Да. Ако е на пълно работно време
Пpедполагам, че на последните стpници тpябвa да се посочи пеpиода като незачетен за стаж
Ако не се осигуpява за ОЗМ - това са пpоцентите
За м.05. сpока е до 27.06.2016
Да подавате Д1 къде?
Защото това са нещата, но се носят на различни места. Подаването на Д1 включва  попълнена Д1 и 2 бр. Приемо-пред. протокол. Ако се подава по електронен път - само Д1.
Платежнисе са за плащане на осигуровките и нямат общо с подаването на Д1, макар че сумите и сроковете са едни и същи.
Попълването на Д1 е според указанията на гърба на декларацията или в края на наредбата.
ПП Надявам се този СОЛ да е регистриран като такъв.
Влизате в сайта на ТР, справки, справки за ФЛ или ЮЛ, отмятате ЮЛ, ЕИК, код и влизате в обявени документи. Там ще видите всичко,  подадено от Вас, като последното /дано само то/ е със статут "обработва се". Е, там пише входящия номер във формат дата час, минути, секунди   /ГГГММДДЧЧММСС/ и още цифри
Сега не знам пък, да не са направили някаква промяна и при липсващи декларации, но непрекратен с уведомление трудов договор, да начислява здравно за сметка на лицето. ...


Е, направили са промяна. Само наличието на ТД не е достатъчно, за да си здравноосигурен
http://www.nap.bg/news?id=2869

Колкото за периодите до 2011 - няма ли някаква давност?
 Благодаря.  Всъщност ще се подаде корекция / коригира се само месечен облагаем доход  и начислен данък, или целия запис  с код 1/ корекция?
Попълвте всички точки от Д1 с вярната информация. Включително и тези, които и преди това са били верни
Предполагам, че трябва да направите това, което искат от ЛК. Все пак в този форум сме счетоводители, а не лекари и едва ли можем с нещо да помогнем.

ПП Добре, че адвоктите не са обсебили и лекарските съвети ...
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,18031.msg108478/topicseen.html#new
Докато е в болнични работодателя може ли да се връчи заповед за съкращаване в щата на работник?..
Докато работникън е в болнични или в отпуск, работодателят може да връчи предизвестието само с разрешение на Инспекцията по труда. Не е невъзможно.
Ако предизвестието е почнало да тече и изтича в ден, когато работникът е в болнични, то ТД се прекратява на този ден,  независимо от болничния.
Последният ден на предизвестието да съвпада с края на майчинството.

По-горе е писала :)
Аз пък прочетох това:
Имам да ползвам 60 дни отпуска и ще искам да си я пусна цялата. През това време ще си търся нова работа.  А ако не ми разреши отпуск, ще си подам предизвестието за напускане
и тъй като отпуска ще се ползва след майчинството, предположих, че молбата за отпуск, а следователно и евентуалното предизвестие, ще се подаде малко преди датата на започване на работа.
Въпрос на организация.
Аз бях длъжна да предупредя :)
А ако не ми разреши отпуск, ще си подам предизвестието за напускане. 

Това, че подадаве предизвестие, не означава автоматично напускане.Ще трябва да си отработите свички дни от срока на предизвестието, които са извън майчинството.
По време на предизвестието е възможно да ползвате отпуск, но пак със съгласието на работодателя.
Аз наредбата я знам, те затова са еднодневни, но за попълването на декл.1 и 6 исках съвет от вас, а не цитиране на членове и алинеи.
А за т.18   ако пиша  31.05.2016г няма ли да имам някакви проблеми, нещо като закъснение за подаването?
Ами дадох ти съвет. Щом заработеното е платено през май и данъкът е удържан през май, подавате Д6 с код 8 от 01.06. до 25.06 и дата в т.18 31.05.2016.
Не виждам защо еднодневните ТД да се различават от другите относно Д6.
И забравете тези размисли:  в тази фирма има и безсрочни договори, чийто данък  в колона 8 ще фигурира данъка за април Мислете по следния начин: Заплатата за април /а защо не и заплатата за м.март или февруари 2013/ се плаща през м.май и данъкът върху това ПЛАЩАНЕ се декларира през следващия месец, т.е. м. юни.
Ходих до НАП да питам според тях как да попълня декл.6. Та според тях за едноднодневните договори за хората работили през месец май ще подам само колонка 5 с осигуровките за май, а колонка 8 с данъка за май ще подам до 25 юли., т.е както на постоянните договори. Но забравих да питам в т.18 на колонка 5 30.06.2016 ли да е или 31.05.2016.
Това не е вярно. Еднодневните договори са платени веднага, нали? Т.е. - през м.май?
Щяхте да си спестите ходенето до НАП, ако бяхте прочели наредбата.  Там много точно и ясно е описано кога се подава Д6 с данъка.
В т.18 се вписва последния ден на месеца, през който е платено. И това го пише в наредбата.
Данъкът се декларира според месеца на плащане, защото тогава възниква като задължение. Ако по еднондевните ТД плащате през м.5, декларирате данъка от 01. до 25.06.
Няма срок за подаване на молбата. Такъв може да е определен във Вътрешните правила на фирмата.
Работодтелят няма задължение да разреши отпуска, ако реши, че точно в този период сте му нужна..
В съобщението има едни синички "тук". Натиснете ги.
Сметката е една за цялата страна и е същата, както миналата година.
Виж тук на стр.3
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,3025.40.html
Кодекс на труда
Задължение на работодателя за издаване на документи
Чл. 128а. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) (1) По писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането.

В служебната бележка се вписват доходите, ПЛАТЕНИ до последния месец преди издаването, следователно работодателят вече има нужната информация. Не трябва нищо да смята или да изчаква.
Не
Толкова твърдо "не"?
И защо счетоводител в счетоводната кантора не може  да бъде съставил на отчетите на клиентите? Никъде не се посочва образованието и стажа на този счетоводител :hmmm:
Това е точно така .Въпросът ми е освен протокола за въвеждане в експлоатация трябва ли да се състави и акт за придобиване на ДМА
Въпрос на документооборот.
Ако не сте бюджетно или друго предприятие с по-специфични правила, защо Ви е акт за придобиване на ДМА? Нали си имате фактура за покупката?