А това "или изплатено" за какво е в текста тогава?
"при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението."

И нали начислението ще до 25-ти, а не след този срок?
dyndla не на следващия ден... Ние обсъждаме Проект на изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г., който още не е приет и е качен на сайта на МФ.

На страница 2 съм дала линкове към него.
Има едно голямо недоумение от моя страна - защо за месец1 Май2013 има сума 77.14 лв. за 2 работни дни??

Това са дните 30-ти и 31-ви Май. Два дни умножено по дневното обезщетени прави точно тази сума. Болничния за майчинство започва на 30.Май.


В калкулатора съм заложила за месец Април2013 изплатени болнични 704 лв, но месец Май2013 изобщо не ми се показва в калкулатора за да мога да задам болнични и за него (моята приятелка иска да излезе болнични целия април и май месец преди официалния отпуск по майчинство)...

Може ли да ми обясните на какво се дължи сумата за този месец и ако това не е грешка в калкулатора - как може да се предотврати подобна несправедлива ситуация за дадения месец?


Месец Май 2013 не участва в базата за определянето на болничния във Вашия случай, затова не се показва в калкулатора. Вашата приятелка може да е в друг болничен през него, но това няма да промени сметките за обезщетението за майчинство. По-рано през месец Май.2013, ако тя е в обикновен болничен ще получи обезщетение и за него. Калкулаторът показва само сумите по майчинството.
Мерси, момичета. Да обобщим тогава:

(1) Стъпваме на това, че щом ще плащаме осигуровки до 25-ти на следващия месец, то явно няма вариант да не сме начислили заплатите до тогава. Тоест начислението е винаги до 25-ти на следващия месец.

(2) Значи варианти 6, 7 и 8 отпадат. 

(3) А за текста "при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението" - ако начислението е преди 25-ти, защото няма как по-късно  ... то при изплащане на заплата за Януари през Март, кога се подава Д1?
Няма начин. Ще се ходи на място. Призовани сме от НАП.

"НАП призовава всички свои клиенти да проверят дали имат непогасени или неуточнени задължения и да ги платят до края на 2012 г. При възникнали въпроси или неуточнени суми, клиентите на администрацията могат да се обръщат към съответния офис по постоянен адрес или по регистрация на дружеството, което представляват."

12 Декември 2012
http://nap.bg/news?id=1628
Това след точката и запетаята как интересно са го написали... “; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;” Мисля, че ако една от двете дати (начисляване или изплащане) е след 25-то число на следващия месец, то Д1 се подава в срок до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението.

Нахвърлях варианти за начислено и изплатено възнаграждение по трудов договор само за Януари с примери. Разгледайте ги и да ги обсъдим, макар и Наредбата още да е в проект.

Вариант 1: Начислено на 31.Януари и изплатено на 31.Януари
Внасяне на осигуровки – 25.02 (до 25-до число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът (Януари))
Д1  – 25.02 (25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните)
ДДФЛ – 25.02 (до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан, като той се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход)

Вариант 2: Начислено на 31.Януари и изплатено на 05.Февруари
Внасяне на осигуровки – 25.02 (до 25-до число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът (Януари))
Д1  – 25.02 (25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните)
ДДФЛ – 25.03 (до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан, като той се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход)

Вариант 3: Начислено на 31.Януари и изплатено на 26.Февруари
Внасяне на осигуровки – 25.02 (до 25-до число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът (Януари))
Д1  – 28.02 (при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението)
ДДФЛ – 25.03 (до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан, като той се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход)

Вариант 4: Начислено на 31.Януари и изплатено на 05.Март
Внасяне на осигуровки – 25.02 (до 25-до число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът (Януари))
Д1  – 31.03 (при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението)
ДДФЛ – 25.04 (до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан, като той се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход)

Вариант 5: Начислено на 05.Февруари и изплатено на 05.Февруари
Внасяне на осигуровки – 25.02 (до 25-до число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът (Януари))
Д1  – 28.02 (при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението)
ДДФЛ – 25.03 (до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан, като той се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход)

