Не е задължен. Независимо дали има  друг доход или не.
Възнаграждението, ако има такова, може да е от 1 ст. до милиони или повече /стига да има пари/
Няма лимит за часовете за ГД дори и при този вариант.
Корекцията не би предизвикала някаква проверка от страна на НАП, нали?
Не
Защо не. Стига собствениците да вземат такова решение.
Говорим за счетоводното отчитане, а не за данъчното третиране въпроса, нали?
Управителя няма да бъде освободен.
 ще прекратя договора.
Благодаря!
Последно: ще прекратявате ли договора или не?
Този управител по ДУ ли е или по ТД?
Собственик ли е или трето лице?

Знаете ли какво правите?
Договора е приравнен към трудов договор и е подаден с 01 в НАП.
Нали казвате (поне в заглавието) че е ДУ? Защо тогава подавате Д1 с код 01?
В Д1 има една точка "Последен ден в осигуряване". Попълнете я. Разбира се ако самият ДУ предполага спиране на възнаграждението на управителя при спиране дейността на фирмата.
 
ПП Това "е подаден с 01 в НАП" предполагам,че се отнася за Д1. Не разбирам защо го представяте като еднократен акт?
Първото. Нали все пак трябва да коригирате Д1. Не мога да кажа дали има смисъл да го правите, но е добре всичко да си е коректно.
Щом сумата в Д6 е вярна, не правите корекция.
Освен това системата равнява Д1 и Д6 само по отношение на осигуровките, но не и за данъка.
Здравейте,при замразяване на дейността на фирмата и спиране на осигуряването на Управителя,подават ли се документи към НАП. Управителя няма да бъде освободен.
А какво е записано в ДУ за случаите на спиране на дейност? Все пак това е индивидуален договор.
Колкото до документите към НАП: при започване на дейността по ДУ какви документи към НАП подадохте?
Нямаме информация за осигуряване на друго основание, съответно е удържан само данък.
А СИС не сте ли попълвали? В нея изпълнителят трябва да е декларирал каква част от сумата по този ГД е осигурителен доход.
Ако сте му обяснили какво и как да попълни (и може да докажете, че сте го направили!) и въпреки това не е попълнено, не е Ваш проблем как ще се оправя от тук нататък. За всички останали случаи - както е написала Делфин.
А защо да няма, след като в дена преди настъпването на нетрудоспособността е осигурена за ОЗМ и явно има 6 месеца с осигурителен стаж с ОЗМ?
Ами като си продадете дяловете (цялата собственост) от ЕООДто, Вие ставате .... никой за това ЕООД. За какви Ваши осигуровки иде реч тогава?
"Прехвърлянето" на ЕООД става чрез продажба на дяловете и обявяване в ТР.
Това с упълномощаване на пенсионер, най-вероятно няма да Ви спаси от осигуряване
Това, че Д6-13 се подава по ЕГН не е от тази или от миналата година, а мноооого отдавна.
Не зная какъв програмен продукт ползвате, но:
1. Генерирайте осигурител "ФЛ" по ЕГН
2. Проверете дали самият програмен продукт дава възможност за генериране на Д6-13 за 2022 г.
3. Добре е поне от време на време да се консултирате със счетоводителя си.
Объркването идва от факта, че в таблиците за МОД навсякъде стои 710,00лв.
Bobibo3 - Не можете да сключите трудов договор за 8ч на по-малко от 780лв. Щом начислявате прослужено време, то се слага отгоре.
Не виждам никакво основание за объркване.
Какво значение има МОД за формиране на РЗ?
Пък за осигуряването какво е влиянието на МОД, когато е под БРЗ?
А в първото дружество,  в което и двамата са на ТД, трябва ли единият от тях да е регистриран като СОЛ?
Точният отговор е "зависи". Зависи каква е длйжността по ТД, зависи имат ли друга дейност, освен дейността по ТД и извън работното време, зависи кой управлява, ...
Единият собственик представлява  фирмата пред НАП, сключва договори и т.н.,
Според Вас това не е ли личен труд? Независимо дали получава възнаграждение за труда си или не.
А кой работи?
А кой управлява?
И още един въпрос, същата хипотеза като горната, но по трудов договор се осигуряват върху 2000 лв.
Размерът на осигурителния доход по ТД няма значение за подаването или неподаването на ОКД5.  Дали ще се подава Д1 или не зависи и от други фактори.