1. Прекратявате на 31.01 - как да го разбирам: 31.01. първи неработен ден или заповед от 31.01?  В първия случай уведомлението може и на 2.02, може и на 07.02. За втория  -виж следващите точки.
2.1. Как сключвате ТД н неделя? Тогава работите ли? Защо не сключите договора в работен ден и да го регистрирате до 3 дни след това?
2.2. Не е нужно да изчаквате подаването на уведомление за прекратяване на стария ТД.
2.3. Възможно е първия договор да се прекрати считано от 31.01. със заповед от 29.01. и уведомление на 06.02, а вторият ТД да се сключи на 30.01, да се регистрира до 02.02. и работата по него да започне на 03.02.
3. В Д1 по първия ТД последен ден в осигуряване 30 или 31 - без значение. Във Д1 за втория ТД - първи ден в осигуряване е първия работен ден по този договор. Обикновено това е денят след подаване на уведомлението и разпечатване на справката. Едва ли би могло да е 01.02.. Освен ако работи в неделя, а справката е получена преди началото на раб.ден.
4. Може. Само дето при втория работодател трябва да се сключи като допълнителен /втори/ ТД във връзка с чл. 68, т. 2. Възможно е и сумарното работно време по двата договора да достигне 12 часа дневно при петдневна работна седмица.
Може ли сумата да се изчерпва и през януари, февруари... 2015 в случая, тъй като през декември данъка за деклариране е по - малък от този за възстановяване?

Може и през септември :) Няма ограничение.
Може, но не със себе си и не ДУК /по ЗЗД/, а ТД за управител с другия съдружник в ООДто като работодател.
Иначе при ДУК по ЗЗД няма работно време и осигуровките са минимум на МОД за управител на 8 часа

След като искате да пестите, защо не си оставите човека СОЛ и само да декларирате, че ще упражнява дейност и в ООДто?
Дължи си всичко. Защо да не дължи? Нали лицето си е работило тези 5 дни?
Ако не ги плати до 25.01., следва лихва. Ако не подаде декларация Д1 и Д6 до 25.01., следва глоба.
Все си мисля, че когато се прави някаква промяна в закон, тя трябва да е добре обмислена. Включително и да има яснота за процедурата по прилагане. Смятам, че е недопустимо една норма да се коригира или променя преди да е влязла в сила, а още по-лошо - със задна дата.
Още е пресен примера с чл.22а от ЗДДФЛ, защо и ДЗПО-то отива в тази посока?

Дано нещата се оправят!
Да, до 25- то число на месеца, следващ месеца на плащане.
И вече като дата на плащане по ГД се пише последния ден от месеца на плащането.
Просто подайте декларациите след 01.02
Всички осигуровки. Не може без ЗО.
Прага е за 8 часа. Вашият човек работи средно под 2 часа на ден, така че можете ка го осигурявате на 125 лв.

ПП Не зная какъв праг ще се смята при месец с 19 р.д.
Според мен трябва да има връщане на осигуровки. Задължителния минимум е бил 420 /или колкото е според ЗБДОО 2014/, но не и 800. Вие сте внасяли осигуровки върху 800 по желание.
Във втората фирма, където не е собственик, не може да е СОЛ. ДУК теоритично може да е безвъзмезден, но не се гледа с добро око.
Осигуровките на СОЛа са си за негова сметка. Могат да се внасят както от личната му сметка, така и от фирмената.
Д1 се подава от фирмата.
ГДД не се подава, ако няма облагаем доход. Пенсията е необлагаема, но ДУКа е облагаем
За печалбата на фирмата - не. За доходите си като ФЛ  -да
Няма проблем. Едно ФЛ може да има е КЕП и ПИК, да влиза в системата на НАП и да подава данни с всеки един от двата
 искам да ги занъля за да не стоят ВЕЧНО надвнесени в системата на НАП

Какъв е смисъла да бързате? Ще ги занулите със следващия данък.
Предполагам, че да. Нали подава ГДГ като ФЗ по ЕГН.
А защо не си оставите тази сума като надвнесена? Отчетете си вноска за лихва 5 лв и с тези 5 лв, ако са отчетени като разход, увеличавате фин.резултат.
Надвнесените пари ще "усвоите" по-късно, като внесете 5 лв по-малко при следващото плащане на данък. Нали за това е единната сметка.
За правото на обезщетение за болнични е нужно да има 6 м. осиг. стаж с осигуровки за ОЗМ. За правото на платено майчинство са нужни 12 м. осиг стаж с ОЗМ. И в двата случая стажът се смята ОБЩО, не е задължително месеците да са послетователни или при един работодател. Изисква се в деня преди болничния или майчинството да е осигурена за ОЗМ.
Можете сам/а да си направите сметките.
В съда отдавна не се прсви регистрация. Фирмата се регистрира в ТР и от там подават данни към НАП по служебен път. От там нататък всичко зависи от дейността или липсата на такава.
Ако има нужда в НАП се подава декларация за СОЛ и се регистрира касив апарат.
СТМ - ако има работници на ТД.
Другуи институции - според дейността
Сигурно има някаква разлика. Особено при държавните служби. Еднаквите кодове подсказват, че разликата не е значителна :-)

Все пак при такова съчетание на длъжности бих назначила човека на длъжност счетоводител, а останалото - в ДХ. Не се знае дали по-нататък няма да си търси стаж именно като счетпводител.
1. Договорите по чл. 114 отдавна не са за до 40 часа месечно.
2. ДС се подписва при промяна в условията в договора, а не при промяна в процента на осигуровките, въведени със закон.