Ето новините на НАП от днес за служебната бележка:

Променя се бележката за изплатени суми заради затруднения при попълването й
22 Януари 2014

Служебната бележка за изплатени суми (чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ), която платци на доходи издават на физически лица е променена и може да бъде изтеглена от сайта на НАП.  Това се случва заради зачестили въпроси от клиенти за това дали на редове 1 и 4 от документа трябва да се вписва брутния размер на дохода или сумата след приспадане на нормативно признатите разходи.

От формуляра преди промяната не ставаше достатъчно ясно, че на тези редове трябва да се посочи брутната сума, а не тази, която вече е намалена с нормативните разходи. От екипа на НАП се извиняват за неудобството на платците на доходи и гражданите, които са получили служебни бележки с неточна информация.

От приходната агенция препоръчват служебните бележки, в които в редове 1 и 4 е посочена сума, намалена с нормативно признатите разходи да бъдат преиздадени с правилните стойности. От там ще уведомят в близките 5 дни физическите лица, които вече са подали данъчни декларации и данните в тях са неточни по посочените причини. По данни на НАП става дума за около 1500 души, които вече са подали декларацията си за доходите. От приходното ведомство са изпратили новия образец на служебната бележка и на всички фирми, които изплащат доходи, различни от трудови.

На гражданите, които искат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне за ранно деклариране и плащане до 10 февруари и имат неточности във формуляра могат да подадат коригираща декларация, респ. да бъде представена нова служебна бележка без да губят правото на отстъпка.

Служебните бележки, които са издадени по старите образци (действали през 2013 г.)  няма необходимост да бъдат преиздавани.

Въпроси, свързани със съдържанието на служебните бележки и попълването на данъчните декларации клиентите на НАП могат да задават на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор.

Създаден на: 22.01.2014
http://nap.bg/news?id=1780
Да видим обаче ... Дали ще извадят Указание, за да ни обясняват, че черното е бяло или чистосърдечно ще си признаят, че са сгрешили и ще сменят проблемната дума, като публикуват нова служебна бележка. 

Защото това добре:
Чл. 12. (1) Облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.

а това?
(2) Когато в този закон е предвидено приспадане на разходи, при определяне на облагаемия доход от съответния източник се вземат предвид разходите, определени по този закон.

Алинея 2 всъщност казва, че точно в нашия случай "се вземат предвид" тоест се изваждат разходите от придобития доход, за да се получи облагаемия доход.

Да не се окаже, че някои са чели ЗДДФЛ само до чл. 12, ал. 1, като са забравили да погледнат алинея 2? И изобщо не са стигнали до специалните текстове за тези доходи, заради които въобще се издава въпросната служебна бележка, а имено чл. 29, ал. 1 и чл. 31, ал. 1. В текстовете на посочените специалните членове ясно е казано, че облагаем доход = придобит доход - разходи . Тоест за точно тези доходи придобит доход и облагаем доход са две различни неща, както и да го увъртат в евентуално бъдещо указание.
Браво! Има чуваемост. НАП щели да сменят формуляра на Служебната бележка, както вчера написах вместо да пишат Указания. Явно са ни прочели тук и са повдигнали въпроса за СИС 2014. Вижте статията от вестник Сега: http://www.segabg.com/article.php?id=682890

“Образецът на служебната бележка ще бъде поправен и повторно обнародван в "Държавен вестник", както изисква законът, обясниха вчера от НАП. От агенцията не съобщиха кога точно ще стане това, но увериха, че ще е максимално бързо. Данъкоплатците, които вече са получили служебна бележка по сгрешения формуляр и не са подали данъчна декларация, трябва да поискат от работодателите нова бележка по новия образец. Тези, които вече са попълнили и внесли в НАП декларациите, ще имат възможност да ги коригират до 30 април, без да губят правото на отстъпка за внесен в срок до 10 февруари данък.

