А да прикача ли помощната справка към ГДД?
По желание.
Доколкото съм наясно със ЗДДС, обикновено ДДС се начислява при продажбата и от продавача. Малко са случаите на сделки в страната, при които ДДС се начислява от купувача. Аз се сещам само  за покупка на отпадъци от лицензирани фирми.
Добре де, нали купувате, а не продавате? Защо ВИЕ ще начислявате ДДС? Това е работа на продавача. Ако е регистриран по ДДС.
А на каква основа и с какъв документ е начислявала ДДС?
Вие нали купувате, а не пpодавате?
Благодаря.
Т.е. той не може да се води вече земеделски производител, така ли?
Не, води си се земеделски производител. Само осигуряването е чрез ЕООД :) И код осигурен в Д1 няма да е 13, а 12

Не съм сигурна колко е правилно, но ако в ЕООД няма да има "личен труд",  бих предпочела да оставя осигуряването чрез булстата на ЗП, а за ЕООД да подам само `започване на дейност`.  Вноските ще са върху 420 лв, разбира се и ще подлежат на изравняване според всичките доходи на ФЛ-СОЛ без дохода от продажба на непреработена зем.продукция.
Охххх.... Не четете ли бе хора... Ако не наредбата, поне във форума....

Заплати за м.01.2016, платени през м.02.2016:

Д6 с код 5 - т.9 - 01.2016, т. 18 - 29.02.2016. Подава се до 25.02.2016

Д6 с код 8 - в т. 9 - 02.2016, в т. 18 - 29.02.2016. Подава се от 01.03. 2016 до 25.03.2016
Ако брутото е 1000, а нетото 850, то 80% от брутото е 800 и тъй като е над нетото, ще вземате 800.
В същия пример при нето 750, ще получите 750, защото обезщетението не може да е над нетото.

ПП Цифрите за примерни. Не съм сигурна и за процента на обезщетението. Нямам достъп до КСО
КСО, чл 54м
Или някъде наоколо
Да. Както до сега.
Въпросите Ви са много хаотични и личи, че не сте наясно не само какво да правите, но и как да попитате. Нещата няма да станат с питания по форумите и с "този каза, онзи каза..." Добре е пак да потърсите услугите на счетоводител.

А това за 7-дневния срок за Д1 е ..... невярно
Всичко е така. Само вноската може да е с едно платежно - заедно с останалите ЗОВ за месеца.
ЗО, чл.40, ал.1, т.5
Скрит текст :

Това е основанието.
Като го препрочитам стигам до извода, че при ЗП осигуровките трябва да са на база 300 лв., а не върху 420, както е за останалите СОЛове и за работещите по ТД

Говорим за ЗП, осигуряващ се за ОЗМ /"високият процент"/, нали?
Дивидентът няма място в ГДД по чл. 50. Нито в таблиците за изравняване на осигуровките, нито в приложенията за определяне на данъка.
Данъка върху дивидента се декларира с декларация по чл. 55. Ако става въпрос за дивидент, разпределен през 2015 - изпуснали сте срока за деклариране.

За пред банка най-лесно ще е с ГД. Стига банката да "хареса" дохода по ГД и да не го смята за "случаен"
За да се увеличи дохода над 420 лв, трябва наистина да има доход. За доход на СОЛ-собственик на ЕООД от неговата фирма възможността е една - решение за изплащане на личен труд. Изплащането на личния труд се отразява всеки месец в Д1. Върху това възнаграждение се дължи данък и този данък всеки месец се декларира с Д6. Ако мислите да направите нещо за 2015 г. - помислете имате ли възможност да подадете корекции на Д1 и Д6.
Предполагам, че варианта с ДУ не Ви устройва. Свързан е с повече разходи и също с Д1 и Д6.
Има и още един вариант - да си намери някоя друга фирма, на която през 2014 да е извършил услуга по ГД и тази услуга да е платена през четвъртото тримесечие. Това е добре, ако целта на повишаване на осигурителния доход е по-висока пенсия, но не става за по-високо майчинство.
А дохода от "личен труд" на собственика в кое приложение и с какъв код се декларира?
9 месеца или 11 месеца, ако това е по-благоприятно за лицето при пенсиониране.
Не можах да видя от кога е влязла в сила ал.8 на чл.9 от КСО, но си мисля, че Шулева беше министър преди 2011 г.

Скрит текст :
имам още едно питане на продавач осигуровките са в/у мпз-420 лв и мод-545
може ли МРЗ -420 и осигуровки в/у 550 лв.
или трябва 545
Не може заплата 420 и осигуровки на 550 при праг 545
Възможни са следните варианти:
- основна заплата 420, брутна заплата 420 или повече, но под 545, осигуровки на 545
- брутна заплата 550, осигуровки на 550
- брутна заплата 545, осигурвки на 545

Говорим за продавач на ТД, а не продавач - СОЛ - собственик
Длъжен е да се самоосигурява на 420 лв. Това е минимума за доход от упражняване на съответната трудова дейност като СОЛ до 5400 лв
Ако иска на 500 - трябва да доказва доход
Тогава осиг.доход на СОЛ- ФЛ-собственик от дейността, за която е регистриран е 0,00
за 2014 еоод-то има печалба 5000 лв
Какво общо има печалбата на ЕООД-то с осигурителния доход на ФЛ-собственик? Нали не получава възнаграждение за личен труд, а само дивидент?