Пенсионер с ТЕЛК ,съдружник в ООД прави само здравни вноски върху 420 лв..   Следва ли по граждански договор в същото дружество да се удържат и внасят здравни вноски ?
Обърнете внимание как според ЗДДФЛ се третират доходите на собственици и съдружници с дял над 5%, изплатени им от същото дружество.
И по какво този ГД се отличава от възнаграждението за личен труд? Ако въобще се отличава.
Никъде в питането не видях дали изпълнителят има друг осигурителен доход през периода или през част от периода, пенсионер лие, какъв е размера на възнаграждението, ...
Здравейте, предстой ни да предадем на фирма за вторични суровини бракувани ДМА ,баланси стари и др.Знае ли някой какви документи трябва да изготвя и те какво трябва да ни дадат?
Аналогично, както при кофражните платна  :wink1:
Здравейте, предстой ни да предадем на фирма за вторични суровини бракувани ДМА ,баланси стари и др.Знае ли някой какви документи трябва да изготвя и те какво трябва да ни дадат?
Днес в 10:20
Правите си комисия, която да бракува платната. След това ги товарите на камион и ги карате във фирма, изкупуваща скраб. Гледайте да няма много бетон по платната, защото правят отбив в цената. От там Ви дават кантарна бележка, според която и договорената цена издавате фактура без ДДС /чл.163а, ако не бъркам/. На базата на тази фактура Ви плащат. Ако е по касов кът - издавате и касов бон.
Това е.
Дали е основен или не ТД ще стане ясно примерно от Д1. 

Ще стане ясно от Д1, ако счетоводителят, който подготвя данните е наясно какъв точно е този договор.

От там ще са видни и други особености - важното е да са договорени в самия договор.
Да, нюансите и особеносттите трябва да са вписани в ТД, пък може и да не са посочени конкретните членове.

В конкретния пример - поставяйки се в ролята на "външен" счетоводител, не съм наясно какъв е ТД и как да попълня Д1. Е, ако по-долу в договора е описано....
Аз пък не мисля, че така написано основанието е изрядно. Най-малкото : не става ясно дали този ТД е основен или допълнителен.  С такова описание ТД може да е по чл. 67/1/1, по чл. 110, чл. 111, по 114, а може би и по други.
Аз също мисля, че не трябва да има дни от работодател. Притеснява ме, че от декларациите, които подавам в НАП/НОИ, от никъде не е видно, че през дните между двата болнични е ползван платен отпуск. Ако не платя трите дни по втория болничен и декларирам това в Д1 за м.12, ще има ли някакъв проблем при изплащането на болничния?
Работник е в болнични от 17 до 22.11. включително. От 23.11 до 02.12 е в платен отпуск. Следват 3.12 и 14.12 - почивни дни. От 05.12. до 07.12 отново е в болнични. Двата болнични са първични. Двата са с една и съща диагноза. Двата са за престой в болница. В различни болници.
Въпрос: По втория болничен има ли три дни от работодател?
А не може ли една фактура за това, което сега продавате, и втора фактура за петте бройки?
340 лв. :) от 1-вата до втората, и най-много 1 месец от до 410-я ден, колкото и да е високо :)
Не съм смятала месеците :smile1: пък и не зная колко време се плаща по 340.
Скоро смятах едно предстоящо обезщетение с три месеца по 550 лв и останалото МРЗ, та затова посочих цифрата.
Друг е въпросът колко пари ще взима от борсата, имайки предвид, че базата за обезщетение ще е почти 1 год. неплатено майчинство и 1 година платено т.е. за двете години базата ще е МРЗ за страната
Е, 250 - 260 лв са малко по-малко от 340 и много повече от нищо. Пък и майчинството може да е било високо.