Проблеми има и с друг образец на документ, свързан с извънтрудовите доходи - така наречената сметка за изплатени суми. До момента този образец изобщо не се е появявал в актуализиран вид. На сайтове на счетоводни компании се обяснява, че формулярът няма как да се предостави, защото се чака публикуването му. Този документ има информативен характер, не се прилага към данъчната декларация и е само за сведение на данъкоплатеца. Вчера от Националната агенция за приходите обясниха, че формулярът ще е готов до седмица, като той на свой ред трябва да се обнародва в "Държавен вестник". От НАП увериха, че ще работят максимално бързо за отстраняване на проблемите, и помолиха за извинение.”

Ето тук сме написали с червени букви, че СИС 2014 още се чака:  http://www.kik-info.com/documents/smetka_za_izplateni_sumi.php
Благодаря за отговора ви!
А този протокол, който се пуска по кредитното известие, пак ли е протокол по чл. 151в, ал.3, но с различни реквизити или е друг вид протокол?

В този случай се издава протокол по чл.104е, ал.4 ППЗДДС. Колежката Ви е написала какви са неговите задължителни реквизити в тези шест точки по-горе .
В служебната бележка следва да бъде посочена брутната сума на дохода независимо, че е посочено – облагаемият доход. Предвижда се да има пояснение съм сметката за изплатени суми за 2014г. със забележка, че на редове 1 и 4 се посочва размера на дохода подлежащ на облагане, но по настояще бележката остава в този вид.
С Уважение,
Г.Иванова
Информационен център
Национална агенция за приходите
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700
Електронна поща: infocenter@nra.bg

Тоест да сме посочвали едно независимо, че пишело друго ...


Аз не виждам никакъв смисъл от това чрез ново Указание от НАП сега да ни убеждават, че за целите на Служебната бележка думата "облагаем" всъщност означавала "придобит", като от ЗДДФЛ - законът, който регламентира въпросната служебна бележка е ясно, че за случаите, за които въобще се издава тази служебна бележка няма как придобит доход да е равен на облагаем доход, като има НПР.

В чл. 29, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 изрично е определено какво е облагаем доход при точно тези дейности, за които се издава тази служебна бележка. "Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността" и "Облагаемият доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи".

Защо просто не сменят една дума в бланката на служебната бележа, а именно вместо "облагаем" да стане на "придобит" и всички да си отдъхнем? Иначе изпадаме в супер непрофесионално състояние, в бланката с думи прости да пише едно, но ние да попълваме друго, и ако попита някои "Защо, като в ЗДДФЛ облагем доход е придобития доход минус НПР, вие тука ми попълвате придобит, а пише облагаем?", то ние всеки път да трябва да реферираме към някакво Указание на НАП.

Сгрешили - сгрешили, просто подменят бланката, утвърждават нов образец и готово. Както и да е. Ще попълваме каквото напишат в новото указание, колкото и нелепо да е то.

А СИС 2014 все още няма на сайта на НАП. Хората звънят в офиса и питат защо не е актуализирана СИС за 2014 на сайта КиК Инфо и на всеки поотделно обясняваме, че НАП още не са излезни с бланка. Те ни викат: ама ние имаме да плащаме на лица, какво да правим? Не ми се иска аз да пипна бланката от 2013 и да я адаптирам за 2014, защото утре НАП ще излязат с коренно различна бланка и издадените какво ще ги правим ... лудница.
В случая по т. 1 се издават няколко протокола с един и същ номер (на фактурата), но с различни дати (на всяко плащането или в 5 дневен срок от него).

В случая по т. 2 се издават пак няколко протоколи, като трябва да се уточни по коя фактура колко точно се плаща от общото плащане. И тази част за съответната фактура ще кореспондира на протокола с номера на същата фактура.
Да, логично. СИС-овете не се подават заедно с данъчната декларация, а само служебните бележки.

