340 лв. :) от 1-вата до втората, и най-много 1 месец от до 410-я ден, колкото и да е високо :)
Не съм смятала месеците :smile1: пък и не зная колко време се плаща по 340.
Скоро смятах едно предстоящо обезщетение с три месеца по 550 лв и останалото МРЗ, та затова посочих цифрата.
Друг е въпросът колко пари ще взима от борсата, имайки предвид, че базата за обезщетение ще е почти 1 год. неплатено майчинство и 1 година платено т.е. за двете години базата ще е МРЗ за страната
Е, 250 - 260 лв са малко по-малко от 340 и много повече от нищо. Пък и майчинството може да е било високо.

ПП  Ще се въздържа от коментар на демографската политика на правителствата ни  :no:
Необходимо е. Осигуряването по ДУ е за дейността по ДУ /управлението/. За всяка останала дейност - проектантска, счетоводна, чертожническа и т.н. , която върши във фирмата си,  подлежи на самоосигуряване върху минимум 420 лв. Независимо дали получава възнаграждение за "личен труд" или не
Като гледам, от 01.04.2013 до 01.01.2017 ще са минали 3 години. Обезщетението ще е скоред дохода и стажа, но зависи и от начина на прекратяване на трудовия договор.
Във фирмата ни има физическо лице, което се осигурява като самоосигуряващо се и после ни възстановява преведените суми за осигуровки. Въпросното лице не е собственик/съдружник или свободна професия. Не получава доход от фирмата ни, а просто иска да се осигурява от някъде. В нарушение ли сме че го правим? Ако да, то как е най-удачно за лицето да се осигурява без да получава доходи?
В нарушение сте. След като лицето не е собственик/съдружник във фирмата, няма нито основание нито право да се самоосигурявя чрез нея. Нарушение е и осигуряването без упражняване на дейност. Самоосигуряването, както и осигуряването въобще, се основава или на собственост на действаща фирма, или на положен труд (трудов договор, граждански договор, договор за управление, свободна професия, земеделски стопанин и т.н.). Говоря за осигуряването за пенсия, общо заболяване и майчинство и някои от случаите - за безработица. Самоосигуряването на безработните по смисъла на Закона за здравното осигуряване и друга тема.
Щом лицето иска само да се осигурява, да си регистрира фирма, ЕТ, свободна професия или да получава доходи по ГД над 560 лева месечно.

ПП  Не разбрах дали вече осигурявате лицето или само имате подобно намерение? Ако вече го осигурявате, на какво основание подадохте ОКД5 (декларацията за регистрация на СОЛ)?
Здравейте, надявам се да пиша в правилната тема. Въпроса ми е следния: Лице, което е  регистрирано като свободна професия - журналист може ли да внася всеки месец авансовите си осигурителни вноски на база полученият хонорар?
Може, стига този хонорар да е между 420 и 2600 лв месечно.
Интересува ме при провеждане на ревизия, какъв период назад може да се проверява. По-точно за кои периоди можем да се позовем на давност?
Наясно съм с нормативните текстове, но се затруднявам с практическото пресмятане. По мои сметки при ревизия по ЗКПО, проведена м.12.2016, могат да изискват документи за цялата 2009 г, а ако се проведе през м.01.2017 - за 2010 г.
При ревизия по ДОО могат да проверяват 2010 година преди края на 2016, а след 01.01.2017 - до 2011 вкл.
При ревизия по ДДС - подобно на ЗКПОто, но не на цялата 2009 г., а от 01.12.2009 нататък /респективно от 01.12.2010/.

Така ли е? Или бъркам?
1. За да получава майчинство и като СОЛ  трябва да се осигурява за фонд “Общо заболяване и майчинство” и да има натрупани общо 12 месеца с ОЗМ някога някъде.
3. Ще се изчислява от всички доходи с ОЗМ през последните 18 /или 24 бяхаБ/ месеца

За да се осигурява като СОЛ в ЕООДто, трябва да е собственик на капитала.

