То вече не е ли късно и за 2014 година?
По тази причина подаването, освен с такси, може да е съпроводено и с глоби. Не мога да кажа за глобите - една, две или ще имате късмет, но щом подавате два или повече ГФО, плащате една такса и попълвате едно Г2.
Д7 с начална дата първия ден от 36-месечния период или първия ден от който не е здравно осигурен. Теоритично по-правилно е второто. На практика - по късната от двете дати.
Внасяте цялата сума /осигуровки и лихви/ с едно платежно. Петиодът "от-до" не е задължителен за попълване
Може и да е могло, ако наистина при тези помощи е имало ЗОВ от бюджета. За съжаление мисля, че давността на подобни вземания е 3 години. Проверете!
Няма значение кое първо, кое второ. Важното е всичко да е в срок.
Дори се препоръчва първо деклариране, а после плащане.
Благодаря за съвета. Все пак ще се радвам, ако някой ми отговори и помогне приятелски.
Най-приятелска помощ може да получире от КСО, ЗЗО, наредба Н-8, наредбата за обезщетения за временна нетрудоспособност....
Съветът на Марпан е по-добър.
А преди това имало ли е витрина? Само я подменяте с нова или поставяте по-голяма?
Ако е само подмяна - може да мине за разход.
Ако е подобрение - увеличавате стойността на сградата. Увеличената отчетна стойност може да доведе до по-високи данъци.
Закона за счетоводството регламентита изискванията към СЪСТАВИТЕЛИТЕ на ГФО. Съставител не е равно на главен счетоводител.  Изискванията към гл.счетоводител се определят единствено от длъжностната му характеристика и от изискванията на конкретния работодател. Работодателят е в правото си да променя ДХ.
От друга страна уволненият служител може да оспори уволнението поради липса на законови промени, изискващи промяна на ДХ. Съдът се произнася според конкретния случай.
Допустимо е. Ще бъде признат разход.

Аз бих завела автомобила в някоя аналитична сметка за активи, бих си го държала там докато се ползва и ще го "изпиша" като разход при бракуване или продажба.
Ако договорът е със срок 3 месеца, защо Ви е чл.328/1/3? Срокът на предизвестието ще е до края на срока на ТД. Освен ако не искате да прекратите ТД веднага срещу обезщетение за неспазено предизвестие.
Ако прекратите договора по 328/1/3 ще дължите обезщетение по 222/1, независимо че датава на прекратяване е съвпаднала с датата на срока по 68/1/1
Ако прекратите договора с изтичането на срока,ще си спестите обезщетенията. А ако питате за борсата - двата варианта са равностойни.
Платете си здравните осигуровки за тези месеци - това ще възстанови правата на безработния и без подаване на декларацията със задна дата.

Как?
Без декларация няма да може да се обвърже вноската със задължението.
Тогава подава Д1 с дата първия ден след прекратяване на дейността. Два броя за двете прекъсвания.
Надявам се, че за съответните периоди има надлежно подадени ОКД5.
Изчислявате направо от 380. Базата за обезщетението не може да е под МРЗ. 20-те дни изчислявате пропорционално на работните дни в месеца с последния отработен ден
И внимавайте по кой член ще я съкратите, за да нямате проблеми с чл. 333
Аз да добавя още въпроси:
1. ЕООД-то има ли дейност?
2. Вие като собственик ще работите ли в тази фирма?3. Какво ще работите - само управител, само друга дейност /ще произвеждате, ще птодавате, ще обслужвате клиенти,..../, всичко?
3. Имате ли сключен /обавен/ ДУК?
4. Нямате ли договор със счетоводител?

При отговори 1. Да и 2. Да - задължително трябва да се осигурявате поне върху 420 лв.
При отговор 3. Да - задължителните осигуровки са върху по-висока сума.
При отговор 4. Да - имате най-неизгодни условия, защото задължителното осигурявяне най-вероятно ще се съчетае и с други проблеми.

Най-евтиния вариант - вземете си съдружник-пенсионер и Вие не работете нищо в тази фирма. Ако този съдружник е и счетоводител, ще е направо идеално.
При условие, че съм на ТД трябва ли да внасям ЗО като СОЛ ?

Атила, Вие счетоводител ли сте? Или просто се мъчите да ни убедите, че може да "водите" счетоводство на цели две фирми без да сте прочели нито един нормативен документ в областта на осигуряването?
Е, така наистина не може да се прави бизнес :no:
Какво точно значи "временен"ТД?
Ако е ТД за определен срок и този сток изтича по време на болничния, то ТД се прекратява на съответната дата, независимо от болничния. Заповедта можете да пратите по пощата с обратна разписка. Можете да я занесете лично. Заповедта има само информативен характер.
Май и аз ще продължа да си урържам и внасям. Едно тълкувание нищо не променя, а и ние удържаме съгласно чл.446

След като текста на съответния член е двусмислен, мисля, че трябва да се придържаме към тълкувателното решение.

В тази връзка искам да попитам следното: Ако имаме работник, работещ на 4 часа с БРЗ под МРЗ и този работник ПИСМЕНО пожелае да превеждаме на ЧСИ сумата от ХХХ лв или 1/2 от нетната заплата, имаме ли право да правим това? А ако е пожелал да превеждаме 1/4 /колкото е по чл. 446?

АЗ като физ.лице съм сключил  два ГД  с моята фирма за счетоводно обслужване на 2-те фирми по-отделно за по 30 лв. Върху тях се плащат осигуровки . Осигурява ме друг работодател (12ч) при който съм на 2 ТД .И аз мисля,че това е начина да се избегне самоосигуряването. Благодаря ти :good:

Сключил си ГД с ТВОЯТА фирма. Добре. А ТВОЯТА фирма ОБСЛУЖВА другите фирми - клиенти. Така ли? Е, така няма начин да избегнеш самоосигуряването.
Ако ТИ като ФЛ си сключил ГД със всяка фирма-клиент по отделно, без да намесваш фирмата СИ, може и да може да избегнеш самоосигуряването.
Това, че си осигурен на две места по ТД за 8+4 часа, не означава, че не си задължен да се самоосигуряваш. Дори и по тези два ТД да си осигурен  върху 2600 лв общо, не означава, че не трябва да се регистрираш като СОЛ. Независимо, че в този случай реално не внасяш осигуровки.

СЪЖАЛЯВАМ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ОБЯСНЯВЯМ ТОВА НА ЕДИН СЧЕТОВОДИТЕЛ!
Благодаря за отговора. Т.е. ако първата ми фактура за покупка е в този месец без значение дали съм успяла да продам нещ , това означава, че за август аз трябва да си внеса осигуровките в размер на 108,36 лв.

Това означава, че трябва да сключите договор със счетоводител. Вярно, че не е задължително, но ще Ви спести много ядове.
Това, че започвате дейност през този месец, значи и че трябва да имате някакво осигуряване И за юли. Освен това в 7-дневен срок трябва да сте се регистрирали в НАП като СОЛ.
Според мен голямата част от ремонта - замазки, плочки, и т.н. трябва да се включат в стойността на актива. Това са разходи за привеждане в експлоатация. Без тези довършителни работи не бихте могли да ползвате магазина.
Колкото до подмяната /ремонта/  на дограма - би могло да мине и на разход.
 :hmmm: Да, явно ще се наложи да бъдат с различни длъжности. Тогава и първият ТД може да е със срок на изпитване.