Аз питам за СИС за 2014, заради актуализацията на сайта тук. В сайта на НАП виждам старата бланка за 2013 с текст, че максималния осигурителен доход е 2200 лева. От 01.01.2014 максималният осигурителен доход е 2400 лева. Ако само това е промяната - ОК, в смисъл, че лесно се поправя в бланката. От друга страна обаче имаме нова служебна бележка, тоест старата би следвало за отпадне. До сега би следвало НАП да са публикували новата СИС за 2014 година...
Не виждам СИС 2014 в сайта на НАП.
Някой звънял ли е да ги попита за нея?
Благодаря. Работната група към АССП ми възложи задача да напиша и по-подробен материал за това как е преминала срещата в МФ и какво да очакваме оттук насетне, така че скоро вероятно ще публикуваме и него.
Здравейте, да попитам и аз нещо.., защо калкулаторът не ми позволява за м. Януари и Февруари 2014г. да си въведа осигурителен доход 2400лв.?

Коригирахме го. Благодаря, че писахте. В момента трябва да Ви позволява да въведете осигурителен доход до 2400 на месец.
Привет, закачам темата горе в Раздела, защото е важна. Не се сърдете, но орязах разводняването.
Накратко: 10-ти януари и Д55 беше само за миналата година.

Промених заглавието на темата, защото "Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описващо съдържанието на темата".
Здравейте колеги, 

Днес, на втората среща на работната група в Министерство на финансите въпросът за регулирането на професията и лицензирането на съставителите на финансови отчети не беше разглеждан, но предстои. Обсъжданията за момента са на тема дали да се пише чисто нов Закон за счетоводството и чисто нови национални счетоводни стандарти за малки и средни предприятия или транспонирането на Директивата да се реализира чрез промени и допълнения в настоящия ЗСч и настоящите НСФОМСП. АССП представи своята Позиция.

Това е засега. Ще ви държа в течение, ако на следващите срещи на работната група има движение по тъй нареченото регулиране на съставителите на финансови отчети и отново се повдигне въпроса.

:)
Здравейте, към момента не мога да се ангажирам със срокове кога ще публикуваме данъчен календар за 2014 година.

За чуденките - ползвайте по-активно форума. Тук пишат доста компетентни колеги и вероятно ще са ви от полза. :)


Допълнено: Календарът е актуализиран.
Директива 2013/34/ЕС
Категории предприятия

1. При прилагането на една или повече от възможностите по член 36, държавите-членки определят микропредприятията като предприятия, които към датите на балансите си не надхвърлят праговете по най-малко два от следните три показателя:
а) обща сума на баланса: 350 000 EUR;
б) нетен оборот: 700 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 10.

2. Малките предприятия са предприятия, които към датите на балансите си не надхвърлят праговете по най-малко два от следните три показателя:
а) обща сума на баланса: 4 000 000 EUR;
б) нетен оборот: 8 000 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 50.

Държавите-членки могат да определят прагове, надвишаващи праговете по първа алинея, букви а) и б). При все това, праговете не надвишават 6 000 000 EUR за общата сума на баланса и 12 000 000 EUR за нетния оборот.

3. Средните предприятия са предприятия, които не са микропредприятия или малки предприятия, и които към датите на балансите си не надхвърлят праговете по най-малко два от следните три показателя:
а) обща сума на баланса: 20 000 000 EUR;
б) нетен оборот: 40 000 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 250.

4. Големите предприятия са предприятия, които към датите на балансите си надхвърлят праговете по най-малко два от следните три показателя:
а) обща сума на баланса: 20 000 000 EUR;
б) нетен оборот: 40 000 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 250.
slavitb,

Това е официалната позиция на АССП взета след дискусии и допитвания до членовете. Публикувах я само за информация.
Ако сте член на АССП, то имате възможност да правите предложения по съответния ред в Асоциацията. От тук - не става.

