Интересна дискусия са отворили и в групата на счетоводителите във Фейсбук. 
https://www.facebook.com/groups/Accountbg/10151816189298325/
Тоест, за да нямало укриване на доходи в една професия, я да вземем да ограничим лицата, които могат да я упражняват :) - много интересна логика и чудни аргументи.
Но мен лично най-много ме обиждат и възмущават мотивите на ИДЕС по точка 6:
"6. Особено фрапиращи нарушения се извършват чрез т.нар. специализирани счетоводни предприятия, които всеки може да регистрира, както и когато пожелае, без да се осъществява какъвто и да е професионален контрол. Затова именно е необходимо лицензирането да се извършва само на физически лица, за да могат да носят своята професионална отговорност;

Идеята за ограничаване на кръга от лицата имащи възможност да сключват облигационни правоотношения при счетоводно обслужване на предприятия произтича от необходимостта да бъде прекратена практиката на укриване доходи от една страна, а от друга – прикриването посредством така наречените „граждански договори” на реални трудови договори и по този начин избягване на значителни по размер данъци и осигуровки, което до голяма степен ощетява бюджета на държавата"


Допълвам се:
Забележете и се говори за ограничаване на лицата, имащи възможност да сключват облигационни правоотношения при счетоводно обслужване, защото имало укриване на доходи!? А от друга страна имало пък граждански договори!? - Счетоводна професия не е ли свободна професия, която може да се извършва с граждански договор, както всяка друга свободна професия?

Големи престъпници ни изкараха, верно ...
Здравейте,

Приравняват на възмездна доставка безвъзмездното предоставяне на стоки или услуги за лични нужди или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на данъчно задълженото лице (чл. 6, ал. 3, т. 1, чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 27, ал. 2).

Този текст не противоречи ли на чл. 70 от ЗДДС?!

Здравейте,

Ето го изменението за доставка на стока в чл. 6, ал. 3 т. 1

Стар текст:
1. отделянето или предоставянето на стоката за лично ползване или употреба на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на неговите работници и служители или на трети лица и при условие че при производството, вносът или придобиването й е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит;

Нов тест:
1. отделянето или предоставянето на стоката за лично ползване или употреба на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, при условие че при производството, вноса или придобиването й е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит;

Подобно е изменението и при доставка на услуга (чл. 9, ал. 3, т 1 и 2).

Тоест такива ИЗВЪРШЕНИ доставки от данъчно задълженото лице са приравнени на възмездни доставки и съответно облагаеми съгласно чл. 2, т. 1. А чл. 27, ал.2 определя, каква ще бъде данъчната основа в тези по-особени случаи на извършена доставка по чл. чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 3.

Не разбирам какво противоречие имате предвид с чл. 70, който всъщност касае ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит по ПОЛУЧЕНИ доставки.

Развийте тезата си за противоречието, защото не мога да отгатна мислите Ви.
За Вас slavitb, специално към поста ми прикачам ДИРЕКТИВА 2013/34/ЕС - на български език е.

А за изчезналата тема от одит.инфо - този проект на Желязков така или иначе беше кьорфишек за отклоняване на вниманието. В него не пише за никаква Камара, чието създаване е обсъждано на срещата в МФ. По-скоро ето това е близко до проекта с Камарата с тази разлика, че Камарата нямало да бъде под шапката на ИДЕС, а "независима"... Вижте го тук под статията, заедно с мотивите: http://veda-accounting.com/schetovodna-kashta/regulatsiya-na-schetovodnata-profesiya-ili-biznes-sas-sertifikati/

Виждам, че друга тема в одит.инфо сте публикувал(а), но пак повтарям обърквате хората с проекта на Желязков. Той не е обсъждан.


