Здравейте,
при отхвърлени уведомления от НАП пише ли ви причина? При мен и за назначаване и за освобождаване изписва Файлът е отхвърлен! без да се посочва кое не е наред. С Бизнес Навигатор заплати работя.

Най-вероятно от БН още не са актуализирали програмата.
Ако Ви е спешно и ако е за един - двама работници, ползвайте актуалната  програма на НАП
И аз залагам на плащане в брой, защото е по ТД.
Първо: в ГДД по ЗДДФЛ ес декларират получени доходи. Второ - къде в ГДД се декларират начислените И платени дивиденти?
Още един въпрос: Какво означава "За 2016 се начисляеат дивиденти?" През 2016 е взето решение за разпределяне на дивидент? Решено е да се разпредели печалбата за 2016?
Вие да не бъркате възнаграждение по ДУ с дивидент? Ама тогава защо е справката по чл. 73....
Като няма приходи (и разходи, ако е по чл.29а), защо ще подава ГДД. Освен това няма да изравнява и осиг. доход.
Има право да ползва отпуск, ако работодателят разреши.
Изискването за 8 месеца стаж е от първия работодател нататък. Няма изискване да има 8 месеца при последния.
Много на дълго и на широко сте го написали.
От цялото това нещо важните неща са две:
- предходната Ви борса е била ОТ м.2.2014
- действащия в момента ТД е по заместване /чл. 68, ал. 1, т.3/.
Изводите:
-към днешна дата вече са минали 3 години от отпускането на предходното обезщетение.
- ТД по  чл. 68/1/1 се прекратява по чл. 325, ал. 1 ,т.5 със завръщането на титуляра или преминава в безсрочен ТД  на основание чл. 69, ал. 2, ако трудовият договор със замествания се прекрати през време на заместването.

При прекратяване на ТД при горните условия, ще имате право на "пълна борса", ако имате 9 месеца с ТД през последните 15 преди прекратяването на договора, не сте пенсионер и не сте осигурен/а на друго основание.
На такъв бих му обяснила накратко какво трябва да се направи - подаване на Д1 и Д6 за предходни периоди (размер на глобите, разрешения от НОИ / НАП, вероятни ревизии), плащане на задълженията (лихви), евентуално прекратяване на ТД със задна дата (глоби и проблеми), евентуално подаване на ГДД и ГФО и съответните глоби за закъснение. Накрая бих заявила, че не мога да рискувам да правя незаконни "врътки", ще определя подобаващ хонорар за услугата и ще искам поне 50% авансово. Ако се навие, поне парите да си заслужават. Ако не се навие - да се оправя както може.
Неразпределената печалба няма нищо общо с въпроса. Отваряте си данъчните декларации от последните 5 години. Отделяте тези от тях, в които ДАНЪЧНИЯ резултат е загуба. Вземате стойностите на тези дан.загуби и попълвате помощната справка за приспадане на загубите. После започвате приспадането от най-старата загуба нататък до изчерпването на наличната ДАНЪЧНА печалба.
Дължи всички осигуровки според трудовия договор.
Независимо дали е имало срок на изпитване или не, ако договорът Ви е със срок ДО 20.02.2017 и към днешна дата продължавате да ходите на работа и никой не Ви е изгонил, значи договорът Ви е станал безсрочен. При безсрочните ТД предизвестието е от 30 до 90 дни според записаното в договора.

Явно Вашият работодател е ползвал типов договор без да мисли какво прави....
Аз също си мислех  така,/след прочит на чл.51 ЗДДФЛ и уточнението на сайта на НСИ, че в обхвата влизат само физическите лица по чл.29а/, но вчера една служителка от ЦУ на НСИ ми каза- "Да госпожо задължени сте, не можете да си сметнете 25% НПР в частта разход на ОПР Ли?' И сега съм тотално объркана.
Страхотно изказване на служителката :) Какво общо имат процентите НПР с разходната част на ОПР? То вярно, че е стъкмистика, ама чак пък толкова....
Така е.
Догодина по това време включвате плащането в справката по чл.73
към Delphine
 в ЗСЧ не се споменава правоотношението с физическото лице (трудово, служебно или облигационно) - съставител на ГФО да е свързано именно с ролята му на съставител

По Вашата логика работник с длъжност чистач с код по НКИД 9***** със средно счетоводно образование и нужния стаж, междувременно пенсионер и не се занимаващ се със счетоводство от години , може да съставя и подписва ГФО? При положение, че и в ДХ няма такова задължение.