Засегнатите теми в точки 2 и 3 са изцяло в съответствие с Директивата. Тоест преди да вземате отношение по транспонирането на Директива 2013/34/ЕС, то първо я проучете, защото съжденията Ви са наистина свободни съчинения.
По точка 4 не сте прав пак - имахме предварително спуснати въпроси, на които даваме мнение писмено след проучване измежду членовете.
По точка 1 също не сте наясно. До 20 юли 2015 предстои всички държави-членки да транспонират Директивата в националните си законодателствата. В България разбира се също, като след транспонирането логично отчетите ще са на база Директивата, както при другите държави-членки. Ако бяхте се запознали с Директивата щяхте да сте наясно, че разлика между отчетите от НСФОМСП и новите форми от Директивата - почти няма. Възможно е у нас да се стигне до написване на изцяло нови стандарти за МПС, които да са разработени на база Международния стандарт за МПС като изказ (стандартът непреведен е 230 страници). Но ако вземем Международния стандарт за МПС от 2009 година, то трябва да се адаптира първо в съответствие с Директивата, второ за България ще има добавени неща като ликвидация и нестопанска цел. А знаете, Международните стандарти се прилагат в цялост и когато се адаптират, то не можем да кажем, че прилагаме МСС. Тоест така или иначе ще има Национални счетоводни стандарти за МСП у нас, въпросът беше дали да са изцяло нови или е достатъчно настоящите НСФОМСП да се изменят, в съответствие с изискванията и възможностите от Директивата.

В типично критикантският си стил, сте писал, писал, но сте чел нито Директивана, нито сте обърнал внимание на най-важното в Позицията за малките предприятия, което е ключово, ако се приложи:
Скрит текст :

Приемам конструктивни критики от колеги, запознати с Директива 2013/34/ЕС, но не и свободни съчинения и интерпретации, като горното.

Местя постовете в другата тема, за да са на едно място.
Колеги, АССП излезе с официална позиция на сайта си. Публикувах я и тук, за да се прочете от повече хора.

->>Позиция на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) по отношение на регулирането на счетоводната професия и транспонирането на Директива 2013/34/ЕС в българското законодателство.
Позиция на АССП

ОТНОСНО: Транспонирането на Директива 2013/34/ЕС и „Концептуални въпроси за обсъждане пред представителите на работната група по Закона за счетоводството представители на ИДЕС“, поставени от г-н Бойко Костов - Председател на УС на ИДЕС


Целта на новата счетоводна Директива 2013/34/ЕС е да се намали административната тежест и да се подобри бизнес средата, по-специално за малките и средните предприятия. Директивата се основава на принципа „Мисли първо за малките“, като се подчертава централната роля, която изпълняват малките и средни предприятия (МПС) в икономиката на Съюза и необходимостта малките предприятия да бъдат облекчени от твърде обременителните изисквания, които биха довели до ненужно голяма административна тежест за тях.

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) е категорично против силното регулиране на професионалната дейност на съставителите на финансови отчети чрез създаването на организация, в която членуването да става на база входящи изпити.

Ние считаме, че силното регулиране на професията и по-специално на съставителите на финансови отчети, няма да увеличи качеството на финансовите отчети и няма да бъде от полза за бизнеса, а напротив ще доведе до повече разходи, като в дългосрочен план ще намали качеството на счетоводните услуги като цяло. При въвеждането на една такава силна регулация административни тежести и разходите ще са непропорционални на ползите за бизнеса.

Негативните ефекти от високото ниво на контрол и регулиране са:
-> намаляване броя на участниците на пазара,
-> по-малко конкуренция,
-> по-ниска продуктивност,
-> по-високи цени,
-> възможности за „координация” между упражняващите професията,
-> картелизиране на гилдията,
-> ограничаване на въвеждането на нови технологии,
-> ограничаване на предприемчивостта.

