nean, мила, стискаме палци и те чакаме във форума с хубави новини :)
Не, не може да ви осигурява тук, освен ако фирмата не открие място на стопанска дейност, клон в България, дъщерно дружество и тн.

Другите неща зависят от договора Ви. Дайте малко подробности. Вариант има и да се самоосигурявате.
При заем: Трябва да се приложи пазарната лихва, освен ако средствата не са допълнителни вноски по чл. 134 от ТЗ, за което както е записано там фирмата трябва да е на загуба и да има недостиг от парични средства.

Какъв е въпросът Ви за ДДС? Няма противоречива практика.

Относно размера на капитала: Съветът ми е поне да покрива първоначалните разходи, както и разходите или активите, които се предвиждат, докато фирмата започне да има приходи.

Отговорност: Съдружниците отговарят до размера на дяловете си, а отговорността на управителя е лична и неограничена.
dalila, съжалявам да го прочета! В кой квартал на София е станало това!?
Катето, втори и последен път ще се наложи да те изпратя да четеш, правила на този форум. http://www.kik-info.com/forum/index.php/board,19.0.html

Особено в частта на точки 5 и 6 и мисля, че няма нужда да ги разяснявам.
За ЕТ - чл.40, ал. 8 от Закона за счетоводството.
За дружеството и баланса ли ще ви бъде нулев?
Колко е капитала например на това дружество?
За ЕТ - не се публикува ГФО, щом не подлежи на одит.
За дружеството обаче няма таково изключение. Въпреки, че не е извъшвало дейност, следва да се състави отчет. Все нещо в баланса ще има или сумите на балансовите статии са под 1 хил. лева в това дружество?
zlatina, както и да го осчетоводите най-важното е да бъде показано правилно в ОПР и ОПП.

Този разход се посочва в перо "Разходи за лихви и други финансови разходи" в ОПР, затова е по-удачно да се ползва сметка 621, а не 609 според мен.

А в паричния поток се показва в плащания за основна дейност в перо "4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни", а не във финансовата или инвестиционната. Освен това с тези лихви се увеличава счетоводния резултат преди данъчно облагане и се показват в УВЕЛИЧЕНИЯТА на данъчната декларация, съгласно чл.26, т.6 от ЗКПО.
Аз съм на първи етаж но всички трусове се усетиха, особено първия беше много страшен, аз в просъница вдигнах мъжът ми и децата и до сутринта в готовност. Сутринта ходих на лекар да видя, че и с бебето всичко е наред, голям шок беше .......

Nean, не знаех че чакаш бебче :) пази се :)))
Всички се пазете!
Честит рожден ден и от мен! Много здрава и щастлива бъди! :)
Браво на теб, Ирена!
А при нас беше, като военно положение.
Надолу-нагоре, надолу-нагоре и така цяла нощ.
при нас беше силно, София, 5-ти етаж,
изпопадаха картините ...
Ние ги плащаме през нашата банкова сметка, клиентът ни ги възстановява - имаше и такава опция на задължено лице в платежното се поставя името на клиента с неговия ЕИК.

Времето обикновено е до час, но има по-специфични протоколи за приемане на отчета от чужди предприятия-майки или двуезични документи, които отнемат повече време. Освен това, ако изпращаме покани за общи събрания до повече съдружници в чужбина и събираме подписите също може да отнеме повече време. Преценяваме предварително.
Пак да кажем - няма такъв закон :)
При нас ние ги подаваме. Изчисляваме колко време се отделя за тази дейност и фактурираме по консултантската ставка на съответния човек.
Да, а ако си напишете получения болничен, то ще го раздели на 80% за да получи базата и ще прибави полученото.
Имаме план да направим и калкулатор болнични на следващ етап.

Във Вашия случай:
Ако знаете сумата на болничния, то я записвате в поле Болнични и избирате 80%.
Ако знаете базата на болничния, то я записвате в поле Болнични и избирате 100%.
Проверих, ето как стоят нещата:

по първи въпрос: Не следва да се добавя сумата на това обезщетение, защото върху него не се внасят осигуровки за майчинство.

по втори въпрос: Попълва се МРЗ, а не обезщетението за безработица, независимо че обезщетението е по-голямо от МРЗ.

по трети въпрос: За дните в безработица се събира среднодневната минимална заплата с полученото възнаграждение за другите дни, както е по указанието над калкулатора.

С курса за деня на възникването на разхода. Ако е различен от 2.00 лв. ще отчете курсова разлика.