Вариант 6: Начислено на 26.Февруари и изплатено на 26.Февруари
Внасяне на осигуровки – 25.02 (до 25-до число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът (Януари))
Д1  – 28.02 (при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението)
ДДФЛ – 25.03 (до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан, като той се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход)

Вариант 7: Начислено на 26.Февруари и изплатено на 05.Март
Внасяне на осигуровки – 25.02 (до 25-до число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът (Януари))
Д1  – 31.03 (при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението)
ДДФЛ – 25.04 (до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан, като той се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход)

Вариант 8: Начислено на 05.Март и изплатено на 05.Март
Внасяне на осигуровки – 25.02 (до 25-до число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът (Януари))
Д1  – 31.03 (при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението)
ДДФЛ – 25.04 (до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан, като той се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход)

Текстовете за сроковете на осигуровки, ДДФЛ и Д1-в проект.
Цитат
 Осигуровки:
За трудови и приравнени на тях отношения – до 25-до число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът

ДДФЛ
Чл. 42 (5) Данъкът по ал. 4 се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.
Чл. 42 (6) Когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец, работодателят внася данъка по ал. 4, определен върху брутния размер на сумата от частичните плащания.
Чл. 42 (7) Внесеният от работодателя данък по ал. 6 не се удържа от частичното плащане, а се приспада от удържания данък по ал. 5.
Чл. 42 (8 ) Алинея 6 не се прилага за частични плащания за съответния месец, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец е изплатен до 25-о число на следващия месец.
Чл. 65 (11) Данъкът, който работодателят е задължен да удържа по чл. 42, се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6. Работодателят по основното трудово правоотношение внася данъка по чл. 49, ал. 5 в срок до 25 февруари на следващата година.

Д1:
(1) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец до:
а) 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;
Ново Решение на Съда на Европейския Съюз, по запитване на наш съд, във връзка с отказ на право на данъчен кредит, заради неизправен предходен доставчик. Решението потвърждава, че не е допустимо да се отказва данъчен кредит, ако предходен доставчик е неизряден по някакъв начин, и ако получателят по доставката не е знаел или е нямал как да знае за това.
 
Линк към решението:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0285:BG:HTML

Цитат
Членове 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 и 178 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че при обстоятелства като разглежданите в главното производство не допускат на данъчнозадължено лице да бъде отказано правото да приспадне данъка върху добавената стойност за доставката на стоки, поради това че поради измами или нередности, извършени нагоре или надолу по веригата спрямо тази доставка, се счита, че последната не е била реално осъществена, без въз основа на обективни данни да е доказано, че това данъчнозадължено лице е знаело или е трябвало да знае, че посочената от него сделка, на която то основава правото на приспадане, е част от измама с данък върху добавената стойност, извършена нагоре или надолу по веригата от доставки, което следва да провери запитващата юрисдикция.
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Промяната предвижда въвеждането на изисквания за по-особено наблюдение на необичайно големи сделки или изключително сложни операции. Под особен контрол ще са и операциите, които нямат явна икономическа или законова цел, която може да бъде установена.

Предлага се финансовите институции да бъдат задължени да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения, като съхраняват тези записи на разположение на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите.

Въвежда се изискване за съхраняване на данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции за период до седем години, в определени случаи по указание на директора на Дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС.
Може би преди това трябваше да задам въпроса:
Имате ли неуточнени/необвързани суми в СУП?

или си задавам отговор...
 :smile1:
Във връзка с въвеждането на Единната сметка и неуточнените или необвързани суми в СУП въпросът е:

Планирате ли посещение до НАП за обвързване на плащания със задълженията, ако имате неуточнени? И кога?

