Здравейте и ЧНГ!
Благодарим за хубавите пожелания!
Ще го запишем в списъка със следващите калкулатори.

Темата е преместена в предложения за нови калкулатори

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5.0.html

Вече има такъв калкулатор за изчисляване (приравняване) на стаж от I-ва и II-ра категория труд в трета и е достъпен на сайта.
Ще Ви драсна един мейл, за да изясним този случай.
Здравейте,
Изчислявам осигурителен стаж по формулата на НОИ за период 1 г.4 м. и 15 дни на 6 часа
Формулата на НОИ е следната:

1 г.+4 м =16 м.
16 м.*21 рд+15 = 351 дни
351 дни * 6 часа = 2106 часа
2106 часа / 8 р.в.=263.25 дни
за да получим часовете 263 дни * 8 р.в = 2104 часа и часовете са разликата от 2106-2104 = 2 часа
263 дни / 21 рд =12.53 месеца и дни
за да получим дните 12 м *21 рд = 252 дни и дните са разликата от 263 - 252 = 11 дни
т.е. 1 г.4м 5дни на 6 часа в осигурителен стаж е 1 г. 11 дни и 2 часа,
Но
Използвайки калкулатора на К&К за  периода 01.05.2008 - 16.09.2009 на 6  дава 1г.0м8д.2ч.
И въпроса е кое е вярното в случая

Заради това, че взимате тези 15 дни всичките за работни дни.
Вижте примера в писмото на НОИ
.....
Осигурителният стаж, положен след 31.12.2004 г. се изчислява по следния начин :
става въпрос са периода (01.01.2005-12.08.2005 включително)

7 месеца х 21 раб. дни + 10 раб. дни,а не 12 = 157 раб. дни
157 раб. дни х 7 часа= 1099 часа
1099 часа : 8 часа = 137 раб.дни и 3 часа
137 раб. дни : 21 раб. дни =6 месеца и 11 раб. дни, към които се прибавят получените 3 часа.


Да, така е. Постовете на колегите по-горе са от 2008 година
Честита Нова Година и нека тя бъде успешна и шастлива за всички!

:smile1:

В ДВ бр. 110/30.12.2008 е коригирано съотношението за здравното осигуряване.
Новото съотношение е 60:40 - както при другите вноски.
8% общо (4.8 - работодател и 3.2 - служител)
Обяснете ми моля защо в калкулатора за осигурителен стаж максималните часове са 7, а в този за трудовия - 8.

Защото при работа на 8 часа трудовият стаж е равен на осигурителния.

Защото при това като изчислявам стажа на лице работило на 4 и на 8 ч. за периода, когато е било на 8 часа калкулатора изчислява следното:
от 10.10.2005 до 31.08.2008 - 2г, 6 м, 8 дни и 6 ч. осигурителен стаж и съответно 2 г, 10 м, 21 дни трудов стаж - как трябва да попълня ТК и уп-3


при 8 часа за периода 10.10.2005 до 31.08.2008 при последен работен ден 30.08.2008
TC = OC = 2 г. 10 м. 21 д

при 4 часа за периода 10.10.2005 до 31.08.2008 при последен работен ден 30.08.2008
TC = 2 г. 10 м. 21 д.
OC = 1 г. 5 м. 8 д.


01.10.2000 г. до 01.10 2002 г. - на 4 часа - 02 г., 00 м., 00 д - на калкулатора ми излиза Осигурителен стаж  02 г. 03 м 00 д - не мога да разбера защо?

zwetka,
Коригирахме го, 02 г., 00 м., 00 дни си е.
 :thumbup:
Счетоводните къщи у нас ... както и повечето предприятия ... страдат от ниска производителност на труда ... опит по въпроса имам колкото искаш ...  :innocent: :innocent: :innocent:

Интересно... pi,
Я сподели защо така си мислиш?
 Когото не си била в трудови правоотношения и си оплучавала майчинство тр. стаж се зачита за пенсия. Не се зачита за клас прослужено време.
 Времето на борсата признава се признава за трудов и осигурителен стаж, на не и за доп. възнагр. за прослужено време.
Ева, кое не ти е ясно?
Parichka доста ясно го е написала.

Виж чл. 333, ал. 5 и 6 от КТ - Закрила при уволнение


Бременна работничка или служителка може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.

Тоест може уволнение с предизвестие само:

- при закриване на предприятието;

- при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;

- когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;

- при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

И може уволнение без предизвестие само:

- когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда;

- работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен, но само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.


Работничка или служителка, която ползва отпуск за бременност и раждане, може да бъде уволнена само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1.
 - тоест само при закриване на предприятието.

 ...

чл 157, ал. 3
През време на отпуските по ал. 1 на работника или служителя се изплаща възнаграждение, както следва:
1. по т. 1-3 - според предвиденото в колективния трудов договор или по споразумение между работника или служителя и работодателя;

От тук аз съдя, без да съм много веща в материята, че се заплаща някакво възнаграждение:
 - или предвидено в колективния трудов договор
 - или някакво друго уговорено
 - или ако не е уговорено, то в размер по чл. 177
 

Помня и форумските петъчни събирания и бурния ентусиазъм на масите. Помня и интересните дебати по счетоводни и всемирни въпроси. Помня и зараждането на ИПСБ и разочарованието на членове му… Всичко помня.

