Само да допълня, че физическото лице ще е с ДУК и ще се осигурява по този ДУК, няма да се самоосигурява.
ДУ и осигуряването по ДУ са САМО за управленската дейност. Какво става с дейността "съставяне и подписване на ГФО"? На основата на какъв договор? С какви осигуровки? И какъв стаж без осигуровки?

ПП Ако беше СОЛ, щях да се замисля за професионалния стаж, но при ДУ...
Щом фирмата има дейност, управителят задължително се осигурява.
Ако няма сключен /вписан/ договор за управление и управителят е собственик на капитала, може да се осигурява като СОЛ.
Когато СОЛ е пенсионер, задължително се осигурява здравно и може да избира дали да се осигурява за пенсия или за пенсия + ОЗМ.
Минималният осигурителен доход на СОЛ зависи от дохода му през 2014 г.
Във вашия случай има: 1. Управител=собственик, 2. Няма ДУ /надявам се :)/, 3. Пенсионер, 4. не е имал дейност като СОЛ през 2014 г.
 Значи може да се осигурява само здравно като СОЛ върху 420 лв ..
Проверете и дали няма пропусната някоя вноска от предходни месеци
Здравейте!Получих болничен издаден 04.02.16.  Проблем ли е ако сега го пусна в НОИ, или трябва да изчакам до 10,03,16?
Можете да опитате и днес. Или ще стане, или няма :)
После споделете.
До миналата година ставаше, сега нямам опит.
Благодаря !
Успях да подам по старите образци.
С данък уйкенд или без него?

ПП Без него няма никакъв проблем
По старите. Ако ползвате програмата на НАП, трябва да изтеглите последната версия, която позволява период 201601.

Обърнете внимание и на това:
https://frognews.bg/news_106726/Udariha-i-saita-na-NAP/
Годишната Д6  на СОЛ се подава само по ЕГН. Ако се подава по електронен път, това може да стане САМО с КЕП на ФЛ или ПИК на ФЛ.
Да, задълженията на СОЛ се виждат само с ПИК на ФЛ, но Д1 се подава с ПИК на фирмата.
С ПИК на ФЛ могат да се подават Д1 при ЕТ, ЗП и свободна професия, като се "влиза" чрез БУЛСТАТА  а не чрез ЕГН. Просто чрез ПИК на ФЛ се виждат няколко данъчно задължени лица  /когато ги има , разбира се :)/ -  ЕТ по ЕИК, ЗП или св.професия по БУЛСТАТ=ЕГН и самото ФЛ по ЕГН
Нещо сте се заблудила. Самоосигуряването не е по фирми, а по ЕГН. Колкото и фирми да имате, самоосигурявате се само веднъж. Избирате чрез коя фирма да внасяте осигуровките през годината, а накрая правите годишно изравняване според всичките доходи /не печалби!/ от всичките фирми
А според Вас?
И има ли доходи през месеца/месеците на изпълнение на работата по ГД? /все пак не казахте от кога е ГД :-) /
не се осигурявате през новата
А трабва ли да декларира, че започва дейност И в новата фирма? Например с ОКД5, попълнени ЕГН, ЕИК на новата фирма, отметка на започване на дейност и без никакви отметки в частта за осигуряването. Има ли смисъл от такава декларация и ще бъде ли приета?
А когато сметката е с ДДС, в справката по чл. 73 се пише без ДДС, нали?
Имам ли право да основа фирма? - в общия случай имате право. Ограничението може да произтича единствено от договора Ви като прокурист. Ако там е записано, че не можете да упражнявате самостоятелна стопанска дейност, или сходна дейност, или конкурентна дейност, или.. въобще нещо да Ви спира.
съответно да не се осигурявам. - може да не се осигурявате единствено ако фирмата Ви няма дейност или ако има друг управител, а Вие нищо не вършите. Е, и ако по трудовия договор Ви осигуряват на 2600 лв ,но тогава има някои особености.
Как мога да го направя?  - регистрирате фирма, работите, осигурявате се. Междинно си наемате счетоводител. И така.
Ще лъжа ще мажа, но данъчния кредит ще си го ползвам.
Ще удовлетворя данъчните и ще си измисля някаква норма на разпределение за ползването.
80:20

E, най-добре е да докажеш, че въпросния таблет се ползва само във връзка с дейността. Тогава нямаш проблем. :)
Моето мнение е, че въобще не тpябва да се завежда като актив на фиpмата, а да се отнесе на pазчет със собственика /както личните покупки от Метро/
"Не съществува правна възможност управителят на дружеството да сключва каквито и да е договори за трудова дейност със себе си в качеството си на физическо лице. Това е така, защото не може по един и същ договор едно и също лице едновременно да е работодател и нает работник  " - съвсем се обърках!
Това е вярно за ЕООД и за ООД с един управител. При ООД с двама и повече управители, които имат право да управляват поотделно, съвсем допустимо и законно е управляващия съдружник А, в качеството си на работодател, да сключи ТД със съдружник Б, в качеството му на работник.
Вашият човек може да е СОЛ +ТД, стига ортакът му да може да управлява и да се осигурява за управленската си дейност /ДУ, СОЛ или дори ТД с длъжност управител/
И да си усложнявате живота с т.нар. данък уикенд? И с отчитане на квотите за лично и служебно ползване? Направо отразете покупката без право на ДДС и го отразете по разчети със собственика.
Все пак добре е да говорите с този собственик и да му обясните в каква ситуация се е вкарал. Може да има доказателства, че ще ползва таблета само за служебни цели. А може да го накарате да се замисли дали следващия месец, когато си купи пералня, да вземе фактура на името на фирмата.

Във връзка с Вашия въпрос искам да попитам по-знаещите - ще има ли някаква разлика в горните разсъждения, ако таблетът беше под 700 лв?
значи може въпреки ,че е СОЛ в ООД , в същото време и да се назначи на тр договор?
Може. Дори може и повече: да има сключен ДУ за управлението, да има ТД на 8 часа за длъжност фризьор, да има втори ТД при същия работодател на 4 часа за счетоводител и освен това да е регистриран като СОЛ за всичко останало, което върши - снабдяване, почистване, маникюр, масажи и т.н. Достатъчно е да има друг управляващ съдружник, който да представлява фирмата в качеството на работодател при подписване на ТД.
Да не говорим, че ако му остане малко време, може да сключи и някой ГД с друга фирма за консултантски услуги...
Важното е да се осигурява за всичките си дейности :)
Остават 16.80
Д7 не се подава, ако вече е подадена и след подаването не сте били здравноосигурен на друго основание /няма прекъсване на действието на Д7 от някоя Д1/
Няма значение, как ще го наречете. Може и "добавък". Важното е да е приет на общото събрание на съдружниците или с решение на едноличния собственик, защото управителя може да си иска много неща, важното е тези, дето му плащат да са съгласни.
Да Ви обърна внимание върху още нещо - когато една фирма спре дейност, това не означава автоматично прекратяване на ДУК. ДУК се прекратява от общото събрание на съдружниците. Ако преди това ДУКа е обявен в ТР, при прекратяването трябва за де заличи.