Европейската комисия изготвя редица доклади и предписания, които предупреждават за негативните ефекти от прекомерното регулиране на т. нар. свободни професии и посочват емпирични доказателства за намаляването на качеството и оскъпяването на услугите, както и за затварянето на достъпа до професията, а съответно и ограничаване на конкуренцията в сектора. (Виж Източници [1])

Емпиричните проучвания в Европейския съюз показват, че прекаленото регулиране може да има отрицателни последици за конкуренцията и качеството на услугите. Поради все още високото регулиране на професионалните услуги в по-голямата част от страните, Европейската комисия предупреждава за негативните ефекти от прекомерното регулиране на т. нар. свободни професии. При повечето проучвания не се намира връзка между качеството на услугите и наличните ограничения, при някои обстоятелства дори лицензионните ограничения са оказали отрицателен ефект върху качеството на услугите. От друга страна, намаляването на ограниченията в някои страни-членки е довело до по-ниски цени, без всякакви явни негативни ефекти за качеството. (Виж Източници [2])

Нещо повече, през месец октомври 2013 г. Европейската комисия прие съобщение, с което обяви започването на оценка на националните разпоредби за достъп до свободните професии. Мотивите за тази инициатива са, че прекомерните регулации са бариера за навлизане в една професия, което пречи на младите специалисти да упражняват професията си и спъва конкуренцията. Планът е в следващите две години държавите-членки да извършат оценка на съществуващите пречки, които ограничават достъпа до определени професии. Това е продиктувано от заключенията на Европейския съвет от 2012 г., където се посочва проблемът с непропорционалната тежест при достъпа до регулираните професии и се призовава за премахване на регулаторните пречки. (Виж Източници [3] и [4])

Затова АССП счита, че подобно силно регулиране на нашата професията е в ущърб на бизнеса, на професията като цяло и е в разрез с новите Европейските директиви и в частност с Директива 2013/34/ЕС.

Във връзка с транспонирането на Директива 2013/34/ЕС АССП счита, че това трябва да стане чрез изменение и допълнение на настоящия Закон за счетоводството (ЗСч), вместо със създаването на изцяло нов ЗСч. Изискванията на докладите за прозрачност на предприятията от добивната индустрия следва да се регулира с отделна глава от закона.

Директива 2013/34/ЕС въвежда единни критерии в държавите-членки за микро-, малки, средни, големи предприятия и предприятия от обществен интерес. Затова считаме, че в ЗСч и националното ни законодателство следва да бъдат въведени точно тези основни критерии за предприятията, заедно с праговете им по смисъла на новата Европейска счетоводна директива. Различни от тях или отделни критерии за предприятия (като например “предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност”) следва да бъдат напълно изключени, за да не се изкриви духа на Директивата и нейното транспониране в националното законодателство.

АССП счита, че микро- и малките предприятия следва да прилагат НСФОМСП, изменени във връзка с изискванията на новата директива, вместо нови стандарти разработени на база Международния стандарт за финансови отчети за малки и средни предприятия (МСС за МСП). Аргументите ни са, че препращането на МСС за МСП към МСФО значително усложнява отчетността на МСП. Предлагаме да се следва не само „буквата“, но и духът на Директива 2013/34/ЕС, а именно облекчаване отчетността на микро- и малките предприятия, което се очаква да даде позитивни резултати в развитието на бизнеса. Считаме, че средните и големи предприятия по смисъла на Директивата следва да прилагат МСФО.

Очакваме от законодателя чрез транспонирането на Директивата 2013/34/ЕС, максимално да бъде облекчена отчетността на малките предприятия чрез предвидените в нея възможности, като:

1. За микропредприятията:
1.1 освобождаване от задължението за съставяне на бележки към финансовите отчети при условията на чл. 36, параграф 1, буква б) от Директивата, тоест когато информация по чл. 16, параграф 1, букви г) и д),  и информацията, изисквана по член 24, параграф 2 от Директива 2012/30/ЕС, е оповестена в бележките под линия към баланса.

1.2 освобождаване от задължението за изготвяне на доклад за дейността при условията на чл. 36, параграф 1, буква в) от Директивата, тоест когато информацията, изисквана по член 24, параграф 2 от Директива 2012/30/ЕС, е оповестена в бележките под линия към баланса.

