а от Наредба Н-8 от 2005 г. с периода за погасяване на задължението си за здравноосигурителни вноски. Правилно ли съм разбрала?
Според мен може даже и 14.
Лицето е разведено и точно затова е осъден за издръжка. Благодаря на всички за отговорите, бяхте ми много полезни! Хубав ден от мен и приятни почивни дни!
Благодаря Елена, но да смятам ли, че съм преценила правилно? Да или не?
Здравейте! Получихме запорно съобщение от ЧСИ. Налага запор върху трудовото възнаграждение за издръжка на наш служител. В същото време получихме и втори запор, но за задължение към банка. Междувременно служителят си погаси задълженията за издръжка до този момент, като се е разбрал със съдия изпълнителя, че ще си ги внася занапред с пощенски запис /очакваме писмо за вдигане на този запор/. В този случай каква сума трябва да му удържам за запора към банката? Получава чисто около 450 лв. Според мен трябва да е 1/4 от тези 450 лв. Така ли е? Сумата за издръжката си е вече негово задължение.
Благодаря , но нещо не разбрах: Наемът е платен на 03.12.2012 г. Дължимият авансов данък в размер на 10.13 лв. е бил дължим до 10.01.2013 , само че ние го плащаме на 17.01.2013 г. в такъв случай следва ли да подавам декл.чл.55 в срок до 31.01.2013 г или.......обърках се всъщност кога ми е срока за тази декларация или съм в някакво сериозно нарушение .....
А ако ав.данък за наем за м Декември 2012 е платен на 17.01.2013 , т.е не в срока до 10.01.2013 тогава кога подаваме декл.по чл.55
Ние работим с програмите на Микроинвест. По телефона ни информираха, че Д1 и Д6 за декември 2012 ще ги подаваме със старите програми. Новите актуализации ще качели в сайта си след 25 януари.
В трудовата книжка се пише първия работен ден на лицето, т. е. датата на постъпване, а не датата на сключване на договора.