Понякога това може да е представляващ или упълномощен служител на дружеството. Фирма Б в случая.
Щом като имате номер на документ и дата, закривате вземането си от клиента.  :good:
В чл.19, ал.5 от Проекта няма ли да има конфликт на интереси?
И какво е това многоточие в чл. 20 ал.7?  :blink:
А чл.23 определено има нужда от редакция. :good:
Нека не бързаме да се радваме. Хубаво е, че има гласност! Поздравления за Katya!
Но борбата продължава до обнародване на Закона в ДВ.

Скрит текст :

Указанието от тази година:
Скрит текст :
Аз го разбирам като крайно салдо по сметки:
406 Доставчици- свързани лица в т.4
и
416 Клиенти - свързани лица в т.3
Хартиени болнични ще могат да се подават до края на юни, така че лекарите, които все още не фигурират в онлайн регистъра, имат шестмесечен гратисен период. :wink1:
Ето статия с примери:
Изискуемост на ДДС при вътреобщностно придобиване
 в случаите на издадена фактура от доставчика преди датата на възникване на данъчното събитие

Ако транспорта е за Ваша сметка, може да издадете протокол от 18.11 до 03.12., както е обяснила колежката.
И да не забравите в протокола текста за основание за начисляване на ДДС.
Справка: чл.117 (2) т.7 ЗДДС.
Здравейте. Искам да попитам мога ли да получавам майчинство при положение, че не съм работила? На 24г. съм, завършила съм висше образование и нямам трудов стаж. В момента си търся работа и съм регистрирана в Бюрото по труда. Ако немога да получавам майчинство, то имам ли право на някакви помощи или нещо, с което да издържам това дете ?


На какви финансови помощи и обезщетения имат право майките у нас?

В Агенция социално подпомагане ще Ви насочат. Успех!
Според мен не може да му оформите отпуск по чл.158 от КТ, защото не е на активна служба в доброволния резерв.
Отпуск по чл.158, ал.2 от Кодекса на труда

http://www.swu.bg/media/313536/scan0001.pdf
marpan_64, от бланката за опростено деклариране стигам до извода, че касае търговците за рез. части на МПС-та и/или самолети.
http://www.asotrend.bg/images/stories/docs/iskane_oprosteno_deklarirane.pdf

Прагове за деклариране по система Интрастат за 2014 г.
Скрит текст :
Напускане - Въпроси и отговори
Цитат
Независимо на какво основание е прекратен трудовия Ви договор, съгласно чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност.