Намерете си счетоводител!!!!

Конкретно на въпроса "колко печалба ще трябва да платя през следващата 2021 година за имотите?" Щом сте фирма, не се изчислява печалба от всяка сделка, а е за цялостната дейност на фирмата през годината. Може и на нула да излезете, знам ли...
Първо по въпрос 2. Не, няма да е от заплатата, която сте вземали.  Е, може за влезе в изчислението с някой месец.

Обезщетението се изчислява от среднодневния осигурителен доход от последните 24 месеца преди месеца на прекратяване на трудовия договор.

По т.1. Когато в 24- месечния период влизат месеци с майчинство и болнични, за този период се взема дохода, от който е изчислено майчинството или болничния. За времето, когато сте получавали 380 лв. се взема минималната работна заплата за периода.
1. Непълното работно време може да се въведе едностранно от шефа със заповед и без да се търси съгласието на работниците. Не зная как е при Вас.
2. тя откаже да ме съкрати по член 328 може ли да  си търся правата в Инспекцията по труда? - прекратяването на ТД по чл.328 става по инициатива на работодателя и желанието на работника не е от значение. 
3. има ли право ,да ми откаже съкращение по въпросният член  за намаленото работно време, - да, има право да откаже прекратяване на договора по чл.328, ако прецени, че няма основанеи за прилагането му или след подбор реши, че ще съкрати други работници, а Вас, като по-ценен кадър, ще задържи.
В чл.328 няма точка за прекратяване на ТД  заради намалено работно време.
4. Както казаха и по-горе, обезщетението по чл.222, ал.1 ще Ви бъде изплатено най-рано един месец след прекратяване на ТД и то ако до тогава не си намерите работа,  ако си поискате обезщетението от работодателя с писмено искане ...
Никак. Лицето е заинтересовано. Слагам книжката и заповедта в делото и чакам добри времена.
Дано прекратяването не е по взаимно съгласие или чл.331
Служителят е съгласен да се откаже от полагащите му се обезщетения от страна на работодателя
Това  няма правно действие и по никакъв начин не освобождава работодателя от задълженията му.

За членовете: чл.71, ал.1, чл.325, ал.1, т.3, 4, някои точки от чл.328, които не да описани в чл.222, ал.1...
И аз така.Но се учудих защо одитор преоценява ДМАта всяка година и то амортизирани.
Благодаря ви.
Не се чудете, радвайте се :) Повече амортизации- повече разходи.
Моите автомобили отдавна са с нулева стойност и така си стоят.
Колко до "даването на стойности", вижте какви са условията за преоценка на активи според СС..
Нямам възможност да погледна в закона. Бихте ли ми припомнили до кога е срока за третата вноска?
След като уведомлението не е прието, за каква корекция става въпрос?
Продавате ново уведомление. Ако е нужно - анулирате стария ТД и подписвате нов ТД
Значи, след като лицето Х закупи автомобила от където и да е, тя става негова  собственост.  След това, на когото и да я продаде, продава своя кола.
Особености:
- след като лицето продава автомобила като ФЛ, то при сделката се дължи ДДС,  само ако е регистриран по ЗДДС. Дали фирмата- купувач е регистрирана  или не по ЗДДС в случая няма значение
- след като продава автомобила на собствената си фирма, трябва да се съобразява с пазарните цени. Иначе попада в обхвата на чл.16 от ЗКПО
1.Върху цената по документи.
2. Едва ли.  Освен ако сте свързани лица.
3. Ами отчетете си я. Според това дали цената е под или над Вашия праг за ДМА, може за отчетете разхода веднага оли като процент амортизация

Моля!
1. 1. Никой не знае. Ще стане ясно като приемат Закона за бюджета на ДОД за 2021.
1.2. Върху обезщетението за безработица няма данък, осигуровки и други удръжки. Така че каквото Ви определят, това получавате.
3. За периада до 410 дни се взема дохода, от който е изчислено майчинството.  За периода, през който сте получавали по 380 лв, се взема минималната работна заплата за страната.
трябва ли да броя дните - естествено.
Ако към 01.12.2019 е имал стаж 5 г.  0 м. и 2 дни, то при така описания отпуск към 01.01.2021 ще има 5 г.11 м. и  27 дни и увеличението на добавката за ТС и ПО ще е от 01.02.2021, когато ще има 6 г. и 27 д.
По друг начин ще стоят нещата, ако към 01.12.2019 е имал стаж  5 г. и 5 д. или 5 г. и 28 д.
https://www.anagami.bg/blog/grajdanski-dogovor-maichinstvo/
https://accountingnews.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-129.html

Ето два коментара по въпроса.
При добро желание може да намерите още.

ПП Тъй като във въпроса не е уточнено, приемам, че майката ползва майчинството по ТД.
Ако кажа "може", ще ми отговориш ли какви осигуровки ще се дължат по този ГД?
Пресмятате каква част от тези 4 месеца се зачита за трудов стаж и каква част не се зачита.
Пресмятате отново трудовия му стаж след последната кръгла година /последното увеличение на "класа"/ и определяте датата за ново увеличение. Най-вероятно не е нито след два, нито след 4 месеца, но и тези варианти са възможни.
Напомням, че тази година се зачитат 60 р.д., което е близо 3 месеца.