И все пак тов важи за трудовите договори. За Договор за управление, например не се уведомява НАП.
Здравейте,
може да сключите гр. договор с чуждестранно лице. Зависи от конкретния случай може да се облага с данък при източника.
За съжаление аз не мога да помогна с бюджетните сметки...
осчетоводете го, като авансово плащане, ако не е доставен ...
ако е кражба или брак, то протокол и ДДС
зависи...
Каква е дейността на фирмата?
За какво ще се използва офиса?
Регистрирана ли е фирмата по ДДС?
За кой калкулатор имате въпрос?
От 2007 година се признава стажа за професионален опит или стаж по специалността.

Но Работодателят е този, който определя правилата за признаването на стажа. Тоест той може обосновано да не признае някой стаж дори и когато е по специалността, ако прецени. В този случай трябва да има разписана методика за определяне на стаж.
След получаване на дохода - ДА, ако доставката се включва в облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС.

Но все пак се консултирайте с професионален счетоводител. Необходимо е да разгледат детайлите на сделката и да се прецени данъчно от всички страни.
Здравейте,

Може да ползвате съответните калкулатори за заплата и самоосигуряващо се лице. Точно за такива случаи сме ги създали.
Да, възможно е да се направят такива изчисления. Заложете брутното трудово възнаграждение за 4 часа и МОД-а за длъжността съответно за 4 часа.
Може, ако лицето не е свързано, ако е свързано виж алиния 3 на чл. 27 и намери пазарната цена.
Калкулаторът е съобразен и изчислява стажа по един от двата метода:

Първи метод
Съгласно Изх.№ 91-01-88 / 29.03.2005г. ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС № 39 от 11.03.2005г.

Втори метод
На база на реално отработените дни по календар, превърнати в осигурителен стаж.
Не сме създали калкулатор за работна заплата на учители.
Здравейте,

За инвалидите сме предвидили калкулатор само за Граждански Договор.

Диди,
благодаря за Ви хубавите думи :)
Те показват, че всички усилия които полагаме, за да споделяме част от ресурсите си с колегите не са напразни!
Здравейте, не зная как да постъпя : При попълване на УП-3 по кой метод от калкулатора трябва да се пресметне осигурителния стаж 01.07.2009 до 25.08.2009. При изчесляване с всеки от двата метода дава разлика

Прочетете в темата за съответния калкулатар. Мисля, че вече сме писали по този въпрос.
Има движение за 12-ти месец?
Ако да, то просто осчетовявате него.
И всичко след него в 2010 ...