Дохода от последния месец с отработени над 10 дни. Ако няма такъв месец - БРЗ по ТД. И в двата случая базата за обезщетението не трябва да е под МРЗ
За трудов стаж не следва ли, да се признава времето  през, което е работил само на 8 часа?
Не. Зачита се и времето, през което е работил и на 1 час. Само дето 8 дни по 1 час правят 1 ден трудов стаж.
ТД за извършване на определена работа е по чл. 68, т.2 и няма определен календарен срок, а определен краен резултат. Прекратява се при постигане на резултата.   Взаимоотношенията "работник - работодател" не са пряко свързани с взаимоотношенията на работодателя с други фирми. Поне връзката не е задължителна.
Не съм убедена, че така е правилно. В ТК пишете стажа "от ... до..." ( от първия работен ден до първия неработен) , като сумирате това на 8 часа с това на 1 час.  После издавате УП 3, където на отделни редове пишете стажа на 8 часа и на 1 час и не ги сумирате.
Д1 - ежемесечно до 25-то число с осигуровките върху съответния доход - бил той 420 лв или повече. Подава  ЕГН-то на лицето.

Е, не винаги :) Когато СОЛът е съдружник в ООД и се осигурява чрез това ООД, то Д1 се подава по ЕИК на фирмата.
Едва ли ще Ви махне поради намаляване обема на работа, защото трябва поне 30 дневно предизвестие и дължи обезщетение за оставане без работа до един месец. Освен това, ако не Ви допусне да отработите предизвестието, ще трябва да Ви плати обезщетение за неотработеното време. Според чл. 333 няма право да Ви връчи предизвестие докато сте в болничен.
Щом срокът на изпитване не е изтекъл, най-вероятно ще прекрати договора по чл.71. Така ще спести време и обезщетения. Пък и няма закрила. Преценете какво искате да се впише в заповедта - "по инициатива на работодателя" (ще имате право на "пълна" борса, но в очите на бъдещите работодатели ще е като несправяне с конкретната професия), или  "по инициатива на работника" (няма имате право на "пълна" борса, но не си "петните" досието) . Макар че повечето работодатели са наясно с врътките с чл.70 и 71. Ако сте за втория вариант - по-добре ползвайте взаимното съгласие.
Колкото до заплатата за изработеното и обезщетението за неползван отпуск, те се дължат във всичките случаи. Ако не Ви плати до датата за плащане на заплатите, можете да си потърсите вземането по съдебен път.
Съжалявам за здравословното Ви състояние. Единственият съвет, който мога да Ви дам е да гледате един два дни преди постъпването в болница (преди болничния) да сте на работа по ТД, па макар и фиктивно.
                        Благодаря! Може би да го направиме с изработка на определение детайли. Така става ли!
За да е ГД, не трябва да има работно време и работно място и трябва да има конкретен установим резултат. Ако има конкретен резултат, но има работно място, по-добре сключете допълнителен ТД за извършване на определена работа.
Зя един месец може да не Ви проверят, ама знае ли се... Глобата е от 1500 до 15000 за всеки отделен случай.
Да, така се очертават нещата.
Кое е така? Работно време и работно място?
Тогава забравете за ГД!
1. Кое налага да излизат в отпуск на постпянната си месторабота? Да не би да изисквате да работят в офиса Ви от 8 да 17?
2. Нужните документи: в началото договор, протокол за приемане н работата при завършването ѝ, сметка за изплатени суми при плащането, декларации 1, 6 и 55 и справка по чл. 73 в нужните срокове, служебна бележка за дохода и данъка, ГДД на изпълнителите.
Няма никакъв проблем, услугата да е безвъзмездна.
Тук вече зададохте същия въпрос:
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19141.msg115396.html#msg115396
Аз лично не съм убедена, че безвъзмездната услуга няма да е проблем, особено когато става въпрос за свързани лица.
Е, ако се стигне до проверка, разбира се.😏
1. Трябва да направите разлика между разход на фирмата за заплата (възнаграждение), удръжки от възнаграждението, приспадане на определени суми при определяне на данъка върху доходите, сума за плащане (паричен поток), разчети със собственика по осигуряването.
3. Какво не разбрахте от отговор "не"?  Когато се подава Д6, обикновено не се подава Д55. Сроковете за плащане на данъка обикновено са според сроковете на подаване на съответните декларации
4. Вижте ЗДДФЛ. Обърнете внимание на допълнителните разпоредби. Най-вече на т. 22и. Е, може да бъркам номера, но не и буквата.
Успех!

Повече от това не мога да Ви помогна. Не смятам, че форумът е мястото, където трябва да се цитират цели закони или да се четат лекции за първоначално обазоване. Нека все пак да оценяваме труда и времето на другите.
Добре, че уточнявате - до 2016, иначе нямаше да повярвам. За болничните и майчинството, де. За пенсията продължавам да не вярвам. Освен ако не са имали И други доходи.
 Пък и промяната в КСО касае преизчисляване на болничните още от 2015...
Моля за обосновка защото аз мисля че е напълно законно.
Имате право АВАНСОВО да се самоосигурявате вурху всякакъв доход между минимума и максимума. Реално при пенсиониране, а вече и при болнични и майчининсто се признава осиг. доход от годишното изравняване по ГДД. Тъй като ЗП не изравняват осигурителния доход ма база приходи, то на тях се признава само 300 лв. Осигуровките върху по-висока сума са недължимо внесени и подлежат на възстановяване.
За осигуровките се пише код 5 а за данъка 8,но в случая незнам как трябва да е.Май ще си взема декемврийската заплата в януари,както си е било до сега.Винаги в края на годината ми е трудно с тия декларации.
Отворете наредбата. Там ясно си пише. За данъка - последния ден на месеца, през който... За осигуровките има три варианта с различни дати и срокове.
Аз нямам възможност да погледна точните формулировки.
1. Разходът за фирмата е 420
2. Да
3. Не. Подават се Д1 и Д6 от фирмата
4. Не
5. Икономията от счетоводител не е добро решение.
Можете да ги съкратите поради намаляване обема на работа. Можете да прекратите договорите по взаимно съгласие. Можете занапред да сключвате срочни договори за определен срок и да ги прекратявате с изтичане на срока.
Дали имат право на обезщетение от борсата зависи от други неща. Размерът на обезщетението също зависи.
Най-добре се посъветвайте със счетоводителя си. Това са рутинни неща.
Малко глупав въпрос,но все пак искам да Ви питам или да ми дадете съвет.Трябва да съставя ГФО ,на лице което ще ми извърши друга услуга или на приятел и няма да получа възнаграждение за тази услуга.Мога ли вместо договор за сч.услуга да изготвя Споразумение за еднократна безвъзмездна сделка?
Можете да направите каквото искате. Според мен между "безвъзмездна услуга" и "недокументирана услуга (приход)" почти няма разлика.
Вижте и актуалния ЗСч. В стария вариант се изискваше облигационно отншение със съставителя на ГФО. Не помня дали отпадна.
Ако декемврийската я вземете през декември, в Д6 пишете пак 31.12.2016
Д6 с какъв код? За данъка съм съгласна, но за осигуровките.... Май трябва да отворя наредбата :blush: