Доколкото съм наясно с последователността на действията, първо се прави везомосттта, после Д1 и Д6 с данните от ведомостта. Естествено, че е грешно подаването на Д1 и Д6 с различни данни, несъответстващи на ведомостта.
Тъй като Д1 и Д6 явно не са приени, подайте нови, редовни  с правилните данни.  Ако са приети в неправилна конференция от данни - направете корекция
Да прифразирам горното:
При работа на 4 часа се признават 30 работни дни за трудов и осигурителен стаж. Например дните от 01,01, до 12,02,. които да кажем са точно 30 р.д., трудовия стаж е 1 м. и 12 дни, а осигурителния стаж  е 30 р.д. по 4 часа или 15 дни осиг.стаж

Това е извадка от указанията към УП 3:
4. За осигурителен стаж се зачита времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, на неплатения отпуск до 30 работни дни в една календарна година и на платените отпуски по Кодекса на труда (КТ) или по други закони; когато лицето е работило при непълно работно време тези отпуски се зачитат за осигурителен стаж пропорционално на пълната продължителност на работното време (чл. 38, ал. 3, т. 5 от НПОС).
Щом иска да строи, повече от препоръчително е да сключи договор със строителна фирма.
Дали може да ползва ДДСто зависи дали построено то ще се ползва за дейността или не. От там и много вариации
По какъвто и начин ефективно да внасят осигуровките, фактически са си за сметка на лицето. Дали ще е като конкретно плащане, дали ще е като разчет (задължение) към фирмата, дали това задължение ще прерасне в заем.... Е, ако много дълго дължи пари на фирмата (си), при проверка може да се тълкува като безлихвен заем, което между свързани лица се санкционира по чл.16 от ЗКПО.
Може да си трупа задължения към фирмата до второ пришествие. Стига фирмата да има пари :)
А НАП вярно ли питат за осигуровките? Или Вие си мислите, че ще питат? Защо не питат безработните от къде вземат пари за ЗО?
Не Ви пожелавам наистина от НАП да питат, защото за осигуровките едва ли ще са против, но ще питат какво яде, как си плаща сметките, как покрива жизнения минимум...
Възможности: договор за управление или трудов договор.
Щом не е собственик/съдружник не е възможно да се самоосигурява. И не само че не може да е СОЛ чрез булстата на тази фирма, но дори да е СОЛ в друга фирма, за управлението на тази пак трябва да е по ДУ или ТД.

Не коментирам "безвъзмезден ДУ" или "ДУ без заплащане ", защото според мен едно са пълна глупост  и второ - има отклонение от пазарните принципи при сделки със свързани лица
Автомобилът не се ползва за дейността? Тогава какви разходи отчитате свързани с този автомобил?
Зависи брутното какво съдържа. Изчислението е от осн.заплата + добавките с постоянен характер (клас, вредни, ДМС...) да последния предходен месец, в който има отработени поне 10 дни
705.37/4=176.34
705.37-560=145.37
176.34 > 146,37      -> удържате 146,37
Ами следят редовно какво се вписва в ТР.
След някой ден ще получите и покана от Метро, от телефонни оператори и т. н.
Щом сте работили 12 /пълни/ месеца, единствената възможност за обезщетение е 4 месеца по 9 лв на ден. Няма значение как ще се прекрати договора
Е, това е по-добрия вариант от случая, ако сте работили под 12 месеца и продължите да вземате остатъка от старото обезщетение, което ще е по-малко
Зависи колко точно сте работили. Ако е по-малко от 12 месеца и при зарочване на работа сте уведомили НОИ,  сега ще имате право на остатъка от определеното вече обезщетение. Иска се в 7-дневен срок да се регистрирате в Агенцията по заетостта.
Ако сте работили 12 и повече месеци, сега ще имате право на минимума (4 месеца по 9 лв на работен ден), тъй като от отпускането на предходното обезщетение не са минали 3 години.
Аз подадох ненулево ДДС днес.Прие го без проблем има си входящ номер.
Е, и?
Днес е 03.08. и е съвсем нормално.
Реквизитът "МОЛ" не е задължителен във фактурите.
Може да впишете склададжията или магазинера, ако те са материалноотговорни за сделката
Да. 4 месеца по около 200 лв на месец.
Освен ако не е пенсионер или подлежи на осигуряване на друго основание
Значи ГД е за седем месеца. При това условие и при 25% нормативно признати разходи, ако брутната сума по договора е 5227 лв има осигуровки и нямате право на обезщетение. Ако брутната сума е 5226 лв може да имате право на обезщетение за безработица.
Датата на плащане не е от голямо значение. Важното е кога е положен труда (целия период на на ГД)
Значи има някаква грешка. Говорете с шефа и/или със счетоводителя
Заплата Ви тогава колко е била? Под или над 560 лв?
Имате отработени един месец след майчинството и преди платения отпуск? Този месец отработени  месец е от 1-ви до 30-ти, от 10-ти до 10-ти другия месец или от 20-ти до 20-ти?