В новата бележка е посочено ,че се иска да се декларира облагаемия доход
Аз в новата служебна бележка попълних облагаемия доход, а в ГДД- придобития.
Каквото искат-това попълвам.
Според мен от указанието на НАП от 06.01.2014г.:
1/ попада в т.1 от таблицата
2/ в т.13
Аз използвам сметка 301.
Декември може да осчетоводите 301/401 със сумата на транспорта.
Когато дойде стоката 301/ 401.
И ако е приключено всичко по доставката 304/301.
да питам  ,приеха ли  промените  за  майчинството  за  тези деца които са  взети от институция  ,нали коментираха ,че  ще  има  1 г  платено  майчинство  т.е МРЗ 
С ДВ 104/03.12.2013г. промените влизат в сила от 2014г.
Скрит текст :

marpan_64, като майка на дете с увреждане споделям мнението ти. :thumbup:
В очакване на утрешния брой и промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с много­годишни жилищно-спестовни влогове:
http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces
 Благодаря за отговора!  :flowers:
А когато заемополучател е ФЛ/ свързано / 10% год.лихва приемлива ли е?
Важно е да е най-приемливия :smile1: От практиката - 6% годишна лихва.

irenabrili, откъде взе база за този процент? :hmmm:
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/11/27/2191787_niskite_lihvi_ne_stimulirat_horata_da_tegliat_krediti/
Цитат
Статистиката показва, че лихвата по потребителските заеми в левове през октомври е била средно 11.72% годишна лихва, което е по-ниско от цената на парите през септември, но е с 0.35 процентни пункта по-високо от нивото през миналата година.
В ДВ 98/12,11,2013 на стр.5 в т.7 касае изменение на срока от 2014 на 2015 за параграф 46 от ДВ 92/2012г.
Срок за уточняване на задълженията и плащанията по единната сметка няма, защото непрекъснато възникват ситуации, изискващи уточняване (недължимо внесени суми, суми внесени по ЕИК вместо по ЕГН, внесени суми без подадени декларации и т.н.)
Мисля, че срокът за подаване на заявления за отписване на задължения по давност беше удължен до 31.12.2014г., но за задълженията с падеж до 31.12.2007 г.

"24 часа": НАП пише писма на над 90 хил. длъжници
Цитат
С нови поправки в ДОПК, които още не са приети на второ четене от парламента, срокът за отписване на стари дългове ще се удължи с още година до 1 януари 2015 г.
Това обаче няма да отмени текста давност да има само след изрична молба, а ще даде възможност да се отпишат дългове от преди 1 януари 2009 г.
Аз съм ставала свидетел как комисията от ЛКК се е карала на хората, че неправилно обясняват докога е предния им болничен и се получават такива ситуации.Според мен е добре да се свържете с издателя на болничния лист и да обясните ситуацията преди да предадете БЛ в НОИ. :hmmm:
irenabrili, много благодаря за отговорите. :flowers:
Аз не се съмнявам в калкулатора, а бих искала да се стигне до еднозначен отговор и изясняване на казуса.
Ключов според мен е текста в Наредба Н-8. :thumbup:
Успях да приложа СИС и сл. бележка. :thumbup:
Скрит текст :
.
За мен има проблем, защото се получава това:
Пример: Пенсионер с уговорено възнаграждение 240 лв. за месец, не желае да се осигурява за ДОО, не се осигурява на др.основание и получава сумата за м.10 и м.11 в ноември.
Когато се натисне подготви сметка/моля Вие да продължите, защото няма как да покажа PDF файла/, въпреки че се посочва периода 01.10.-30.11. калкулатора начислява ЗО.
http://www.kik-info.com/calculators/cache.php?id=33883e486724b9fb29a972b092ae53ef9237412
pmihaleva, вече отговорихме че не се подава Д1 при възнаграждение под МРЗ.
СИС - при всяко плащане. Във Вашия случай- еднократно.
сл.бел. -може еднократно
Справка:Чл.45 ЗДДФЛ
Ако решите доходите за м.10 и м.11 да ги изплатите в м.11 общата получена сума за м.11 става над МРЗ и тогава се дължат ЗОВ.
Чл. 40.т.3. ЗЗО
Скрит текст :
Ако сумите се изплащат ежемесечно няма ЗОВ.
Справка: http://www.kik-info.com/calculators/civil_contracts.php
НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА
Чл. 2. (4)
Скрит текст :