здр..
1. Признават се данъчните амортизации
2. Доколко си спомням ЗКПО раздели административната от управренската дейност и вече само за управленска дейност се държи данък при източника при разходите за експлоатацията на автомобила. Тоест, ако го изпозваш за административна - не се начислява данък.
3. Така, че има смисъл, като минимум във възка с горното.Здравейте,

Запланували сме създаването на много нови онлайн калкулатори и приложения. Ако вие имате предложения, то не се колебайте да ги напишете в темата.п.п.
Голяма част от предложенията в темата вече са реализирани.
Цената ли е водеща в случая?
И за счетоводна къща ли ти трябва?

ТРЗ необходимо ли е?