(1) Да, ще посещавам НАП всеки ден до края на 2012, докато ги видя обвързани онлайн.
(2) Да, но ще отида в първите дни на Януари.2013, преди деклариране на следващите данъчни задължения (Д6 или ДДС).
(3) Да, но ще отида след Януари.2013, когато декларирам следващите задължения, за да видя онлайн какви са салдата и дали не са обвързани без моя намеса.
(4) Ще отида да се разправям, само ако ме повикат с писмо или покана за доброволно плащане.
(5) Не, нямам намерение да върша работата на НАП и да изправям грешките в СУП. Да си ги обвързват те.
(6) Друго, напишете в темата.

Гласувайте в анкета и напишете своето мнение в темата.
Вижте, ако настане тази драма с опашките за болнични на 14-15ти, то не само ние, но и НОИ ще писнат. Защото те трябва да ги приемат все пак. И да се надяваме, че това ще спомогне за реализиране на идеята подаването на болничните онлайн или направо подаването им от лекаря, който го е издал.

Най-добре е лекарите да подават болничните онлайн всеки ден още с издаването им, а рабтодателят да има опция да вижда онлайн, за кой служител какви болнични са подадени с всичките им данни.
Някои от нас (които работят от по-рано) ще си спомнят годините, когато подавахме ДДС-то на място в данъчнта служба и още не беше въведен електронния подпис. Големи опашки бяха...
 :)
Е, ще отидем по-рано, няма да чакаме последния срок. До 10-ти, който донесъл - това е. После отива сам на опашките и на следващия месец ще се постарае.  :yes3:
Споко момичета, ще се настроим. С едно по-добро планиране и надлежно уведомяване какво да очакват от нас - няма да имаме проблеми.  :)
Ясно, нали до 15-ти на следващия месец е последния срок, но можело и по-ранно подаване. Затова е този пример, който съм дала.
Вярно, dalila. Права си. Вчера по телевизиите се тиражираше подобен пример и затова се замислих какво ще правим, ако е така. Че едва ли не има опция служителят да си получи болничния преди заплата, преди края на месеца и за това е отговорен работодателя.
Благодаря, Катя :)

А някой да е гледал новините снощи? Пак ще обвиняват работодателите за тези болнични!

Когато някой служител си предаде болничния на работодателя, ще очаква работодателят веднага да го подаде в НОИ, за да може служителят да си получи парите до 15 дни. Примерно: болничен от 1-ви до 8-ми, на 9-ти го връчва на работодателя и ще очаква парите до 26-ти по банковата сметка. Това разбира се, няма как да стане за някои фирми, особено такива с повече персонал. За всеки болничен - разходка до НОИ в София е нерентабилно. Затова ще фиксираме един ден след края на месеца за подаване на болнични в НОИ безплатно и ще уведомим клиентите, за да няма недоразумения.
http://www.noi.bg/images/bg/legislation/ukazania/91-01-270-06-12-12.pdf
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ДИРЕКЦИЯ  „ОСИГУРЯВАНЕ И КРАТКОСРОЧНИ ПЛАЩАНИЯ”
Изх. № 91-01-270
Дата 06.12.2012 г.
 
ДО
РАЙОННО /СТОЛИЧНО/
УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ”
ГР. ........................ ........................ .
УКАЗАНИЕ
 
ОТНОСНО: Изменения в чл. 40а,  чл. 48б и чл. 52б от Кодекса за социално осигуряване.
 
С § 47  от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност са изменени разпоредбите на чл. 40а,  чл. 48б и чл. 52б от Кодекса за социално осигуряване  (КСО),  касаещи сроковете за представяне на необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения. 
 
Измененията са обнародвани в държавен вестник брой 94 от 30.11.2012 г. и влизат в сила от 1 януари 2013 г. Съгласно изменените разпоредби се въвежда следният единен краен срок за представяне на документите в съответното ТП на НОИ, който не е обвързан с изплащането, начисляването или неначисляването на трудовите възнаграждения и с подаването на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО:
 
-  от осигурителите,  техните клонове и поделения и осигурителните каси – до 15-то число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило пред осигурителя документите за изплащане на съответното обезщетение  (болничен лист и/или заявление- декларация);
 
- от самоосигуряващите се лица - до 15-то число на месеца, следващ този, през който е издаден болничният лист,  съответно до 15-то число на месеца,  следващ този,  от който се иска изплащане на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50-51  от КСО или обезщетението за отглеждане на малко дете по чл. 53 и чл. 54 от КСО.
 