1.3 освобождаване от задължението за публикуване на годишни финансови отчети при условията на чл. 36, параграф 1, буква г) от Директивата, тоест ако съответният годишен отчет е представен най-малко на един компетентен национален орган. Същият този орган, когато това не е Търговския регистър, е длъжен да представи тази информация на Търговския регистър.

2. За малките предприятия - минимални изисквания към оповестяването към финансовите отчети, съгласно чл. 16, параграф 1  от Директивата.

3. Създаването на единната точка за подаване на отчети и счетоводни данни към НАП, НСИ и Търговски регистър, съгласно настойчивата препоръка от параграф 39 от Преамбюла и точка 175 от План за намаляване на административната и регулаторната тежест на бизнеса.

АССП счита че, праговете за задължителен одит трябва да бъдат увеличени в унисон с новата Директива, така че малките предприятия по смисъла на Директивата да бъдат освободени от финансов одит. Като изключение от това допускаме само за малките предприятия, които са в обществен интерес.

Малките и средните предприятия са двигателят на всяка икономика в Европейския съюз и по света. По тази причина е от изключителна важност националната политика в тяхна подкрепа особено, когато работят в условията на икономическата и финансова криза. Затова считаме, че трябва да се приложат адекватно възможностите дадени от Директива 2013/34/ЕС за максимално облекчаване на отчетността на малките и средни предприятия в България.


               
Източници:
[1] EUR-Lex-достъп до правото на Европейския съюз, част от сайта на Евроопейския съюз:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0083:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0405:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005SC1064R(01):EN:HTML
[2] Анализ на ИПИ “Ефекти от регулирането на избрани свободни професии в България: ОДИТОРИ, АРХИТЕКТИ, ИНЖЕНЕРИ, ФАРМАЦЕВТИ”: http://ime.bg/uploads/887b01_Svobodni_Proffesii_IPI.pdf
[3] Институт за Пазарна Икономика: http://ime.bg/bg/articles/shte-stanat-li-po-svobodni-svobodnite-profesii/
[4] Сайта Европейска комисия – представителство в България: http://ec.europa.eu/bulgaria/focus/021013-professions_bg.htmЛинк към позицията от сайта на АССП: http://apac-bg.org/UserFiles/APAC-position-MF-final.pdf
Калкулаторът е актуалзиран.
Здравейте! Моля за коментар на новия чл. 36а от закона, във връзка с чл. 36а ал. 2 от правилника.
Изискването за писмена декларация от вносителя за включените в митническата декларация суми е направо умопобъркващо.

Здравейте,

Ето го моят коментар. В новия член 36а, ударението пада върху “когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55.”
Скрит текст :
Затова е и новата декларация по чл. 36а от ППЗДДС, ал. 2, точка 2 “писмена декларация от получателя по доставката, на чието име е оформен вносът; в декларацията получателят задължително посочва номера на документа, с който е оформен вносът, и описание как е формирана данъчната основа по чл. 55 от закона (стойността на всяко едно увеличение се посочва отделно).”

Как според Вас се тълкува обхватът на "комисиона, опаковка и транспорт" - по-скоро кое се включва в транспорт, дали международен транспорт, транспорт само на територията на страната? Много объркващо, както и що е то комисиона.

Кое се включва от транспорта е посочено в чл. 55, ал. 1, т. 2 и ал. 2.

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Данъчната основа при внос почл. 16 е митническата стойност, увеличена със, доколкото вече не са включени в нея:
1. данъци, мита, налози и такси, дължими извън територията на страната, и митни сборове, акциз и други такси, дължими при внос на територията на страната;
2. свързани с вноса разходи за комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната.
(2) Данъчната основа се увеличава и с разходите по ал. 1, т. 2, свързани с превозването на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка, когато в съпровождащите стоката документи е указано, че стоката е предназначена за другата държава членка.

Много объркващо, както и що е то комисиона.

И преди и сега, думата комисион означава възнаграждение за посредничество при търговски сделки. Тук изменение няма.