Разбирам. Представете становището си или в счетоводната организация, в която членувате или директно към МФ. Лично аз съм на друго мнение, но е добре да се чуят всички мнения.
Хайде по-кротко, моля. Карате ли ми се нещо? Мисля, много ясно още вчера написах, че на работната срещата в МФ в петък АССП настоя точно за това - да се запазят критериите за съставител. ИДЕС и Съюза на счетоводителите изразиха същата позиция. Всички бяхме единодушни по въпроса. И бяхме уверени от МФ, че ще стане. Кое не е ясно, та пак сте недоволни?
Общо взето колкото хора, толкова мнения. Едни си противоречат сами. За други е важно все да са недоволни. Най-яростните критици пък не искат да участват в процеса на вземането на решения. Те няма да свършат работа, становища не пишат, но критикуват и се оплакват. Няма угодия. :)

Какво следва от тук насетне в краткосрочен план?

Следва МФ да представи законопроекта на МС и МС да го внесе в НС. После ще видим в Комисията по бюджет и финанси дали ще има промени. По време на първо и второ четене също може да има промени. Така, че ще следим кой какво внася и предлага.

Нагласата е законът да бъде гласуван до 20 юли, тоест до лятната ваканция на парламента. Така, че скоро ще има развитие и финализиране на две годишната сага със Закона за счетоводството. :)

Моята и равносметка е, че АССП и лично аз успяхме да изпълним своите ангажименти към членовете на АССП:
1. Лицензиране с изпити в този законопроект няма да има.
2. Ще отпаднат за над 95% от предприятията досадните оповестявания и бележки към ГФО, които и без това почти никой не чете, и които само се преписват от година на година.

За обща входна точка за публикуване на ГФО  (НАП, НСИ, ТР) - работи се по въпроса и ще има скоро, но няма да е със ЗСч, защото това е свързано най-вече с ТР.
Вече май не знаете какво искате. :) Не, че нещо, виж как си противоречиш. Първо пишеш:
Излиза, че професията на счетоводителя е 9 група - неизискваща никаква квалификация. Нещо като общите работници - всеки може да вдига тежко.

Един вид го приемам като твоя критика, че няма изискване за квалификация в законопроекта... Тоест искаш да има квалификация. А квалификация значи и стаж и образование.

След това пък пишеш, че подкрепяш идеята стажът за съставителите на отчети да отпадне изцяло, при все че изискването за стаж за магистър по счетоводство е само 2 години. Това със сигурност не е причината младите хора да не могат да си намерят работа, защото със и без изисквания за стаж в закона, последната дума има работодателят. Не си представям някой да наеме съставител на отчет човек без никакъв опит.

Аз лично повече клоня към мнението, че някакви минимални изисквания за стаж и образование към съставител на отчет трябва да има, каквито са в сега действащия закон, защото преценяването на качеството на професионалните услуги изисква в по-голяма част от случаите специфични познания, с каквито потребителите често не разполагат и затова се налага наличието на изисквания като образование, стаж, квалификация.

Но като поразмислих и да няма извиквания, не мисля, че е кой знае какъв проблем, особено като зная, че тези изисквания въобще не се контролират до момента, и една от критики ни към НАП винаги е била, че не контролират това дали се спазва.
Колеги, кратки новини от днешната дълга и изтощителна среща на Работната група за ЗСч в Министерство на финансите по темите, за които се интересувате най-много:

1. По отношение на съставителите, МФ ни увери, че ще предложи да се върнат критериите за стаж и образование. 

2. По отношение на одита на АД -  остава одитът на АД, защото топката била в Министерство на правосъдието за евентуална промяна на чл. 248 от ТЗ. Това е законът, който изисква одит на АД.

До 3-ти юли всеки, който го интересува новия Закон за счетоводството, може да пише на Министерство на финансите, което приема становища по законопроекта на имейл: taxpolicy@minfin.bg.

