Оставете 2016. Оправете се за тази година. Нека собственика да си вземе решение за заплащане на личния труд в размер по-малък или равен на осиг.вноски. Така с един куршум убивате няколко заека:
- имате облигационно отношение
- собственикът има доход (поне не се увътря с осигуровките :))
- фирмата има признат разход
- тъй като (доход-осиг.вноски)≤0, няма данък и няма нищо, което да трябва или да е трябвало да се попълва в Д1 и Д6 в повече от попълненото за СОЛ.

Допълнителното, което трябва да се направи, е ГДД на собственика за 2017. Не помня дали се подаваше справка по чл.73, но можете да проверите.

И не се плашете да опитате нещо ново! :)
Имаше едно становище на НАП по въпроса. Малко по-късно ще се опитам да го намеря.
Не зная какво Ви притеснява "личния труд", особено ако възнаграждението е по-малко или равно на осигурителните вноски.
Да си вземе решение за плащане на личния труд и ето Ви облигационно отношение.
Пък "заплащането" може да е по 50, 100, 123 лв месечно ;)
Достатъчно е, но протокола или офертата трябва да са прикрепени към фактурата.
От мен имате "да". Протоколът и фактурата трябва да вървят заедно.
Здравейте! Фирмата, която водя е само една с не толкова сложни операции и го правя чисто като услуга на мой роднина, без да искам каквото и да е възнаграждение. Не съм чак толкова навлязъл и просветен в счетоводството, затова можеше коментарът Ви да не е толкова заядлив. Ако не Ви е харесало написаното от мен, можеше просто да не отговаряте
Коментарът ми не е заядлив. Направо съм възмутена!!! Точно заради такива като Вас въведоха това  изискване. Работейки на черно, срещу нищожно възнаграждение или безплатно Вие подбивате цените в бранша, а с непознаването на елементарните норми петните името на професията.

ПП И въпреки всичко съм Ви помогнала. Не съм сигурна, обаче, дали сте разбрали съвета ми :(
Благодаря за отговора!
А ако започнат да ме разследват, и им покажа сключен граждански договор за извършената услуга ще се разминат ли нещата, или трябва да съм регистриран като СОЛ, упражняващ свобондни професии ?
Изобщо има ли някакъв начин да избегна бъдещи главоболия ?
Вие съставяте и подписвате  ГФО, а задавате такива лаишки въпроси. Не Ви ли е неудобно?
А нещата могат да се "оправят" елементарно: ГД от м.март, платен м.октомври (все още е възможно) или ноември и със спазени всички формалности, произтичащи от това.
 :hmmm: Абе година и три месеца ТРУДОВ стаж на 4 часа май не дават право на плащане на майчинство
Ако е само този стаж.
Нямате друг избор, освен да опитате.
Знаеш ли това със СБ как работи - искам и не получавам :)))
Знам :) Не получавам и не разрешавам отпуск :) Особено неплатен в края на годината.
1. Имате право (не задължение!)да го пуснете в неплатен отпуск 30, 50, 100 дни, години... Няма законово ограничение.
2. Щом от началото на годината е работил другаде, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО искате служебни бележки от ВСИЧКИ работодатели през годината за ползвания платен и неплатен отпуск. Ако през годината е ползвал повече от 30 р.д. неплатен, независимо при кой работодател, при Вас неплатения ще е БЕЗ стаж.
Здравейте,
имам следната ситуация - брутна заплата 1000 лв. на майка с 2 деца. Колко според вас е нетния доход от който трябва да се правят удръжките - след приспадане на данъци и МРЗ от 460 лв. или след приспадане само на данъците?!? Благодаря!
Погледнете новата редакция на чл.446. Там е добре описано за по-високите доходи. Вижте от кога е в сила промяната.
Чрез договор за наем или договор за покупко-продажба.
Много зависи как сте питали. Самият договор /ДУК или ТД/ не се вписва, но името на управителя би трябвало да фигурира някъде в ТР /в учредителния документ, в информацията за фирмата.../
Ако името на управителя не е вписано в ТР, как Вашите контрагенти ще са сигурни, че този човек управлява и представлява фирмата?
Ако в това ЕООД има работници, ползвайте надвнесеното през следващия период.
Е, ще има данък за ФЛ, но пък за ЕООДто лихвите ще са разход и намаляват корпоративния данък. Както се казва: не от единия джоб, а от другия.
Да, заемът все някога ще трябва да се връща :) При това с лихва, съобразена с пазарната. Но нали ЕООД-то ще има дейност, ще има приходи, парични постъпления , печалба, ...
Другият вариант е да се увеличи капитала ня дружеството. Погледнете и чл.134 от ТЗ.
С последното изречение от цитата на В.Заркова не съм съвсем съгласна.
Това възнаграждение не трябва да се променя дори в случаите, в които работодателят установи трудово възнаграждение на лицето за месец ноември по-малко или по-голямо от това през месец октомври.
Ако трите дни бяха 31.08., 01.09. и 02.09., тогава обезщетението, изчислено на база м.08.,  щеше да е по-малко от "70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение" през м.09. и би трябвало да се съобразим със септемврийската надница. Поне така разбирам КСО.