Прикачам правилата, към които се присъединихме ние.

ЕДИННИ ПРАВИЛА НА ЛИЦАТА, КОИТО ПО
ЗАНЯТИЕ ИЗВЪРШВАТ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА, ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ.З, АЛ. 2, Т.31 ОТ ЗМИП

Одобрени със Заповед Nо З - 2751/ 24.11.2011 г
от Председателя на ДАНС със Заповед Nо З - 2751/ 24.11.2011 г

Засега, няма как. Но пък можете да се информирате за Правилата ни  :icon_idea:
Благодаря ви, много сте мили!
 :thankyou:
От това, което написа, ако съм го разбрала правилно: "Сега фирмата си е върнала някаква сума, но не самите физически лица. Застрахователя е превел в сметката сумата, без облагане." ми прилича на осчетоводяване на приход, така че тази сума, така или иначе ще влезе в данъчната основа за облагане с данък. Например: Дебит Банка / Кредит Приход
Не е така, МамаБожка. Имат си отдел, който се занимава с нас и си следват някаква политика.

Според мен, след като им написахме мотивите си от АССП, че не могат така да ни отказват правилата, ако не съвпадат с техните "примени" ще одобрят и други правила.

Както вече написах, правилата на АССП (в чието писане участвах) са одобрени от ДАНС и чакаме официалната заповед на Директора на ДАНС. Тях сме ги преработили така, че да не рапортуваме легални операции ненужно. Ще ви дам повече инфо, като излезе заповедта официално.
Харесвам такива теми  ::)

Но авторката сама си е намерила решението и го е написала в първото си предположение, за прилагането на чл. 46 (1) ЗКПО:

Цитат:  “2017 = 31.12.2012 + 5 год., ако от законова/данъчна гл.т. недекларирането в БНБ на двата анекса, в т.ч. 2-те удължавания на срока за погасяване, НЕ прави невалидни тези анекси в частта им променяща срока за погасяване;”

Единственото, което мога да добавя е, че това “задължението да провизира описания по-долу заем” не е точно казано. Според мен по-скоро се касае за осчетоводяване на актива по отсрочен данък върху намаляемата данъчната временна разлика, който се очаква да се получи при от прилагането на чл. 46 ЗКПО (3) т. 1. Тъй като се очаква, доколкото разбирам от поста, заемът да бъде трансформиран капитал и с това сумата на заема да бъде погасена.
Да, правилно е.
чл.26 (3) Данъчната основа по ал. 2 се увеличава със:
1. всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката;


... без оглед на това за чия сметка са.
Ооооооооо, ще изчакам. Помислих, че изпускам срока, но се усетих, че има още 2 седмици за ипращането:)) Кате, а мога ли някъде да хвърля едно око на тези правила? Публикувани ли са някъде като работен вариант или направо ще се "появят" в готов и евенуално одобрен вид.

Аз тези дни ще публикувам Правилата, които ние сме приели официално :) Чакам само номера ...
Бубе,
Днес написах в чата, че правилата на АССП са одорени от ДАНС (неофициално) още чакаме номера на заповедта, за да се присъединим официално. Аз ще се присъединя към тях, защото съм участвала в писането им. Там критериите за разпознаване на съмнителни сделки са доста по-разумни от примерните правила на ДАНС.

Затова, ако изчакаш ... утре ще имам повече инфо, за споделяне.

:)
Благодаря ви, колеги! Много сте готини!

Тази година направо ме разбихте : )))

Благодаря ви : )) и скоро ще се видим в офиса!

 :thankyou:

Катя
Моля мама Божка ако няма нищо против да опише след подаване и евентуално одобрение какво от тук нататък предстои да правим. С две думи задълженията ни  към ДАНС  след подаване на правилата.Ето това е темата, в която ще пишем накратко след подаване и евентуално одобрение какво от тук нататък предстои да правим.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,1516
След, като сме приели Правила ето тук в тази тема накратко събираме какво трябва да правим:

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,1516

Пишете тук, ако считате, че нещо трябва да се допълни в другата тема. Заключих, я защото много почнахме да си говориме без резултат.

Във връзка с многото въпроси, които задавате в първата тема, то пускам нова тема, в която ще пишем накратко какви са ангажиментите ни след, като приемем Правилата. Тази тема ще е заключена и при нужда ще се допълва от модераторите.