От МФ ни казаха, че имат много изпратени становища по ЗСч. Четат ги с необходимото внимание и се отнасят сериозно към тях. Така че, вместо само да се жалвате по форумите и ФБ групите, ако нещо не ви харесва и не членувате в счетоводна организация, която да ви представлява на тези срещи, то пишете директно на дадения мейл на МФ, като си мотивирате добре становището.
Този законопроект е първата крачка към лицензирането с изпити.
Очаквано кръга на предприятията подлежащи на одит не се намали съществено.
В тази връзка мисля че е и премахването на изискванията към съставителите. Така ще се отвори максимално счетоводния пазар, качеството на отчетите ще се понижи и тогава мотивите за лицензиране ще бъдат по-убедителни. Евентуално след лицензирането ще се вдигнат праговете за одит. Такива са моите усещания  :smile1:

Колега Миро, ще го напиша кратко: Вашите усещания са погрешни. :)

До момента, освен от ИДЕС и от университетските среди, никой нямаше мераци за лицензиране с изпити на счетоводителите. Предвид стеклите се обстоятелства, дори ИДЕС не си позволи да предложи това в своя законопроект. А Министерство на финансите пък изобщо. След развитието на нещата, на една от работните срещи между АССП и МФ, от министерството ни увериха, че това не стои на дневен ред, и както се вижда от техния законопроект не ни подведоха.

Всякакви интерпретации по темата за бъдещи изпити са в сферата на спекулациите. Защото това е законопроектът на МФ към момента и това обсъждаме.

Утре съм на срещата на Работната група в МФ и ще имам повече информация.
Вероятно не, защото за да има смисъл от това зад становището трябва да застане професионална организация, а такава в България няма. Някои може да опонират, че имало  съюзи, институти и т.н. квази-организации с по 100-200 члена, но аз твърдя, че истинска професионална организация на счетоводителите няма. 

Ако не Ви харесват съществуващите счетоводни организации, то създайте Вие такава и участвайте в процесите. Защото принципът е, ако искаш нещо да промениш, то участваш. Всеки може да стои от страни, да критикува и да отрича направеното. Това е най-лесното.

От Министерство на финансите са дали възможност до 3-ти юли всеки да изпрати становището си по проекта на ЗСч.

Разбира се нищо от това не променя факта, че проекта е бутафорен и имитация на дейност по транспониране на директивата, нещо като търговско споразумение: запазваме обема на одитираните предприятия, но и не завишаваме критериите за съставители, дори напротив - премахваме ги.

Проектът не е бутафорен. Има неща, които трябва да се прецизират, изчистят и обяснят по-добре, разбира се, но в никакъв случай не е бутафорен.

Защото основната част по транспонирането на Директивата и облекчаването на отчетите трябва да е в счетоводните стандарти. ЗСч дава обща рамка, която като цяло е спазена, като изключим проблема с одита на микро АД-тата. При така предложените текстове не става точно ясно дали АД, което е микропредприятие, отново ще бъде задължено да възлага одит на финансовия си отчет на независим регистриран одитор.

Затова ще попитаме МФ. Защото в все пак в проекта не са пренесли чл. 38, ал. 1, т. 1 директно от сега действащия ЗСч и тълкуването идва заради текста на чл. 248, ал. 1 на ТЗ.

Под “предприятие”, съгласно Приложение I, Видове предприятия, посочени в член 1, параграф 1, буква “a” от директивата за България са посочени следните предприятия: “акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции.” Тоест Директивата не прави разлика например в третирането на АД и ООД, по отношение на категория предприятие, както и по отношение на задължителния одит.

Трябва да знаем мнението на авторите на законопроекта дали подлежат на задължителен финансов одит отчетите на акционерни дружества, които са микропредприятия, включително и на такива без дейност.
Вижте, репликата ми не е беше конкретно към Вас, а и тонът ми е чудесен. :) Но щом сте решил(а) да се обясните - добре, значи, радвам се, че Вие нямате мераци за лицензиране с изпити.

Не ми пречи, че сте с анонимен профил, дали сме възможност всеки да реши как да участва, както виждате. Но вероятно не сте ме разбрал(а). Просто написах, че специално за това, което повдигнахте за одита на микро АД-тата, то аз първа се изказах по темата и то неанонимно, след като анализирах текстовете на директивата.