Но мен лично най-много ме обиждат и възмущават мотивите на ИДЕС по точка 6:
"6. Особено фрапиращи нарушения се извършват чрез т.нар. специализирани счетоводни предприятия, които всеки може да регистрира, както и когато пожелае, без да се осъществява какъвто и да е професионален контрол. Затова именно е необходимо лицензирането да се извършва само на физически лица, за да могат да носят своята професионална отговорност;

Идеята за ограничаване на кръга от лицата имащи възможност да сключват облигационни правоотношения при счетоводно обслужване на предприятия произтича от необходимостта да бъде прекратена практиката на укриване доходи от една страна, а от друга – прикриването посредством така наречените „граждански договори” на реални трудови договори и по този начин избягване на значителни по размер данъци и осигуровки, което до голяма степен ощетява бюджета на държавата"


Излиза, че болшинството счетоводни фирми сме престъпници и тотално изключват възможността едно счетоводно предприятие да си е организирало законно и качествено нещата. На практика изключват понятието специализирано счетоводно предприятие от Закона за счетоводството! Защо, дами и господа одитори? Какво ви пречим? Нашата кантора винаги е получавала добри отзиви за отчетите, които сме предавали за одит на ваши колеги. И точно счетоводните кантори работят на светло, защото като предприятия издават фактури и не укриват доходи, а вие искате да ги закривате едва ли не.

Смея да твърдя, че колегите ми от Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия, които познавам работят качествено и законно, а подобни квалификации, като тези в мотивите ви са абсолютно непрофесионални и несъстоятелни.
Ще Ви попитам само едно нещо.
Ви е сте чели директивите.
Моля кажете ясно и разбрано на участниците във форума.
В тези директиви пише ли нещо за лицензиране.
И след това ако е възможно ако там нищо не пише за лицензиране моля коментирайте защо изобщо си говорим по този въпроса

Не, не пише разбира се, и това вече съм го написала и коментирала в темата.
Мисля, че пиша ясно, разбрано и на български език, а горе съвсем акурантно съм изложила информацията.

Пак да повторя точно този проект, качен в одит.инфо не е обсъждан в МФ на първата среща. За въпросния проект на Желязков дори не искам да изказвам мнението си. На Вас наистина, ако Ви се обсъжда направо можете да свържете с предполагаемия му автор Димитър Желязков.

И хайде преди да пишете глупости към мен, прочетете мненията ми и се поинтересувайте каква позиция имам по въпроса с изпитите, за да ме нападате така. Въпреки, че съм против силното регулиране на професията, чрез изпити входящи и особено периодични, то заради глупостите, които изчетох в темата и тоталната липса на логика у някои хора, откровено наистина ще ми промените виждането по въпроса и вярно ще се окаже, че има нужда да ни изпитват, че да се отсеят малко хората в професията! То бива глупости, но...

Какви са тези небивалици от типа "А, докторите например, защо не ходят на изпити?" или "Да, съгласна съм да има изпит за счетоводителите, ако има такъв и за лекарите и юристите." Какво общо имат тези професии с нашата? Когато лекарите не са съгласни с нещо в тяхната професия казват ли пък счетоводителите едикакво си...  Друг пише дълго експозе, което започва с "Аз лично съм за изпити и реално оценяване" и след 10 реда текст заключва умно "Така, че регулацията ... дори под формата на лицензиране по закон, не може да гарантира нищо ... освен събирането на такси." Някои пък съвсем се оляха с някакви точки и изпити, като при шофьорите ми правят аналогия. Хайде мислете малко преди да пишете!

Не може аз дни наред да търся анализи, да чета Европейски доклади, запознала съм се с Директивата в детайли, и споделям мнение, че толкова силно регулиране на професията вреди, и че е вредно за малкия бизнес и тн.. и някой си анонимен човек с ник slavitb, да ми пише подобни неща, като тези по-горе, все едно съм написала обратното.

Какво ви става, колеги?!
Днес ми изпратиха проекта за изцяло нов Закон за счетоводството, публикуван във вътрешният сайт на ИДЕС
 Предлагам на Вашето внимание чл. 40 от този законопроект:
чл. 40 Финансовите отчети на предприятията се изготвят от експерт-счетоводители, членове на ИДЕС.

Съответно се регламентира и въпроса за придобиване на квалификацията експерт-счетоводител. Посочени са и изпитите, които трябва да бъдат положени.

Искат да вземат клиентите на счетоводителите и да ги направят свои клиенти а счетоводителите свои роби.

Вече написах горе, че такъв текст и такъв проект не е обсъждан. Не обърквайте хората.
Моля коментирайте за този проект на НОВ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ли става въпрос?

http://www.odit.info/?s=6&i=292532&f=1
http://docstore.odit.info/?s=4&rid=4050Здравейте,

Прегледах линковете по-горе и попитах колегите ми.

