А по какъв начин е прието раздаването на ваучерите?
Сумите и темата са сериозни, най-добре е да потърсите някой данъчен консултант на живо.
Според мен е само със заповед по Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.
Според мен, докато е в майчински, болнични, отпуски и т.н. човек си остава дееспособен и може да подписва всякакви документи, но по отношение на ТПО някои колеги не са съгласни с това.
Е, друг е и въпросът кога биха влезли реално в сила такива промени.
Документните измами не са ли от обхвата на НК, съответно прокуратурата?
Може би може да се измъкнете от чуденето, ако някъде (дори и да е вътрешен документ) споменете, че тези неща влизат в стойността на услугата, така както влизат ол-инклузива, сапунчетата, тоалетната хартия...
Това е обезщетение, което дължи вече бившия работодател. Ще му напишете писмо/заявление, обикновено с копие на трудовата книжка, от която да се вижда, че не сте почнали работа през този месец.
Разни неща, които принципно са несчетоводни, но често за тях се товари счетоводителя - безопасност на труда, лицензи, правни съвети, регистрации, нови законови изисквания и всякакви други всякаквости.
По-лесно е да напишете какво е включено в договора, защото останалото е необятно и непредвидимо.
Най-важното е какво точно, като дейности, включва месечната такса и дали за дейности извън посочените ще се плаща и колко. Защото много "бизнесмени" си мислят, че магат да искат всичко.
Куриерът не може ли да издаде някакви дубликати, поне да имате нещо?
Когато изпитването е в полза на работодателя той има право да прекрати ТД по всяко време в срока на изпитване.
Договорът сигурно е коректен, изпълнението му вероятно не.
Вземете си ПИК от НАП и вижте каква информация са подавали за заплатите.
И данък не виждам да има удържан.
Универсален... все пак трябва да се съобразите и впишете особеностите при назначаване по този член.
Промените най-често се публиват в ДВ :) (аз съм абониран за лекс.бг), но незаменим помощник са форумите като този... всъщност, май е единствен, който има смисъл да се чете.

За разяснения - счетоводните сайтове, които публикуват статии, хартиените списания, системата въпроси-отговори на НАП, на МТСП и др. п. И форумът, разбира се.

Понякога полезни неща има в специализираните книги, но много често "разясненията" в тях се състоят в преразказ на нормативите с други думи.

В реалния сектор одитор най-често казват на дипломирания експерт-счетоводител.
Може да няма нужда да плаща осигуровки, но би трябвало да има някакъв легален статут. Днес може да е над максимума и да не плаща, но утре може да не е.
В общия случай и за официални доходи възнаграждение = данъци и осигуровки. Ако месечната сума е над МаксОД - няма да има осигуровки, но данъкът е неизбежен.
Има един позабравен Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, в който пише:
Чл. 5. (2) Административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при първичен администратор на данни по смисъла на Закона за електронното управление, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.

Не знам дали НОИ са административен орган по смисъла на закона, дали пенсионирането е "производство" и дали този текст е относим към въпроса, ама много ми прилича. Особено ако с УП-то не се добавя нова информация, не се коригира и т.н.
Възможно е, докато ви хванат.
Сама сте си отговорили, че изключенията са за "трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда", каквито възнагражденията по ДУК не са.