Вече от доста време ходя на други клубни мероприятия - на сбирки със счетоводни къщи. Покрай тях станахме и приятели. Е, не всички сме еднакви по мислене и усещане към счетоводния бизнес, но това е нормално.

А ти, като се пенсионираш и като отвориш кафето “Офисът” ще може ли да си донеса там папките и да си работяяя на воля? Всъщност, то и аз ще съм в пенсия, та едва ли ще съм с папките   :yahoo:  И не чакай още 30-40 години докато се пенсионираш де, защото идеята е готина и може някой от милионите, които четат тук да те изпревари  ;D
p.i
Ако има силна професионална организация ...

Такава ще има когато счетоводните предприятия осъзнаят необходимостта да се съюзят със себеподобни.
Има АССП, но и 60 птички в нея  - пролет не правят

Ти членуваш ли някъде?
 :smile1:
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на СЧЕТОВОДИТЕЛ

І. Да знае, да може и да прави ВСИЧКО
1. Да познава цялото световно писано законодателство – от древността до наши дни, включително практиката по неговото прилагане и указанията на съответните органи;
2. Да знае правилата и обичайната практика на цялата световна търговия – от южния до северния полюс включително;
3. Да знае всички живи и мъртви езици включително и на още неоткритите племена – говоримо и писмено;
4. Да знае цялото налично и забравено човешко познание - наука, технологии и прочие;
5. Да знае всичко за всички и всичко;
6. Да може да прави всичко;
7. Да може да прави всичко дори сам, и без машини, инструменти, оборудване, сечива и прочие подобни;
8. Да може дори да води двустранно счетоводство съгласно закона и стандартите;
9. Да прави всичко, което знае и може в угода и полза на КЛИЕНТА

ІІ. Да е МЕДИУМ и ЯСНОВИДЕЦ
1. Да е медиум – за да поддържа връзка с отвъдното с цел получаване на съвети и наставления, за да прави всичко по раздел І по-добре;
2. Да е ясновидец – за да отгатне кога и какви промени в законодателството, световната търговия и конюнктурата и изобщо всичко по раздел І ще настъпят в следващите 5 години. Да предвиди мислите и желанията на КЛИЕНТА още преди да възникнат и се оформят в неговата /на КЛИЕНТА/ глава.

ІІІ. Да е ПРЕДАН и ВСЕОТДАЕН
1. Да е предан и верен единствено и само на КЛИЕНТА;
2. Да помни и никога да не забравя, че КЛИЕНТА винаги има право дори, когато няма право. Също така КЛИЕНТЪТ има право дори, когато нарушава законите;
3. Да е на разположение на КЛИЕНТА – 25 часа в денонощието, 8 дена в седмицата, 418 дена в годината;
4. Ако се разболее или умре да предостави на КЛИЕНТА свой равностоен заместник или дори по - добър.
5. Честно в срок и без документ да заплаща на КЛИЕНТА сумата необходима за оказаната висока чест на счетоводителя – да упражнява професията си, като същата сума редовно се индексира съобразно инфлацията и прочие;
6. Да е пожертвователен – при необходимост или дори при намек за необходимост, веднага да предложи на КЛИЕНТА безвъзмездно цялото си лично и семейно имущество, както и имуществото на роднините си до девето коляно, както и на своите близки и приятели. А ако трябва дори да открадне.

ІV. Да е ОТГОВОРЕН
1. Да отговаря за всички неуспехи в бизнеса, лоша карма или карък на КЛИЕНТА;
2. Да отговаря за наводнения, вулканични изригвания, земетресения и други подобни;
3. Да отговаря за повишение цените на петрола, спадане цените на акции и изобщо за всички финансови или икономически катастрофи и неблагоприятна конюнктура;
4. Да отговаря по телефона и на повикванията на КЛИЕНТА;
5. А ако бъде призован от Господ да се представи на Свети Петър първо да съгласува това обстоятелство с КЛИЕНТА.
6. Счетоводителя НЕ Е отговорен за всички успехи на КЛИЕНТА;

 ::)
спомням си и времето..
спомням си и форума, за който говориш :)
винаги съм чела с удоволствие постовете ти там :)
Като написах акаунта ти е активиран ръчно - имах предвид, че може да влизаш без да чакаш мейл.
Тоест пишеш юзър и парола и цък върху ВЛЕЗ.

 p.i
акаутна е ективиран ръчно, така че заповядай :)
мейлът явно се бави.

А целта на упражнението ти по-долу е ..... ??
а) да се ползва ДДС-то при придобиването
б) да се ползва ДДС-то на  разходите по ремонти, но без горива, защото сме го дали по наем, нали така
д) друго??

И не мислиш ли, че като го отдадем, все трябва да начисляваме ДДС и върху наемната цена?

Аз нещо ако бях "шефа" не бих рискувала така. А и има доста реклами за коли 7+, които всъщност са си леки.