Не, не е ставало въпрос за този проект. Според представители на АССП, които са присъствали на първата среща на работната група в МФ на 30.Октомври, такъв проект въобще не е обсъждан.

Обсъждано е дали да се създаде с нов Закон за Счетоводството Камара на съставителите на финансови отчети, в която Камара ще влиза с изпити. И само колеги, които са положили изпити ще имат право да бъдат съставители на финансови отчети, като за одитори мисля, че са предвиди да влизат без изпити. Това последното е по информацията изтекла от миналата година - предложение на 4-та Софийска от ИДЕС. Разбрах, че тяхно е и сегашното предложение. Говорих с одитори, които смятат това за правилно.

Затова в анкетите, когато се гласува логично, болшинството счетоводителите са ПРОТИВ, но голяма част от одиторите са ЗА, защото се предполага, че това ще заведе клиентите автоматично при тях, поне за един подпис върху отчет на края на годината.

От разговори с одитори разбрах, че идеята им била Камарата да не е под шапката на ИДЕС. Но като знаем, че само ИДЕС имат опит с изпитите на счетоводители, то вероятно в Управителния Съвет на въпросната Камара пак ще са те.
 
Втората среща на работната група в МФ е на 07.Януари, както написах записана съм в присъстващите. Тогава ще имам повече информация.
от линка на alfa

" Ако от една страна се създаде подобен регистър, а от друга НАП, започне да си изпълнява задължения по отношение на контрола, то нещата много бързо ще си дойдат на мястото."


Колко е просто ! Но не е удобно !

Авторът на статията от линка е член на АССП. Ние в АССП отдавна говорим, че трябва да има Регистър на съставителите на финансовите отчети, отговарящи на изискванията на Закона за счетоводството. И чрез този регистър НАП и Търговски Регистър да проверяват дали отчета на дадено предприятие е подписано от съставител, вписан в Регистъра.

Дори направихме опит за създаването на такъв. Засега, въпреки водените разговори не срещаме достатъчно подкрепа в лицето на съответните институции, за да се случи това със закон.

Колеги,

Всички тези въпроси бурно се обсъдиха на Общото събрание на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) през миналата седмица. Вече е пусната прозрачна анкета, която има за цел да проучи нагласите на членовете относно Камара на съставителите на финансови отчети, входящи изпити, последващи изпити и задължителен брой часове обучения, изискванията за съставителите на ГФО. Втората част на анкетата е във връзка с начините на транспонирането на Директива 2013/34/ЕС в националното законодателство. Третата част от анкетата касае критериите за задължителен финансов одит на предприятията в България.

Вече участвам в работната група на АССП, която от своя страна участва в работната група към Министерство на Финансите, във връзка с транспонирането на Директива 2013/34/ЕС в националното законодателство. В началото на януари ще има втора среща, на която съм записана в присъстващите. Планира се на срещата да се дискутират важни облекчения в счетоводството и отчетите за малките и микро предприятия, които ще се въведат в националното счетоводно законодателство, във връзка с Директива 2013/34/ЕС, в срок до края на 2015г.

Но за мен е непонятно, след като Директивата няма нищо общо с каквато и да е нова организация за силно регулиране на професията, (напротив целта на директивата е да се даде възможност да се облекчат малките предприятия), то въобще защо въпросът за подобна Камара е обсъждан на първата срещата на 30.Октомври.

Използвам случая да поканя счетоводните кантори да помислят за членство в АССП. Който има въпроси, относно членството в Асоциацията може да се свърже с мен.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Предложените промени са във връзка с направените изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на приетия Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. и с § 2, от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда. В тази връзка в декларация обр. № 1 се попълват данни за лицата, получаващи обезщетение при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст. С оглед чл. 7, ал. 12 от КСО се въвеждат срокове за подаване на декларация обр. № 6, за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

Предоставя се правна възможност на самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване погасяват. За целта са направени съответните изменения и допълнения в чл. 2а и в приложение № 10 към чл. 2а от наредбата.

Промените, касаещи подаването на данни от работодателите за облагаемия доход и дължимия данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, са насочени към оптимизирането и усъвършенстването на този процес. Въвеждат се специални правила за отразяването на данните за дължимия данък в декларация обр. 6.

