Благодаря за бързия и изчерпателен отговор.Аз в момента съм в болничен (вече 2 месеца) и счетоводителя ми каза,че може да ме съкратят поради несправяне с работата,но не знам дали ще имам право на пълно обезщетение.
Казвате, че сте започнала работа през юли и сте родила през януари. Може би мямате шест отработени месеци. Разберете се със счетоводителя или с шефа да вмъкнат в договора 'във връзка с чл.70' срок на изпитване в полза на работодателя и в първия ден, когато се явите на работа, да прекратят ТД по чл.71/1.
Това е най-изгодния вариант и за двете страни.
Щом сте СОЛ  (самоосигуряващо се лице), то не Ви се внасят осигуровки за безработица и нямате право на такова обезщетение при спиране на самоосигуряването.
Освен това - осигуряването като СОЛ не дава право на отпуск. Отпуските са само при трудов договор, Осигуровките на СОЛ са за пенсия и здравни. По желание може да се осигуряват и за болнични поради общо заболяване и за майчинство/ОЗМ/. Дали Вие се осигурявате за ОЗМ - не мога да кажа.
Нищо не разбирам....Не съм управител,а просто съдружник - това добре. Възможно е. Управител си е собственика - вие като съдружник, не сте ли собственик? Или искате да кажете, че управител е другия съдружник? Така може.
Нямам ТД ??? а преди това казвате:  ползвам правата на работник и ми се плащат осигуровките. Бихте ли обяснили по-подробно - как сте работник без трудов договор и на какво основание Ви осигуряват? Като СОЛ? Ако не Ви се внасят осигуровки за безработица /по трудов договор/ въобще нямате право на обезщетение.
Не зная какво точно разбирате под "Регистриран съм като съдружник" и "ако  ме отпишат от регистъра", но ограниччението за ползване на обезщетение за безработица е "не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс". Фактът, че сте съдружник във фирма сам по себе си не означава автоматично, че подлежите на осигуряване. Ако фирмата работи и сте вписан като управител по силата на учредителния акт - забравете за обезщетение за безработица. Ако фирмата няма дейност или не сте вписан като управител - имате шанс. Задължително не трябва да имате подадена декларация за самоосигуряване или ако има такава - самоосигуряването трябва за е прекратено преди прекратяването на трудовия договор.
Най-точен отговор може да Ви даде счетоводителят на фирмата Ви, защото е запознат с конкретните факти.
Щом нямате прекъсване от 6 месеца - става :)
Важното е да имате 9 месеца със трудов договор през последните 15.

А молбата Ви за прекратяване на договора в старата фирма уважена ли е? Прекратен ли е трудовия договор и оформена ли е трудовата Ви книжка?
След като сте започнала работа от 01.02., то работодателят ще Ви осигурява от февруари. За януари трябва сама да си внесете осигуровките. И проветете каква сума точно дължите, защото от 26.02. до датата на плащане има лихва.
Няма значение, че ТД е подписан и регистриран през януари, трудовият и осигурителен стаж започват от първия отработен ден.
може ли собственик на ЕООд да бъде назначен на трудов договор в същото дружество  макар че има впидсан дог за упвавление и е собственик ???
Не може. Независимо дали има ДУ със себе си.
Има само една възможност собственика да работи на ТД в своето ЕООД - да има друг управител по ДУ /вписан в ТР/ и да върши само работата по трудовия договор. И тази възможност е доста спорна.
Здравейте, в продължение на темата - въпросното СОЛ се регистрира в НОИ и ще получава обезщетение. Но, не признаха осиг.стаж от осиг.книжка, за да получи обезщет. по дълго време. Като СОЛ той има заверени 11 г. и по тр.договор 2 год. Но отговорили че се взема под внимание само от тр.д-р и му дадоха само 4 мес. Не съм сигурна, това правилно ли е?
Правилно е. Взема се стажа с осигуровки за безработица, а като СОЛ няма такива.
Пише го в КСО, точно под табличката с месеците.
Ще получаваш, когато достигнеш 12-те месеца стаж. Болничният и майчинството също се броят за стаж. Т.е. - ако преди да започне майчинството имаш 11 месеца стаж, то първия месец няма да ти се плаща, а след това ще имаш 12 месеца и ще започне плащането.
Никаква. Стига плащанията да са документирани
От  22.02.2016 до 21.03.2016 вкл
Обезщетението не трябва ли да е от 06.01.2016 до 05.02.2016 г вкл.?
Иначе дните са така
Вземате двата екземпляра от фактурата, установявяте кой къде е сгрешил и "грешният" прави корекция.
Недопустимо е една фактура /с един номер, една дата, един издател/ да е с различни стойнокти в различните екземпляри.
Здравейте,
аз съм СОЛ и платих през февруари 2016-та осигурителни вноски за ноември и декемемврийските ми се изчистиха и справката ми за задължения е чиста, но като отворя архив 2015-та ми излиза, че имам неплатени задължения за ноември, а вноските ми за тези задължения стоят като надвнесени (остатък). Имате ли някаква идея дали НАП ще си ги прихванат някога или да пусна молба? Не ми се иска да пускам молба, за да не им се набия на очи и да ми напишат акт затова, че съм платила по-късно.
Този въпрос не го ли задавахте вече? Или може би не и в този форум? Казах Ви - ако не можете да си изясните нещата само от справките на сайта на НАП или по телефона, отидете на място, но не на гишетата, а при инспекторите
Втория ми въпрос е има ли право работодателя по втория ми трудов договор да го прекрати след изтичане на първата година майчинство, по мое желания?

По вторият въпрос - всеки работодател /по първи или по втори ТД/ има право да прекрати трудовия договор по време на болнични и/или майчинство, когато прекратяването става по Ваше желание.
Не е точно така. Имахме го вече този проблем сблъскан с НАП. Щом има ЕООД задължително се осигурява от там.
Това няма ли да пречи, ако ЗП кандидатства за субсидии и трябва да представи документ за самоосигуряването?

ПП Не съм наясно. Питам за да си изясня нещата за себе си, защото може би скоро ще се сблъскам с този проблем.
А да прикача ли помощната справка към ГДД?
По желание.
Доколкото съм наясно със ЗДДС, обикновено ДДС се начислява при продажбата и от продавача. Малко са случаите на сделки в страната, при които ДДС се начислява от купувача. Аз се сещам само  за покупка на отпадъци от лицензирани фирми.
Добре де, нали купувате, а не продавате? Защо ВИЕ ще начислявате ДДС? Това е работа на продавача. Ако е регистриран по ДДС.