Относно ДУ - това е договор за управлението, а не за други дейности. Защо един собственик на ЕООД, който се осигурява само по ДУ, може да бъде санкциониран, ако проверката от ИТ констатира, че продава в собствения си магазин или кара собствения си камион, няма да бъде санкциониран, че извършва дейността на счетоводител?

Щом един управител по ДУ извършва и други дейности, освен управлението, трябва да се осигурява и са тези си дейности. Отделно и независимо от осигуряването по ДУ.
Ако служител е пропуснал да уведоми работодателя по втори трудов договор (чл.111), че е прекратил основният си и са изтекли 3-те дни , какво се прави ?
Би трябвало да се подаде уведомление за промяна на трудовия договор, нали ?
Би трябвало да се подаде уведомление за промяната. По-правилното е да се прекрати допълнителния ТД и да се сключи нов (основен). С две уведомления.
Направете го с днешна дата. По-добре късно, отколкото по-късно
Щом имате 9 месеца с трудов договор през последните 15 и не сте пенсионер, имате право на обезщетение за безработица.
Докато не минат 3 години от отпускане на предходното обезщетение (април 2017), ще имте право само на минимално обезщетение (4 месеца по 7,20 за работенден)
Ако колежката Ви севърне на работа след м.април и договорът Ви се прекрати "със завръщането на титуляра", ще имате право на пълна борса.. Ако до тогава не сте пенсионер по стаж и възраст.
5316
Новини » Re: да
25.03.2017, 21:57

Според мене, ако правилно съм разбрала ситуацията , не бихте могли да се впишете за съставител на ГФО с договор за управление в дружеството.

 :good:
Имам въпрос - ако след ползване на обезщетение за нетрудоспособност, работникът подаде в НОИ документи за обезщетение за безработица, как се процедира, трябва ли да върне обезщетението от болничния лист?

КСО
Чл. 54г. (1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание нормативен акт.
(2) Безработният е длъжен да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на обстоятелствата по ал. 1 в срок до 7 работни дни.
(3) Изплащането се възобновява от деня на отпадане на основанието за спиране за оставащия към датата на спиране период.
Не е много правилно.
Изключения: когато датата на прекратяване е била предварително определена или определима ( при ТД с определен срок, при изтичане на предизвестие...)
а съгласно кой нормативен акт не съм задължена да водя счетоводство?
Няма акт, който да задължава ФЛ /нетърговец/ да води счетоводство. Изключение: ако имате договор по някоя програма за подпомагане, където изрично се изисква водене на счетоводна отчетност. Или ако е избрал облагане "приходи-разходи", а не с процент НПР.
Кой е купувал материалите - фирмата или ФЛ?
Ако е фирмата, може да направите някакъв протокол за ремонта и вложените материали. Съобразявате се и с възможностите на собственика сам да извърши ремонта като дейности и като обем. Ако този ремонт е с характер на подобрение или модернизация - увеличавате стойността на актива. Ако е "прост" ремонт - минавате го на разход.
Ако материалите са купени от ФЛ става по-сложно. Ще трябва документ, че лицето ХХХ е извършило ремонт на помещението за еди каква си сума, която включва труда и вложените материали. При фирмата идва разход, но при ФЛ ще дойде приход, върху който с ГДД или преди това ще трябва да се плати данък. Т.е. - икономия няма :) Освен това има договор между свързани лица и услугата трябва да е по пазарни цени