Имам въпрос към Вас. Ще участвате ли със становище към МФ по проекта на ЗСч официално?
Така де, при транспониране на директивата - всички да са доволни. Не виждам нищо лошо в това.

За микро АД на одит, мисля, първа писах открито и неанонимно по въпроса. Факт.

Относно другото: Забравете всякакви мераци за лицензиране с изпити. Тази работа няма да стане, нищо, че шепа хора продължават да я спрягат.

Няма да се съглася някои хора да получат лиценз априори (без изпит) и те да изпитват другите. Или всички на изпит, или никой. И затова по-скоро ще е никой. Защото тези с мараците за изпитване не искат да се явяват на изпит.
Какво му е лошото на това "всички да са доволни"?
Нали това е идеята - всички да са доволни. :)
Колеги, до 3-ти юли Министерство на финансите приема становища по проекта на имейл taxpolicy@minfin.bg.

В АССП ще обобщим становищата на членовете на асоциацията и ще ги изпратим.

Пишете и в темата своите предложения за промени, заедно с мотиви към тях.
В проекта няма изисквания към съставителя на финансов отчет нито за образование, нито за стаж, нито лицето да не е осъждано:excl:
За (не)компенсирането - ал. 2 на същия член:

"(2) Предприятията осъществяват счетоводството при спазване на принципите по ал. 1 в съответствие с приложимите счетоводни стандарти. Когато приложимите счетоводни стандарти регламентират особености или изключения, се прилагат счетоводните стандарти."
Изискванията за съставител са махнати като член във финалната версия на проекта, който извадиха днес. Затова така стои текста с “допълнителни изисквания” за бюджетните предприятия, при все че няма основни такива.

В предходната версия на проекта изискванията за съставител бяха в чл. 19, като текстовете бяха аналогични на тези от чл. 35 от сега действащия ЗСч. След като са премахнали чл. 19, са прономеровали всички членове надолу в проекта.

Какви са мотивите за това обаче, така и не са обяснили. От МФ определиха среща на Работната група другия петък на 26 юни в 10,30 ч. в сградата на Министерство на финансите. Тоест тогава на място ще ги попитаме.
Колеги, добре е, че глобите и санкциите (чл. 71) за отчитане на привидни и фиктивни сделки не са за счетоводителите, защото в първия проект, който МФ ни изпрати, имаше доста солидна глоба и за счетоводителя, ако той е осчетоводил привидна или фиктивна сделка. Ние от АССП изключително аргументирано им обяснихме, че счетоводителите не присъстват на сделките на клиентите си - това е смисъла на аутсорсинга на счетоводни услуги или изнесеното счетоводство. Радвам се, че са се вслушали и са приели мотивите ни.

В проекта на ЗСч, както виждате няма нито Съвет, нито лицензираща организация, за което ние от АССП настоявахме през цялото време.

Изненада е отпадането на изискванията за съставителя на финансовия отчет. В предния проект, който МФ ни изпрати преди месец имаше такива текстове - същите каквито са в сега действащия ЗСч.
Днес Европейската комисията представи своя план за действие за цялостна реформа на корпоративното данъчно облагане в ЕС. Чрез него ще се промени генерално данъчната система за компаниите, които развиват дейност в повече от една държава в ЕС. Действащата понастоящем нормативна уредба за корпоративното данъчно облагане в ЕС изостава от развитието на съвременната икономика, посочва Комисията.
Снимка: Европейски парламент

Някои дружества се възползват от некоординираните мерки на национално равнище, за да избегнат данъчното облагане в ЕС. Това води до значителни загуби на постъпления за държавите членки, до по-голяма данъчна тежест за гражданите и до нарушаване на конкуренцията за предприятията, които плащат своя дял от данъците. За да се преодолее тази ситуация ЕС предлага Пакета от мерки за прозрачност в данъчното облагане.

