Кате, това го имаше и в предишната СИС.

По-скоро си мисля, че периодът ще се вижда от подадените Д1

Зная, но ние и преди дори и с по-дълъг период ги издавахме месец за месец, точно заради този ред. Премахването на периода от сметката само ми потвърждава, че така е по-удачно да се процедира.

В Д1 по-спомен (понеже лично не подавам отдавна) не може да бъде записан по-дълъг период, нали? Тоест трябва отделна Д1 за всеки месец от периода, което също е в унисон на това отдена СИС за всеки месец от периода.

И съединих двете теми, понеже виждам, ча въпросът е зададен два пъти.
В полето попълва се от физическото лице в СИС пише така:
"2. През месец................... ......20......г.  съм осигурен върху максималния осигурителен доход:            да      не "

Предполагам, това ще налага СИС да се издава месец за месец.
Много моля да спазвате правилата на форума и да не пишете само с ГЛАВНИ БУКВИ (Caps Lock). Това важи и за заглавието на темата.
Заключвам темата.

Правила на форума: http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,3.0.html
Според мен, този аванс и с-дото на с/ка 613 трябва да ги покажа в: Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане
в т. ч. предоставени аванси. След това да си попълня справките: Разходи за придобиване на ДМА и Справката за нетекущите ДМА.
Според други колеги, платеният аванс трябва да си го покажа като "вземане от доставчици"
Как според вас е по-правилно да бъдат отразени тези суми?

Вие сте прав.
Заключвам темата, за да коментираме само в една тема тук: http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,9297.0.html

И двете теми са заковани най-отгоре в раздела.
Кой метод е по-правилно да се използва сме оставили да прецени счетоводителя. В практиката се срещат и двата. Ако ме питате кой метод ползваме ние, ще Ви отговоря, че ние в КиК използваме първи метод.
Няма проблем в калкулатора. Ето разписано как се смята и по двата метода.

Проверка 1-ви метод: “метода на изваждането”, при който за един месец се приемат 30 дни.

2014.02-1.01+30
-
2014.01.21
---------------
0 г. 0 м. 10 д. (31-21)
http://www.kik-info.com/calculators/cache.php?id=f63ca2b446c9920978442cca89fdfb269916465

Проверка 2-ри метод: на база на реално отработените месеци и дни по календар, защото е непълен месец.

Гледате Календар работни дни за 2014 и броите, че има 9 работните дни в посочения период.
http://www.kik-info.com/calculators/cache.php?id=2fb4fec667d8037a82241feda6b4027a9916507

Не ми е известен друг метод, по който за дадения пероид от Вас да получите 11 дни стаж. Ако искате разпишете го, както аз съм направила по-горе и ще говорим.
Не изцяло, например закрилата от уволнение е справедлива и е в тяхна услуга. Сега възниква и спорът за по-дългото майчинство в България в сравнение с другите държави. Но пък имаме и по-ниското заплащане по време на втората година. От тук пък следва въпросът коя държава въобще плаща през втората година? Да, това наистина е дълга тема.

В тази връзка, за да не отварям друга тема ето нещо любопитно от НОИ бюлетина от декември миналата година (стр 22). С 323 лв. по-голямо е обезщетението за отпуск по бащинство в България спрямо това във Великобритания. Това е установил сравнителен анализ на условията за ползване на отпуск от бащите на новородени в двете страни, публикуван в последния бюлетин на НОИ.

На 22-ра страница: http://www.noi.bg/images/bg/users/infomaterials/izdania/buletin/2013/Bul_4_2013_to_upload.pdf

Истината е, че наистина сме много по-социални по този въпрос в България от другите държави. Но в крайна сметка знаем кои социални слоеве раждат повече деца вече. Значи оказва се държавата, чрез законодателството си е направила социалното и е стимулирала раждаемостта само за тези слоеве от обществото. И това е от години.
Подкрепям стъпките, макар да не съм работодател.

Но никое правителство няма да смее да гласува стъпка 12 - каквото предложение имаше преди около 2-3 години.

Да, това ще е смел ход, на което и да е правителство, защото популистите ще ревнат, че видите ли отнемаме права. А всъщност може да се окаже, че и дори за младите жени е по-добре, защото на тях няма да се гледа, като на източник на евентуален бъдещ разход от няколко заплати, заради евентуалното им майчинството.
Не Pupeshche, не сте ме разбрала. В никакъв случай не изхождам от финансова гледна точка, като написах че "подкрепям всяка трудова защита на жената по време на майчинството". Напротив изхождам от човешка, социална и обществена гледна точка.
Да не говорим колко много усилия и време отнема да обучиш един човек и как след 2-3 години като се върне, трябва да се започне отначало. А междувременно - друг...

Майчинството при жената е естествен физиологичен процес, да не говорим, че това единствения начин за възпроизвеждането хората.

