Това, че е пенсионер не води до по-различно данъчно облагане и този факт не се декларира в ГДД.
Може. Въпрос на разчети. Това обаче не го освобождава от плащане на данък върху ликвидационния дял.
За дохода по ТД  - както за ТД
За дохода като съсобственик в СД  - като СОЛ. Поне така предполагам. Можете да проверите в КСО ,чл.4.
Не разбрах за СД ли става въпрос или за АД?
Мисля, че може, но е по-добре да изчакате да изтече болничния.
1. Изпитателния срок включва само отработените дни и се удължава от отпуските и болничните. Най-вероянто ще продължи след майчинството.
2. Би трябвало да е на същата база както майчинството, но не съм сигурна. Това: фирмата в която работя отпуската не се плащаше не го разбрах.
1. Платения отпуск се изчислява на база предходен месец, през който са отработени поне 10 работни дни.  Така че ще е нужно да отработите поне две седмици от март с новата заплата, за да се надявате на по-висока сума.
2. Това са вътрешнофирмени правила и тук не мога да ги коментирам.
3. След изтичането на майчинството се предполага, че ще се върнете на работа. Ако го направите - не е нужно са подавате молба, заявление или нещо друго. Добре е да се обадите все пак на прекия си ръководител и да го информирате.
Стокова разписка? Вие стока ли продавате/предавате?
Ако клиента не иска фактура - можете да издадете опис, количествено-стойностна сметка или приемо-предавателен протокол за извършените работи. С цел отчитане на вложените материали /ако Вие купувате част от тях/ е много важно да има описано какво точно е направено. Напр: Подмяна на водопроводни щрангове  ППР  9 м. * 12 лв за м = 108 лв, Доставка и монтаж на спирателен кран 2 бр. * 8 лв = 16 лв и т.н.
Дори когато издавате фактура, но нямате място да опишете всички дейности, трябва да я придружите с подобен протокол.
Ако нямате подобни описи няма как да се свържат приходите  и разходите. Дори да не ви ги търсят клиентите - правете си такива описи за Вас. И за счетоводителя :)
Ако не купувате материали - можете да издавате и по-опростени описи. Напр.: Боядисване на стени и тавани - 250 лв, настилка с теракот - 200 лв и т.н. Ако фиксирате стойността на услугата в началото - можете да подпишете един договор с клиента, където описвате какво, за колко пари и в какви срокове ще свършите.
Първо - проверете дали е сменен поредния номер на ик.дейност - т.12.3. После проверете какви работни дни сте вписали в т. 16
1. Можете да се регистрирате като свободна професия. Трябва да декларирате започване на дейност като СОЛ и да се осигулявате и за майчинство. Процедурата - регистрация в БУЛСТАТ, декларация за начало на самоосигуряването в НАП, ежемесечно си внасяте осигуровките и подавате Д1. Добре е докато излезете в майчинство да декралирате някакъв доход от свободната професия. И 20 лв на месец е доход :)
2. Да, ТД трябва да продължи докато ползвате отпуска по майчинство и за отглеждане на дете. Докато излезете в полнични се внасят всички осигуровки, а след това само здравно. За месеците, през които хем сте в болнични, хем нямате право на обезщетение поради липса на стаж  -не мога да кажа какво се внася.
След като изтече майчинството, ТД може да бъде прекратен по начин, устроиващ и Вас и работодателя или една от страните  -както се разберете. Най-лесното, но неизгодно за Вас е напудкане по взаимно съгласие.
Би трябвало да имате поне един работен ден преди болничния. Не е нужно да чакате плащането на осигуровките.
Може да не издава, но когато клиентът пожелае - задължително се издава фактура. Издаването на фактура не Ви освобождава от задължението за издаване на касов бон. Освен ако плащането не е по банка, естествено.
По Ваше желание можете да издавате и други документи за извършените услуги - договори, протоколи, количествени сметки и т.н., които да служат и като гаранция за добро изпълнение.
Щом няма доход, различен от заплата по ТД  - не подава ГДД.
Ако за този период са внасяни осигуровки като СОЛ и трябва да се заверява осигурителен стаж, може да се наложи дълго да обясняваш на инспекторите от НОИ защо има осигуровки, а няма доход... В края на краищата осиг. стаж ще бъде заверен на 420 лв :)
КСО
Чл. 68.  Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете.
(2) От 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете
Първата колона - добре. Въпросът е за втората. Ако впишете сумата на данъка, удържан от заплатите или частите от тях, платени през м.01, то датата трябва да е 31.01.2014. Ако искате да впишете данъка, удържан при плащането на януарските заплати на 10.02., то датата на Д6 с код 8 за м. 02.2014 и  дата 28,02 ще трябва да подадете от 01.03. до 25.03.
Въпросът ми е кой е по-добрия вариант за излизане в болничен - това зависи от здравословното Ви състояние и решението на лекаря.

ако изляза на 18ти март, колко осигуровки трябва да се внесат - за целия месец на колкото се осигурявам или пропорционално на изработените дни - пропорционално на отработените дни. За дните в болничен има здравни осигуровки от работодателя.

как това ще се вземе впредвид при изчисляването на обезщетението за болничен и майчински? - тези обезщетения се изчисляват според базата, върху която е изчислен болничния и няма да има разлика /поне така мисля/
Не е вярно.
Послушай Airini и виж чл. 65 (2) от ЗДДФЛ.
Зависи за кой период.
Сроковете са посочени в ЗДДФЛ
По принцип производството на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води с код 11.07 е на ред 24
Не зная дали това, че сте кооперация, не Ви праща на ред 81 - за всички членове на ЦКС, независимо от вида дейност. :hmmm:
Ами почвайте да плащате по 95,94. Какъв Ви е проблема?

До 31.12.2013  -каквото сте декларирали в Д6, това Ви е излизало като задължение. Ако е имало несъответствие между Д1 и Д6, то някога, евентуално и ако се сетят, ще Ви извикат да дадете обяснения и да направите корекции