Налагане на общата данъчна основа за облагане на печалбите в ЕС

Основните действия в плана включват въвеждането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), с която да се гарантира данъчно облагане на печалбата там, където е генерирана.

Идеята е печалбата от дейността на една мултинационална компания да бъде разпределена между всички страни членки, в които компанията има клонове, на база на формула за разпределение и обложена от всяка държава със съответната национална ставка на данък печалба. Във формулата, предложена от ЕК, участват три фактора – продажби, труд (заплати и брой служители) и активи. Това ще замени сегашната система, при която всяка страна членка облага корпоративните печалби според собствените си правила. Тъй като директивата не предвижда хармонизация на ставките, всяка страна прилага националната си ставка върху своя дял, получен от формулата.

За разлика обаче от предложението за ОКООКД през 2011 година, когато се предвиждаше незадължително въвеждане на общата данъчна основа за облагане на печалбите, днес ЕК представи своя план за поетапно въвеждане на задължителна ОКООКД. Като целта е държавите членки по-бързо да осигурят въвеждането на общата данъчна основа. Консолидацията ще започне като втора стъпка, тъй като тя е най-трудната до момента точка от преговорите. Комисията ще представи това ново предложение възможно най-рано през 2016 г.

Въпросът е доколко това разпределение всъщност ще е преразпределение и някои страни ще загубят за сметка на други, особено в толкова тежък момент за повечето национални бюджети.

В  предходните обсъждания, българската позиция е била априори против всякакви опити за данъчна координация и хармонизация в ЕС. Българската позиция през 2011 година гласи, че предложението ще създаде допълнителна административна и финансова тежест за държавите-членки (защото трябва да обслужват на практика две данъчни системи - националната си и ОКООКД); ще лиши страната от важни конкурентни предимства; ще намали инвестициите и в крайна сметка ще допринесе за „разтварянето на ножицата“ между държавите-членки. Някои страни тогава също обявиха, че са твърдо против общата данъчна основа - Холандия, Швеция, Обединеното Кралство, Полша, Малта, Словакия, Ирландия, Румъния и България.

В интервю от същия период икономистът обясни формулата, предложена от ЕК, така:
Цитат
“Идеята е печалбата ще се изчислява на общо европейско ниво и по една елементарна формула ще се определя в коя държава каква част от печалбата да се облага. А формулата включва например размер на разходите за заплати. Това означава, че държави с по-ниски равнища на доходите ще получават по-малка част от печалбата. Друг показател във формулата е размерът на продажбите - ако фирмата има завод в България, но по-голямата част от продажбите са за Германия, по-голямата данъчна основа ще отиде в Германия, понеже там оборотите са повече. Тежест във формулата има и цената на активите - и понеже у нас земята и сградите са по-евтини, България ще получи по-малък дял от печалбата, който да облага с ниската си ставка. Така и 5% да направим корпоративния данък, ако печалбата се облага основно в други държави, фирмите няма да имат особен стимул да идват в България. И едно от малкото успешни неща, които сме направили - данъчната реформа, ще се обезсмисли.”
Институтът за пазарна икономика цитира анализа на Ърнст и Янг, според който дългосрочните ефекти от подобна стъпка, ще са изключително неблагоприятни за българската икономика. Българската икономика ще отбележи най-голям спад спрямо останалите страни от ЕС. Също така, както се виждаше от предходните анализи, по-голямата интеграция между страните членки води до преразпределение на ресурси в полза на една икономика за сметка на друга. Без прилагането на нужните реформи, България рискува да остане в „групата на ощетените”.

В момента преговорите се намират в застой на етап обсъждане на предложението на Комисията за ОКООКД от 2011 г. Като се имат предвид обаче значителните ползи от ОКООКД, като цяло е налице консенсус относно необходимостта преговорите да бъдат подновени, посочва Комисията.

Предприятията да плащат данъците в държавата, където реализират печалбите си

В плана за действие се проправя пътят за ефективно данъчно облагане в ЕС. Това понятие означава, че предприятията следва да плащат справедлив дял от данъците в държавата, където реализират печалбите си.