Във връзка с изложеното, при приемане и обработване на документите в ТП на НОИ следва да имате предвид:
 
1. След 1 януари 2013 г. осигурителите, техните клонове и поделения, осигурителните каси и самоосигуряващите се лица са длъжни да представят необходимите документи в новите срокове.
 
2.  Предстоят промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО и в някои от приложенията към нея. От придружителното писмо,  приложение № 8  към наредбата се предвижда да отпаднат редовете:
 
“Възнагражденията за м. ............ 20....  г.  са изплатени/начислени на .............. 20 .....  г.”
 и
“Данните по чл. 5,  ал. 4,  т. 1  КСО за м. ............ 20....  г.  са подадени в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на ............ 20.... г.”

Във връзка с това след 1  януари 2013  г.,  до влизане в сила на изменението в придружителното писмо, не следва да се отказва приемане на документи и/или да се търси административнонаказател на отговорност в случаите,  в които тези реквизити не са попълнени, както и когато са попълнени данните в настоящия образец и:

-  не е вписана датата на изплащане или начисляване на възнагражденията и/или;
-  не е вписана датата на подаване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО и/или;
-  датата на изплащане или начисляване на възнагражденията е след датата на представяне на придружителното писмо и/или;
-  датата на подаване на данните по чл. 5,  ал. 4,  т. 1  от КСО,  вписана в придружителното писмо, е след датата на представянето му в ТП на НОИ и/или;
-  датата на представяне на придружителното писмо в ТП на НОИ е по-късна от 2 работни дни след изплащане на възнагражденията,  или е по-късна от 2  работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът, или е по-късна от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски (за самоосигуряващите селица).

3. От 1 януари 2013 г., ако датата на представяне на необходимите документи в ТП на НОИ е след срока,  регламентиран в чл. 40а,  чл. 48б и чл. 52б от КСО,  на осигурителя/самоосигуряващия се налага административно наказание по чл. 349 от КСО. За целта ще бъдат направени промени в програмния продукт  “ПОПДОО”  като ще бъдат заложени автоматични проверки и съответните съобщения по отношение спазване на срока (15-то число на месеца)  за всеки представен документ.  Съобщенията ще бъдат с оглед насочване за налагане на административно наказание и не са основание за връщане или отказване прием на документи.
 
Тъй като законоопределеният срок – 15-то число на месеца, е краен, при представяне на документи в ТП на НОИ преди изтичането му,  приемането на същите не следва да се отказва.
 
Предвид изложеното,  следва настоящите указания да бъдат сведени до знанието на съответните длъжностни лица и в най-кратък срок да бъде създадена необходимата организация по приемането и обработването на документите по подходящ начин –  с поставяне на съобщения, срещи с осигурители и самоосигуряващи се лица или уведомяване чрез местните средства за масово осведомяване.
 
При по-големите осигурители препоръчваме да продължи приемането на документи по предварително уговорен график.
 
Допълнително ще получите актуализирани процедури за приемане и обработка на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи и указания с промените в програмния продукт “ПОПДОО”.
 
 
ДИРЕКТОР:
ДАНИЕЛА АСЕНОВА
Освен това, ще има възможност да се възстановяват и прихващат по реда на чл. 129 от ДОПК. Нека изчакаме и публикуването на бланката на годишната декларация, за да видим там какви отметки ще предвидят за 2012 за този надвнесен данък. Към момента няма друга официална информация по този въпрос.
Приятен ден на теб Делфинче,  :thumbup:
и аз мисля, че silviq86 е имала предвид, като цяло начисление+плащанета на възнаграждение за личен труд на СОЛ в дружеството му. Този Калкулатор за Самоосигуряващ се ще е от полза:  http://www.kik-info.com/calculators/samoosig.php