въпреки, че няма упоменат срок на изпитване,
Я пак погледнете за такъв срок. КТ дава право изпитването да е ДО 6 месеца, но не поставя долна граница. Ако срокът наистина не е упоменат, на работодателя ще е трудно да докаже, че не е 2 месеца например и може и да го осъдите за прилагането на чл.71.
МОДа се определя според първата цифра на кода на длъжността и кода на дейността на фирмата. Ако в таблицата според двата кода пише МОД 600 лв, то при 8 часов работен ден и петдневна работна седмица можете да назначите човека на 510 лв, но да го осигурявате на 600. Т.е. заплатата не може да е под МРЗ, а осигуровките под прага.
Ако е на непълно работно време - пропорционално.

Дано съм го обяснила разбираемо.
Какъв срок на изпитване е посочен в договора?
Едва ли е един месец.

Г-н Маринов, съберете действително отработените периоди (без болничните, отпуските и другите отсъствия), сравнете със срока на изпитване, посочен в договора. Ако този срок не е надвишен, работодателят има пълното право да прекрати договора по чл.71, ал.1 без обяснение, без обезщетения и без защита. Единственото, което дължи, е обезщетение за неизползван отпуск.
Като допълнение: този начин на прекратяване на ТД дава право на "пълна" борса. Ако са спазени останалите изисквания, разбира се.
Здравейте! СОЛ, пенсионер, който се осигурява само за здравно върху 510 лв., ако си изплати възнаграждение за личен труд в размер на 5000 лв. дължи ли осигуровки и върху сумата, изплатена за личен труд или това го прави когато си подаде декларацията по чл.50.  Тъй като личния труд се приравнява на трудов договор, трябва ли да се осигурява и за ДОО.
С ГДД и таблица 2.
Приравнява се към ТД само за данъка. Няма ДОО, след като като  СОЛ не се осигурява за това.
Две Д1 и две Д6.
От датата на сключване на ГД до датата на завършване и приемане на извършеното.
Датата на отпускане - 09.2015
По първия въпрос: ако работодателя прекрати договора поради закриване на щата или намаляване на дейност без разрешение от ИТ, рискува да си навлече големи неприятности при евентуална проверка. Освен това при това уволнение има и допълнителни плащания от работодателя  (обезщетение, осигуровки)
По втория: "пълна" борса. Неприятното е, че зачестиха проверки на такъв тип прекратявания. Хубавото е, че проверките (за сега ) са по документи и ако всичко е оформено добре, няма проблем. Само евентуално забавяне на обезщетението.
За времето при настоящия (новия) работодател имате право на платен  отпуск пропорционално на отработените и подлежащи на отработване месеци до края на годината. Ако сте започнали работа на 01.10. или няколко дни след това, очаква се да не напускате до 31.12., при предходни работодатели вече имате 8 месеца трудов стаж и при предходния работодател не сте ползвали повече отпуск от полагащия Ви си за отработеното време, то до края на годината имате право на 5 работни дни платен отпуск (при 20 годишно по ТД).
Имате право да ползвате отпуска още след първия работен ден. За ползването са нужни: молба/заявление от Ваша страна и съгласие (заповед) на работодателя. Работодателят има право да откаже ползването точно в избрания момент. Той има право да откаже ползването и на неплатен отпуск.  Явно трябва "договорка" :)
Данъкът върху доходите винаги се "поема" от лицето, получило дохода. Т.е. от Вас. Друг въпрос е, че работодателя ще го внесе в бюджета, но след като го удържи от Вас.
Това, че сте с ТЕЛК над 50%, не означава, че сте освободени от данък. Имате право само на определена сума необлагаем минимум (690 .лв по смътни спомени). Ако сумата е над този минимум, дължите данък върху горницата.  В края на годината се прави изравняване на годишна база от работодателя  към 31.12. или чрез подаване на ГДД
Какво се подава и с кои декларации?
Ако е до ЗОВ за периода на майчинство, това не зависи от заплатата, а от конкретна сума, определена в ЗЗО, ЗБДОО и ЗБНЗОК. Когато тази сума се промени, естествено е, че трябва да се съобразите с тази промяна.
Чл.118 не е за промяна в осигуряването, а в заплатата :)
Заплатата на майката ще бъде повишена (евентуално) чак когато се върне на работа и няма никакъв смисъл сега да издавате подобна заповед.
Пък и докато е в майчинство никакви подобни увеличения на запларата или МОД няма да повлияят на обезщетението, което получава. Е, ако то е под минимума, служебно ще си го вдигнат. Независимо дали има или не Ваши заповеди
При прекратяване на ТД не се попълва ЕКАТТЕ. Аз бих "забравила"за пропуска.
Зависи от микроинвеста :)
Делтата е с безплатно ползване.
Делта про се плаща, но има демо.
Виж в сайта на фирмата.
1. По закон обезщетението за безработица започва след периода за който се дължи обезщетение по чл.222/1.  Доколкото КТ позволява, този период може да е повече от един месец. От НОИ имат възможност (обикновено не го правят) да се позоват на това и да изчакат или да поискат допълнителни документи.
2. Обикновено от НОИ провеждат един "приятелски" разговор с работника, разясняват му правата, омесват ги и ги представят като задължения. След това му дават една сл.бележка, която е "да послужи пред фирма... за изплащане на обезщетение" с устни указания, че е длъжен да я представи на бившия си шеф, че той е длъжен да плати и т.н. И че ако не го направи, ще стане еди какъв си апокалипсис. А хората повече вярват на такъв тип "разяснения", отколкото на думите на някакъв си счетоводител или ТРЗ.
3. Работникът няма право да се откаже от обезщетението по чл.222/1, дори да го е заявил писмено. Не, че не може да го напише, но всеки отказ от право е нищожен. Той има право да реши дали да потърси обезщетението или да не го потърси и кога да го направи. Срокът е три годишен.