Един съвет от мен - вместо приятелят ѝ да прехвърля всички дялове, да прехвърли само една част и ЕООДто да стане ООД с двама съдружници и управители. Преди майчинството, ако искат да икономисват,  приятелят няма да работи и няма да се осигурява.
И това го мислих като вариант, но в писмото точно си пише, че дните в НО със стаж пак си се попълват в т. 16.4 - болднатото в скрития текст.

Намерих няколко такива писма разяснения от НАП и всички са идентични. Последното е от 2014г и едва ли след това са променили това си мислене
Не зная кое писмо или указание четете. Във Вашия случай лицето е осигурено на друго основание и там му се води осигурителния стаж. Преценете дали при Вас ще има "допълнително " стаж. Ако смятате, че трябва да му зачетете стажа - не попълвайте дата на прекратяване на осигуряването, попълнене т.16 както сте я попълнили, но не попълвайте нищо в н.27 и 28. Ако смятате, че стажа при Вас не се зачита /осигурен е на другото място на 8часа/ - попълнете прекратяване на осигуряването и непълен месец в т.16
Щом не е съдружник, не може да е СОЛ. Поне в това дружество. Може да управлява само по ДУ или ТД на длъжност управител. За второто трябва да има друг управител, който да подпише ТД като работодател.
За всеки от трите периода на отделен ред без да сумирате стажа
Дали има право или не на ДК зависи от други обстоятелства, не и от основната дейност.
Ако апартамента се използва само служебно - защо не. Ако е за жилище на шефа.... потърсете повече информация за данък уикенд.
Грешката Ви е в т.16. Имате непълен месец и 12 работни дни. В т. 16 трябва да е 11288. В т.16.4 - 00
За да тествам дали е правилно, сега пробвах да нанеса данните в програмата на НАП и при въведена дата 18.10 в т. 15 не ми позволява да продължа след втора стр. Изкарва ми съобщение за данните между полета 14 и 15.
Явно прекъсване на осигуряването в т. 15 се нанася едва когато имаме НО без стаж - както по принцип си е и в общия случай, когато се дължат ЗО.
Наистина прекъсването на осигуряването се отбелязва в края на дните, зачетени за стаж, но програмата не може да знае кога 30-те дни са минали. Освен това при Вас изобщо няма дни, зачетени за стаж. Нали е осигурен на друго място.
Приблема при Вас явно е в некоректното попълване на т.15. Как въведохте датата 18.10? В едно квадратче? в Две квадратчета? Само 18 в първото квадратче?
При първоначалното определяне на обезщетението се взема сумата, декларирана в Д1. На следващата година си прави преизчисление според ГДД и някъде към м.6 се доплаща разликата. Включително за миналите периоди. Или връщате пари. Според случая. Вижте чл. 54м от КСО
А за закъсненията - не ми се чете, за да Ви отговоря. Нека каже някой, дето знае.
1. Пише се "излезна", а не "излез на". По-правилно е "да изляза".
2. Тези 112 лв за цял месец ли са или за няколко дни? За изчисляване на платения отписк по правило се взема среднодневното възнаграждение от последния изминал месец, през който са отработени поне 10 дни. Ако няма такъв месец - взема се заплатата по договор. Ако заплатата е била под минималната заплата - взема се минималната.
3. Няма задължително условие за отработване на 10 дни преди отпуска. Ако смятате, че ще повишат заплатата Ви над 420 лв, явете се на работа след майчинството, поработете поне 10 дни преди края на месеца и от следващия подайте молба за отпуск.
4. Имайте предвид, че работодателят не е длъжен да разреши ползването на отпуска. Има право и да не разреши.
Това, което цитирате е старо. Наметете нещо от тази година, от което следва отговора на Далила.
Доколкото помня някъде в наредбата имаше текст, че от предходното обезщетение трябва да са минали 9 месеца. Това е промяна от началото на 2016 г.
За съжаление нямам достъп до нормативите.
Това за 9 от последните 15 си го има.
Може. Няма значение, но е добре да са поне 5-6 дни. Може строчен договор, може със срок на изпитване. Предполагам, че тези, дето ще ти направят услуга са наясно.