Естествено
Е, само ДДФЛ :)
Все пак тази регулация на транспорнтите услуги се отнася за автомобили с общо тегло над 3,5 тона, нали?
Имайте предвид, че в края на годината ще прави изравняване на осигуровките и ако няма доход 11*420+1*2200 ще има недължимо внесени осигуровки с цялата процедура по връщането/приспааднето.
Ако ЕТ е упражнявал дейност през годината , обявил е това с подаване на ОКД5 дължи осигурителните вноски независимо от финансовия резултат от дейността си и независимо от това може или не да плати същите.
Не съм съгласна.Осигуровките на ЕТ ЗАВИСЯТ от финансовия резултат. Особено ако е над 420лв месечно :)
Когато финансовият резултат е равен или под 420 лв месечно, в т.ч. - и ако е "на минус", осигуровките се дължат върху 420 лв.

И един въпрос към Мариана Янова  - този "ЕТ -  единствен служител във фирмата" чийслужител е? Защото осигуровките на служителите се определят по друг начин...
Този въпрос не го ли задавахте вече в този или в други форуми?
Не получихте ли отговор?
А защо сестра Ви не попита обслужващия я счетоводител?
1. Ако беше трудов договор се подава декларация във ВУЗ, но за граждански не се подава нищо.
2. Да, ако се удържа само данък, ако има осигуровки трябва да подадете и Д1
1 Ако има ЗОВ по ГД, ще трябва да го декларира
2. Зависи за кое тримесечие :)
Само едно не разбрах - днес е публикувано изменение на ЗДДФЛ и в него няма промяна относно данъка върху МРЗ. Все още умуват... и се канят да го приемат...
И това ли правителство ще е като старото - промени на законите, нови промени, отменяне на промените преди да са влезли в сила или дори след това... Това ли е сигурността за бизнеса?
 
 
 ПРОСТО РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА СМЕТКА СЕ ПОЛЗВА КАТО ПОЩЕНСКА КУТИЯ


Това ми хареса :) Ама да не стане като с оная кутия на Хр. Бисеров?

Ваше задължение е да водите счетоводството, а не да възпитавате възложителя.

Много по-добре  и по -лесно стават нещата, ако успеем да налеем нещичко в главата на собствениците.

А по темата приемам отговора за разчети със собственика и опасността от начисляване на данък дивидент + лихви при данъчна проверка.
При наличие на запор едва ли някоя банка ще отпусне кредит.
Не мисля че може да прехвърлите запора върху заплатата на баща си. Ако баща Ви иска да помогне - да внася доброволно /сам или да Ви дава Вие да внасяте/ пари по сметката за по-бързо погасяване на задължението.
А, то въпросът бил за осигуровки...
Осигуровките се внасят според датата на плащане, а Д1 се подава според периода на полагане на труда.
Върху тези 50 лв има ли осигуровки?
Доколкото знам - за да работи като застрахователен агент, трябва да е регистрирал свободна професия. Осигуровките продължават да са за свободната професия. Трудовия договор си е отделно.
Осигупоските за св. професия се дължат от датата , подочена в ОКД5 за начало на дейност до датата, посочена за прекъсване на дейност. Ако не ви мързи - през периодите без дейност можете да се разхождате до НАП и да си подавате декларации...
В края на годината се прави изравняване на осиг.доход.
При нужда се плаща на счетоводител.
А кой трябва да ги внася?
Ако е възложителят /най-вероятно/ - по неговия ЕИК
Да, освобождавате го считано от 31.12.
Заповедта трябва да е връчена поне в последния работен ден преди 31-ви.  Уведомлението - в седемдневен срок след 31.12.
Бих искала да се защитя, но не можах да намеря Указанието, методологията, или както там се казваше документът, който посочваше основните изисквания за съставяна на индивидуален сметкоплан. За това ще карам по спомен - при отчитане на разходите за дейността задължително се минава през разходи по икономически елементи. Разходите за бъдещи периоди се посочват в сметки от отделна група /напр. 65/ от раздел 6 Сметки за разходи. Рпи отчитането на разходите за бъдещи периоди не се минава през гр.60.
Е, не съм сигурна дали е точно така, но предполагам разбрахте какво имам предвид
Не разбрах наименованието на Сметка 613?
Ако мислите да използвате втория начин - използвайте сметка "Разходи за бъдещи периоди, която не трябва да е в гр. 61
От 01.01.2012 до 30.04.2012 МРЗ е 270.00 лв
От 01.05.2012 до 31.12.2012 - 290.00 лв
От 01.01.2013 - 310 лв.
Ако 613 е Разходи за придобиване на ДМА - първият вариант.
В ОПР - Част Приходи, приходи от оперативна дейност, Разходи за придобиване на активи по стопански начин

Това, ако в края на годината ДМА не е въведено в експлоатация.
Майчинството се смята от дохода през последните 24 месеца, като за месеците без доход /когато не сте била на ТД/ се взема минималната работна заплата за периода.

Абе какъв е този термин 3.10.2014? Това е след повече от 9 месеца?!?
Мен ме притеснява факта, че над т. 26 пише:
§ 1.  По смисъла на този закон:

А "този" закон е ЗДДФЛ, а не КСО.
Също има много неясноти в понятието "работа без трудово правоотношение". ГД е най-тесния обхват.
Не може без възнаграждение. Поне официално. Още повече, че сте свързани лица.
Присъствието на майката в магазина в точно определено време, трябва да е обосновано или с работно време, посочено в ТД или с график. С ТД по чл. 114 и договори със СИРВ не съм наясно.
Е, ако майката няма да продава, а ще се мотае нещо в магазина, може да се помисчи да аргумент от вида: "Дошла е да види сина/дъщеря си". Но хванат ли я зад щанда без ТД или извън времето, през което е длъжна да работи - не Ви завиждам.