Най-чисто - откриват банкова сметка на фирмата, прехвърлят в нея парите и разплащате на доставчика.
Интересно - при мен всеки инвентар е регистриран отделно в КТИ.
Завеждате като един актив - трактора, челния товарч, палетните вилици и кофата и като друг актив - плуга
Имам ЗП регистрирано по ДДС и е с 60% признати разходи. Водя си двустранно счетоводство, защото при възстановяване на ДДС (сумите са мижави) винаги имам проверка и като започнат да искат оборотна ведомост, главна книга, аналитични регистри ......номера на гащите
Самоосигуряващо се лице и бюро по труда?
Трябва да има общ осигурителен стаж 12 месеца, осигурена за фонд Общо заболяване и майчинство. Не е необходимо да е непосредствено преди прехвърляне на майчинството.
Това пък за пръв път го чувам. Кой я е искал?!

 При проверка от НАП.
Колеги нужна ми е помощ за едно ФЛ - свободна професия. Облага се след признати разходи. Някой да има идея къде в кой закон, кодекс и т.н. може да открия, че това лице не е длъжно да има разходна книга.
За аванса: Дт 402/ Кт 401 и плащането Дт 401/Кт 503
За окончателна: Дт 20..
                               Дт със знак минус 402
                               Кт 401
Би следвало за авансовото плащане да имате фактура. При доставка на ремаркето - фактура, спаднат аванс и нулева стойност.
В момента на прекратяване на Вашия договор се прекратява и майчинството на бабата.
За да получавате майчинство за втората година трябва към датата на която започва то да сте осигурена за фонд Общо заболяване и майчинство (т.е. да сте назначена на трудов договор).
Върнете и трудовата книжка да направи корекция.
А защо не попитате шефа?
По никакъв начин няма да се отрази. Разделяте БТВ на 11 работни дни, но трябва да не е по-малко от МРЗ за страната към момента.
Уточнявам - заличаване на ЕТ-то в ТР.
Имам познат, който иска да спре дейността си. Регистриран е като ЕТ на патент. Иска да спре дейността, но има земя и сграда (сервиз за ремонт на автомобили), които иска да продаде. Те са на ЕТ-то. Сумата по сделката ще е над 50 000.00 лв. В този случай ще трябва ли да се регистрира ЕТ-то по ДДС? Слод продажбата няма да има никаква дейност. Може би нулеви ДДС-та 12 месеца и след това дерегистрация?
От кога е назначено лицето? Калко и за кои години е ползвала?