Не трябва ли данъка за м. декември да е с код 5, защото заплатите са изплатени в месеца, за който се отнасят, а ноемврийския данък да е с код 8? Вижте и становището.

Къде по-точно в становището има такова указание?
Нещо подобно има само в първия пример, но това важи само за възнагражденията, платени до 31.12.2013 г.
Основната заплата трябва да е договорирана в трудовия договор. Не може да е под минималната /сега 360 лв/ Горната граница е неограничена. Над основната заплата се добавя и процента за трудов стаж и проф.опит /ако има такъв/, както и други добавки според Вътрешните правила за организация на работната заплата.
Осигуровките са върху брутната заплата /основна+добавки/, но не по-малко от минималния осиг.праг за длъжността.
Възможни са следните варианти: 1. Заплата 500 и МОД 500, сума за плащане 391,95 ; 2.  Заплата 360 и МОД 500, сума за получаване 262,95; 3. Заплатата 600 и МОД 500 -  тогава осигуровките се внасят върху 600, а сумата за получаване е 470,34
Данъкът се начислява върху реалната  /брутна/ заплата, намалена с личните осиг.вноски.
Вижте каква основна заплата е вписана в договора и какви надбавки се полагат.
Нали болничния е от декември? Значи - по старите правила.
А отбелязахте ли, че не подавате Д6?
Щом има съобщение, че не са приети, значи не са. Какво друго може да е станало?
Аз не бих правила ДС.
Специална проверка - едва ли.
Не зная дали във Вашия случай се изисква уведомяване по чл. 77 от ДОПК.
Скрит текст :
01.08.2014
Какво значение има датата на плащане?
Докато сте в отпуск или болнични изпитателният срок не тече. Ако сега си вземете 2 месеца болничен, то като се върнете на работа пак ще Ви остава един месец от изпитателния срок. В рамките на този срок могат да Ви уволнят без всякакъв проблем. Дири и докато сте в болнични.
Съвет: помъчете се да изработите и оставащата част от срока за изпитване и едва след това си вземайте болнични, отпуски и т.н.
Ако има, трябва да е вписано в самия договор. Това е индивидуален договор.
Прочетете си договора. Какво пише в него за разтрогване или прекратяване?
Щом е само с данък, не подавате Д1 и Д6.
Щом плащате сега, не удържате данък и не подавате Д55. Лицето си внася данъка с ГДД.
Много моля за малко помощ. Осигуровки за месец, Май, Юни, Юли внесени през Декември. При подаване на протокола по електронен път, кой период се вписва? Май-Юли, или Декември-Декември?
Предварително благодаря!
Декларациите за осигуровки отдавна е трябвало да са подадени!
Подават се за съответния месец и чакате глобите.
Търсиш се правата първо доброволно, после чрез Инспекцията на труда или съда. Първите едва ли ще ти помогнат, но вторите - почти сигурно.
Значи грубо (6*1639+2*1245+16*455):24*60%
Нямам калкулатор да сметна

ПП И нали знаете, че това зависи от начина на прекратяване на ТД
6998
ЮЛНЦ » Re: ДУК в ЮЛНЦ
21.12.2014, 17:15
Щом е по възмезден ДУ, то осигуровките са както при всеки Ду - върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за управител. Пък когато платите, ще удържите и данък.Това, че е пенсионер не е от голямо значение, освен за ЗОВ, ако възнаграждение + пенсия не надминат максималния месечен осиг.доход
Не зная по какво се различават договора за личен труд и ГД между ФЛ и фирмата, в която е съдружник, но мисля, че и в двата случая се прилага т. 29и
Не знам дали вярно или грешно съм го определил за цялата 2014, но той би трябвало да се е формирал на база на облагаемият доход от 2012 на база облагаемия доход КАТО СОЛ. Т.е. - при определяне на този доход не се взема дохода по ТД, дохода по ДУ, дохода от наем и т.н., а само дохода като СОЛ
ако СОЛ може да избере по - висок осигурителен доход от минималния, защо се прави изравняване в Годишната му декларация? - Защото може да не е имал право да внася по-високи осигуровки и трябва да му върнат надвнесеното. Напр. според дохода от 2012 е трябвало да се осигурявате върху 420 лв. Вие правите осиг.вноски върху 550 лв, а дохода Ви като СОЛ е 12*450. След годишното изравняване ще се окаже, че сте надвнесли осигуровки. Осигурителния Ви стаж ще се зачете върху 450, а осигуровките, над 450 лв ще трябва да Ви се върнат или приспаднат от следващи задължения.
Дано ме разбрахте.