Колега, живеем в държава на абсурдите.Докато в Холандия подпомагат хората с увреждания, тук трябва да си плащат, за да ползват социални услуги.
Парламентът реши: Социалните услуги - само срещу платени такси
Колега, правете разлика между социални услуги и социални разходи.  :wink1:
Здравейте колеги, и аз искам да се включа с въпрос във връзка с изготвянето на справка по чл. 73: Фирма е закупила "бобкат" от физически лица- семейство и не съм сигурна с код 503 ли да ги включа. Ще съм ви благодарна, ако вземете отношение.
И от мен имате: 503  :good:
Облагане по ЗДДФЛ на получени суми като обезщетение, поради неизпълнение на договор
Цитат
Получените необлагаеми доходи не подлежат на деклариране с ГДД съгласно чл.52 ал.1 т.3 от ЗДДФЛ.
Може да се позовете на посочените по-долу основания и членове.В крайна сметка се вземат възможностите и на родителите, както и пълнолетието на децата.
Цитат
Съгласно чл.150 от СК при изменение на обстоятелствата присъдената издръжка или добавката към нея може да бъде изменена или прекратена. Съгласно чл.142, ал.1 от СК размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи. Да издържат ненавършилите пълнолетие деца е основно задължение на родителите, съобразно своите възможности и материално състояние да осигуряват условия на живот, необходими за развитието на детето според чл.143, ал.1 от СК.

Отделно може да погледнете и чл.144 от СК:
Издръжка на пълнолетни учащи се деца от родители
Цитат
Чл. 144. Родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения.
 Все пак пресметнете колко биха излезли банковите разходи с и без банкова сметка.
  Аз също наблягам на това. :good:
Погледнете и това Указание:
www.nap.bg/document?id=2065
Моите съболезнования!
Надявам се това да е от полза:
Нарушено право на наследяване на дяловете в ООД
Скрит текст :
Авансово облагане на доходите от наем
Скрит текст :
Финансовото министерство готви промени за облагането на личното ползване на служебни активи
Цитат
Ако трябва да насложим на дължимия данък на физически лица и осигурителни вноски, вероятно, числото 17 ще бъде значително надхвърлено като ставка. Още тече дебат какво да бъде то.
  :blink:
Правилно мислите.
Скоро бе зададен същият въпрос и колегите отговориха, че няма проблем.
Или: Фирмата плаща от името на работника фиша: 499/институцията издала фиша/503.
Възстановяване на сумата от работника 501/499.
Не може ли работника на възстанови сумата в брой и направо да осчетоводите: 501/459?
Справката е за изплатените доходи, съгласно чл.73 от ЗДДФЛ.