Темата за въпроси и обсъждане във връзка със ЗМИП е тук:
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,1371.0.html


Накратко и най-общо нашите ангажименти след утвърждаване на Правилата по ЗМИП са:


1. Според Закона сме длъжни да направим идентификация на всички наши клиенти при установяване на търговско отношение  с тях - чл. 4, ал. 1 ЗМИП

2. Също така сме длъжни да направим и идентификация на клиента и при извършване на сделка (ние с клиента) над 30 000 - чл. 4, ал. 1 ЗМИП

3. Длъжни сме да направим и идентификация на клиента, ако свързани наши сделки с него надвишат 30000 - чл. 4, ал. 2 ЗМИП

4. Нашите клиенти, при сделка с нас над 30000 са длъжни да декларират произхода на средствата пред нас с Декларация Приложение 1 от Правилника за прилагане на ЗМИП. А ние сме длъжни да им изискаме тази декларация преди извършването на съответната операция или сделка с нас - чл. 4, ал. 7 ЗМИП

5. Ако ние се усъмним в изпиране на пари сме длъжни веднага да докладваме в ДАНС - чл. 11 ЗМИП

6. Длъжни сме да уведомяваме ДАНС за всяко плащане в брой над 30000 от наш клиент или на наш клиент  – чл. 11а ЗМИП
Тук е важно да се допълни, че след устно запитване в ДАНС стана ясно (въпреки, че сме сред изброените лица  по чл. 3, ал. 2 и 3), то ако не сме страна по сделката, не следва да уведомяваме за всяко плащане в брой над 30000 от наш клиент или на наш клиент.
Все пак ето чл. 11а ЗМИП:
Чл. 11а. (1) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 уведомяват дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, извършено от или на техен клиент.


7. Длъжни сме също да завеждаме в специален дневник всички случаи, при които е възникнало съмнение за изпиране на пари. Дневникът е прошнурован, прономерован и заверен с подписа и печата на съответния ръководител  –  чл.7 (2) ППЗМИП


За коментари и въпроси тук: http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,1371.0.html


Абсолютно си права nean.

wytny, аз вече ти написах, че такива декларации от управителите не се изискват. Относно втория ти въпрос отговорът е чл. 4 (7)  и чл. 11а ЗМИП.
Мама Божка ако е на линия-да вземе думата по тоя казус.Предполагам,че не само при мен е така. :smile1:
Катя,ако не си "изкривя" отношенията,следва да направя със всяка фирма протокол от събрание и всеки Управител да ми разпише декларация ,че е запознат с моите правила.Аз да ги снимам,заверя с гриф "Вярно с оригинала" и заедно с подписаните от мен правила -да ги пратя в ДАНС.Ами око някой не иска да ги подписва? Какво правим? Или както Евгени писа -чао...

Няма такова нещо. Няма такива работи с общи събрания на клиенти заради твоите правила, нито да подписват деклараци, че са запознати с тях...
Катя благодаря ти . Разбира се ,че правилата са за мен,но принципно имам 5 малки фирми,за които до сега си пусках граждански договор,а сега за 4-те обмислям за трудов по чл.114 от КТ в м.12,2011 и 1/2/3/2012,тъй като работя и  на трудов в друга фирма.След като договор по чл.114 се води за трудов-не съм длъжна да им пращам правила.Но за 1та фирма вече имам платени осигуровки за м.10,2011 по ГД и се чудя дали да им пускам Правила изобщо? Трябва ли ?

Чак сега разбрах какво питаш... Значи, според ДАНС, ако гр. договора ти е един - не пращаш, но това не съм го видяла официално.

Ако аз бях на твое място, не бих си изкривявала отношенията с клиента от "граждански" на "трудови" само и само, за да заобиколя едни правила по ЗМИП.
Дай първо да видим какво ще стане... Може пък ДАНС да се усетят, че са сгафили с тези "примерни" правила и не са наели свестен консултант :)
Евгени, а ти имаш ли одобрени Правила от ДАНС вече? И какво пише в тях.
Аз все още работя над нашите и чакам последния влак за изпращането им, като през това време подготвихме досиетата по папки.
Здравей Wytny правилата не са за твоите клиенти, на които ти си счетоводител, а за теб като счетоводител, ако си лице извършващо счетоводни услуги, по занятие.

Според ДАНС за ФЛ, това било при повече от един граждански договора.
Добре де, ако не перат пари защо ще си прекратяваш отношението с тях?