Дата на откриване:   03.12.2013 г.
Целева група:   Всички заинтересовани
Сфера на действие:   Финанси и данъчна политика
Дата на приключване:   17.12.2013 г.

Проекта може да свалите от тук: http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4191

Информацията е от портала за обществени консултации към Министерски съвет тук : http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1119
Защо когато попълвам индивидуалния график ми генерира 2013 година?  :hmmm:

Предполагам не сте избрали 2014 година. В бланката е заложено по подразбиране да е настоящата година - 2013. Ето аз съм избрала 2014 при попълване и в прикачения файл ще намерите попълнен график за 2014.

Ще променим годината по подразбиране да е 2014 щом се пропуска това.
Понеже един от аргументите за нуждата от регулиране на съставителите на ГФО е повишаване на качеството, то аз се разрових и намерих изследвания и анализи за това, че всъщност прекомерно регулиране на професията не само, че не увеличава качеството, а напротив намалява качеството на услугите. То прави достъпа до професията по-труден, а работата по-скъпа.

Поради все още високото регулиране на професионалните услуги в по-голямата част от страните в ЕС, Европейската комисия изготвя редица доклади и предписания, които предупреждават за негативните ефекти от прекомерното регулиране на т. нар. свободни професии и посочват емпирични доказателства за намаляването на качеството и оскъпяването на услугите, както и за затварянето на достъпа до професията, а съответно и ограничаване на конкуренцията в сектора.

Някои примери (материалите са на английски).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0083:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0405:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005SC1064R(01):EN:HTML

Ето и един анализ (на български език е) на Института за Пазарна Икономика.
http://ime.bg/uploads/887b01_Svobodni_Proffesii_IPI.pdf


Казва се “Ефекти от регулирането на избрани свободни професии в България: ОДИТОРИ, АРХИТЕКТИ, ИНЖЕНЕРИ, ФАРМАЦЕВТИ”.

Изнесените данни от изследванията и направените изводи са повече от красноречиви.

Ето някои извадки, но анализът си заслужава да се прочете в цялост:

“Ефектите от високото ниво на контрол и регулиране са намаляване броя на участниците на пазара, по-малко конкуренция, по-ниска продуктивност, по-високи цени, възможности за „координация” между упражняващите професията, картелизиране на гилдията, ограничаване на въвеждането на нови технологии, допълнителната квалификация и предприемчивостта.

Емпиричните проучвания показват обаче, че прекаленото регулиране може да има отрицателни последици за конкуренцията и качеството на услугите. Мярката, която оказва най-значително влияние върху пазара, като променя пазарните стимули, е съществуването на лицензионен режим или задължително членство в дадена браншова организация. Не просто навлизането е под директен контрол, но и потенциалът на лобито на професията да регулира е значително увеличен. 
Значителен брой емпирични изследвания показват отрицателните въздействия, които прекомерното регулиране може да има за потребителите. Ограниченията за навлизане в професията и изискванията за лицензиране или задължително членство в съсловна организация при определени условия в голям процент от случаите са довели до по-ниско качество и по-високи цени в областта на професионалните услуги на пазара. От друга страна, разхлабването на регулациите и ограниченията са довели до положителен ефект върху качеството на услугите и са намалили цените на пазара.

При повечето проучвания не се намира връзка между качеството на услугите и наличните ограничения, при някои обстоятелства дори лицензионните ограничения са оказали отрицателен ефект върху качеството на услугите. В същото време, разхлабването на ограниченията в някои страни-членки е довело до по-ниски цени, без всякакви явни негативни ефекти за качеството.”

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
България се характеризира с едно от най-високите нива на регулации на свободните професии в ЕС. В повечето случаи бариерите противоречат на
принципите на свободно движение на работна ръка, стоки и капитали.

Крайно време е привилегиите да отпаднат и упражняващите свободни професии да се конкурират по между си на равни начала като всички останали професии, без минимални цени и протекции. Но в тези сметки потребителите нямат думата.

