По същото време, когато би изтекла и за ЕТ Иван
Най-добре коригирайте и ведомостта и върнете надвзетите осигуровки от работника. После е лесно :)
Новите формуляри.
Значи, след като обезщетението е изплатено на 8.12.2014 сега ще декларирам и данъкът с код 8 и дата 08.12.2014, но само за ноември. Защото за м.12 обезщетението още не изплатено. 
Далила ти е казала "да", но от мен имаш "не"
Датата в Д6 с код 8 не може да бъде друга, освен 31.12.2014 и тази деклатация не може да се подаде сега, а чак след 01.01.2015
Да не сбъркам и аз - плащането е на 08.12.2014, нали?
Колегата пита за осигуровките и Д1
От това "данъка трябва ли да включа в Д1", не разбирам дастава въпрос за осигуровки :-)
Данъкът се декларира според месеца на плащането! Няма значение за кой месец се отнася това плащане.
Отдавна не съм имала ГД, но не помня данъка да се включва в Д1.
А кога се плща този ГД?
Как това да го опиша в една Д 1?

По-горе съм посочила как!
Би трябвало коригиращата Д1 да е една с двата периода
За дата начало на осигуряване 0 08 0 0 0
За дата край на осигуряване 02 0 0 0 0
Това, ако преди 01 е работил про Вас и след 30-ти продължава.
Ако тази продажба е инцидентна /не сте продавали друг апартамент и нямате други доходи, които да изискват регистрация по ДДС/, няма да начислявате/внасяте ДДС.
6431
Хайде да зададете въпроса отново, като използвате повече препинателни знаци, по-малко съкращения и от време на време членувайте.
Колко трудови договора има в крайна сметка?
И тези кодове за къде са?
Това сигутно е трета тема за два дни :(
Д6 с код 5 - м.12, платени 19.12, подаване от 19.12 до 25.01.2015
Д6 с код 8 - м.12, платени 31.12.2014, подаване от 01.01.2015 до 25.01.2015
От 01.12 до 25.12.2014 можете да подадете Д6 с код 8 за данъка върху заплатите, платени през м.11. За Д6 с код 5 за запларите за м.11 предполагам знаете...
Подаването на декларация в НАП за спиране на самоосигуряването е задължително, ако наистина ще се спира, а няма да продължава успоредно с ДУКа.
Вписването на ДУ в ТР не е задължително, макар че незнайно защо НОИ изисква такова вписване при плащане наболнични или майчинство
Само едно ще ти кажа: прави са от НАП - получили са някакви пари, но от къде могат да знаят за какво, след като няма декларирано задължение
KT
Чл. 271. (1) Работникът или служителят не е длъжен да връща сумите за трудово възнаграждение и обезщетения по трудовото правоотношение, които е получил добросъвестно.
(2) Виновните длъжностни лица, които са наредили или допуснали неоснователното изплащане на сумите по предходната алинея, носят имуществена отговорност
Заплатата ще я изплатя  в края на декември. Дали мога да преведа до края на месеца осигуровките и да пусна
Д1 и Д6 декември щото по ел.път ги пускам едновременно. Дано да съм ясна.

Не отговорих ли съвсем ясно?
Осигуровките можете да преведете когато искате. И преди да платите заплатите, и след това, та чак до 25.01.2015. Данъка - също. Когато ги декларирате, ще се "вържат".
За декларациите - казах.
Д1 и Д6 с код 5 - ДО 25.01.2015. Може и на следващия ден след плащането на заплатите
Д6 с код 8 - от 01.01. до 25.01.2015
Плащанията - когато имате пари :), но не по-късно 25.01.2015
Може нещо сега, нещо после...
Ако нямате 12 месеца осигурителен стаж /или 24 на 4 часа/, нямате право на майчинство
Ако имате този стаж - болничният за бременност и раждане е 90% от средния доход през последните 18 месеца.

Всъщност това съм написала и няколко реда по-горе, ама кой да чете...
Само да добавя, че плащането ще е след 15 работни дни. Може би наистина няма да е през 2914 година.

Това поне е сигурно :))
Възможно е. Ако всичко е наред.
Ако не е наред - може и по-късно.

Болничния за ноември се предава в НОИ до 15.12., а плащането е около 15 дни по-късно., така че отиваме в новата година.