Това може да се постигне по няколко начина, които не налагат хармонизиране на ставките на корпоративния данък между държавите от ЕС. Например, Комисията предлага мерки, чрез които наред с другото да се сложи край пропуските в законодателството, да се подобри системата за трансферно ценообразуване и да се прилагат по-стриктни правила за преференциалните данъчни режими. Тези инициативи би следвало да спомогнат за активизиране на продължаващия между държавите членки дебат за определяне и съгласуване на подход на ЕС за ефективно данъчно облагане.

Списък с трети държави, включени в черен списък от държавите членки

Комисията публикува първия за целия Европейски съюз списък с данъчни юрисдикции от трети държави, които не оказват съдействие, и започва обществена консултация относно необходимостта предприятията да оповестяват публично определен вид данъчна информация. Това са държави и територии, включени в черен списък от държавите членки  Списъкът ще се използва, за да се идентифицират данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие, и да се разработи обща стратегия на ЕС за противодействие.

Днес Комисията започна също така обществена консултация, за да събере информация относно необходимостта дружествата публично да оповестяват определена данъчна информация, включително чрез отчитане по държави (ОПД). Тази консултация, както и резултатите от извършваната в момента от Комисията оценка на въздействието, ще изиграят роля при вземането на предстоящите решения в тази област на политиката. 

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Корпоративното облагане в ЕС се нуждае от задълбочена реформа. В интерес на растежа, конкурентоспособността и справедливостта, държавите членки трябва да обединят усилия и всеки трябва да плаща справедлив дял от данъците. Основите на новия подход към корпоративното данъчно облагане в ЕС бяха поставени днес от Комисията. Сега държавите членки трябва да продължат по този път.“

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „С този план днес си поставяме амбициозна, но реалистична цел — да направим данъчното облагане в ЕС по-справедливо и по-благоприятно за растежа. В основата стои принципът, че всички предприятия, независимо дали са големи или малки, местни или мултинационални, трябва да плащат справедлив дял от данъците в държавата, където реално упражняват стопанска дейност и в която реализират печалба.“
Моята статия по въпроса: Законопроектът на Реформаторите за увеличение на прага за регистрация по ДДС е неработещ

Ще се радвам на коментарите Ви в темата.

Иначе, в родния ни парламент, голяма част от депутатите се чувстват длъжни да внасят какви ли не неработещи законопроекти. Чувстват се длъжни да пилеят обществената енергия, да затормозяват различни браншове поетапно, а понякога да тестват дали ще мине номерът.

В случая интересното е, че не очаквах от претенциозните Реформатори (голямата част от които са адвокати/юристи) да се излагат така, като не си изпипат и проучат нещата.  Много непрофесионално.

И не знам с какви очи някои депутати-адвокати чрез лобиране по Закона за адвокатурата се опитаха да забранят на счетоводителите да дават данъчно-правни консултации, след като очевидно тази материя дори на депутатите-адвокати е чужда, мътна и неясна.
В края на януари от Реформаторския блок обявиха, че ще внесат предложения за промени в Закона за данъка върху добавената стойност за увеличаване на прага за задължителната регистрация по закона.

Шест месеца по-късно, на 10-ти юни, депутатите Петър Славов, Вили Лилков и Нестимир Ананиев от Реформаторския блок внесоха кратък законопроект за изменение на ЗДДС, съдържащ два единствени параграфа:
Цитат
§1. В чл. 96 числото „50 000“ се заменя с „200 000“
§2. В чл.101, ал. 7 цифрата „7“ се заменя с „3“
С проектозакона те предлагат да се увеличи прагът за задължителна регистрация по ДДС от 50 000 лева на 200 000 лева. По сега действащата уредба, при достигане на 50 000 лева облагаем оборот, данъчно задълженото лице следва задължително да се регистрира по ДДС. Това се отнася както за фирми, така и за граждани.

Два примера за задължителна регистрирация по ЗДДС на физически лица

Цитат
1) Физическо лице отдава под наем свои офиси за общата сумата от 5100 лева на месец. В резултат на това, след десетия месец физическото лице ще е задължено да се регистрира по ЗДДС.