И се загърбва правото на предприемчивост. Единствено чрез конкуренцията и реализиране на практика на принципа на свободната стопанска инициатива се гарантира, че цените следват покупателната способност на населението и в същото време качеството на продуктите отговаря на изискванията на потребителите.”
Към днешна дата според Указ 212/07.11.2013 г. промените в ЗИД ДОПК влизат в сила от 01.12.2013 г.
По непотвърдени източници очакваме промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове в който някъде на  си ще пише, че се променя срока на § 10 от Указ 212 г. от 31.12.2013 г. на 01.01.2014 г. Аз лично такива промени към момента не откривам. Не ги откривам дори и в заседанията на МС като предложения ...
Ако има някой по-просветен - да сподели.

Не е излязло още в ДВ. Излезе информация из медиите, че е гласувано на второ четене. Чакаме да видим...
Пак повдигам темата, защото имам нова информация и намирам за важно да я споделя.
Зададох въпроса от моята тема http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,8344.0.html в Клуб Счетоводство.
Същността на отговора е, че при безспорни доказателства за полагане на труда през всичкото време и получаващ се след разпределение във времето доход под МРЗ, осигуровки не се дължат.
Е, аз се доверих на калкулатора, последвах съветите на колегите, изказали се в показаната тема и внесох едни осигуровки без да ги дължа.  :smile1:
На всичкото отгоре се постарах всячески да се убедя, че "добре обмисленото лошо решение" е правилното.


Хайде хубава работа сега… калкулатор ви бил виновен за как беше "добре обмисленото лошо решение"  :)

Калкулаторът смята, той не мисли вместо вас, нито може да чете мисли. Калкулаторът няма да вземе решение вместо потребителя и да раздели доход от 1600 лева помесечно, ако потребителят заложи период на договор 27.03.2013 – 04.06.2013 например. Периодът обхваща 4 месеца, като само 2 от тях са пълни. Не очаквайте калкулатора да мисли вместо вас. Решението е вие да ги разделите на отделни сметки и да укажете за кой месец точно каква сума се отнася, според вас. Калкулаторът не може да решава вместо вас.


Отделно смятам, че за посочената от irenabrili тема http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,8344.0.html колегите доста ясно са посъветвали да се раздели.


Прикачам едно по писмо от тази година - 2013. В него в трети въпрос се разглежда случая с разделянето, Д1 и Д6

1.   По трети въпрос:
Фактическа обстановка:
В случай, че през месец ноември 2013 г. е изплатено възнаграждение за работа по без трудово правоотношение за периода от 01 януари 2013 г. до 31 октомври 2013 г., осигурителния доход се изчислява в зависимост от броя на работните дни в месеца и се подават декларации образец №1 за всеки от месеците, през които е положен труда.  – Как следва да се попълни декларацията образец № 6?

Съгласно указанията за попълване на декларация образец № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ" в полето на т. 9 „Месец и година” се попълват месецът и годината, за които се отнасят вноските и данъкът; в полето на т. 18 „Дата на изплащане/начисляване” се попълва датата /дд,мм,гггг/, на която са изплатени/начислени възнагражденията.
Относно фактическа обстановка в изложения от Вас пример, декларацията образец № 6, следва да се подаде по следният начин:
   в полето на точка 8 „Вид плащане” се посочва код 04 „за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение“;
   в полето на точка 9 „Месец и година” в колоните в декларацията се посочват последователно месеците, за който се отнасят данните – от 01.2013г. до 10.2013г.;
   в полето на т. 18 „Дата на изплащане/начисляване” – се посочва датата на изплащане на възнагражденията /дд.11.2013 г./.В прикачения файл:
Презентация на НАП, във връзка с промените на ЗДДС, в сила от 01.01.2014г.
Представяме нашето резюме на по-важните промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2014г.

Касова отчетност на ДДС

Въвежда се специален режим за касова отчетност на ДДС, който е предмет на отделно резюме в сайта на КиК Инфо.

Зърнопроизводителите с нов режим по ДДС

Нов механизмът за обратно начисляване на ДДС за доставки на зърнени и технически култури, съгласно приложение 2, част втора. Темата се обсъжда в раздел Селско стопанство тук.

Промени в облагането при лизинга

Съгласно изменението в чл. 6, ал. 2, т. 3 за доставка на стока вече се смята фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, дори и когато в договора за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката. Прилага се, когато сборът от дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата по чл. 46, ал. 1, т. 1, е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на предоставянето. Тази промяна се прилага за доставки по договори за лизинг, които са сключени след 1 януари 2014 г.

