Погледнете в тази тема прикачения файл на dalila.
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=3535.0
Цитат
В Решение № 626 от 2005 г. по гражд. д. № 164/2003 г. относно закрилата по чл. 333, ал. 1 КТ се посочва, че предварителното разрешение на инспекцията по труда, а това важи и за закрилата по ал. 3 и 4, т.е. преодоляването на закрилата, трябва да бъде налице към момента на връчване на предизвестието за уволнение, а не към момента на изтичане на неговия срок, когато трудовото правоотношение се прекратява, защото към този момент вече се изразява формираната воля на работодателя за уволнение.
Чл.333, ал.1 от КТ е категоричен, че в случаите по чл.328, ал.1, т...3...работодателят може да уволни само с предварително разрешение на ИТ.  :good:
Разрешение от Инспекцията по труда за съкращение на служител в отпуск по майчинство

Повече за процедурата може да прочетете тук.
http://www.gli.government.bg/page.php?c=112&d=315
7-zip е архивираща програма.  :wink1:
7-Zip 18.05 Final
От друг форум прочетох, че дава възможност за задаване на парола и без да се използува компресираща функция или криптираща.
Сърдечно благодаря за наградата!  :give_rose:
Аз също се извинявам, че ме няма няколко дни. От другата седмица ще съм на линия.
Току що прочетох, че лица, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта, не се осигуряват за безработица, а това са първите ми 11м.

Последно бях на борсата през 2009г.

Ако сте били по схема "Отново на работа" би трябвало да се осигурявана и за безработица.
Пародия или не факт е, че повечето фирмени сайтове заличиха имената на служителите си и имат политика за защита на личните данни.  :wink1:
Все пак визитните картички са дадени със съгласието на собственика им.
XXXXX, кои проверяващи? Защото като гледам сайтовете на  ИА ГИТ,НАП и НОИ, ми излиза "Връзката ви с този сайт не е защитена".
Вече като влезеш в информационната система на ИА ГИТ, НАП и НОИ е друго.
Понеже подхванахме темата за трудовите досиета, вчера са приели Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.
Надявам се с нея да има по-голяма яснота за сроковете за съхранение на повечето документи в него.
Работодателите вече могат да поддържат електронни досиета на служителите

Създават и електронно трудово досие на служителите
Скрит текст :
46% от българските бизнес сайтове ще се показват като незащитени
Скрит текст :
ТРУДОВОТО ДОСИЕ
Скрит текст :

Относно задължението на работодателя да води трудово досие на работника или служителя
Цитат
За повече информация, свързана със сроковете на съхранение на различните видове документи, съдържащи се в личното трудово досие на работника или служителя, можете да се обърнете към създадената към Министерския съвет - Държавна агенция „Архиви“.
Аз мисля да насоча вниманието си към отчетността като задължение на администраторите на ЛД.
Цитат
Отчетност
Отчетността е ново задължение на администраторите на лични данни и ос­новен инструмент за доказване изпълнението на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни. Отчетност на практика е способността във всеки един момент администраторът на лични данни да удостовери и да докаже, че обработва личните данни законосъобразно, добросъвестно, прозрачно, за конкретни и пропорционални цели, с подходящо ниво на сигурност и защита.

Основните средства за спазване на принципа на отчетност са:
· поддържането на регистри на дейностите по обработване;
· определяне на длъжностно лице по защита на личните данни, когато такова се изисква;
· извършване на оценка на въздействието при наличие на висок риск за правата и свободите на физическите лица;
· своевременно уведомяване на Комисията за защита на личните данни и субекта на данните при нарушения на сигурността;
· прилагане на доброволни механизми за сертифициране и/или спазването на кодекси на поведение.
Източник: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1115
Иначе малко по-обстойно е написано тук.
Кои компании трябва да назначат DPO?
Скрит текст :
От Законопроекта:
Цитат
Чл. 25б. (1) Извън случаите по чл. 37, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679
администраторът или обработващият лични данни задължително определя длъжностно лице по защита на данните, когато обработва лични данни на над 10 000 физически лица.

Може да погледнете отговорите и в този линк:
Освобождаване по чл.327, ал.1, т.1
Е, нали карат хорицата да попълват тетрадки от колко до колко часа- обличане, събличане, тоалет и т.н. всеки работен ден.
Абсолютно подкрепям мнението на bobo.
Трябва да се покрият изискванията за възраст и стаж, за да се придобие право на пенсиониране.