От мен имате "не". Прекъсването на осигуряването от 01.10.2016 до 18.04.2017 е повече от 6 месеца и няма как да изпълните условието за 9 месеца с осигуровки за безработица от последните 15.
Сега , когато подаде декларация за доход, показва сумите и спира да получава детски надбавки - за една година ли?
ТАКА ЛИ Е ?
Не, не е така! Защо ще подава декларация сега? Да му кажат, че дохода му е над тавана? Това не може ли да си го прецени и без декларация? Детските ще се плащат докато изтече периода, за който са отпуснати и спират. Може за година, може за две, може за 5 месеца. Зависи кога средномесечния доход ще падне под границата. За сега нищо не се знае - може да вдигнат прага, може да се увеличи броя на членовете на семейството, може доходите да паднат... Последното не Ви пожелавам.

И не е нужно да питате по всички форуми. Отговорът е един.
Явно целта е да не се внасят по 22 лв всеки месец. В тази връзка искам да попитам: ако безработен ползва болничен (майчинство, до 30 дни след прекратяване на ТД...), води ли се здравноосигурен или трябва да подава Д7 и да си внася ЗО за своя сметка?
В две Д1. С дата на прекратяване и дата на начало на осигуряване.
прекратяване на трудов договор дори и по взаимно съгласие по време на болничен не бих пуснал.
Не виждам причина да не може по взаимно съгласие. Предизвестието от работодател е по-тегава работа - трябва да има условия, евентуално ра, решение от ИТ... Ако предизвестието е от работника, каква е разликата от взаимното съгласие? В случая не става дума за обезщетение за безработица.
Здравейте,миналата година напуснах работното си място по взаимно съгласие.Регистрирах се на борсата и получавах обезщетение  около месец.Имах право на борса 4 месеца.

За съжаление няма да имате право на пълна борса. До като не минат 3 години от отпускане на последното обезщетение, ще имате право само на минимума. Независимо от начина на прекратяване на договора. Разбира се, ако към датата на прекратяването имате 9 месеца с осигуровки за безработица от последните 15.
От 03.07.2016 до 04.07.2017 янно има повече от 9 месеца. Ако през тези месеци не сте ползвали неплатен отпуск повече от 4-5 месеца, сте имаЛ право на обезщетение за безработица. За целта е трябваЛО да се регистрирате в Агенцията по заетостта до 7 работни дни след прекратяване на трудовия договор. Ако нямате друг трудов стаж, щяхте да имате право на обезщетение за 4 месеца в размер на 60% от осигурителния доход през последните 24 месеца преди прекратяване на договора. /За месеците бев трудов договор се взема минималната работна заплата/ .Не звая каква е била заплатата Ви през последната година, но ако е била близка до минималната, обезщетението щеше да е около 250- 270 лв месечно.
При положение, че се регистрирате сега, почти три месеца по-късно, също ще имате право на обезщетение, но за срок, намален със срока на закъснението. Съветвам Ви да не се регистрирате изобщо, защото заради този един месец обезщетение през следващите три години когато пак имате право на обезщетение, то ще бъде минималното - 4 месеца по около 150 лв.  Ако не мислите скоро да започнете постоянна работа, докато още нямате 6 месеца луфт, намерете си някой да Ви назначи на срочен договор /напр. за определена работа/ или на договор със срок на изпитване, и след няколко дни да прекрати договора. Тогава се запишете на борсата. И гледайте да не изтървете сроковете.
Ако прецените, че разходите са повече от 25%, може би ООД или ЕООД ще е по-икономично.
Не ми се струва неясно.
(2)Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина
Ако тези ЗО са удържани по ведомост /когато в месеца има неплатен + отработени дни/ - приспадате.
Когато тези вноски са направени с ПКО за няколко месеца непред или назад - не приспадате за месеца, а правите това на годишна основа /чл.25, ал.1 от ЗДДФЛ/
И защо всеки месец от 2016 по един протокол? За да имате четири Д55 + четири глоби и повече лихви?
Пуснете си 12 протокола през последното тримесечие на 2016 и една Д55.
А защо не 12 протокола през третото тримесечие на 2017? Без корекции, без глоби, без лихви...
 каква е вероятността да се търси произхода на тези пари от 2007 ...

От 2007 едва ли ще търсят произход - минало е давност.
Мисля си , че може и един протокол-напр.за 50000,00лв., а после 6бр.РКО
Eй това съвсем не може
НЕ може 50 протокола по 10500 :)
Може 51 протокола по 9999,99, като плащате на каса общо 9499,99 общо на всички съдружници.
Моля, коментирайте предложението ми
Възможно е като решение. Зависи от сумите :)
Щом в ДУ няма уговорени отпуски, явно трябва да се явите на работа.
Няма проблем да ползвате платен отпуск по трудовия договор и да работите по ДУ. Същото важи и при "стандартен" неплатен. Дали важи и при неплатен за гледане на дете, не съм 100% сигурна. Изчакайте друг отговор.
За определяне на осигуровките трябва да разбиете по месеци. Д1 също се подава по месеци.
Плащането може да си е едно.
А освен с девиденти, как по друг начин елегантно да си намаля касата? :)
Отпуснете заем на някой с "червена" каса.
Не знам дали съм се изразил правилно - във всяко решение сумата да е до 10000 лв., а не общо.
Благодаря :) Хубав ден!
Да, така Ви разбрах :)
Тази тема е една от най-актуалните през последните две седмици :)