Данъчна основа при безвъзмездно подобрение при прекратяване на договор за наем

Данъчната основа е сумата от направените преки разходи за извършването им, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на подобрението, а ако не може да се установи сумата на преките разходи, данъчната основа е пазарната цена (чл. 27, ал. 2).

Данъчна основа при бартер
или когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги, без страните да са му придали парично изражение (чл. 26, ал. 7 и 8)

За всяка от доставките към датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа е данъчната основа при придобиването или себестойността на предоставената стока. В случаите на внос, то данъчната основа е данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за извършване на предоставената услуга. Когато данъчната основа нe може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена.

Изменят се правилата за определяне на данъчната основа при внос

Данъчната основа при внос е митническата стойност, увеличена със, доколкото вече не са включени в нея:
1. данъци, мита, налози и такси, дължими извън територията на страната, и митни сборове, акциз и други такси, дължими при внос на територията на страната;
2. свързани с вноса разходи за комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната.

Доставката на свързани с внос услуги, като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55 е облагаема с нулева ставка (чл. 36). Въвежда се дефиниция на понятието „Първо местоназначение“ на територията на страната.

Данъчна основа при ВОП на стоки с продължително изпълнение

При доставка с непрекъснато изпълнение на ВОП стоки с продължителност за период, по-дълъг от един календарен месец, данъчното събитие настъпва в края на всеки календарен месец. Данъчната основа за всеки календарен месец се определя пропорционално на броя на дните (чл. 63, ал. 6, чл. 64, ал. 5).

Нови правилата за формиране на данъчната основа при дерегистрация

Данъчната основа на доставка на стоки и/или услуги при дерегистрация, определена към началото на месеца, в който е прекратена регистрацията на лицето, е данъчната основа при придобиването или себестойността на стоката, а в случаите на внос – на данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за придобиване на услугата, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоката или услугата. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена (чл. 27, ал. 3, т. 2).

Опис на наличните активи

Срокът за правото на приспадане на данъчен кредит за наличните към датата на регистрацията активи от 3-месечен се променя на 12-месечен (чл. 75, ал. 2, чл. 77, ал. 2).

Данъчните документи се съхраняват в оригиналния им вид

С оглед опцията, предвидена в Директива 2010/45/ЕС, законът определя задължение на данъчно задължените лица да съхраняват данъчните документи в оригиналния им вид, в който са създадени до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение (чл. 121, ал. 1).

При възстановяване на ДДС

В случаите при ускорено възстановяване по чл. 92, ал. 3 при възложена проверка данъкът се прихваща или възстановява в 30-дневен срок, а при възложена ревизия данъкът се прихваща или възстановява изцяло, или частично в 30-дневен срок от връчване на заповедта за ревизия в размер, представляващ разликата между декларирания данък за възстановяване и размера на данъците и задължителните осигурителни вноски, които обосновано се очаква да бъдат установени при ревизията.

Намаляване на част от изискванията за разрешението по чл. 166 при инвестиционен проект

Намаляват някои от изискванията за лицата, които реализират инвестиционен проект, одобрен от министъра на финансите, и които получават разрешение да прилагат специалния ред за начисляване на данъка при внос или за възстановяване на данъка в 30-дневен срок:
-   Изискването за размерът на инвестициите е над 5 млн. лв. (предишно над 10 млн. лв) за период, не по-дълъг от две години
-   Изискването за създаване на работни места е над 20 (предишно над 50)

Допълнени са случаите, при които не е налице доставка

Не е налице доставка в случаите на предоставяне за ползване на имоти от държавата/общините/заявителите за нуждите на частни детски градини, училища, както и на детските градини и училища с чуждестранно участие по Закона за народната просвета. Не е налице доставка и при последващото им преминаване към държавата/общините/заявителите в случай на закриване на детските градини и училищата (чл. 10 ал. 1, т. 5).

Други промени

Приравняват на възмездна доставка безвъзмездното предоставяне на стоки или услуги за лични нужди или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на данъчно задълженото лице (чл. 6, ал. 3, т. 1, чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 27, ал. 2).

