Разбира се, осигуряването трябва да е ОЗМ
Защо?
Доколкото си спомням от ЗДДФЛ, данъкът върху дивидента се плаща и декларира за тримесечие.
В платежното не се посочва период.

Във връзка с това: разпределя дивиденти за 2011, 2012 с един общ протокол и за 2013 с друг протокол искам да питам  - в сметка "Неразпределена печалба от минали години" аналитично ли отчетате сумите по години?
От мен имаш "Не"
Очакваме и другите членове на журито :)
брутното възнагр. - задължит.осиг.
Аз съм инженер и като вляза в нечий дом не обяснявам на собственика кой му е виновен за кривите стени, кофти ново строителство и прочие, правя оценка на ситуацията, давам предложение какво може да се направи и нося гаранция за труда си!

А защо искаш от нас да обясняваме действията на хора, които не познаваме, да коментираме и оценяваме факти и ситуации, с които не сме подробно запознати?
Дори и в "Искрено и лично" търсят двете страни...
Монетата има две страни. Тук виждаме само едната, така че не можем да дадем отговор
:good:
Нормално е, след като сте решили да плащате глобата "друг път, по-късно".
Ако не функционираше единната сметка, то сега пак щяхте да имате задължение към държавата, но нямаше да е разписано на много страници, а само в един ред. Сумата най-вероятно щеше да е същата.
Не е нормално счетоводителят да не Ви е обяснил принципа на действие на единната сметка. Или Ви е обяснил, но Вие не сте разбрали... Или пък сте имали задължения за осигуровки преди "пускането" на фирмата в действие. Докато не работехте, имахте ли подадена декларация за спиране на самоосигуряването?
Това ли е сметка за изплатени суми?

Не е :)
Поразпитай ги хубавичко, за да си нямате проблеми както Вие, така и те при едно евентуално деклариране или недеклариране.
За можене - може. Даже с една такса можете да минете.
А дали ще Ви глобят или не - 50:50 :)
ражданските договори не се декларират при сключванетоим. Ако по ГД има осигуровки, то се подадва декларация 1. Ако плащането по ГД е преди 30.09. - за удържания данък възложителя подава декларация по чл.55.
Ако плашането е през третото тримесечие, възложителя не удържа данък и не подава дикларация по чл. 55. Датъкът си го плащате Вие и го декларирате с подаването на ГДД.

Друг въпрос е какво значи това: получих заплащане. Ако е плащане "под масата" - все едно че не сте го получил/а.
Ако е законово издържано плащане - няма основание да не Ви издадат служебна бележка. Всъщност такава е трябвало да Ви издадат още при плащането. А Сметка за изплатени суми имате ли?

За да проверите кой възложител какви декларации е подавал за Вас, можете да си извадите ПИК от НАП по адресна регистрация и да проверите.
а самия ДА, за който имам само договор как да го осчетоводя?
Предполагам, че има и плащане :)
204/501 или 503
Много сложна формула :)
По-простичко:
Продажна цена - 1.10 лева
Доставна цена - 0.50 лв.
Надценка = Продажна цена - Доставна цена  или 1,10-0,50=0,60 лв
Процент на надценката =Надценка : Доставна цена *100   
                                  или 0,60:0,50*100=120%
На Ваше мякто бих писала до ЧСИ и бих попитала дали остава в сила задължението по запора.
Предполагам, че сте писали писмо и при напускането на работника при предходния ТД.
Предполагам, че целта на спирането на дейността е точно невнасянето на осигуровки. Когато решиш да спреш дейността, подаваш декларация за спиране на самоосигуряването и не внасяш нито осигуровки, нито Д1. Ако не си здравноосигурена на друго основание - трябва да подадеш декларация обр.7 и да започнеш сама да си внасяш по 16,80 ЗО.
Като възобновиш дейността  -отново подаваш декларация ОКД5 и започваш да внасяш осигуровки.
Нямаш ли счетоводител, който поне да те консултира?
Дружество с двама съдружници/самоосигуряващи се лица/ без нает персонал, трябва ли да подава декларация?
Да!
Важно: Съгласно указанията на министъра на МТСП, лицата които работят в съдружие без нает персонал, но извършват стопанска дейност и получават икономическа изгода, следва да подадат декларация.

Това също е от от сайта на ГД ИТ - въпроси и отговори за декларацията :) Колкото и безумно да звучи особено в сравнение с отговора, че ЕООД с работещ собственик не подава декларация...

Само че в случая при питащата има едно наето лице. Е, вярно че е в майчинство, но все пак
На мястото на Славчева бих подала уведомление.
Във връзка с изискването за промяна на работните места - за нуждите на чл.15 от ЗЗБУТ има ли разлика между работно място и работник? Т.е. - ако работника е напуснал, означава ли че работното място е закрито? Или само е вакантно? От друга страна  -ако имаме една машина и на нея работят двама работника на две смени - колко работни места са?
Купили сте една кока-кола за 1лв , а я продавате за 1.50 лв , надценката Ви е 0.50 ст най-просто казано.

Ако мога да допълня: Купуваш един телевизор за 200 лв е го продаваш за 200,50.  Надценката също е 50 ст.
Все 50 ст :) Само че при кока-колата надценката е 50%, а при телевизор 0,25%
Т.2 е за предпочитане, щом няма да работите. Но и през този период трябва да продължите да подавате нулеви ДДС декларации
Разликата между продажна цена и себестойност отнесена към себестойността?
Виж в ЗДДС и ППЗДДС.
Освен това - като подадете заявление за регистрация, ще Ви дадат списък с нужните документи.
Няма разлика в документите, изисквани при доброволна регистрация и при задължителна регистрация.