В този смисъл подкрепям всяка трудова защита на жената по време на майчинството, с изключение на тази несправедливост да се трупа отпуск върху отпуск и работодателят да плаща в описания от мен случай с 2-3-6 заплати, във връзка с 12 точка от предложенията на БСК.
В момента много работодатели не искат да наемат бъдещи майки и бъдещи пенсионери именно поради задължението за плащане на разните видове обезщетения - 2-3 отпуски след майчинство или 2-6 заплати при пенсиониране, за ТСПО да не говорим..

Или пък ги наемат, но провизират суми за бъдещи разходи за персонал и заделят пари, вместо тези пари да ги дадат на служителите си, които работят в момента.
Премиере, хайде напиши тогава конкретно и с аргументи ти за коя от точките си ПРОТИВ, иначе минаваме в сферата на общите приказки, а знаеш колко ги обичам ...
Това, че някои работодатели нарушават закона, като в описания от теб по-горе случай, то не значи, че смислените предложения не трябва да се обсъдят и приемат.

Докога заради некоректните ще страдат коректните? Ето тези неща всъщност "създават чувство и нагласа за липса на държавност", а не тези предложения.
Прикачам по-долу материал, предоставен ми от Тошко Поптолев д.е.с за публикуване при нас по темата за Специалния режим за Касова отчетност на ДДС.
Ние тепърва ще се натъкваме на интересните схеми за връщане на данък например: Основна заплата 340 лева + Доплащане за ТСПО още 340 лева. Тоест реално заплатата е двойна. И тепърва ще отчитаме, как от 01.01.2014 година много хора са минали точно на МРЗ, за да си върнат 400 лева през 2015 година.Но тази тема е за друго - за тези 28 точки на Българска Стопанска Камара. Току що писах на Божидар Данев във Фейсбук, че подкрепям предложенията, заедно с обосновката ми по т.12.
Ще видим де...  нали идеята е "глътка въздух за бизнеса". А да не забравяме, че все пак Орешарски въведе дясната мярка за плоския данък пак по време на управлeнието на социалистите (предната тройна коалиция).

Днес Пламен Димитров (КНСБ) и Божидар Данев (БСК) спореха по БТВ за тези предложения, като Димитров се държа толкова невъзпитано, че Данев едно изречение не можеше да довърши. Не му даде възможност да се аргументира по нито една точка от преложенията и постоянно го прекъсваше на 2-рата секунда.

КНСБ обвинява БСК, че тези предложения са внесени без съгласуване с тях, а БСК отвърна, че синдикатите също за гърба на БСК са внесли предложението за "връщането на данъка за най-бедните", и което вече се прие в ЗДДФЛ. Според Данев това връщане на ЗДДФЛ е във вреда.
Аз също подкрепям предложенията на БСК. И защо да няма шанс да бъдат приети щом ги одобряваме? Не бива да се мисли така изначало, защото тогава шансът да се приемат наистина намалява.

За преразглеждането на точка 12 и правото на 20 дни платен годишен отпуск на майките за периода, за който са били в отпуск по майчинство имам да добавя нещо.

Когато една майка излезе в майчинство, тя има право да ползва:

1) Платен отпуск от бюджета - 410 дни, това са 1 година и 45 дни (чл. 163 КТ)
2) Платен отпуск от бюджета - 1 година до навършване на 2 години на детето (чл. 164 КТ)
3) Не платен отпуск от 11 месеца, 6 месеца за майката + още 5 месеца, ако прехвърли отпуска от бащата във фирмата (чл. 167а, ал. 1 КТ)
4) Платен отпуск от работодателя - 20 работни дни на година от тези 3 години общо 60 дни. Това е така, защото през тези години в отпуск по майчинство на майката и тече трудов стаж, който трупа право на пак на платен отпуск от работодателя - минимум 20 дни на година. За тези общо 3 години, когато майката се върне работодателя и дължи образно казано минимум 3 заплати под форма на отпуск, без тя реално да е положила труд в неговото предприятие (3години*20 р.д). (чл. 352, ал. 1, т. 3 и 4 КТ и чл. 22, ал. 3 (2) от НРВПО)

Тази схема се обсъжда най-подробно във форумите www.bg-mamma.com и се използва съвсем законно и планирано от някои майки. Там дори се съветва майката така да планира второто си дете след това, че след завръщането и - работодателят да и дължи 6 заплати. Говорим за след 6 години отсъствие без тя реално да е положила труд в предприятието на работодателя през това време. Да, тя полага труд, но в собственото си домакинство. Трупа се отпуск върху отпуск. Няма нищо лошо в това една майка да планира бременността си, но това може да доведе едно малко предприятие до невъзможност да покрива разходите си, особено ако така се случи, че няколко майки излязат по едно и също време и работодателят трябва да плати на всяка по 2, 3 или дори 6 заплати, когато се върнат под формата на отпуск или под формата на обезщетение при напускане, ако решат да напускат, и то за време, в които те не са работили реално за този работодател.

Това пречи както на работодателите да планират дейността си, те например не могат да планират по-високи заплати, защото трябва да заделят резерви за такива случаи, така пречи и на младите момичета, защото те стават непредпочитани служители от някои работодатели, заради гореизброеното.
Курсовете ги дърпаме автоматично от сайта на БНБ, както и различните валути.