В момента съм на тема "съпруга на ЗП". Четох законите, указанията и стигнах до следните изводи:
- ако съпругата не извършва друга дейност, подлежаща на осигуряване и ако помага на съпруга си в земеделската работа, може да се самосигурява по чл.4, ал.9 от КСО
- осигуровките са само за ДОО /само пенсия, пенсия и ДЗПО и е възможно +ОЗМ/ върху осиг.доход като ЗП /420 лв. за 2020/
- осигуровките се внасят от ЗП по ЕГН на съпругата
- всеки месец се подава Д1 с код 96. Подава се по ЕИК на ЗП и ЕГН на съпругата
- веднъж годишно се подава Д6 - 13 по ЕГН на съпругата
- здравното осигуряване е по чл.40, ал.5 от ЗЗО - като на безработен. ЗО не се отразяват в Д1 и Д6. Подава се Д7, ако вече не е подадена.

Пропускам ли нещо?

Предполагам, че няма съществени промени в това становище: https://www.msoft.bg/infodocs/Stanoviste.NAP-20-00-194_11.10.2012.pdf
и в тази тема: https://kik-info.com/forum/index.php?topic=11361.0
/освен че наредбата вече е Н13 и осиг.доход е по-висок/
Лицето се осигурява на ниския процент. Следователно при попълване на данните в Приложението за болнични ще отбележи, че към момента не е осигурено за ОЗМ. Според мене това е едно основно изискване за да има право на обезщетение...

Е, към момента нали е осигурено за ОЗМ по ТД
 но не под 60 и над 300 лв месечно за периода на упражняване на дейност

Да се чете "не под 610 и над 3000 лв месечно за периода на упражняване на дейност"
Ако имате доход по трудав договор,  то горната граница от 3000 лв се отнася сумарно за дохода по ТД и от електронната търговия. За долната граница ТД има значение  само ако заплатата по ТД е от 2390 нагоре.
Осигуровките са минимум върху 610 месено за месеците, през които имате дейност.
В края на годината се прави изравняване върху реалния доход, но не под 60 и над 300 лв месечно за периода на упражняване на дейност.
При самоосигуряващите се лица няма работно време
А какво е първото мнение, че да можем да коментираме?
Собственикът внася в касата/банката на фирмата едни пари, които фирмата е внесла от негово име. Какви допълнителни вноски виждате тук? И защо намесвате чл.134? Това са си разчети със собственика или съдружника. Те възникват, погасяват се, възникват, натрупват се, погасяват се на части... както дойде. Една сметка за разчети със собственика/ците ще свърши добра работа.  Ако имате повече собственици, водете ти аналитично.  Аз ползвам 4931, 4932...
Би трябвало да се разграничава собственикът, който може да отдава под наем (и е ДЗЛ) и реалният получател на парите, по чиято сметка идват. Според мен вторият е само касичка, както и би трябвало да има някакъв документ за това, например тристранен протокол или нещо подобно. Но не съм следил практиката и не съм сигурен :)

Вече може да си сигурен. Доходът от наем на имот е доход/облагаем доход/ на собственика. Това, че наемателят плаща на друго лице без да има някакъв документ "черно на бяло" и с подписи , си е негов проблем. В един момент може да го осъдят , че не си е платил на собственика-наемодател.
Сега няма да стане
До февруари има време :)

Напомням:
"Спирането на дейност", освен ако не е свързано с дерегистрация по ДДС, не Ви освобождава от задължението за подаване на месечни СД.
В болничния има една точка "Режим на лечение". Ако там е отметнато "свободен е право на напускане на страната", няма да имате никакъв проблем. При всеки друг посочен режим напускането на страната може да доведе до проблем. Не зная дали в НОИ ще получат информация, че напускате страната или не, но работодателят Ви може да обжалва болничния, ако установи, че не спазвате предписания режим. Той има право на това.
По календар.
от 18,11 до 17,12 включително е ... 1 месец
Ако беше работил през това време, нали щеше да вземе 1 заплата?

Друг въпрос е, че възнаграждението за 1-17,11, ще трябва да се изчисли пропорционално на работните дни
Прочетете отново съветите на Ангел (отговор #6)!!!!
Най-добре е бързо да си намерите някой да Ви назначи на безсрочен ТД и да "отработите" няколко дни преди 45-дневния болничен. Майчинството може да е в размер на минималната работна заплата.

Това, че сте си "покривала осигуровките сама  по чл. 40 ал. 5 от ЗЗО" е задължително по закон. Ползата обаче е само че няма за плащате за прегледите и раждането извън стандартните такси
От 18г. до момента с прекъсвания имам осигуровки от работодател на 4 часа. Нямам осигуровки внасяни за майчинство или някакво заболяване.
А колко общо е този стаж при работодател? От 18 до 25 г. нямате ли поне 2 години общо трудов стаж /което е 1 година осигурителен/?

Щом говорите за работно време и работодател, значи сте била на трудов договор. При ТД се внасят осигуровки за общо заболяване и майчинство.
  Работникът си пуска едно заявление, че иска да прекрати дотовора хххх дни преди изтичане на предизвестието и заявява, че ще плати сумата ууу като обезщетение по чл.222, ал.2
Тези 15 дни дали ще ги пише във фиша или не, не е от голямо значение.
В трудовата книжка трябва да е записан пълния стаж от 2 години /по Вашите данни/
Например от 16.11.2018 /първи отработен ден/ до 17.11,2020 г /първия ден, през който не сте на работа/ - стаж 20 години, 0 месеца и 0 дни

Нали тези 15 дни от първия месец са Ви платени. Значи са отразени и във ведомостта :)

Справка за осигурителния стаж и осигурителния доход по месеци може да направите в сайта на НАП с ПИК или електронен подпис.
А имате ли до сега някакъв осигурителен стаж с осигуровки за общо заболяване и майчинство?
Най-логично ми се вижда по чл. 328/1/3 с обезщетение за неспазеното предизвестие по чл. 220, ал.2

Ако са по-сговорчиви - да си стиснат ръцете на 325/1/1 :)
Намерете си счетоводител!!!!

Конкретно на въпроса "колко печалба ще трябва да платя през следващата 2021 година за имотите?" Щом сте фирма, не се изчислява печалба от всяка сделка, а е за цялостната дейност на фирмата през годината. Може и на нула да излезете, знам ли...
Първо по въпрос 2. Не, няма да е от заплатата, която сте вземали.  Е, може за влезе в изчислението с някой месец.

Обезщетението се изчислява от среднодневния осигурителен доход от последните 24 месеца преди месеца на прекратяване на трудовия договор.

По т.1. Когато в 24- месечния период влизат месеци с майчинство и болнични, за този период се взема дохода, от който е изчислено майчинството или болничния. За времето, когато сте получавали 380 лв. се взема минималната работна заплата за периода.