Назначени по ГД??? Работят целогодишно? А работно място имат ли? А ИТ да са Ви посещавали? Или сте от бюджета?

По въпроса - ГД се сключва за извършването на определена  услуга, за изработката на конкретно нещо. Срокът на ГД може да е и 5 години, ако това е нужно за подтигане на крайния определим и/или измерим резултат. Не се включва ГД за всяка година поотделно, ако няма нов предмет на договора.
се случи че примерно плащам си осигуровките на 10-то число но после Д1 и Д6 си ги подавам след ден-два например на 12 и съответно имах начислени лихви за тези два дена разлика?

Това кога се случи? Миналата година или по-рано?
И за кои заплати става въпрос - за януари 2014 или за 12.2013?
Ако заплатите за м.01.2014 са платени на 31.01.2014, то Д1, д6 с осигуровките и Д6 с данъка са  в срок. Датата в т.18 и за двете Д6 е 31.01. /дано не бъркам/. До 25.02 е и срока, в който трябва да внесете осигуровките и данъка.
Дали ще подадете Д1 и Д6 на 10 и ще внесете осигуровките на 18-ти или ще внесете осигуровките на 10-ти, а Д1 и Д6 ще подадете на 15-ти  -няма значение. По-добре е първо декларациите, после плащането.
Стига да са спазени изискванията за 12 часа междудневна почивка и два дни междуседмична  -може.
Всичко е възможно. Подборът при уволнение е субективно право на работодателя. Не е логично да остави хора с по-ниска квалификация, но не е невъзможно.
От друга страна - след като сте в майчинство, могат да Ви уволнят поради намаляване обема на работа само след разрешение от инспекцията по труда. Тази закрила се отнася до навършване на 3-годишна възраст на детето.
ХХХХХ,нещо не разбрах добре.Може ли тогава ООД-то да развива дейност без да се осигуряват и двамата управители-съдружници,т.е те се осигуряват като СОЛ от ЕТ-тата си и нямат наети лица в ООД-то.Нали тази Окд5 е свързана със започване на трудова дейност и осигуряване.
Мисля, че се изразявам ясно. Осигуряването като СОЛ е по ЕГН. Когато упражняваш различни дейности, подлежащи на самоосигуряване - осигуряваш се само веднъж чрез избрана от теб фирма. В края на годината се прави изравняване на осиг.доход на всички основания.
Доколкото знам, независимо че съдружниците няма да се самоосигуряват в ООДто, пак трябва да подадат ОКД5 за започване на дейността. Понеже не съм подавала въпросната декларация през последната година - не съм съвсем наясно какво точно се попълва във Вашия случай.
Осигуряването като СОЛ е едно за физическото лице.
Декларация ОКД5 все пак трябва да се подаде. Не ме питайте какво трябва да се пише в нея - само ще Ви объркам.
да
По онова време след подаване на декларацията слагаха печат в осиг.книжка за начало/спиране/възобноваване на дейност
Това подчертаното го разбирам така: Ако имаме болничен от 5 до 15-ти и прекратяването на ТД е станало на 2-ри /временната неработоспособност е настъпила след прекратяването на правоотношението или осигуряването/ или на 10-ти /прекратяването на правоотношението или осигуряването е станало след настъпването на временната неработоспособност/.
При теб прекратяването е след болничния.
Освен това - ако решиш да посочиш някаква дата, то съгласно указанието  би трябвало да се посочи 14.02.
Скрит текст :


Все пак не давам 100% гаранция :)
Не обърнах внимание къде искате да пишете този последен  работен ден.
В прил.15 НЕ пишете последен работен ден, тъй като целия болничен е преди прекратяването на ТД.
13.02. Нали до тогава тече и трудовия и осигурителния му стаж.
Има изискване застрахователните агенти да са регистрирани като свободна професия, следователно  - като СОЛ.
Ако Вашият пенсионер не се е регистрирал като СОЛ, а е декларирал подобно обстоятелство с факта, че подписва договор като застр.агент, това е нарушение. И води след себе си следващите неразбории. И не само със здравните, а и със задължението за авансови вноски по ЗДДФЛ. Когато се декларира ГД от лице, не регистрирано като СОЛ, се изисква прилажане на сл.бележка от възложителя. Има ли такава?
Поискайте да ви обяснят подробно какво са правили, да покажат договора, СИС и сл.бележка, ако има такива.
В края на краищата  -да си чупи гравата - да декларира целия оборот / намален с НПР/ като облагаем. Рано или късно истината ще излезе на бял свят.
Като трудът е положен през няколко месеца - разделяте осигурителния доход по този ГД пропорционално на месеците, а при непълни месеци - според работните дни. Така получавате осиг. доход за всеки месец или част от месеца. На тази база изчислявате осигуровките и подавате Д1 и Д6.
В СИС попълвате общото сума на личните осигуровки /ДОО, ДЗПО, ЗОВ/, изчислявате данъка и нетната сума.
А пенсионер ли си?
Ако да - може само здравно. Въпрос на избор.
Ако не си пенсионер - осигуряваш се задължително здравно и за пенсия, а по желание за ОЗМ.
Все пак има значение дали ЕООДто работи, дали си СОЛ или имаш ДУ...
50-те процента ТЕЛК ти дават право да ползваш необлагаем минимум при определяне данъка върху доходите.

Това прочете ли?
 Маркирали сте  "Сумата е изплатена през 4-то тримесечие". За това няма данък. Той се внася с ГДД.
Но като я подавах избрах период декември 2013, защото нали за заплатите за декември се отнася. Кое бъркам според вас?
Тук бъркаш. Задължениетоза плащане на данъка възниква при плащане на заплатите, т.е. м.01.2014
Таблица 1 попълвате до м.9 вкл. Сумарния доход е 9/12 от годишния.
Въпос на организация на вътрешния документооборот.
Я по бавно... Какво продаваш? Активи /стоки, машини, сгради, пари.../ или част от предприятие /права и задължения/
Ако продаваш само активи - ти даваш нещо, те дават пари на ЕООДто. Ти вече нямаш тези активи, а имаш пари.
Ако продаваш част от предприятие - там е по-различно. Първо едва ли ще остане ЕООД и второ - защо парите да ги получава фирмата, а не ти лично?
Правилно. И изчакайте с януарската вноска. До 25.02 има време :)
Защо ще подава Д7? Нали получава обезщетение за бедработица и му се внасят ЗОВ от бюджета.
А ГДД трябва да подаде. Без да изравнява ЗОВ