Ако може да префразирам въпроса - възможно ли е обезщетението по чл. 222 /пък и по 224/ да е под МРЗ?
Явно отговорът е - не може.

Скрит текст :
Аз пък предпочитам СОЛ на 420 без личен труд, а само с дивиденти. По-лесно ми е, пък и не е по-скъпо.
Въпрос на вкус и конкретни сметки.
Наистина желанието на собственика е определящо.
Не мисля, че за това точно ще го върнат. Осиг.доход се взема от данните в персоналния регистър, а не от ТК.
Просто започвам да прилагам новите прагове. Законът е по-силен от заповедта на шефа :-)
Прекратиха ми договора на 5.01.15г и ми казаха да се запиша в бюрото по труда (там 9 месеца ще получавам)но като родя след 20 февруари дали ще мога да получавам социално майчинство?

Трябва да имате поне един отработен ден по трудов договор преди 45-дневния болничен. Когато сте на борсата, не сте осигурена за майчинство. Вместо да ходите на борсата, по-добре да Ви назначат някъде на трудов договор, защото като гледам 45-те дни наближават. Ако майчинството Ви завари на борсата, ще имате право само на социални помощи.

Към Antonia Stoianova: За вас се отнася същото - гледайте 45-днедния болничен да Ви завари на работа по трудов договор. И си оправете здравноосигурителните права. Ако имате пропуск, разбира се.
Не разбрах добре въпроса, но ще се опитам да отговоря "по принцип":
Управител, който е собственик на ЕООД и същевременно полага личен труд, има два варианта на осигуряване - СОЛ за цялостната си дейност във фирмата или ДУ за управлението + СОЛ за останалото.
Не може да се говори за форма за назначение, защото никой не го назначава. Формите на договор могат да са: Договор за управление и договор /или решение на едноличния собственик/ за полагане на личен труд, различен от управлението.
Управителя-собственик може да върши всичко във фирмата /управление и всичко останало/ без какъвто и да е договор. Самоосигурява се на минимума и накрая получава само дивиденти.
Относно сумата за осигуряване: за ДУ - върху договореното възнаграждение, но не по-малко от МОД за управители според дейността, за СОЛ - върху избран осиг.доход, не по-нисък от минимума, определен със ЗБДОО и не повече от максимума. В края на годината прави изравняване на осиг.доход.
1. Има право
2. От последните 18 месеца преди болничния.
3. От последните 24 месеца преди майчинството.
Когато в периодите по т.2 и 3 влизат дни в болнични - взема се дохода, върху който е изчислен болничния. Когато в този период влизат дни без осигуровки или неплатен отпуск - взема се минималната работна заплата за периода.
Периода за призчисление е всичко платено/получено и обложено с данък  от 01.01.2014 до 31.12.2014 год
Законът Ви задължава да правите изравняване.
1. Само това не е дейност. Начало на дейност - първи договор, първа фактура.... Абе не е строго дефинирано...
2. Най-евтино е СОЛ. Препоръчвам го. Внимавайте при регистрацията да не впишете някой ДУК.
3. Не. Само когато имате работници
4. Както искате - от парите, които ще изтеглите от набирателната сметка, заеми, лични средства с доказан произход....
5. Чрез договор за наем или покупко-продажба между физическото лице и фирмата.Обезателно по пазарни цени.
6. Не е задължително, но е повече от желателно
Не се подава. Наемодателят подава ГДД
Ако не ми вярваш - виж ЗДДФЛ, актуален за доходите, придобити през 2014. Там е истината. Пък кой какво казал, защо го е казал, как е казал.... - това е работа за жълтите хроники
Тогава проверка с ел.подпис или ПИК. Справка за плащанията и погасените с тях задължения.
Надявам се,че сте наясно, че с единните сметки внесените суми са покривали най-старите задължения по съответния параграф, а по-преди - всичко беше в една сметка .... Независимо от това, какви дати пише на платежното и дали въобще има дати.
Колкото до несъответствието на Д1 и Д6, то за 2014 такова не се допускаше от системата, а за предни години съм правила справки в сайта на НОИ с ел.подпис. не зная дали услугата още существува.
Можете да попитате и в офиса на НАП. При нас инспекторите правят подобни справки.
Искане за издаване на удостоверение за липса на задължения.
Искането е по образец. Бланки има във всеки офис на НАП. Може да се подаде и с ел.подпис, но получаването е лично.
Може да поиска да му издадат ПИК /на място в НАП по лична карта и с искане по образец/ и да си проверява по интернет. Когато издават ПИК обикновено правят и справката за задълженията. Ако не е нужно самото удостоверение като документ, то справката върши идеална работа за лична информация и освен това става веднага, а не за три или седем дни.
С отрицателната стойност на данъка при изравняване си намалявате общата стойност на данъка за внасяне през следващия месец/месеци до изчерпването. В  Д6 посочвате само това, което има да внасяте

ПП. Все пак скоро не съм чела нито ЗДДФЛ, нито наредба 8
Със сигурност вашата позната не е освободена по чл. 190 от КТ или е по взаимно съгласие.
Защо когато отговаряте не четете целия въпрос?
Лицето ВЕЧЕ има определено обезщетение, ПРЕКЪСВА борсата и започва работа по ТД за ПО-МАЛКО от девет месеца. След прекратяването на ТОЗИ ТД отново са регистрира в АЗ. Какво значение има начина на прекратяване? Във всички случаи ПРОДЪЛЖАВА с остатъка от ОПРЕДЕЛЕНОТО вече обезщетение.
Справка - КСО
Защо доходите са определещи дали ще съм свободна професия, ЕТ или ЕООД? - защото има разлики в начина на облагане на доходите. В зависимост от съотношението на приходи и разходи в едни случаи е по-добре свободна професия, в други - ЕООД, а може някога и ЕТто да е добър вариант. Освен това - не е зле да проверите с какъв контрагент желае /и може/ да работи основния Ви клиент.
Самоосигуряващ се свободна професия има ли право да издава фактура? - има
Към себе си ли трябва да я издавам тази фактура? - защо към себе си - към клиента, който плаща
Искам да подам за м. 12 2014, но не знам дали трябва да се актуализира програмния продукт (аз ползвам този на НАП), във връзка с промяната на спесификацията на входните файлове.

Тази промяна дали е за подаване след 1.1.2015 год. или за данни, отнасящи се за 2015 год.?

На сайта на НАП има актуализация на ПП за Д1 и Д6. На новия сайт :)
от НОИ по телефона ми казаха, че след 12 месеца имам право да ползвам

Глупости! Трябва да имате 6 месеца осигурителен стаж с осигуровки за ОЗМ /трудов договор, ДУК или СОЛ на "високия" процент/ за да имате право на " обикновен" болничен и 12 месеца за майчинство. Този стаж е ОБЩО! От първия Ви работен ден при първия работодател та кокато станат 6 или12 месеца. Може и разпокъсано. След като веднъж сте натрупали този стаж, после вече си го имате.
Задължително е в деня преди болничния да сте били осигурени за ОЗМ.
Имаш право, ако си болна и ако лекарят прецени.