по чл. 68, ал. 1, т. 2 не пиешете дата за краен срок

Може да ползвате и 68, ал. 1, т. 1
Ако вторият няма да работи в ООДто и няма да управлява, можете да не подавате ОКД5. Ако стане СОЛ, то Д1 подавате с код 23 - СОЛове, осигурени на макс по ТД
КСО
чл. 41 (2)  За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
1.  не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;
2. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
3. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
4. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;
Щом не полага труд и не управлява /има друг управител/, а само получава дивиденти, то няма основание за осигуряване.
Това, че работи другаде по ТД няма отношение към осигуряването в ООДто.
Залагам на датата на нотариалния акт.
А не сте ли регисрирали МПСто в КАТ в 14-дневен срок от НА? Т.е. -преди 01.10.

И не викайте!
Аз лично не виждам ограничение. Стига т.10а да е приложима за този работник.
Щом ще заличат уведомлението, нямате проблем. Все едно тскъв договор не е имало. Нали не сте се отписала от борсата?
М.10 не е ли четвърто тримесечие, т.е. Д55 и данъка - до 31.01.2015?

ПП. Бавно пиша :-)
Няма такова. Това е стар текст
И вие ще го обучите ей така и ще го пуснете дс си ходи?
Ами защо не си го назначите по чл.68 или по 114, щом ще е за определени дни?
Обикновено работят, но днес май има бъг.
Проверете в ел.услуги за приетите декларации. Точно до бутона Подаване на месечни СД има бутон Подадени СД.
Дивидента? Или печалбата?
Дивидент е онази част от печалбата от минали години, която се предоставя на собственика срещу 5% данък.   Останалата част от печалбата се "реинвестира". Разпределянето на дивидент не е задължително.
Ако няма някакво конкретно изискване за аптеките, то ЕООД /винаги/ е за предпочитане пред ЕТ. Аптеките не са на патент, нали?
Дел. Не видях че сумата е платена през 2014, а през 2015 може евентуално да се връща....
На издателят едва ли са нужни повече документи. Е, не говорим за документираните разходи около това проучване  -материали, командировки, заплати.../ Получателят обаче трябва да има някакъв документ покрай фактурата - Доклад за проучването, таблици, графики...
Договорът е важен, но няма задължение да е в писмена форма.
Има право да прекрати договора с изтичане на срока. Без никаква защита за Вас.
Болничните ще се изплащат до 30 дни след прекратяване на договора.
Майчинството  - социални помощи
Съжалявам.
Намерете си работа при познат работодател преди 45-дневния болничен. Поискайте от лекарите да оставят някаква пауза между болничните, за да имате възможност да свършите това.
Отпуска по всеки ТД е пропорционално на признатия трудов стаж.
В първия случай - минимум 20 р.д. по първия договор и минимум 3 р.д. по втория.
При втория случай - минимум по 20 р.д. по всеки договор
Защо не? Стига да има основание за КИ.
Щом е управител на фирмата, трябва да е с 1
Ако е управител на магазина - с 5
А нямате ли възможност да подадете декларация за спиране на самоосигуряването съ задна дата /2011г/ и след това за възобвовяване на самоосигуряване от 2012 г /или от когато има вноски/? Минала е давност и няма да има глоба. След това подавате една Д7 и правите вноски като безработен.
Е, ако е имало дейтост, няма как да сатне...

И не смятам че можете да подадете Д1 на СОЛ само за здравни осигуровки.