От моята практиката - в 6 от 8 случая работникът беше "насочен" от НОИ да си търси обезщетението, като в три от тях със заплахата, че нямало да му плащат безработицата. 
Ако искате да напуснете преди изтичане на предизвестието, това е единствения вариант. Освен взаимното съгласие, разбира се.  Пожелавам Ви да има такова.

Имайте предвид, че предизвестието  започва да тече от деня, следващ този, през който е връчено на работодателя. За това датата на връчване трябва да е надеждно документирана (входящ номер, дата и подпис на Вашия укземпляр и т.н.)
Да уведомите работодателя, че няма да спазите целия срок на предизвестието о да му обезщетение в размер на брутната си заплата за оставащите дни.
При пенсиониране можете да "откупите" до 5 години осигурителен стаж като внесете съответните осигуровки.
Не ме питайте за подробности, защото не зная. Дано по-това време има по-компетентни колеги. Ако не, изчакайте до понеделник.
Ако не се лъжа, за да ползва обезщетението, лицето трявба да се запише в бюрото по труда. Предвид, че има срок от 7 дни да се отпише, ако започне работа, може да изчакате след изтичане на вашите 30 дни да изчакате още 10 и да проверите тогава.
Друг вариант е да изпратите главна инспецкя по труда на мястото в което работи, но ще направите проблем на колегите, които не са отразили промяна, а и по-лошо, ако не са му пуснали трудов договор.

Няма изискване лицето да се регистрира на борсата, за да получи обезщетението по чл.222/1.
Единственото доказателство е трудовата книжка.  Вярно е, че са възможни спекулации. Грешката може да бъде установена от НАП/НОИ, когато за един и същи период има Д1 и за отработени дни, и за обезщетение.  Ама те имат интерес от двойните осигуровки.
Искайте ТК в оригинал и декларация, че не е работил.  Само направевото от работника копие не Ви е достатъчно. От там нататък, ако мислите, че лъже, Вие трябва да го докажете.
Може да помолите за справка с пин, но не е длъжен да представи.
Извинете за невежеството, но какво означава "осигурителна година"?