Трудовият договор е нещо съвсем отделно, на което е присъща клауза за уговаряне на продължителност(и евентуално - разпределение, в случай, че е за част от работното време) на работното време. Останалото е форма на организация и отчитане на работното време - имайте го предвид. За нея няма изискване да се уговори в трудовия договор, което обаче не значи, че не трябва много точно да го сторите в ПВТР, защото иначе нещата стават скъпи и с допълнителни ангажименти! Затова си преценете как да го направите най-добре, "за да си вържете гащите".
Разбира се. Ответната страна откъде да знае истинността на тези факти и обстоятелства, за да оформи коректно нещата. Аз ако съм, ще Ви кажа "Като ми донесете копие от сключен трудов договор за неопределено време или някакво удостоверение от другия работодател, от която безспорно стават видни тези обстоятелства - пак ще приказваме. Дотогава - или отработвате предизвестието, както е редно, или плащате обезщетението.". За справка - Матей Преображенски.
Ако е извунреден труд в условията на официален празник - четворна. Ако е работа по график в условията на СИРВ(и напомняне, че СИРВ и работа по график принципно са различни неща) - двойна. За 24-и - обикновена надница(ако е по график), а ако е извънреден труд - необикновена.
То затова е измислено това преизчисляване на нощните часове...
Иначе няма нужда да питате МТСП. Има Тълкувателно решение на ВКС - 8/2013 от 14.11.2014г. В него грубо се казва, че  при  непрекъсваем  производствен  процес  /смени,  дежурства/ нормативно  определеното  време  за  хранене(почивката)  се  включва  в  работното време, ако работникът или служителят е длъжен да присъства физически на място, определено от работодателя.
Гледната точка на ИТ е, че при работа на смени работникът е длъжен да присъства на работното си място, а не може да иде на будката от другата страна на улицата да яде кебапчета, особено нощем. И следват надхващания, за които човек трябва да е нормативно "подкован" и да си има хабер, защото иначе - уошо...
Баш така е - с много мислене тази работа не става. Още повече като се има предвид, че в конкретния случай първоначалната инвестиция(от материална гледна точка) е пренебрежимо малка, щом притежавате най-важното...

п.с. "А ако не успеете" е най-лесно - просто се вливате обратно в пазара на труда.  :smile1:
Toва е ценно, като се има предвид, че не съм ходил на море от петнадесет години.  :smile1:


п.с. Това ще си позволя да го открадна и споделя у Фейса.
Аз не можах да разбера каква точно е същината на питането Ви и как точно кореспондира с темата, ще прощавате...
Не се виждат крака, както изискват последните тенденции в този тип фотография.  :smile1:
Басиму - крЪсУти... Аз от 20 години не съм почивал и не съм ходил на мУре...   :(
Moже и да е станало вече - то тази работа не е една бележка за детски от време на време...
Mоже да имате и 33 - без значение е, след като трудовото правоотношение се прекратява по Ваша инициатива.
https://www.kik-info.com/forum/index.php?action=search
В бар на плажа се появява пингвин. Плаща за чадър и шезлонг, поръчва уиски и пура. Изпива уискито, пурата изпушва до половината, става и тръгва. През цялото време цари пълна тишина, всички останали посетители гледат пингвина втрещено. Той се обръща и пита:
- Какво сте ме зяпнали така?
Единствен се окопитва барманът:
- Ами, нищо...просто за първи път виждаме пингвин, на плажа,  да пие уиски, да пуши пура, че и да говори.
Пингвинът отсича сърдито:
- С тия цени - и за последен!
Официалното нещо ще се случи, защото след поканата ще ви напъплят, ако не предприемете действия,,,
И според мен в подобна ситуация това е подхода. Аз също от известно време съм напъплен от лица, напъплени пък на свой ред от НАП за амбулантен алъш-вериш.
Това, което ми направи впечатление, като една устойчива практика е, че при мен никой не разполага с документи за произход и прочие естествено присъща документация. Явно Феята на зъбките вечер мушва под възглавницата носителите на принадена стойност...
По тази логика плавно ще прелеем трудовото правоотношение в гражданско -  краниста Ташко ще свърши една работа с крана, когато възникне нужда.  :smile1:
Скъпа приятелко, ние глаголим за две различни хипотези в случая. В едината става дума за постъпване в законовия срок от 7 дни, в случай, че страните не са договорили друг.  Т.е. нормата императивно казва "Начи вие се правите на луди и не определяте срок(защото принципно с това плаващо постъпване някоя дребна душа може да си мисли, че ще спести осигуровки за два-три дни - което при договор за сезонна работа не е малко), но аз ви казвам, че правоотношението ще се реализира конкретно еди си кога - без "тън" и "мън", за да има яснота, и да не ми се правите на маносани.".  А другия случай е откровено неопределен и нелеп - "Ташко Поплювков ще постъпи на работа в интервала между 10.09 и 17.09, когато усети потребност да излее натрупания в него порив за съзидателен труд, а ответната страна ще стои диван-чапраз в очакване на това въжделение."...
За вас е важно да знаете, че трудовото ви правоотношение трябва да бъде прекратено без ваша инициатива или съгласие. Ето какви са благоприятните членове, съгласно чл. 54б на КСО:
"(3) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 - 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца."
Всичко е дъвкано до втръсване - аз лично вече получавам екземи...
Аз, да ме прости Господ, трудов договор с плаващ срок на постъпване не съм срещал. Да не говорим, че ако бях един ХинспектУр(пак да пази Господ), бих реагирал екзотермично, ако видя такъв. За мен е недопоустима подобна клауза, изключваща яснотата от кой момент точно правоотношението влиза в сила и лицето започва да престира труд...
"Твърдо установеният" срок на постъпване е този, който е фиксиран в трудовия договор. Тогава фактически трудовото правоотношение "оживява", така да се каже - то се материализира с последващите от това права и задължения за страните. Респективно - ако работникът не постъпи на работа в установения срок, трудовия договор не се е реализирал и следва да бъде заличен. Някъде специално за тази цел си изготвят т.нар. Акт за встъпване в длъжност, удостоверяващ това обстоятелство отделно от трите подписа в трудовия договор. Примерно "Днес ... Калуди Куртев Сабинянов, постъпи на работа...", със съответните подписи на длъжностните лица...
Във всеки останал случай, некореспондиращ с упоменатата в трудовия договор дата на постъпване, имаме проблем със заличаването(при евентуална проверка, или съдебен ред), макар чисто технически да не е проблем да го направим.
Важно е да имате 12 осигурени за съответния риск през последните 18 - няма значение колко пъти сте прекъсвали. И съответно за пълна борса последното трудово правоотношение да не е прекратено по ваше желание или с ваше съгласие...