По отношение на преминаването на правото на разпореждане от залогодателя към заложния кредитор по смисъла на чл. 32, ал. 4 от ЗОЗ е предвидено, че не е налице доставка за целите на ЗДДС (чл. 6, ал. 5).

В случаите на продажби на стоки чрез фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ. Промяната влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“ - 22.11.2013г.

Друг особен режим, който се въвежда със законопроекта, е режимът на облагане на доставки на стоки и услуги на Граничен комбиниран мост „Видин - Калафат“. Мястото на изпълнение на услугите по събиране на таксата за преминаване на моста е на територията на Република България, когато направлението на пътуването е от България към Румъния, или на територията на Румъния, когато направлението на пътуването е от Румъния към България. Доставките по поддръжка/ремонт на моста са с място на изпълнение на територията на страната или на Румъния в зависимост от това, на коя териториална част се извършват. (чл. 20а)

Прецизиране на част първа от Приложение № 2 към глава деветнадесета „а“, като изрично са дефинирани различните видове отпадъци. В § 1 на допълнителните разпоредби се създават определения за битови отпадъци, производствени отпадъци, строителни отпадъци, опасни отпадъци, Отпадъци от черни и цветни метали, Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер   (т. т. 72, 73, 74, 75, 76, 77 и 78 от § 1 на ДР).

Настоящата разработка е част от резюметата на основните данъчни закони за 2014 г, публикувани в сайта КиК Инфо. В съответните темата във форума има възможност за публикуване на коментари така, че всеки да може да се включи под публикацията с въпрос, мнение или да си потвърди информацията.

Автор на статията: Катя Крънчева
управляващ съдружник в K&K Accounting
www.kik.bg

 
Другите теми:
Резюме на промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2014г.
Резюме на промените в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2014г.
Резюме на Специалния режим за касова отчетност на ДДС, в сила от 01.01.2014

За мен има проблем, защото се получава това:
Пример: Пенсионер с уговорено възнаграждение 240 лв. за месец, не желае да се осигурява за ДОО, не се осигурява на др.основание и получава сумата за м.10 и м.11 в ноември.
Когато се натисне подготви сметка/моля Вие да продължите, защото няма как да покажа PDF файла/, въпреки че се посочва периода 01.10.-30.11. калкулатора начислява ЗО.
http://www.kik-info.com/calculators/cache.php?id=33883e486724b9fb29a972b092ae53ef9237412


Тази възможност с избирането по-дълъг период е дадена, защото може сумата да е малка (например 50лв), но пък да касае по-дълъг период от един месец. Тогава няма смисъл от СИС за всеки месец.
Здравейте,

Чак сега разбрах какъв е проблемът, не бил калкулатора, а за това дали доходът да се разпределя по месечно за целите на ЗОВ или само в месеца на плащането.

Ако това е спорът, то нормативно съм виждала да се обосновават и двете позиции. И с текстове от нормативни документи, и писма има, че даже и решения на ВАС съм срещала (в подкрепа на разпределянето).

Този спор е един от споровете от типа: Как се смята трудов стаж? и Как се смята осигурителен стаж?
Едни колеги смятат по единия метод, други по другия. Както и друг път съм писала, за мен не трябва въобще да се създават предпоставки за подобни спорове, чрез не достатъчно прецизни текстове в законодателството. Затова в такива случаи, чрез калкулаторите даваме възможност на всеки да прецени и избере.
 
Ако ме питате как постъпваме ние в конкретния случай от темата: Съветваме клиентите плащането да е по месечно, за да няма спор. Ако все пак не е възможно плащането да е по месечно, то защитаваме позицията, че доходът се разпределя.

В СИС от сайта е дадена възможност, всеки да чеква каквото прецени за ЗОВ в конкретния случай с пенсионер. Но ако доходът е над МРЗ и трябва да се разпредели по месеци, за да няма ЗОВ, то решението е се пусне отделна сметка за всеки месец и да има отделно плащане. Така ще се види ясно какво точно е разпределението по месеците, и възложителят и изпълнителят ще го документират с подписите си на отделни СИС. Разпределението ще покаже за всеки конкретен месец дали сума надвишава или не МРЗ.