Колеги, актуализирахме поетапно сайта с измененията за 2013 година.

Весело посрещане на Новата Година на всички! :)

Нещо не виждам това становище, би ли писал къде го четеш или направо да го постнеш ?


От сайта на НАП
Становище № 20-00-249/28. 12. 12 г. относно ЗБДОО за 2013 г., в сила от 1 януари 2013 г.
http://nap.bg/document?id=3894

Приложение 1 - Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, за ЗО и за УчПФ към становище № 20-00-249/28. 12. 12. г. на изпълнителния директор на НАП
http://nap.bg/document?id=3895
МОД 2013 и ТЗПБ 2013

В МОД 2013 може да се търси по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД. Извежда и процент на ТЗПБ 2013.
Честит Рожден Ден, Миме!
От вчера обмислям пожеланията си към теб.  :give_rose:

Пожелавам ти здраве и много късмет,
Да си много обичана и щастлива,
Да си все така духовита и чаровна, :)
Нека твоят рожден ден
ти донесе толкова щастие,
колкото ти даряваш на твоите приятели!

Страхотен празник!

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Глава пета.
ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ОСНОВИ
Раздел I.
Доходи от трудови правоотношения

и

Допълнителни разпоредби, § 1, точка 26. "Трудови правоотношения" са:
а) правоотношенията с работници и служители по Кодекса на труда;
б) правоотношенията с държавни служители и правоотношенията между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в съответните министерства - от друга;
в) (доп. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) правоотношенията с членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за съдебната власт, включително с кандидатите за младши съдии и младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на обучението им, както и правоотношенията по Закона за Конституционен съд;
г) правоотношенията между Българската православна църква или друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание - от друга страна;
д) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни длъжности;
е) (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) правоотношенията, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната;
ж) (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) правоотношенията между работодател по т. 27 и българско или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал между работодателя и трето лице;
з) (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия;
и) (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери;


Разбира се, за калкулатора това е валидно, ако е чекнато Избраният осигурителен доход ще се изплаща, като възнаграждение през ЕООД-то. Ако тази отметка не е чекната, то данък не се изчислява, защото няма изплатен доход по ЗДДФЛ, а само осигурителен доход по КСО.
Здравейте,

Общо работни дни платен годишен отпуск за 2013 година по график: това е сумата на точките от 1 до 5. Тя се пресмята в бланката автоматично.

Общо брой дни отбелязани, съгласно графика от календара за 2013 година (пресмята се автоматично): Това е броят на дните, които сте маркирали ръчно от календара по-долу. Техният брой също се пресмята автоматично.

Вижте прикачения файл с примерен график с автоматично попълнени тези две полета. Ако не ги виждате така, то напише браузерът, с който работите, както и неговата версия.

Весели празници!
Честит имен ден! Здрава, весела и щастлива да си. Хубав празник! :)
Здравейте, няма такава възможност за сега, но ще помислим за нея през следващата година.
Весели Коледни празници!
:)
°.˛*.˛.°★。˛°..★** *★* *˛.°.˛*.˛.°★°.˛*.˛.°★** .°
˛ °_██_*。.° . / \ .˛* .˛.*.★* *★ 。ЧЕСТИТА *.★• ,*
˛. (´• ̮•)*˛°*/.♫.♫\*˛.* ˛_Π_____. * ˛*КОЛЕДА! *˛★
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\*. ˛*.。˛* ˛. *。♪
*(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°. |田 田 |門|╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬

Весели празници!
Здраве и късмет на всички! :)
Благодаря Ирена, много е интересно. :)
Весели празници!
Това, което ми направи впечатление, е че за някои необвързани суми (например ДЗПО по ГД, които все не стояха на място в СУП) от НАП ги обвързаха дори без да се налага да входираме писмо. Просто изчезнаха от онлайн справката със задълженията и сега там стои 0,00.  :thumbup:
Свободен текст е, ditzve. Мисля, че срокът е до 31.12.2013. Попитахте ли в НАП?
При задължения 0.00 червеният надпис значи, че има например нещо надвнесено или това просто са направените авансови вноски по ЗКПО или вноски за данъците върху разходите, за които нямат информация в НАП какво е начислено.  При нас няма фирма с необвързани плащания, но при някои фирми също се вижда този надпис въпреки, че нямат задължения.

Ако задълженията са 0.00 няма нищо притеснително. Нека видим след 01.01.2013 как ще изглеждат в системата. Възможно е и да трябва малко повече време, за да се настроят нещата, защото например данъците, върху разходите се декларират с годишната декларация и направените вноски преди това няма с какво да се съпоставят (начислено - внесено). 
Днес вечерта, ще качим МОД и на сайта в раздела Справочник, заедно с актуализацията на калкулаторите за 2013.
Честит Рожден Ден, Ирена!
Бъди здрава и много, много щастлива.  :)
Пожелавам ти много професионални успехи, защото ги заслужаваш. Бъди все така позитивна, отзивчива и добра.
 :give_rose:
 :hbd:
Весел празник!
 :air_kiss:
Не, болничният не се включва. Вижте каква е формулата:

Платен отпуск = (Заплата за отработено времеБМ + доплащане за стажБM + добавки с постоянен характерБМ)/отработени дниБМ * (дниБМ/дниТМ) * дни в отпускТМ

БМ - базов месец (предходен в общия случай)
ТМ - текущ месец
Първият ми въпрос е свързан с първия ми болничен получила съм 110лв. от НОИ като обещетение и съм получила заплата 1004лв., правилно съм попълнила колоните според изискванията на калкулатора нали?
Да, правилно е. Това са данните за месец Юли.2012.

Вторият ми въпрос е свързан с това, ако реша да ползвам отпуск след като ми изтекът 180 те дни болничен как се изчислява Нетното възгарграждени, което ще получа за дните на платения отпуск.

Изчисляването на брутното възнаграждение за платен отпуск е регламентирано в чл. 77 от Кодекс на труда
Скрит текст :
и чл. 17 и чл. 18 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата.
Скрит текст :
Здравейте,

Трудно ще се ориентирам от екселския файл. Копирайте тук линковете със статичните връзки с изчисленията и по двата варианта.

Линкът се намира в поле "Статичната връзка:", което ще видите (след като натиснете бутон Изчисли) под калкулациите.

Здравейте,

До края на 2012 планираме актуализации, както на калкулаторите, така и на всички други ресурси от сайта www.kik-info.com, във връзка с  нормативните изменения от 01.01.2013.

Конкретно за този калкулатор, не мога да се ангажирам с точност коя ще е датата от оставащите 15-16 дни до края на година, но както всяка година може да разчитате на своевременни актуализации. Ще направим всичко възможно актуализациите в КиК Инфо да излязат първи и тази година.

:)