2) Адвокат извършва облагаеми услуги за сумата от 4200 лева на месец. След дванадесетия месец, адвокатът ще е задължен да се регистрира по ЗДДС.
Регистрацията в посочените примери е задължителна, защото оборотите за последните 12 последователни месеца назад надвишават прага за регистрация от 50 000 лева.

Този праг да стане 200 000 лева предлагат реформаторите Петър Славов, Вили Лилков и Нестимир Ананиев. В своите мотиви депутатите посочват, че регистрацията по ЗДДС е свързана със завишени изисквания към счетоводна отчетност, подаване на ежемесечни справки-декларации и дневници за покупките и продажбите по ДДС. В резултат, много търговци предпочитат да се „задържат“ под установения праг от 50 000 лева оборот, за да не се регистрират по ДДС и не отчитат част от приходите си, се казва още в мотивите.

Министерство на икономиката също лансира тази идея

Предложението на Реформаторите идва на фона на широко рекламираната идея на икономическия министър Божидар Лукарски за увеличение на прага за задължителна регистрация по ДДС. По думите на Лукарски обаче, финансовото министерство на Владислав Горанов се застъпва за запазване на сегашния праг, докато икономическото министерство иска той да е по-висок, за да бъдат изкарани "фирмите на светло". Министър Лукарски посочва, че прагът по европейска директива бил 100 000 евро. Той не посочи конкретни числа, но коментира, че една от идеите е прагът плавно да достигне средните нива за ЕС.

100 000 евро ли е прагът по европейската директива обаче?

Директива 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност дава възможност за прагови освобождавания, които да се прилагат по отношение на доставките на стоки и услуги от малки предприятия. Член 287, параграф 17 от евродирективата посочва, че това прагово освобождаване за България е 25600 евро. Тоест прагът за България, съгласно евродирективата е малко над 50 000 лева, не 100 000 евро.

За Румъния, Словакия, Чехия и Унгария прагът е 35 000 евро, Естония – 16 000 евро, Гърция – 10 000 евро, Португалия – 10 000 евро и тн.

Въпреки това, всяка държава членка в съответствие с член 395, параграф 1 от директивата,  може да поиска от Европейската комисия разрешение да въведе специални мерки за дерогация от посочените разпоредби, за да се опрости процедурата за събиране на ДДС или да се предотвратят определени форми на отклонение от данъчно облагане.

Точно по тази процедура България може да поиска разрешение за увеличаване на прага за задължителна регистрация по ЗДДС. За целите на това България трябва да докаже, че това облекчение, няма да засегне общия размер на данъчните приходи, събрани на етапа на крайно потребление, освен в незначителна степен.

Разрешение от ЕК, разбира се, е удачно да бъде получено преди такъв законопроект въобще да бъде разглеждан или гласуван от Народното събрание.

Каква е процедурата?

Държава-членка, която желае да въведе мярката изпраща заявление до Комисията и ѝ предоставя цялата необходима информация. Ако Комисията счита, че няма цялата необходима информация, тя се свързва със съответната държава-членка в срок от два месеца от получаването на заявлението и конкретизира каква допълнителна информация е необходима.

След като Комисията вече е получила цялата информация, която тя счита за необходима за оценката на искането, в срок от един месец тя нотифицира искащата държава-членка в този смисъл и препредава искането на оригиналния език, на който е изготвено, на другите държави-членки. В срок от три месеца от изпращането на съобщението, Комисията представя пред Съвета или подходящо предложение, или ако има възражения по отношение на исканата дерогация - съобщение, в което са изложени нейните възражения.

Процедурата, предвидена в директивата, при всички случаи следва да се приключи в срок от осем месеца от получаването на заявлението от Комисията.

Примери за дерогация

Полша

По евродиректива Полша може да освободи от ДДС данъчно задължените лица, чийто годишен оборот не е по-висок от 10 000 EUR по обменния курс в деня на присъединяването на страната към ЕС. Въпреки това, прагът за регистрация по ДДС в Полша е 30 000 евро.

