Задължително ли се издава окончателна ф-ра от която се приспада аванса
По същия начин можеш да отговориш на въпроса: "Задължително ли се издава фактура при всяка сделка?"
Колкото до това, дали ще се издаде окончателна хактура с приспадане на аванса или окончателна фактура за цялата сделка + КИ за аванса - въпрос на предпочитания.
А не съм ли права?
Имам позната, която работи по ГД в една държавна агенция. На 4-часов работен ден. Обслужва клиенти на гише - сутрин или след обяд. По график. С регламентирана почивка от 10 до 10:20 или от 15 до 15:20 според случая.
Е, не зная от какъв фонд й плащат ...
1. По ГД не се назначава
2. При ГД няма рабонто време
3. Плаща се от каса или по банков път
4. Бюджетните организации не спазват правилата за простосмъртни.
Отпуска за 2014 не го бройте. Ако напуснете преди 15.01.2014 /нямате 10 отработени дни за м.01/ няма да имате обезщетение за дните от януари.
Само тези7-8 месеца стаж ли имате? Не само при този работодател, а изобщо?
Ако е само това - нямате право на ефективно ползване на отпуск преди за имате 8 м. трудов стаж. Ако напуснете преди тези 8 м или след това - имате право на обезщетение И за тези месеци.
До края на 2013 имате право на пропорционалната част от годишния отпуск според стажа Ви при този работодател. Ако имате нужния минимум /8 м. сумарно/ - имате право да ползвате отпуска. Естествено, ако работодателят Ви разреши. Може и по време на предизвестието. Работодателят може и да откаже.
Най-точен отговор с дати, дни и цифри могат да Ви дадат в ТРЗ или счетоводството на работодателя.
Ако мога да прежразирам въпроса така: Полага ли се платен отпуск за дните в болничен?, то отговорът е "Да, полага се". Нали болничните се зачитат за трудов стаж.
Според мен "напусна" означава последният ден /и евентуално час/, в който работника е бил на работа. Нищо не Ви пречи да попълните и тази дата. Важно е да има и останалите три.
По закон би трябвало да впишете ИЗПЛАТЕНИТЕ за конкретните месеци суми - напр. възнаграждение за личен труд, облагаем доход по ГДД от миналата година според месеците. Минималния осиг.доход, върху който се внасят осигуровките не е нито брутно, нито нетно възнаграждение, а някакво хипотетично число, оспоред което се пълни бюджета на ДОО.
На практика лелките на гише искат СОЛ да попълни сумата, върху която се самоосигурява. Като питаш защо и на какво основание, отговарят:"Защото така трябва!"
Аз процедирам така: 1. Брутен доход за периода от.. до.. . Изброявам по месеци ако има нещо платено или нули.
Забележка: Данните са взети от разплащателните документи. Съгласно чл. 3, ал. 4 от ППЗСПД сумите са посочени за месеца, през който са изплатени
2. Осигурителен доход за периода от.. до.., върху който са внесени авансови вноски по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО и изброявам по месеци.

Така хем пиша изисквания доход по закон, хем "слушам" лелките от гишетата.
Не зная какъв е смисълът на тази точка от заповедта, освен ако нямате някакъв контролилан достъп до обектите. Можете да напишете "напусна предприятието на 29.12. в 17:25 часа"
Обикновено в заповедите са достатъчни три дати - дата на заповедта, дата считано от коато заповедта влиза в сила и дата на връчване на работника.
Ако не се навие на чл.321/1/1, то трябва предизвестие по чл. 326 във връзка с чл.328/1/3
При срочен ТД предизвестието е 3 меесца, но не повече от срока на договора. Обезщетенията са по чл. 224, по всяка вероятност - по чл.222/1 и евентуално по 220.
Тъй като до м.02.2014 има по-малко от 3 месеца, по-добре изчакайте срока на договора. Тогава ще минете само с чл.224, ако отпуска не е ползван.
Искрено се надявам акупунктура и игло-терапия да е все пак медицинска процедура, а не към "Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти".
Прочети ЗМДТ и виж попада ли дейността ти сред изброените.
Скрит текст :
Ако и заплатата Ви е 460, то нетото е  360,60.
А колко е заплатата Ви не мога да кажа. Вижте трудовия си договор. Заплатата може да е и 310 лв, независимо че осигуровките са върху 460.
Праговете се променят всяка година, но не драстично.
Най-точна информация можете да получите от работодателя си или от счетоводителя му.
Стига да считате, че нещата няма да се променят - подавайте уведомление.
Но не оставяйте заповедта без подпис.
От борсата - никакви. Обезщетението не е облагаем доход по ЗДДФЛ. Освен това - изравняването е само за доходите по трудови правоотношения. Най-много да искате една декларация в свободен текст, че през пениода от... до... не е получавало доходи от ТД.
Относно този месец без здравно - кой е дължал ЗОВ - лицето като безработно  или работодателя? В първия случай мисля, че декларация 7 е достатъчна, а във втория  -Д1
Работникът е подал заявление за напускане на 30.11. Няма как заповедта да е връчена на 29.11.
Ама в събота работят ли? Тогава да са оформили нещата още на 30-ти.
Безумие, от колеги разбрах, че същият кръг от фирми подал жалбата към ВАС и в последствие отменила Наредбата Н 18, подготвя нова... но въпрос на време ...
Въпрос на време до какво? До включването на текста в трети закон? Или направо в някой кодекс? И пак - срокове за привеждане на апаратите в съответствие със закона, проверки, глоби, отменяне... нова разпоредба и пак отначало... Добре че поне не залагат нови изисквания към връзката с НАП, че иначе трябва и нови устройства да се купуват.... Но и това последното е въпрос на време. И на лоби....

Дано бъркам!
А може ли ТД да се счита прекратин на основание чл. 325/1/1, ако заповедта не е връчена на лицето? Щом ще напуска считано от 01.12., то заповедта би трябвало да е най-късно от 29.11 - преди два дни.
Освен това - имате още време за регистрацията в НАП.
С уговорката че не съм напълно в час по темата, но тъй от известно време следя дискусията, не можах да разбера защо беще нужна цялата тази истерия? Първо - промяна на Наредба Н 18 и задължителна връзка на автоматите за самообслужване с НАП, после отмяна на поправката, сега ново изменение на ЗДДС... А какво правим, ако отменят и тази поправка? И защо един текст, обявен вече за незаконосъобразин, влиза отново в законите? Дали текста, написан в един закон го прави "по-законен", отколкото същия, написан в наредба?...

ПП Сигурно в двата текста има някаква разлика. Не съм чела нито Н18, нито промяната на ЗДДС. Сигурно в двата текста има някаква разлика, но задълженията и разходите на собствениците на апаратите на самообслужване си остават същите.