След като имате работници на ТД, задължително трябва да имате договор със СТМ. Те най-добре ще Ви обяснят какви точно инструктажи са нужни, какви книги и как да ги водите.
Ще има лихви.
Вероятно не сте внесли и всички авансови вноски.
Това за внасянето само на здравни осигуровки важи за персионерите. Ако сте инвалид, но не сте пенсионер /по болест или по възраст/, не можете да се възползвате от това право.
Колкото за декларацията - ако сте пенсионер, маркирате това обстоятелство и не маркирате нито една от другите две опции /осигуряване за пенсия и пенсия+ОЗМ/.
Според някои колеги тази пенсионерите СОЛ въобще не трябва да подават тази декларация, тъй като тя късаела задълженията по КСО, а не по ЗЗО. Може и да имат право, но аз бих подала.
А не е ли по-правилно по чл. 67, ал. , т.1, във връзка  чл. 70?
Погледнете все пак чл.67, ал.3
За какво? Нали не упражнява НИКАКВА дейност  в ООД-то?
Като смятам, всичко е приспаднато и няма процедура
Ако този, който е с ДУК, само управлява, се осигурява само по ДУ. Не е нужно   да се осигурява и като СОЛ. Този, дето не работи в ООДто, може въобще да не се осигурява  в ООДто.
Сл.бележка се прилага към ГДД от наемодателя.
Наемателя /независимо дали е ФЛ, ЕТ или ООД/ не я прилига. Тя си стои като разходооправдателен документ в счетоводството му.

Първият екземпляр за счетоводството на наемодателя, другите два /или един/ са за наемодателя. Наемодателя прилата единия екземплят /оригинал/ към ГДД, а другия или копие оставя за себе си.
Да префразирам малко въпроса - работникът получава предизвестие, не го отработва по желание на работодателя и получава обезщетение за това. /Това не е от значение за въпроса ми/
Не работи няколко дни - да кажем 20, и след това почва работа другаде. Предполага се, че има основание и за тези 20 дни ще получи обезщетение по чл. 222, ал.1 /което също не е от значение/. Пита се - трябва ли да подава Д7 и да внася ЗОВ за нези 20 дни?

Аз мисля, че по закон трябва. До миналата година съветвах да не се подава на практика, но сега не съм толкова убедена.
Как  мислите?
Щом имате необходимия стаж, може да започнете работа на ТД и за 1-2 дни преди първия болничен.

Все пак по-добре е да си намерите добра, дългосрочна и добре платена работа. Успех и с работата, и с бременността, и с раждането :)
Щом е платено на 30.12.2013 - трябва и по двата въпроса
ЕТ прави изравняване на осигуровките на база облагаемия доход от дейността на ЕТ-то. След като прихода от този наем формира данъчния облагаем доход, то няма как да изключите наема от годишния осиг.доход.
Не зная дали правилно се изразих и дали ме разбрахте. На практика няма разлика дали прихода на ЕТто е от продажби, от услуги или от наем - ЕТ формира дан.обл.доход като приходи минус разходи. И върху полученото дължи осигуровки.
Трябва да попълните таблиците за НОИ.
Не виждам нужда да делите ДУКа от работниците и да внасяте осигуровките му по ЕГН.
1. Невярно. Не е длъжен да има ДУ.
2. Невярно. Нищо не подава. Няма 10 пъти да става СОЛ.

С първото съм съгласна, с второто - не съвсем. Макар че при новия образец на ОКД5 не виждам как ще се декларира началото на дейност в ООДто и избора на самоосигуряване чрез ЕТто.
Аз пратих писмото с подписан файл. Ето какво получих в отговор

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че Вашето писмо изпратено на официалния електронен адрес на деловодството на ЦУ на НАП не може да бъде регистрирано, поради факта, че писмото Ви не е подписано с електронен подпис издаден съгласно действащата нормативна уредба.
За да регистрираме Вашето писмо като официална кореспонденция е необходимо да ни изпратите e-mail  подписан с електронен подпис /не прикачения файл, а самия мейл/ , като използвате функционалността на електронната си поща.
Ако Вашето писмо няма за цел регистрация на официална кореспонденция в НАП, а желаете да получите актуална информация за данъци и осигуровки или друга информация свързана с дейността на НАП, моля обърнете се към Информационния център на НАП. Запитването си можете да направите на информационния телефон на НАП – 0700 18 700 или на електронния адрес на центъра – infocenter@nra.bg
Повече информация за правомощията и услугите, които предоставя Информационния център на НАП можете да намерите на следния електронен адрес - http://www.nap.bg/page?id=178.
"всеки може да мами  и да взима обезщетение все едно, че не работи и в същото време да получава пари от фирмата си.."

Абе може, ама ако му стиска.
При първата проверка, при която се установи, че този фирмаджия е подписал накакъв документ или работи нещо друго без да е подал декларация за начало на самоосигуряването, хем ще внася осигуровки с лихвите, хем ще връща обезщетението.
До колкото си спомням - зелени са ГДД по чл. 92 от ЗКПО. ЕТ не е задължено по този закон.
Не зная дали точно за тези зелени декларации питате и дали има други зелени.
Може, щом има друг управител и собственика не работи в ЕООДто
Чл. 201  от ЗКПО не се отнася за местни физически лица.
Не, трудов договор за неопределено време не може да е в полза на работодателя :)
Сключвате ТД за неопределено време със срок на изпитване, уговорен в полза на работодателя. Основание - чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1