Графиците за отпуск за 2013 година са вече на сайта и са обвързани с календара за 2013.

Да, още не сме обявили, че бланките за 2013 са готови, защото офиалните размествания не са обявени в държавен вестник. Вчера заложихме предварителния календар за работни дни за 2013. Но явно бланките са необходими и ще ги направим още днес. Разликата е само в годината.
Ще ти оставя време сама да помислиш върху това. До тогава възможността ти за публикуване в този форум ще бъде ограничена.
Хайде без излишни спорове, моля.

neli7304, моля прочети правилата на форума и уважавай участниците, когато публикуваш мнение.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,3.0.html

Не ми се иска да трия повече твои постове.
Хайде спокойно и без да се караме, нали?
Колеги сме всички, разбира се.
Да, така го дават засега. За да можело да се приключи нормално годината.
Днес Министерски съвет гласува разместването на работни и почивни дни през 2013 година.

В тази връзка, макар още да не е официално обявено в Държавен вестник, публикувахме в сайта Календар Работни дни 2013.
От началото на 2002 отпадна Националния сметкоплан, който имаше задължителен характер. Сега всяка фирма има индивидуален сметкоплан.

Закон за Счетоводството: Чл. 5. (1) Текущото счетоводно отчитане се организира по реда, определен в този закон и утвърден от ръководството на предприятието индивидуален сметкоплан.

В този ред на мисли, може да използвате, която сметка си решите като номер, стига след това вярно и честно да отразите операции във финансовия отчет.
из НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

Чл. 17. (1) В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват:
1. основната работна заплата за отработеното време;
2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;
4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;
5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;
6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;
7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

Освен допълнителните възнаграждения за стаж и професионален опит (по чл.12) и допълнителните възнаграждения за научни степени (по чл.11), то съгласно чл. 15 ал.2 от същата наредба за допълнителни възнаграждения с постоянен характер се считат и допълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.

В практиката редица допълнителни възнаграждения, които може да не са включени в трудовия договор са определени от работодателя, като допълнителни възнаграждения, които не са с постоянен характер, като: месечни, годишни, коледни и други премии и бонуси, защото те не зависят единствено от отработеното време, каквото е изискването на чл. 15 ал.2 от НСОРЗ, за да се окачестват, като допълнителни възнаграждения с постоянен характер.

Ето и е едно съдебно решение в тази насока:
http://www.rs-tar.org/files/00634510/61962110.htm

“Съгласно чл.22 от НСОРЗ организацията на работната заплата в предприятието се регламентира с вътрешни правила, утвърждават се от работодателя и не могат да противоречат на нормативните актове и договореното в КТД. Т.е. работодателят е свободен да определя правилата на организация на работната заплата и тази свобода не подлежи на съдебен контрол, стига да не противоречи на нормативните актове, наредбата и договореното по КТД. Така изготвените от ответника вътрешни правила по никакъв начин не противоречат, нито на наредбата, нито на КТД. Съгласно тези правила, допълнителните възнаграждения, които са начислявани към брутното трудово възнаграждение на ищеца са от категорията на допълнителни възнаграждения с непостоянен характер.

Съгласно чл.17, ал.1, т.3 от НСОРЗ, при изчисляване на дължимите по КТ обезщетения, в брутното трудово възнаграждение не се включват допълнителните такива , които имат непостоянен характер. Това означава, че при формиране на брутното трудово възнаграждение за определяне на дължимите обезщетенията по чл.220, чл.222, ал.3, чл.224, чл.177 от КТ, както и обезщетението по чл.24 от КТД, тези допълнителни възнаграждения не следва да се включват.”
Здравейте, за момента няма такава възможност.
Благодаря за хубавите думи. :)

Ще потърся тази информация и ще допълним Календара за работни дни в сайта, който е от 1993 година насам.

Моля, ако някой има информация за работните дни за по-стари години от 1993 година, да ми я изпрати на katya@kik.bg


Здравейте,

Може да напишете в ТРЗ раздела и ако има желаещ колега ще Ви отговори.
Приятели, колеги, българи,

От повече от век 1 ноември е датата, на която си припомняме за своите народни будители. В такъв момент, българите се вглеждат в делата на онези, които, в трудно време, с мощта на своята мисъл, са връщали равновесието и духовната стабилност на народа.

Сред будителите са и десетките борци за национално освобождение, хората на образованието, науката и културата, допринесли за духовното развитие на България.

Официално денят на народните будители възниква в трудното време на душевна разруха след Първата световна война. За българското общество е рухнал възрожденският идеал. За мнозина е ясна реалната заплаха от разпадане на националната ни ценностна система.

Нека и ние в днешния ден се вгледаме в техните дела и отдадем заслужена почит:
Свети Иван Рилски, Свети Паисий Хилендарски, Константин Костенечки, Григорий Цамблак, Йоасаф Бдински, Владислав Граматик, Димитър Кантакузин, Петър Парчевич, Петър Богдан, Матей Граматик, поп Пейо, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Иван Селимински, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Иван Вазов, Григор Пърличев и мнозина други.

"...О, неразумни и юроде! Поради что се срамиш да се наречеш болгарин и не четеш, и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава?..."
Из Паисиевата История славянобългарска

Радвам се, че сте се уточнили всички.
Здравейте, сега видях постове ви. Този калкулатор е спрян в петък, но само за 1-2 дни след последния ъпдейт на сайта КиК Инфо. В понеделник ще го пуснем пак.
Да, подава се ГДД и ГОД към Статистиката. И си спомням, че срокът беше моментален. Затова ние правим много строен план за действие при ликвидация. На практика първо дейността на фирмата се прекратява напълно, включително със закриване на банковите сметки, после изготвяме отчета и последната декларация, и чак тогава подаваме искането за заличаването. В същия ден трябва да бъдат подадени в НАП ГДД, ГОД и копие от искането за заличаване. Оставим ли на адвокатите да движат това без наш контрол, считай срокът за изпуснат.

Виж ЗКПО Глава двадесет и първа.
....
Чл. 161. (1) Последният данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация, обхваща времето от 1 януари на годината, в която е подадено искането за заличаване по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон, до датата на подаването му.
....
Чл. 162. (1) Данъчната декларация за последния данъчен период, определен по чл. 161, ал. 1, се подава на датата на подаване на искането за заличаване заедно с копие от него.
Според мен няма да има проблем, но за да е по-изрядно напишете и текста "в процес на учредяване".
Например: "Име на фирма” ООД (в процес на учредяване)
Привет, разбира се че може да започне в събота. Аз също не съм имала предвид, че не може като повдигнах въпроса.

Исках да наблегна, че трябва да се предвидят записванията в документите от предходния работодател в този частен случай. Защото, ако крайната дата е посочена понеделник или неделя (както сме предложили аз и Таня), то тогава в Заповедта, УП3, ТК, Уведомлението по чл. 62 ще се получи несъответствие с данните от следващия работодател, който ще го е назначил от събота. Явно решението в този частен случай е да се записва събота. Но тогава и стажа ще мръдне в изчисленията, а лицето ще е работило все толкова при стария работодател.