Здравейте Ганушка,

Първо като администратор Ви моля да спазвате правилата на форума и да не пишете САМО С ГОЛЕМИ БУКВИ. Специало това изискване го пише на няколко места - и горе над форума, както и над всеки прозорец за публикуване.

Второ нито преди, нито сега, осигуровките за сметка на възложителя (а не работодателя, защото това не е трудов договор, а граждански) не са се вкючвали нито в служебната бележка, нито в СИС, не се включват и сега.

Осигуровките за изпълнителя и възложителя, можете да сметнете чрез калкулатор Граждански договор. Ето линк към конкретна калкулация: http://www.kik-info.com/calculators/cache.php?id=850ee9a9b9a8173ef448cd3795e1a5409879643
Разбрах от колегите ми, че днес сме правили корекция в текста на реда от СИС "През месец mmmm 2014г. съм осигурен върху максималния осигурителен доход:". Ако това е бил проблема, то вече е ОК.
защо не излиза м.01.2014 в СИС в т.5 ОД  ред 2 през месец 01.2014 а само се попълва 2014 - Дали някой е ползвал СИС от сртаницата на kik infoЗдравейте, не мога да разбира от обяснението Ви какво не е наред при Вас.

Ако е с калкулатора, то Копирайте линка с Вашето конкретно изчисление, за да проверя директно какво сте въвели. Под всеки калкулатор, след като натиснете бутон ИЗЧИСЛИ има поле "Копирайте линка с Вашето конкретно изчисление от тук". Ето пример: http://www.kik-info.com/calculators/cache.php?id=1c5d975276d3ee03072519fa90bd603d9849463

В официално утвърдената бланка за СИС няма поле за период, както беше в СИС 2013, затова не излиза в бланката за СИС от kik-info. А в калкулатора има поле за месец, защото сме го оставили за целите на изчислението (свързано е с някои случаи при сметки с МРЗ).
Здравейте, ред 15.2 (а не 11.2) имате предвид в Декларация по чл. 50 ЗДДФЛ, Приложение № 2, част 4, нали?

Посочва се общата сума авансовите вноски за годината, а не само за едно тримесечие. Освен това, ако са променени с Декларацията по чл. 88, то се посочват променените вноски. Идеята на тези редове 15.1 и 15.2 е да се определи дали ще има лихва по чл. 89 от ЗКПО, ако има определено разминаване между данъка и ав. вноски и върху каква сума ще се изчислява лихвата.

Аналогични са редовете в 22.1 и 22.2 в Декларацията по чл. 92 ЗКПО. 
Не, това си беше идея на НАП още преди ИДЕС да повдигне въпроса за лицензирането. От НАП ще си търсят спазването на ЗСч и това е похвално. Ще търсят и укрити доходи от счетоводители, работещи на тъмно така да се каже тоест такива, които не си документират приходите.

В тоя ред на мисли кой си дава дипломата на клиента? Хипотетично си представете, че клиентът не разполага с копие от дипломата и счетоводната фирма вече не го обслужва. Как ли да отговори по т. 3 от искането?

По т. 2 и т. 4 от искането може и да няма договор, но поне документ за плащането ще може да представи и в обяснителната записка ще запише, че няма сключен писмен договор.

По т. 1 - ясно ще даваме отчети, само ако не са публикувани в Търговски Регистър. Те си имат пълен безплатен служебен достъп до досието на всяка фирма, регламентирано е с чл. 12, ал. 4 от ЗТР.
Виждам, че коментирате въпроса и в още една тема във форума.
Линк към другата тема: http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,9396.msg55078
Успех на колежката с проверката.
Добра новина, но от НАП малко са се престарали с искането на толкова много документи. Ще губим излишно време в преснимане на документи (например отчетите), които ги има публикувани в ТР.

Ето моите коментари, свързани най-вече със специализираните счетоводни предприятия:

По т. 1
НАП може да си набави отчетите от ТР, ако са публикувани там и нямат право да ги искат от нас. Чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър казва, че “Ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.”

По т. 2
Обяснения - ОК. Но това “на каква стойност са извършените счетоводни услуги” търсят годишния доход за 2012 година или месечния? При договор за счетоводни услуги сключен през 2000 година, това са 12-13 години. Вероятно годишния доход за 2012 година търсят.

По т. 3
Обяснения и копие от дипломата на управителя на обслужващата счетоводната фирма или на счетоводителя, който е съставител и е по трудов или граждански договор - ОК.

По т. 4
Исканата информацията по тази точка за възнаграждението и договора не се ли припокрива с исканата информация по т. 2? Или от НАП не са се разбрали, че съгласно чл. 34, ал. 6 и ал. 3, т. 2, б) от ЗСч, когато ГФО се съставя от счетоводно предприятие, то ГФО се подписва от управителя на счетоводното предприятие, а в полето на съставител стоят имената на счетоводното предприятие, заедно с името на управителя на счетоводното предприятие. Като в този случай изискванията към съставителя на ГФО са към управителя на счетоводното предприятие - той/тя трябва да отговаря на изискванията за съставител по чл. 35? Мисля тук да преповтаряме информацията в обяснителната записка към т. 2 за възнаграждението по договора между счетоводната фирма и клиента, като си отговорим първо на въпросите по т.2.
Не, при регистриран по КО доставчик, ако една негова доставка е в режим касова отчетност (извън чл. 151а, ал. 2), то не може по желание на продавача или купувача да се изключи или да не се приложи режима.

