В НАП ми приеха уведомлението на 180 лв както е в ТД.

А защо очакваше да не го приемат? Нали заплатата по ТД е толкова.
Гери, обезщетението по чл. 222/1 наистина е "право" на работника, но никой няма право да се отказва от правата си. Дори да попдишете някаква декларация пред работодателя си, че се отказвате от това обезщетение, тя ще бъде нищожна. Вие можете днес да не искате обезщетението, но да го потърсите догодина. Или до три години след прекратяване на договора. Ваше право си е.
От НОИ държат обезшетението да е платено на време, не само от добри чувства към работкика, а защото не трябва да плащат обезщетение за безработица за петиоди, през които се полагат други обезшетения. А обезщетението по 222/1 Ви се полага за месеца след прекратяване на ТД. Независимо дали ще е платено сега, догодина, след три години или ще си го търсите по съдебен ред.
Вие не можете да декларирате пред НОИ, че обезщетението е платено, без наистина да е платено. Все пак по това обезщетение има осигуровки, данък, декларация 1...

Ако прекратяването на ТД поради "намаляване на работата" е било само с цел "пълна борса", то работодателят е бил длъжен да предвиди обезщетението и да Ви информира предварително за "цената" на услугата. Или е трябвало да намери "по-икономичен" вариант.
Ако наистина има намаляване на работата и няма заигравка с работодателя, не виждам причина да не си турсите обезщетението. Още повече, че ще започнете с: "От НОИ ме пратиха..."

И
 Честит имен ден, Гери! :-)
Ако не е посочено за кое точно гориво се отнася отстъпката - пропорционално на стойността. Поне така бих направила аз.

Все пак вижте си точно по какъв ред се смята отстъпката - процент от стойността или стотинки на литър. Има ли разлика в отстъпките в работен и почивен ден. Всичко това трябва да го пише някъде.
А защо направо не отчетете горивото по реалната /платена/стойност?
Напр.  50 л. гориво за 120 лв, отстъпка 15 лв, платено 105 лв.  Отчитате 50 л. за 105 лв. и толкоз. Цените са примерни и без ДДС :)
Тази, която е посочена в ТД. Най-вероятно 180
След като е заплатите са платени през април 2015, значи данъка е за 04.2015 и Д6 с код 8 се подава от 01.05. до 25.05.2015. Д6 с осигуровките отдавна трябва да сте подали.

Надявам се, че не става въпрос за заплати за 08.2014, платени през м. 09.2014.
Какво значи "ДОД за м. август 2014г" Ако е както си мисля "данък върху възнаграждения, платени през м. август 2014", то срокът за подаване на Д6 е от 01.09.2014 до 25.09.2014.
Нали Вие сте работник/служител. Защо се интересувате от подаването на Д1?
За обезщетенията:
- за неползвания отпуск 400 /или каквато е заплатата/ се дели на работните дни на последния месец, през който имате отработени поне 10 дни. Да, удържа се само данък.
- обезщетението за оставане без работа е една заплата /400 лв./, независимо от работните дни в двата месеца.  Начислява се и се плаща след изтичането на месеца без работа.

За Д1 - за м.април се подават две Д1. Как точно се прави - предполагам, че счетоводителя си знае.
Както виждам имате ел.подпис.  Прверете как е отразан този ТД в справката за действащите ТД
Предполагам, че си знаете, но да напомня, че при назначаване на такова лице  има и някои "утежнения":
- длъжността и работното място трябва да отговарят на здравословното му състояние и на ограниченията на ТЕЛК-а
- полага му се повече платен отпуск по силата на чл. 319 от КТ
- подлежи на закрила при уволнение съгласно чл. 333 от КТ
Да назначена съм на 24.03.15г и до 16.04.15 съм била на работа .В такъв случай как се изчислява болничния от НОИ ?   Благодаря !                                                                             

Изчислява се по стандартния начин, като за периодите без осигуряване се взема минималната заплата. Трите дни от работодателя са на база реалната заплата.
А в деня преди болничния бяхте ли на работа? Ако сте била на работа /имате поне един отработен ден по този трудов договор/ имате право на обезщетение за временна нетрудоспособност /болничен/ от НОИ.
А с какъв код подавате тази Д6? Отмятате ли че не се подава Д1?
Иван не трябва ли на 09.03. да е на работа, за да бъде освободен, считано от 10.03.?
Така не попада ли в чл.333, ал.1 т.4 от КТ?
http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=3665.0


Питащата не е посочила основанието за прекратяване на ТД. Не винаги има защита по чл. 333 :)
И не само неподадената Д6 трябва да те притеснява. Както виждам - не си подала и Д1.
Единствения изход е да ги подадеш сега с ел.подпис и да палиш свещичка да не се сетят за глобата.
При ВСЕКИ ГД няма работодател. Работодателите са при ТД. При ГД има възложител.
Всеки ГД с работодател, работно време и/или лаботно място е прикрит ТД и глобите за такъв за доста солени :-)
Декларации 1 и 6 не може да се подадат като годишни. За забавата има глоба. Ако подавате по електронен път може и да не Ви хванат.
Друг въпрос е бали има забава. Кога е извършено плащането? Как е платено? Може ли да се промени датата на плащане

Забележка: При ГД няма работодател! Подобна грешка се санкционира с 1500 до 15000 лв.
Какво значи "само за общо заболяване"? Без да се осигурява за пенсия? И без здравно осигуряване? И дали въобще може само за общо заболяване?
Осигуровките по ГД, когато има такива,  се декларират с Д1 и Д6 до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.
Едно платежно, като на втори ред упоменаваш главница "Х" и лихва "У".

Това не е задължително, но е удобно. Така после няма да се чудите какво точно сте внесли. Ако искате - отпечатете си и една справка за данъка по периоди и лихвата и си го прикачете към платежното