ПП  Ще се въздържа от коментар на демографската политика на правителствата ни  :no:
Необходимо е. Осигуряването по ДУ е за дейността по ДУ /управлението/. За всяка останала дейност - проектантска, счетоводна, чертожническа и т.н. , която върши във фирмата си,  подлежи на самоосигуряване върху минимум 420 лв. Независимо дали получава възнаграждение за "личен труд" или не
Като гледам, от 01.04.2013 до 01.01.2017 ще са минали 3 години. Обезщетението ще е скоред дохода и стажа, но зависи и от начина на прекратяване на трудовия договор.
Във фирмата ни има физическо лице, което се осигурява като самоосигуряващо се и после ни възстановява преведените суми за осигуровки. Въпросното лице не е собственик/съдружник или свободна професия. Не получава доход от фирмата ни, а просто иска да се осигурява от някъде. В нарушение ли сме че го правим? Ако да, то как е най-удачно за лицето да се осигурява без да получава доходи?
В нарушение сте. След като лицето не е собственик/съдружник във фирмата, няма нито основание нито право да се самоосигурявя чрез нея. Нарушение е и осигуряването без упражняване на дейност. Самоосигуряването, както и осигуряването въобще, се основава или на собственост на действаща фирма, или на положен труд (трудов договор, граждански договор, договор за управление, свободна професия, земеделски стопанин и т.н.). Говоря за осигуряването за пенсия, общо заболяване и майчинство и някои от случаите - за безработица. Самоосигуряването на безработните по смисъла на Закона за здравното осигуряване и друга тема.
Щом лицето иска само да се осигурява, да си регистрира фирма, ЕТ, свободна професия или да получава доходи по ГД над 560 лева месечно.

ПП  Не разбрах дали вече осигурявате лицето или само имате подобно намерение? Ако вече го осигурявате, на какво основание подадохте ОКД5 (декларацията за регистрация на СОЛ)?
Здравейте, надявам се да пиша в правилната тема. Въпроса ми е следния: Лице, което е  регистрирано като свободна професия - журналист може ли да внася всеки месец авансовите си осигурителни вноски на база полученият хонорар?
Може, стига този хонорар да е между 420 и 2600 лв месечно.
Интересува ме при провеждане на ревизия, какъв период назад може да се проверява. По-точно за кои периоди можем да се позовем на давност?
Наясно съм с нормативните текстове, но се затруднявам с практическото пресмятане. По мои сметки при ревизия по ЗКПО, проведена м.12.2016, могат да изискват документи за цялата 2009 г, а ако се проведе през м.01.2017 - за 2010 г.
При ревизия по ДОО могат да проверяват 2010 година преди края на 2016, а след 01.01.2017 - до 2011 вкл.
При ревизия по ДДС - подобно на ЗКПОто, но не на цялата 2009 г., а от 01.12.2009 нататък /респективно от 01.12.2010/.

Така ли е? Или бъркам?
1. За да получава майчинство и като СОЛ  трябва да се осигурява за фонд “Общо заболяване и майчинство” и да има натрупани общо 12 месеца с ОЗМ някога някъде.
3. Ще се изчислява от всички доходи с ОЗМ през последните 18 /или 24 бяхаБ/ месеца

За да се осигурява като СОЛ в ЕООДто, трябва да е собственик на капитала.

Един съвет от мен - вместо приятелят ѝ да прехвърля всички дялове, да прехвърли само една част и ЕООДто да стане ООД с двама съдружници и управители. Преди майчинството, ако искат да икономисват,  приятелят няма да работи и няма да се осигурява.
И това го мислих като вариант, но в писмото точно си пише, че дните в НО със стаж пак си се попълват в т. 16.4 - болднатото в скрития текст.

Намерих няколко такива писма разяснения от НАП и всички са идентични. Последното е от 2014г и едва ли след това са променили това си мислене
Не зная кое писмо или указание четете. Във Вашия случай лицето е осигурено на друго основание и там му се води осигурителния стаж. Преценете дали при Вас ще има "допълнително " стаж. Ако смятате, че трябва да му зачетете стажа - не попълвайте дата на прекратяване на осигуряването, попълнене т.16 както сте я попълнили, но не попълвайте нищо в н.27 и 28. Ако смятате, че стажа при Вас не се зачита /осигурен е на другото място на 8часа/ - попълнете прекратяване на осигуряването и непълен месец в т.16