През юни 2013 г. Европейският парламент прие Директива 2013/34/ЕО, наричана още Новата счетоводна директива, която отменя до сега действалите Четвърта и Седма директива за счетоводството и одита в ЕС.

Новата счетоводна директива:
 - Въвежда единни критерии в държавите-членки за микро, малки, средни, големи и предприятия от обществен интерес.
 - Намалява изискванията към финансовите отчети на микро предприятията и дава възможност на държавите членки да определят и други облекчения за микро и малки предприятия.
 - Определя счетоводните принципи, изискванията за оповестяване на различните групи предприятия, изискванията за консолидация, съдържанието на доклада за дейността и други въпроси, от съществено значение за счетоводната отчетност и одита.

След транспорнирането на директивата в националното законодателство, което трябва да стане до 2016 година, в България би намалял драстично броят на предприятията, попадащи под изискването за задължителен финансов одит. Пълният текст на директивата на български език може да намерите тук.

На 30.10.2013 г. Министерство на финансите (МФ) организира първата среща на работната група с представители на одиторски и счетоводни организации. Целта на работната група в МФ е да даде становища и мнения за начина на въвеждане на директивата в българското законодателство.

Въпреки, че това не е предмет на новата счетоводна директива, то на срещата от одиторската гилдия е повдигната така обсъжданата преди време тема за лицензиране на счетоводителите чрез входящ изпит, изискване за поддържане на квалификацията чрез задължителни курсове и периодични изпити, контрол на качеството и други.

Затова питаме:
Считате ли, че е необходимо лицензирането на счетоводителите, като съставители на финансови отчети, чрез входящ изпит и изискване за поддържане на квалификацията чрез последващи периодични изпити?
Да се подготвяме да попълваме данъчните декларации на много клиенти на минимална работна заплата, колеги :)
Спред мен е, за ги платят по-късно. И за да влезе в следващия бюджет за 2014, а не за 2015.
Изключени са бедните, работещи на минимална заплата, които са с една и повече години трудов стаж и професионален опит. Защото дори само една година стаж ако имат, заради минималната добавката от 0.6% (тоест по 2,04 лв) няма да отговарят на условието.

Интересното е, че през 2008 Орешарски премахна необлагаемия минимум с аргумента, че се злоупотребява с него и че учудващо голям брой работи точно на тази сума. Сега твърди точно обратното. И защо трябва да се минава през процедура по връщане, като може просто да върне обратно необлагаемия минимум и работодателите да не удържат тези пари.
Но ако платя на доставчика ми в брой , въпреки че е регистриран по КО  режима не може да се приложи /чл. 151а, ал. 2, т. 10 от предложения Проект / .

Да, както съм написала специалният режим се прилага по отношение на всички доставки на стоки или услуги, с изключение на тези, които са изброени в ал. 2. Плащането в брой е едно от изключенията - т. 10, на ал. 2 от чл. 151а.
Прочетох концепцията. Там пише, че във фактурата трябва да има ред "касова отчетност", иначе режимът не се прилага. Излиза, че е въпрос на договореност между страните по сделката дали да се прилага. Защото, което е предимство за едната страна, много често е недостатък за другата.


Прочетете и Проекта на ЗИД на ЗДДС 2014. Когато едно лице се е  регистрирало, то според чл. 151а, ал. 2 от проекта, специалният режим се прилага по отношение на всички доставки на стоки или услуги, с изключение на тези, които са изброени в ал. 2. 

Лицето прилага специалния режим от първия ден на месеца, следващ месеца на получаване на разрешението от НАП (чл. 151б, ал. 1 от Проекта).

При сегашния режим, в ролята ми на доставчик, не стига, че се съгласявам с отложено плащане, ами трябва и да кредитирам клиента, като внеса ДДС-то, а той да ползва данъчен кредит (ако има това право, защото в моя случай понякога кредитирам държавата).


Точно. :)
Благодаря, точно мислех да публикувам подобна тема. Закачам я, като важна горе в раздела.
Благодаря, от името на екипа ни за хубавите думи, premier7008.
Ние няма да спрем да будим и да помагаме на счетоводителите.
Честит празник, българи!

От повече от век 1 ноември е датата, на която си припомняме за своите народни будители. В такъв момент, българите се вглеждат в делата на онези, които, в трудно време, с мощта на своята мисъл, са връщали равновесието и духовната стабилност на народа. Сред будителите са и десетките борци за национално освобождение, хората на образованието, науката и културата, допринесли за духовното развитие на България. Официално денят на народните будители възниква в трудното време на душевна разруха след Първата световна война. За българското общество е рухнал възрожденският идеал. За мнозина е ясна реалната заплаха от разпадане на националната ни ценностна система. Тогава Цар Борис III подписва закона за въвеждането на Деня на народните будители на 3 февруари 1923 г.