Ако купувачът не иска режима КО и да отчита протоколи, то да плаща изцяло и веднага. В този случай доставката ще попадне в чл. 151а, ал. 2, т. 13 и няма КО.  :)
Ако съм ЮЛ регистрирано по режима за касова отчетност, винаги ли издадените от мен фактури (по сделки влизащи в обхвата на режима с местни лица с плащане по банка), трябва да са с вид 'фактура-касова отчетност' или мога да си избирам дали дадена фактура да е в режим  касова отчетност или да е обикновена фактура?

Ако доставката е сред изключените от Режива на КО доставки (чл. 151а, ал. 2), то тогава за нея не се прилига режима и текста "касова отчетност" не присъства върху фактурата. За всички други доставки се прилага и текста "касова отчетност" присъства върху фактурата.
Ясно, мерси. Важна подробност. Дано производителите на счетоводнен софтуер го имат това предвид.
Ирен, мисля че няма как да му откаже системата, защото системата не прави дори формален преглед на прикачените документи. И рекламна брошура да прикачиш и нея ще приеме системата, не че съм пробвала с брошура, де ...
Здравей,

Мисля, че кои ще са номерата на сметките няма особено значение, а по-интересно е осчетоводяването. Но тъй като не съм чела това списание, което цитиратиш, но не мога да дам мнение по тяхното предложение.

Относно номерата на сметките, аз предпочитам да са в отделна аналитична сметка, защото ще може да се вижда по-лесно обобщеното салдо между бъдещ данъчен кредит и бъдещ изискуем данък само по Касовата отчетност. А тъй като в 453 има и други подсметки, то трябва да се гледат отделно само подсметките по КО и вадят една от друга. Ако забеляза, във втория пост от тази тема, другото мое предложение за номерата на сметките е също да са като подсметки на 453 – 453/11 и 453/12. Но лично аз предпочитам да работя с нова синтетична сметка за КО и в нея да са аналитичностите само за касовата отчетност.
Да, в бланката СИС 2014 в сайта днес добавихме и опция по желание, които иска да включи служебна бележка (новия образец) само за дохода по тази СИС. Това е полезно, когато лицето има само този доход от предприятието за цялата година и съответно няма да обобщава няколко различни сметки.

В последствие ще направим отделен модул в сайта за бланка за обобщаваща служебна бележка от много издадени през годината сметки.
Да, по-стария ред, когато доставчикът ви НЕ е регистриран по Режима за КО.
Не, и когато доставчикът ви е регистриран по Режима за КО. Прочетете специалните публикации в този форум за касова отчетност. Те са две. Закачени са най-горе в настоящия раздел. Там е обяснено.

Коригирах се, че не Ви бях прочела правилно.
Според мен в колоната за дата се пише дата на протокола. Датата на фактуата не е сред задължителните реквизити за бланката на протокола.
snejix, моля пишете, като Ви отговорят от НАП. Това е важно за счетоводните софтуери.

НАП поканиха на среща днес 22 януари 2014 г. от 16,00 ч. в зала 610 на Централно управление на НАП – бул. „Дондуков“ 52 във връзка с постъпили запитвания относно констатирано погрешно отразяване на последните промени в Правилника за прилагане на ЗДДС от някои правно-информационни системи.

Нямам информация още какво са дискутирали на тази среща, ако разбера ще Ви пиша.
Колеги, актуалната СИС 2014 е вече на сайта КиК Инфо. Ние реагираме на деня. :)

Ще изработим и бланка Служебна бележка в кратък срок. Както се вижда СИС и Сл. бележка вече са развързани една от друга, така че тези от вас, които ни звъняха и писаха за СИС вече спокойто могат да плащат и издават СИС чрез сайта по гражданските договори и наемите.
Благодаря за линка към новата СИС за 2014.
Някой да я провери. :)

Аз сядам да мисля как ще актуализираме бланката и обвържем с калкулаторите в сайта.


Допълвам се:
Спамът и разводняването не се толерира, затова трия. Ако се изсипят сега още 10 мнения за това как НАП цитирам "били влезли в крак" и "минали курс", то темата ще се скапе. Критикувайте конструктивно с аргументи, най-вече когато има смисъл и се дръжте на положение, моля.  :wink1:
Има и нова СИС !

Продължавам да не намирам нова СИС за 2014 в сайта на НАП. Може ли линк?
Общо взето елегантно измъкване от ситуацията. Промяната всъщност е в Забележката.  :smile1:

Най-долу в точка 2 от Забележката във второто изречение четем:
"На ред 1 се посочва брутната сума на придобития доход от друга стопанска дейност, подлежащ на облагане по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, а на ред 4 – брутната сума на придобития доход от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, подлежащ на облагане по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ, т.е. без да се приспадат нормативно признатите разходи и/или направените удръжки от платеца на съответния доход."