По аргумент за противното на чл.40, ал.5 ЗЗО, лицата, които ПОДЛЕЖАТ НА ОСИГУРЯВАНЕ ПО АЛ.1


НЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ВНАСЯТ.

Нали от 20-ти до 30-ти лицето не е подлежало на осигуряване по ал.1 :)
Не казвам, че има смисъл от тези ЗО, но ... В ал.5 никъде не е посочено че лицата дължат ЗО като безработни, ако през месеца не са осигурени по ал.1. Период въобще не е посочен.
С това "не изравнява за този месец здравни" съм съгласна :)
За това: "не би трябвало да дължи ЗО като безработно лице" и аз като Делфинчето очаквам цитат от норматив
А е трябвало. И е трябвало да се самоосигурява. И трябва да попълни Т1и Т2. И трябва да подаде Д6-13. Как и дали ще бъде приета тази Д6 от системата на НАП- нямам идея
Какво и продавало по интернет? Подлежи ли на задължително осигуряване по чл. 4, ал.3, т.2 от КСО? Подал ли е декларация за регистрация на СОЛ?
и т.н.
При така зададен въпрос, отговорът е "зависи"
Актуализация на заплатата по време на болничен няма никакъв ефект върху болничния /ако това очаквате/
При положение, че увеличаването на заплатата става едностранно  , със заповед на шефа, може да стане и  по време на болничния. По-логично е все пак заповедта да бъде връчена когато лицето се яви на работа.
И какво пише в командировъчното за начина на придвижване?
И какво следва от това?
Четете и мислете.
Така е, прави сте.

Знам, че е рисковано, но ако все пак изберем втория вариант - договор, уведомление и започване на работа на 29.04.2022 не би било грешно, нали?

Като си нямате друга работа, усложнявате си живота. Не е грешно подписването на ТД, уведомлението и започването да са на 29.04. Само че трябва да сте получили справката от НАП преди началото на работния ден. На нея има и час
Въобще не се притеснявайте, че на 28.04. ще има два основни ТД в системата на НАП. Нещо повече: старият основен работодател може да подаде уведомлението за прекарване чак след 7 дни. Това са нормални неща.
Щом има заповед за прекратяване на основния ТД, на същата дата (28.04.) може да сключите друг основен и пак в същия ден (28.04.) да подадете уведомление в НАП. Така на 29.04 ще може да започне работа по новия основен ТД
Може и с ДС. По-правилното е прекратяване на договора по заместване и сключване на нов.
Самоосигуряващите се, които са подали декларация Образец №5 за здравно осигуряване, фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди след 31 март 2022 г. и са платили авансово осигурителни вноски върху минимален размер на осигурителния доход, по-нисък от 710 лв., трябва да представят в НАП коригираща декларация. 


Много се извинявам за подвеждането. Явно за Д5 ще трябва да де прави корекция. Не се коригира Д1 с код 22.
И да, естествено трябва да довнесете осигуровки
Подаването на Д1 и Д6 при личен труд се подават само по един начин. Данъкът излиза като задължение на фирмата /така и трябва да бъде/ и от него няма как да се приспадне надвнесеното от ФЛ.
Щом сте избрали приспадането да е от бъдещи данъци - когато възникне задължение за данък /догодина с ГДД/, ще се приспадне надвнесеното.
Да бяхте посочили приспадане от осигуровките - тогава щеше да стане. Нямам идея дали сега може да се промени и как. Освен с нова ГДД в срока на подаване
А внесените през по ТД здравни осигуровки Задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО ли са?
Ако мислиш, че не съм прочела ТЗ, лъжеш се. Не разбрах какво е твоето мнение по въпроса - за теб всички са търговци  така ли? А какво според теб е "по занятие"?
Именно, за това и не реших цялата задача.

И това е много :)
В т.4 ще трябва да отразите и че електроенергията е  ползвана за нуждите на спомагателната
дейност, а в т.6, че работниците са заети в осн.дейност