През 2009 г. Полша поиска дерогация с цел опростяване на задълженията по ДДС на дребните търговци и улесняване на събирането на данъка от националната данъчна администрация. Със своето Решение 2009/790/ЕО от 20 октомври 2009 г. Съветът упълномощи Полша да освободи от ДДС данъчно задължените лица, чийто годишен оборот не е по-висок от равностойността в национална валута на 30 000 EUR, до 31 декември 2012 г. С Решение № 2012/769/ЕС на Съвета тази дерогация бе удължена до 31 декември 2015 г. А през 2015 Полша отново получи разрешение за допълнително удължаване на мярката до края на 2018 година.

Италия

През 2013 г. Италианската република получи разрешение от ЕК да продължи да освобождава от облагане данъчно задължените лица, чийто оборот е под определен праг, и да увеличи този праг от 30 000 EUR на 65 000 EUR.

Освен Полша и Италия, разрешения за увеличаване на прага са поискали и получили Люксембург, Литва, Латвия, Белгия, Румъния, Словения и други държави-членки.

Съществуващи разпоредби в европейското право в тази област

През октомври 2004 г. Европейската комисията направи предложение за Директива за опростяване на свързаните с ДДС задължения и наред с другото включи разпоредби, с които прагът на годишния оборот, който може да бъде прилаган от държавите членки за освобождаване от ДДС на данъчно задължените лица, да бъде увеличен на 100 000 EUR, като се допуска ежегодното актуализиране на този таван. В средносрочен план Комисията счита, че приемането на предложението би било по-подходящо решение, отколкото подхода „на парче“, основаващ се на индивидуални дерогации.

Досега обаче Съветът не е постигнал споразумение прагът да бъде увеличен до 100 000 евро, както посочи министър Лукарски. Всъщност това предложение продължава да се обсъжда в Еврокомисията.

Какви са средните нива в ЕС?

Нивата за прагово освобождаване за малки предприятия от ДДС в другите държави членки са различни. Например за Германия е 17 500, Австрия - 30000, Естония - 16 000 евро, Кипър - 15 600, Литва - 50 000 евро, Словения - 50 000 евро.

Прилагаме по-долу сравнителна таблица за Европейския съюз, като третата колона в нея е за праговото освобождаване, което прилагат различните държави-членки.
>>прослуженото времето по този трудов договор не се признава за трудов, а само за осигурителен стаж.

Това ми се струва малко... Работил съм, пък не ми се признава трудов стаж. Но ако съм работил един ден на нормален ТД ми се признава. Какво пропускам?


Така е, да - времето по тези договори не се признава за трудов стаж. Виж пар. 3, чл. 114а от законопроекта: http://parliament.bg/bills/43/553-08-38.pdf

Мотивите да не се зачита трудов стаж бяха, за да не им отпаднат социалните и енергийни помощи. Иначе самите работници от тези групи няма да искат да излязат “на светло”, така да се каже...

Министър Калфин: "Договорът ще даде възможност работодателите да наемат по-гъвкаво работници и безработните да си увеличат дохода без да има опасност да си загубят социалните придобивки. За въвеждането на тези договори ще се наложат промени в няколко закона. Планът предвижда работниците, които ще се възползват от тях да не загубят социалните помощи, ако получават такива. Нещо повече – за ползвателите на тези договори ще бъде премахнато изискването за полагане на обществено полезен труд, което е задължително при получаване на социалните помощи. Няма да се загуби и правото на енергийни помощи, ако се получават такива. Всички, които са регистрирани в бюрото по труда, ще си запазят регистрацията. Договорите ще се зачитат за осигурителен, но не и за трудов стаж."

http://www.kik-info.com/novini/novini-i-akcenti/Ednodnevnite-trudovite-dogovori-shte-se-kupuvat-ot-Inspektsiyata.87437.php
Предполагам, че ще скочат и МОД-овете на повечето длъжности.

Няма, разбира се.