Така е. Намалява се корпоративния данък, но може да се прилага от сега нататък, не и за минали периоди.
Същият ефект се постига, ако решите да плащате за личния труд по 123,06 лв. Този вариант може да се приложи и със задна дата, защото не се отразява в Д1 и Д6 ;)

Ако не пиате за минал период, обърнете внимание, че през 2017 минималния осигурителен доход за СОЛ е променен.

ПП  Дивидентът не намалява печалбата.
защото им били казали,че ще искат някаква сума като обезщетение,защото се набутвали с ДДС-то
По-добре потърсете друга фирма, изкупуваща скрап. тези се опитват да Ви връткат. Не стига че всички тези фирми те удрят в кантара, а тези искат и в парите да Ви ударят...
С по-малко приходи или с повече разходи, свързани с дейността.
Другите варианти са: доброволно осигуряване, дарения за определени институции и т.н., но всичките са свързани с плащания :)
Щом ЕООДо има дейност и Вие вършите и управлявате тази дейност, то минималното осигуряване е чрез самоосигуряване върху 460 лв. Ако по ТД се осигурявате върху доход между 2140 и 2600, самоосигуряването е върху разликата до 2600.

По въпросите:
1. Щом нямате възнаграждение за личния труд, нямате облагаем доход по ЗДДФЛ и не удържате данък.
2. Изравняване ням смисъл да правите. Ако доходите Ви са само от ТД - няма смисъл да подавате и ГДД. Годишна Д6 задължително подавате.

На написаното с главни букви:  Какво Ви пречи този доход да е под формата на дивидент? Ако имате печалба, разбира се. Ако нямате печалба, вероятно няма да имате пари да си плащате личния труд.

И накрая:  Добре е да обсъждате тези въпроси със счетоводителя си, а не по форумите. Счетоводителят може да Ви обясни как да офоpмите нещата и да Ви направи точни сметки в кои случаи колко точно ще платите.
По време на борсата няма да Ви осгуряват за болнични и майчинство. това значи, че ако се разболеете или родите по това време няма да Ви се плати никакво обезщетение. Е, при майчинство Ви се полагат някакви социални помощи...
Ако след борсата започнете работа по трудов договор и се разболеете или родите, то при пресмятане на болничния и майчивството за периода на безрабоицата ще се вземе минималната работна заплата
При брутна заплата 640 лв най-вероятно чистата сума за получаване е 499,16 лв. Тъй като 460 лв е несеквестируем доход, следователно не могат да Ви удържат повече от 39,16 лв. Предполагам, че не става въпрос за издръжка, а за просрочен кредит.
 1. И в двата случая би следвало данъка и нетното възнаграждение ще са разход на фирмата, а осигуровките ще се възстановят от самооисгуряващото се лице, или бъркам?
2. Какви биха били счетоводните записвания в случая без приспадане на осигуровките?
 
1. Бъркаш. И в двата случая разход за фирмата е брутното /договореното/ възнаграждение. Нетното е само паричен поток или разчет
2. Същите, като при приспаадне на осигурвките, но без статиите за начисляване и приспадане
3. Обърнете внимание в кои случаи се приспадат осигуровките и в кои не. Това не е въпрос на избор.
Само попитах. Не съм наясно със СОЛовете с ОЗМ

Иначе - някъде няма ли и 5% ДЗПО?
Попълнена е преди. Благодаря за насоката!
Процент за ТЗПБ се задава в данните за осигурителя. Не излиза автоматично при попълване на т.12.2
 Какво означава това, че НОИ ще плаща само до 410 дни? Да разбирам ли,че няма да имам право на обезщетение за отглеждане на дете до навършване на две години?
Да, това значи. Отнся се за счучая, ако трудовия договор бъде прекратен докато сте в майчинство /преди 410-ия ден/

Вижте хубаво какъв е договора. Договор със срок на изпитване не значи непременно срочен договор. Имайте предвид, че в срока на изпитване не сте защитена от уволнение.  От друта страна - болничните удължават стока на изпитване.
Не съм много запозната с тези програми, но обикновено са със срочни договори. Ако са за по-кратък срок (преди 45 дневния болничен), почвайте за да си докарате някакъв доход. Пък после се "уредете" при някой познат. Ако срокът се застъпва с майчинството, не е добре - договорът се прекратява с изтичане на срока, независимо че сте в майчинство. В този случай от НОИ ще Ви плащат до 410-ия ден. После... пак при познати.
А попълнихте ли данните за осигурител при стартиране на програмата?
Брутното възнаграждение през 2014 е формирано от 460 осн.заплата + % ТПО.
Това не променя отговора на marpan_64

Т.е. брутно възнаграждение 473,80лв,а осигуровки върху 508лв ?
Прринципно е вярно. Трябва да отчетете броя на работните дни
А какво е начислявано в ДАП? Какъв е максимума на ГАН според чл. 55 от ЗКПО за този актив?
Принципно - счетоводната печалба влияе на счетоводния финансов резултат, а за занъчни цели се признава амортизацията по ДАП? Не знаете ли тези неща?
Е, защо да е станала грешка - счетоводните амортизации може и да са в какъвто реши фирмата размер. Те така или иначе не влияят на финансовия резултат.

ЗКПО, чл. 55
2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:....

Никой не пречи и в ДАП да изберат по-нисък размер на ГАН :) И тогава ще има да променят финансови резултати, данъчни декларации.... Абе не ми се мисли....
Ако се подаде в НАП че е станало грешка при предишен счетоводител и е начислил аморт. за 5 год вместо за 20 години срок на годност какво трябва да се направи
Не се занимавайте с простотии. Оставете нещата както са.
Иначе като се почнат едни корекции....
Тони, разбираш ли какво питаш? Заемът разход ли е, та да се приспада от печалбата ? Или е приход, та да я увеличава?

Всъщност счетоводител ли си?
Щом сте мнаели, че срокът на ползване е по-дълъг, защо не вте го взели предвид при определяне на годишната амортизационна норма?

Няма начин отново да начислявате амортизации, освен ако не правите подобрения и модернизации и по този начин увеличите стойността на актива.
Нищо не Ви пречи да си го държите и ползвате с нулева балансова стойност.