Празникът е отменен от комунистическата власт от 1945 година, но запазен в паметта и сърцето на българския народ. В много селища този ден се отбелязваше неофициално. След дълго прекъсване, на 28 октомври 1992 г., със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36 Народно събрание, се възобновява традицията на празника и първи ноември официално е обявен за Ден на народните. Идеята за възстановяването му е на проф. Петър Константинов, председател на Общонародното сдружение „МАТИ БОЛГАРИЯ”.

Нека и ние в днешния ден се вгледаме в техните дела и отдадем заслужена почит:

Свети Иван Рилски, Свети Паисий Хилендарски, Константин Костенечки, Григорий Цамблак, Йоасаф Бдински, Владислав Граматик, Димитър Кантакузин, Петър Парчевич, Петър Богдан, Матей Граматик, поп Пейо, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Иван Селимински, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Иван Вазов, Григор Пърличев и мнозина други.

1 НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Krisito, благодаря за табличката. Ще включим такава информация в Калкулатора за Майчинството по-натам.
Попълвам 2000 лв. осиг. доход за всички месеци, като попълвам само първия и копирам надолу с бутона за копиране в дясно на реда и ми излиза минималното майчинство. При мен все още има проблем. Може би трябва да си изчистя кеша...

Вероятно, не сте натиснала бутон "Изчисли" след попълването и затова виждате предходните си данни.

За да можем да Ви помогнем и за да ни покажете какво точно попълвате в калкулатора, е необходимо да копирате линк с Вашите изчисления, но не от адресната лента на браузера горе, а под изчисленията, след като натиснете БУТОН ИЗЧИСЛИ в полето "Копирайте линка с Вашето конкретно изчисление от тук:" има един линк - копирайте го целия тук.
Благодаря за напомнянето. Променихме часовото време. :)
Подготвя се единна декларация за ДДС в целия ЕС.

Плановете са да бъде въведена от 2017, като би спестила 15 млрд. евро годишно на предприятията.

Въвеждане на стандартизирана декларация за ДДС на територията на целия ЕС подготвя Брюксел. Тя ще замени националните декларации и ще уеднакви процедурата, която в момента е различна за всяка държава-членка, се посочва в прессъобщението на ЕК. Според изчисленията по този начин предприятията в Общността ще спестят около 15 млрд. евро само за година посредством намаляването на административните пречки и подаването на точно определена информация в еднакви срокове.

Плановете са единната декларация да влезе в сила от началото на 2017. Предприятията ще подават нужната информация всеки месец, а микропредприятията - само веднъж на три месеца. Ще отпадне сегашното изискване в някои държави за годишна обобщена справка-декларация за ДДС, а ще се насърчи подаването по електронен път.

Повече информация от сайта на ЕС: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-988_bg.htm
Здравей,
Не намерих такава възможност, ако намерим такава приставка ще я инсталираме.
Адресът за кореспонденция с НАП за фирмите се вписва в ТР. Принципно документите, които сте изброила за ТР са достатъчни за дружество с български собственици. Мисля, че имаше и още една две декларации по чл. 13 ЗТР.
Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС предоставя услуги на фирма от трета страна.
Съответно мястото на изпълнение е в тази трета страна съгласно чл.86,ал.3 във връзка с чл.21,ал.2 от ЗДДС. ДДС не се начислява поради това.

Следва ли обаче да се регистрираме по ЗДДС?Питането ми идва от чл.69:


От това, което сте написала не следва задължителна регистрация по ЗДДС. Съгласно чл. 79, ал. 2, т.2 от ППЗДДС във фактурата/ известието като основание за неначисляване на данък се вписва "чл. 113, ал. 9".
А това дружество, чрез което си самоосигурявате ли плаща възнаграждението Ви?
Моля, колеги дайте мо отговор на въпроса, който ме затруднява и съм влязла във спор.
- Кой изготвя месечните графици за работа на смени, работодателя или счетоводителя?
Предварително благодаря.


Как така кой ги изготвя? Логично изготвя ги този, който определя кой служител, кога и в коя смяна е. Обичайно това е работодателя или управителя на въпросния обект. Графиците се подписват от работодателя. На база на тези документи счетоводителя прави изчисленията на заплатите и осигуровките.