"През 2019г. фирмата няма получени/дадени заеми."
Ако кликнете на ДА или НЕ, ще трябва да правите регулация. В предходни години се ползваха т.н. Помощни справки, в които правехме тази регулация, но със влизането на чл.43а, вече е като отделна справка на ГДД.
https://nap.bg/news?id=4107
Вижте и самата справка по чл.73 ал.6 на сайта на НАП какви данни ще се изпращат.
teri1963, поименно се подава справката по чл.73 ал.6. Предполага се, че след като имате 1300 на трудов договор работещи, работите и с подходящ ТРЗ софтуер. Програмистите ще разработят актуализации на програмите след като НАП публикува                                    спецификациите /изискванията/ за справките по чл.76 .
Идеята е, след подаването на въпросните справки, в ГДД на ФЛ да се появат тези данни, а ФЛ само да сравнят и евентуално да подадат, ако имат и други доходи ГДД по лесно.
В счетоводството начислявате счетоводната амортизация, а с данъчната правите регулация в годишната декларация. Използвате цялата машина , за да произведете продукта, а не съобразно историческата й стойност или кой я е платил.
Nickolay, с декларация по чл.55 декларира ЮЛ, че дължи данък и толкова. За ФЛ ще подадете данни до 28 февруари 2020 в справка по чл.73 с всички данни на ФЛ, както за сумата, така и за удържания данък.
Вижте чл.107 и 109 от ЗДДС.
Скрит текст :
Да, но с попълнен формуляр.
Аз подадох ненулево ДДС днес.Прие го без проблем има си входящ номер.
НАП приемат ДДС Декларации и не нулеви и без актуализацията.
Премахнете "безсрочно" или от точка 1,1 или от точка 1,2 , зависи лицето какъв статут има.
В темата болнични написах линка за новите приложения, но ето и тук за вас
http://www.nssi.bg/forusers/forms/239-maternity
Приложенията в сила от 01.07.2019 са публикувани на страницата на НОИ.
http://www.nssi.bg/forusers/forms/239-maternity
https://nap.bg/news?id=3991
Промените са свързани със законодателни изменения, в сила от 01.07.2019 г., във връзка с въвеждане на отложено начисляване на ДДС при внос по чл. 167а от ЗДДС.
XXXXX -" Прекъсва-възобновява, прекъсва-възобновява..."
Хиксовете са ви подсказали, за дните в които разпродавате,подавате, осигурявате, плащате-възобновявате дейността с ОКД5 за СОЛ. Спирате горните действия-прекъсвате пак с ОКД5 дейността за СОЛ. И така...... Това е евтиният начин. За да няма възможност който и да е да си задава въпроса "АКО".
Кой ще разпродава имуществото?
Възобновяване на дейност-дата и спирате до тук. Не чеквате надолу нищо.
Може да ползвате този например.
https://www.kik-info.com/dokumenti/invoice.php
Идеята за "кочан фактуриране" явно е инициирала направеният модул за фактуриране от екипа на кик инфо, за което ги приветствам. Бърза реакция и пак много полезна.
Скрит текст :