С прекратяването на договора се прекратява и срока на изпитване. При повторно назначаване на същата длъжност - няма срок на изпитване вече.
Върху 1/2 от минималния осигурителен доход на СОЛ т.е. за момента - 325 х 8%
Наредба за категоризиране на труда - чл.2, т.25
До колкото успях да разбера от шефката за закупените количества получаваме някакви бонус точки, които след остойностяване ги превеждат на нас.
Получих няколко суми по банковите сметки на фирмите с текст на превода - промоция на семена и препарати. С фирмит,е които са превели сумите нямам никакви делови отношения. Как следва да се осчетоводят тези суми?  ..... шах и мат с пешката
Защо мислите, че нещо пропускате?
Вие му плащате, а ФЛ си плаща данъка и осигуровките.
След като не сте подали какво ще коригирате?
Сумата след признатите разходи по-голяма ли е от МРЗ за страната?
Благодаря! А правилно ли съм разпределила сумите по клетки?

Да..... и чакате проверка.
Има право да възстанови. Вече няма приложение 6.
Няма задължение да внася авансови вноски.
Най вероятно нещо не е попълнено.
Под булстата от падащото меню трябва да изберете приложение 7.
Направете ги в един файл двете декларации.
Трябват предписания.
По прочетох оттук-оттам, но ще се радвам на още мнения по въпроса - коя категория ДМА са тракторните ремаркета?
Заповедта за прекратяване на отпуската е с дата 23.09.2021 год., но считано от 20.09.2021 г.
Може. Нищо не подавате в НОИ. Тя ще си получава обезщетението по основния договор.